"Då fick jag se en blekgul häst;  och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom.  Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden." (Upp. 6:8)AIDS/HIV-
STATISTIK


ANTAL AVLIDNA AV AIDS I SVERIGE T.O.M SEPTEMBER 1998

Totalt: 1125


Smittväg:

Sex mellan män: 708 döda (62,9 %)

Sex mellan man och kvinna: 187 döda (16,6 %)

Delad spruta: 134 döda (11,9 %)

Via blod eller blodprodukt: 75 döda (6,7 %)

Från mor till barn: 9 döda (0,8 %)

Övrig/okänd smittväg: 12 döda (1,1 %)


ANTAL RAPPORTERADE FALL AV HIV I SVERIGE T.O.M 30 SEPTEMBER 1998

Totalt: 4885


Smittväg:

Sex mellan män: 2034 (41,6 %)
Sex mellan man och kvinna: 1707 (34,9 %)
Delad spruta: 769 (15,7 %)

Via blod eller blodprodukt: 209 (4,3 %)

Från mor till barn: 52 (1,1 %)

Övrig/okänd smittväg: 84 (1,7 %)


ANTAL RAPPORTERADE FALL AV AIDS I SVERIGE T.O.M 30 SEPTEMBER 1998

Totalt: 1609

Smittväg:

Sex mellan män: 907 (56,3 %)
Sex mellan man och kvinna: 361 (22,4 %)
Delad spruta: 183 (11,4 %)

Via blod eller blodprodukt: 92 (5,7 %)

Från mor till barn: 16 (1,0 %)

Övrig/okänd smittväg: 20 (1,2 %)


"Då fick jag se en blekgul häst;  och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom.  Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden." (Upp. 6:8)OM DU TYCKER ATT DE HÄR SIFFRORNA är avslöjande för den homosexuella livsstilen, så vänta tills du ser siffrorna utslagna i andel per grupp.
Om man antar att de homosexuella utgör ca 5% av Sveriges befolkning (vilket är högt räknat), så får man fram följande siffror:

Av Sveriges heterosexuella befolkning har 1 på 42000 dött av aids. (0,002 %)
Av Sveriges homosexuella har 1 på 560 dött av aids. (0,178 %)

Heterosexuella - 1 på 42000 (0,002 %):
Homosexuella - 1 på 560 (0,178 %):

Det innebär att de homosexuella löper en 75 gånger större risk att dö av aids, än heterosexuella.

Siffrorna är bara ungefärligt utslagna, men de visar hur otroligt hälsovådligt det homosexuella livet är, jämfört med den övriga befolkningens.

Och hittills har denna livsstil medfört att också 75 oskyldiga människor dött av blodöverföringar från hivsmittat blod.

Det betyder, rent statistiskt, att bara 1 av dem som dött av smittat blod fått det från en heterosexuell, medan 74 personer dött av aidssmittat blod från homosexuella.

Det framgår också av tabellerna, att av dem som får hiv, är det många fler homosexuella som utvecklar aids, än heterosexuella.

_______

 

(Statistiken i de tre tabellerna ovan är hämtad från Hivbladet nr 13/98 (utgivet av RFSL).

 


Mera fakta/statistik från samma publikation:

"Över 50% av de människor i världen som nu smittas med hiv är unga mellan 10 och 24 år.

Unga människor mellan 10 och 24 år representerar mer än 30% av alla människor i utvecklingsländerna, där epidemin är koncentrerad. Om hivpreventionen misslyckas bland ungdomarna så kommer utvecklingsländerna inte bara att möta svindlande mänskliga tragedier utan också stora ekonomiska påfrestningar eftersom unga hivsmittade betyder vuxna aidssjuka."

 

Jaha, och vad har RFSL för förslag till lösning på detta? Uppmaningar till unga att avstå från sex före äktenskapet? Nejdå - "använd kondom".

 

"Unga i världen"


"90% av de människor i världen, som lever med hiv, vet inte att de är smittade.
Av de mer än 30 miljoner människor som idag lever med hiv eller aids, är minst en tredjedel unga människor mellan 10 och 24 år.
Över 50% av de människor i världen som nu smittas med hiv är unga mellan 10 och 24 år.
Varje dag smittas 7000 unga människor mellan 10 och 24 år med hiv.
Varje minut smittas 5 unga med hiv.
Det betyder ca 2,6 miljoner nya hivinfektioner om året bland ungdomar."

 

"Unga svenska bögar"


"För unga svenska bögar är hiv alltid något som funnits. Resonemanget kring säkrare sex är vardag, nästan tjat. I motsats till tidigare generationer, som fick ändra sina sexvanor när epidemin brakade in i deras liv är kondomen självklar för unga killar. Men tydligen inte alltid. 1 av 10 homo- och bisexuella män i Sverige som smittas är under 25 år.

Säkrare sex skyddar mot hiv. Det skyddar din partner, din vän och din älskare. Det skyddar dig. I hiv-epidemins vardag är unga män - hivpositiva och hivnegativa - hoppet om framtiden."

 

Vad är det här för resonemang? "Använd skydd". Det är ungefär som när man uppmanar narkomaner att använda rena sprutor. Detta är alltså sex- och drogliberalernas enda patetiska svar på den bögpest som skördar miljontals offer varje år.


 

Beräkningar av den globala hiv/aidsepidemin t.o.m. 1997


Smittade under 1997 Totalt: 5.8 miljoner
vuxna: 5,2 miljoner
kvinnor: 2.1 miljoner
barn under 15 år: 590 000
Människor som lever
med hiv/aids
Totalt: 30,6 miljoner
vuxna: 29,4 miljoner
kvinnor: 12,2 miljoner
barn under 15 år: 1,1 miljoner
Avlidna i AIDS 1997 Totalt: 2,3 miljoner
vuxna: 1,8 miljoner
kvinnor: 800 000
barn under 15 år: 460 000
Avlidna i AIDS sedan
början av epidemin
Totalt: 11,7 miljoner
vuxna: 9,0 miljoner
kvinnor: 3,9 miljoner
barn under 15 år: 2,7 miljoner


 

Epidemin i världen, vuxna och barn som lever med hiv/aids

 

Världsdel Antal Huvudsaklig
smittväg
Epidemin
startade
Nordamerika: 860 000 delad spruta, homo sent 70-tal
tidigt 80-tal
Karibien: 310 000 hetero, homo sent 70-tal
tidigt 80-tal
Latinamerika: 1,3 miljoner homo, delad spruta,
hetero
sent 70-tal
tidigt 80-tal
Västeuropa: 480 000 delad spruta, homo sent 70-tal
tidigt 80-tal
Östeuropa &
Centralasien:
190 000 delad spruta, homo tidigt 90-tal
Ostasien: 420 000 delad spruta, homo,
hetero
sent 80-tal
Syd och syd-
ostasien:
5,8 miljoner hetero sent 80-tal
Australien &
Nya Zeeland:
12 000 homo, delad spruta sent 70-tal
tidigt 80-tal
Nordafrika &
Mellanöstern:
210 000 delad spruta, hetero sent 80-tal
Afrika söder
om Sahara:
21 miljoner hetero sent 70 -tal
tidigt 80-tal


 


ROMARBREVET, KAPITEL 1:

18. TY GUDS VREDE uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.
19. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.
20. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.
21. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.
22. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar
23. och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.
24. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
25. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
26. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
27. sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

28. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.
29. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;
30. de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,
31. oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.

32. Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså.
_______


 

Bön om frälsning


Om du lever i homosexuell synd, men vill bli fri, kan du be så här. Men tänk på att forma dina egna ord, detta är bara en vägledning:


"Jesus, jag kommer till dig precis som jag är. Jag döljer inget och jag förnekar inget. Ditt ord säger att jag är en syndare, och det gäller även min sexuella läggning. Men jag kan inte ändra på mig själv.

Nu måste du visa mig att du är en mäktig frälsare och hjälpa mig ur detta. Jag bekänner att min läggning är en synd, och ber dig om förlåtelse och befrielse.

Tack att jag kan förvänta bönesvar. Tack att du förlåter mig och ger mig viljan och kraften att avhålla mig från homosexuella kontakter i fortsättningen, och att du återställer och skapar i mig normala känslor och drifter - I Jesu namn, amen."

* * *

Om du ber en bön liknande denna i full uppriktighet och med viljan att förändras, så kommer Jesus att ta hand om dig. Förändringen kan komma med en gång eller efter hand, men den kommer, var så säker. Inom en kort tid kommer du att vara en ny människa, som är på väg till himlen.

Håll alltid fast vid att du är förlåten, så länge du har den uppriktiga viljan att leva troget för Jesus. Tillägna dig allt Guds ord, främst i Nya Testamentet, och låt dig förvandlas till dess likhet.

Ta också personlig kontakt med sant bibeltroende kristna, och se och lär av dem.

Må Jesus frälsa och välsigna dig, till ande, kropp och själ!Till Sodomania - mera fakta & information

GÄST/DEBATTBOK

Skriv gärna ett inlägg i samtalsforumet. Men använd ett hövligt och rent språk, annars kan det hända att ditt inlägg blir raderat...

BIBELSAMTAL: Sodomi

Vill du ha personlig kontakt kan du skicka ett email:

EMAIL TILL LÄRJUNGASKAP

 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG