MUSIKSIDAN


"Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare." (Ps. 81:3)


OBS: Sidan är under omkonstruktion, därför fungerar inte alla länkar till musikfilerna...


MP3

32 kbps:

DEN GODE HERDEN | DET ÄR DEN DAGEN | SOM EN LÄRJUNGE | FYLL MIG MED DIN ANDE | O, DESSA ORD | OM DU LÄNGTAR EFTER FULLHET | TÄNK OM HAN KOM IDAG | LÅT MIG FÅ HÖRA OM JESUS | MORGONRODNADENS VINGAR | O HUR SALIGT ATT FÅ VANDRA | ENDAST ETT ORD | I SEN MIDNATTSTID | HAN KOMMER SNART


128 kbps:

DEN GODE HERDEN | DET ÄR DEN DAGEN


(Hemladdade filer brukar hamna i Windows mappar för "Tillfälliga filer"/Temporary. Flytta dem därifrån till en annan mapp, annars kan de raderas.)

MIDI

Midifilerna här är gjorda med Turtle Beach's ljudkort Tropez Plus. Med andra kort kan inspelningarna låta lite annorlunda jämfört med originalen:

DEN GODE HERDEN | SOM EN LÄRJUNGE | O, DESSA ORD | OM DU LÄNGTAR EFTER FULLHET | TÄNK OM HAN KOM IDAG | LÅT MIG FÅ HÖRA OM JESUS

play non-stop...

Spelaren fungerar bara i Internet Explorer. Det tar en liten stund medan filerna laddas in.
Sångerna körs i en slinga och startas automatiskt. Vill du välja ut någon eller några sånger, så stoppa spelaren, markera sånger i listfönstret, och tryck på "Play".
Så länge du är uppkopplad kan du sedan lyssna på filerna, och samtidigt surfa runt på denna och andra hemsidor.


CD-inspelning

"SÅNGER I NATTEN" innehåller 13 instrumentalinspelningar, dels av egna sånger, dels av några gamla väckelsesånger (samma som mp3-filerna). Skivan kan beställas via email. Skriv "Sånger i Natten", plus ditt namn och postadress.

INSPELNINGARNA gjordes under 1997 med sequenserprogrammet Cubase 3.04, ljudmodulen Roland Sound Canvas SC-155, ljudkortet Turtle Beach Tropez Plus, och en klaviatur. Alltsammans färdigställdes och fördes över på CD hösten 2000. CD:n och ljudfilerna får kopieras för personligt bruk, men inte säljas.

 

 

SÅNGTEXTER

Här nedanför finns några av texterna till sångerna. Klicka på sångtitlarna om du vill höra midifilerna samtidigt.

 DEN GODE HERDEN


Hör Jesus, den gode herden, nu kallar de vilsna får. All smärtan i tiden, han ser den. Han själarnas längtan förstår.

KÖR: Han läker de dödliga såren, och samlar de bortsprungna fåren. Och på sina axlar han bär dem, till fållan där de finner ro.

Åt alla som hungrar och törstar, han bjuder sitt dukade bord. Och mitt framför fiendefurstar, serverar det rena Guds ord.

O Jesus, du som ej kan svika, de själar du kallat till liv. Låt Anden från oss aldrig vika, all oro och fruktan fördriv.

KÖR: Så läkes de dödliga såren, och samlas de bortsprungna fåren. Och på sina axlar han bär dem, till fållan där de finner ro.

 

 

DET ÄR DEN DAGEN
(mp3)


Snart en dag skall Jesus komma åter, komma för att hämta hem sin brud. Tänk när Gud själv himlens port upplåter, om du ej är klädd i helig skrud.

Kör: Det är den dagen vi väntar på, dagen då vi skall få gå, genom pärleportarna i Staden, fram till Gud att trohetslönen få.

Har du älskat Jesus som du borde, offrat tid och kraft som han befallt? Var du en som hörde, men ej gjorde, eller var du vis och uppgav allt?

 

 

SOM EN LÄRJUNGE I DINA SPÅR


Käre Jesus, jag troget vill följa, som en lärjunge i dina spår. Ej min syndfullhet falskeligt dölja, all min frid finna i dina sår.

KÖR: Gör mig fri ifrån allt som vill hindra, ge mig nåd till att gå denna stig, tills den dag jag din härlighet skådar, i den stad du bereder åt mig.

Käre Jesus, som grenen i trädet, låt din salighet flöda i mig. Låt mig blomstra så världen kan se det, med mitt liv få förhärliga dig.

Käre Jesus, till slut ge mig styrka, att i tron hålla ut i den strid, som du kallat mig till mot den kyrka, som har avfallit från dina bud.

 

 

O, DESSA ORD


O dessa ord, som från himlen kom ned, genom de män som i den Helge And’ dukade bord och vår Herre beskrev, talte om korset och himmelens land.

Kör: Säg det igen - Jesus är vår vän, styrk oss med nåden var dag. Pränta det in i hjärta och sinn - Jesus gör fri från syndens lag.

Håll dig till Bibeln och tala Guds ord. Låt Herren ta striden, för segern är gjord. Gå till de svaga och ge dem det bröd, som kom ned från himlen, som Jesus själv bjöd.

Vandra i tron på den väg Gud befallt. Se på Guds Son, som för dig har gjort allt. Var ej försagd, stå för allt som han sagt; som en smaragd skall du stråla av prakt.

 

 

I SEN MIDNATTSTID


I sen midnattstid, jag hörde hans stämma. Han kallade mig, till att följa hans spår. Att ta denna strid, och världslivet lämna, att gå denna stig, så enslig och svår.

KÖR: Jesus är min herde, han leder mig hemåt, till staden i himlen, som Gud har berett. Där finns ingen nöd, ingen sorg, ingen oro, endast skönhet och glans som intet öga har sett.

Och från denna stig, har många gått vilse, som en gång av nåd börjat vandra därpå. Det gäller för dig att hängivet tillse, att du ej blir kvar längs den vägen också.

Och vem kan förstå, Guds godhet och under? Han gör som han vill, när han formar sitt ler. Det gäller att tro, i mörkaste stunder, och blott tiga still, när du målet ej ser.

 

 

© Copyright på ovanstående texter, melodier och inspelningar:
Leif Liljeström, Göteborgsvägen 4, 444 31 Stenungsund, Sverige


 

 

ÄLDRE VÄCKELSESÅNGER

"Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop." (Ps. 47:2)

 

HAN SKALL FYLLA DIG SÅ ATT DET FLÖDAR ÖVER


Om du längtar efter fullhet utav Herrens ljuvlighet, att din själ må bliva mätt, tag din Fader då på ordet och kom fram i barnslighet, på de gamlas kända sätt!

KÖR: Han skall fylla dig, så att det flödar över. Herren kallar: "Kom till mig och tag alla kärl med dig!" Han skall fylla dig, så att det flödar över, med den helge And' och kraft.

Tag nu med dig dina käril, rening finns i Jesu sår. Kom, ja kom, så gör du väl! Kasta dig nu helt uppgiven ned för tronen, där du får Helig Ande i din själ!

Nådens olja aldrig tryter, den beständigt flödar klar, och hans kärlek tar ej slut. Som han lovat vill han Anden gärna giva åt en var, nu ditt käril blott räck ut!
___


Skriven av Mrs. C. H. Morris. (Nr 256 i gamla Segertoner)

 

"Halleluja! Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud, ja, det är ljuvligt; lovsång höves oss." (Ps. 147:1)

 

TÄNK OM HAN KOM IDAG


Snart kommer Jesus, som själv han sagt. Tänk, om han kom i dag! Kommer att styra i nåd och makt. Tänk, om han kom i dag! Kommer att hämta hem sin brud, alla de trogna han köpt åt Gud, och som han klätt i helig skrud. Tänk, om han kom i dag!

Kör: Ära, ära! Honom jag hyllad ser. Ära, ära! Fröjd det mitt hjärta ger. Ära, ära! Söken Guds välbehag! Ära, ära! Komma han skall en dag.

Avgrundens välde är då förbi. O, att det blev i dag! Ej mera suckar och gråt och skri. O, att det blev i dag! Då de som dött i tron uppstå, Herren till mötes hem de gå. När månne det vi skåda få? Tänk, om han kom i dag!

Skulle han finna oss trogna här, om han nu kom i dag? Vakande, glada, att han är när, om han nu kom i dag? Tecknen sig hopa, som han sagt, morgonens ljus går upp med makt. Tiden är inne - själ, giv akt! Tänk, om han kom i dag!
___


Skriven av Mrs. C. H. Morris. (Nr 287 i gamla Segertoner)

 

"...Vi välsignar er från HERRENS hus." (Ps. 118:26)

 

LÅT MIG FÅ HÖRA OM JESUS


Låt mig få höra om Jesus, skriv på mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste hörd på vår jord. Sången som änglar i natten, sjöngo för herdar en gång: Ära till Gud i det höga, frihet från bojornas tvång.

Kör: Låt mig få höra om Jesus, skriv på mitt hjärta vart ord! Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste hörd på vår jord!

Säg mig det åter och åter, hur på vår jord han gick kring. Frestad, föraktad och ringa, ägande själv ingenting. Synderna mina dem bar han, smärtorna tog han på sig. Redo att hela och hjälpa, redo att uppoffra sig.

Låt mig få höra om korset, kvalen och smärtan han led! Visa mig graven i berget, där man hans kropp lade ned. Kärlek, o viska det åter, det var för mig, som han dog, det var för mig som han uppstod. Herre, min Gud, det är nog!
___

Skriven av Fanny J. Crosby. (Nr 25 i gamla Segertoner)

  

 

 

JESAJAS BOK Kapitel 55


U
pp, alla I som ären törstiga, kommen hit och fån vatten; och I som inga penningar haven, kommen hit och hämten säd och äten. Ja, kommen hit och hämten säd utan penningar och för intet både vin och mjölk.

Varför given I ut penningar för det som ej är bröd och edert förvärv för det som icke kan mätta? Hören på mig, så skolen I få äta det gott är och förnöja eder med feta rätter.

Böjen edra öron hit och kommen till mig; hören, så får eder själ leva. Jag vill sluta med eder ett evigt förbund: att I skolen undfå all den trofasta nåd jag har lovat David.

Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och hövding för folken.

Ja, du skall kalla på folkslag som du icke känner, och folkslag, som icke känna dig, skola hasta till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, när han förhärligar dig.

Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.

Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.

Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.

Ty likasom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta,

så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.

Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.

Där törnsnår nu finnas skola cypresser växa upp, och där nässlor stå skall myrten uppväxa. Och detta skall bliva HERREN till ära och ett evigt tecken, som ej skall plånas ut.


 

 

Har du frågor eller kommentarer om sångerna? Skriv ett inlägg i:

BIBELSAMTAL

 

Eller E-maila:

 

VILL DU UPPLEVA DEN NYA SÅNGEN?

"Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skall många se och bli häpna, och skall förtrösta på HERREN." (Ps. 40:4)