Lärjungaskap i ändens tid

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Maj 2002

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

VÄLSIGNELSENS DOMÄNER
Den kristnes kringstrålande kraft


Jesus välsignar barnen

N
är du är välsignad, då får allt som är under dina "domäner" del av denna välsignelse. Din familj, ditt arbete, din trädgård (om du har någon), ja allt vad du rör vid. Så genomträngande och genomsyrande är Guds kraft och välsignelse, att den lägger sig som en godhetens mantel över allt som är "ditt".

OM DU ALDRIG UPPLEVT DETTA beror det på att du aldrig upplevt Guds välsignelse. Du kanske trodde att du hade det, men den goda nyheten är att det finns mer att få än det du redan har.
Vissa skulle ta detta som oerhört dåliga nyheter. "Är jag inte välsignad, är det så du ser på mig?"

Tja, vad skall man säga? Jag för min del vill ha mer av Gud och Jesus, och talar någon om för mig att det finns mer att få, så lyssnar jag noga och med öppet hjärta. Halleluja för dem som kommer med ett gott budskap, ett budskap som är nytt, fräscht, befriande och förvandlande.

Det finns tillräckligt med tunga bördor och själsdödande doktriner inom kristenheten. Vi behöver det som lyfter upp, släpper loss och ger hopp. Sjuka behöver få höra om hälsa, bundna behöver få höra om befrielse, och syndare behöver få höra om verklig frälsning, sådan frälsning som man kan ta på och av hela sin varelse UPPLEVA.

Torra teorier och abstrakta resonemang har inget med Bibeln att göra. Sådant är religion, vi sysslar med relation, med den älskade Gudasonen. Han är så levande någon kan bli, och detta liv ger han åt oss så att det flödar över. Det var det jag talade om först. När det flödar över, då flödar det ut över allt i din närhet också. Och då märker andra att du har något, att du ÄR välsignad, med ALL den himmelska världens andliga välsignelse.

Vi har inte bara en frälsning på papperet, utan också i handen. Ja i hela kroppen och i själen och i anden, är Jesus närvarande, talande, undervisande, ledande, och välsignande. För det får man säga Halleluja!

Och trots detta oerhörda så finns det ändå, ständigt, MER att få. Det tar aldrig slut, och det har bara börjat.

Förvänta dig lite - och du får lite. Förvänta dig inget - och du får inget. Men förvänta dig mycket, och du får - MYCKET. Ske dig som du tror. Be om vad du vill och du skall få det. När du är under välsignelsens inflytande ber du bara om det som är efter Guds vilja, så man behöver inte ens undra vad man skall be om. Det kommer impulser för det också. Anden manar gott för oss, Jesus manar gott för oss, och Fadern svarar från sin himmel med vända böneskålar.

Allt du på detta sätt har erövrat och tillgodogjort dig av trons rikedomar, kommer att finnas i din "smörjelse" och flöda ut över din tillvaros alla områden. Har du insikt om hälsans välsignelse kommer hälsokraften att vara rådande i din omgivning. Saknar du denna kommer människor i din omgivning att vara mycket mer utsatta för denna världens sjukdomar och förbannelser än om du lever i tron.
Samma sak med allt övrigt som Guds ord utlovar åt dem som tror och tar emot av löfteslandets frukter.
...

Tyvärr är det så att det enda som vår allsmäktige Gud inte rår på i denna världen, det är oss människor. Allt annat kan han förvandla som han vill, men en människa kan inte förvandlas mot sin vilja. Denna frihet har han gett oss, och han tar den inte ifrån oss. Därför är det upp till oss om vi skall få del av hans välsignelser. Vi får bara det vi är villiga att ta emot. Ditt andliga liv är en exakt avspegling av vad du vill med ditt andliga liv. Vi kan inte skylla på någon annan om vi saknar något av det goda Guds ord har lovat oss.

Andra kan visserligen ställa sig i vägen för oss och förhindra det himmelska flödet, men då finns det andra utvägar. Man kan börja med att försöka tala dessa till rätta. Lyckas det blir glädjen delad och fördubblad (Delad = fördubblad - märkligt men sant). Annars behöver man inte stå samman med kristna som håller tillbaka Guds kraft. Leta upp sådana som vill leva i härlighetsströmmen i stället, och lämna de andra i de öknar de älskar. Du är kallad att följa Jesus, och han går bara där strömmen flödar - för han ÄR strömmen. Förstår du vad jag menar? Där Jesus är, där strömmar hans kraft ut, till liv och hälsa. Gör den inte det finns inte Jesus där. Jesus är inte en abstrakt låtsasperson, han är mer verklig än du och jag, och det finns inte en chans i universum att han skulle kunna vara närvarande i en människa eller i en troendegemenskap, utan att detta märks på ett alldeles särskilt, och mycket påtagligt, sätt.

Det här kan som sagt tolkas antingen som goda eller som dåliga nyheter. Allt beror på hur du ser på dig själv och det andliga sammanhang du rör dig i. Har du en ärlig, uppriktig längtan efter att göra Guds vilja på jorden, att få se hans namn bli förhärligat, hans rike manifesterat, hans ord bli levandegjort, åtlytt och förkunnat, och hans kraft visa sig som under apostlatiden - då är detta ett gott budskap för dig. Och då hoppas jag att det väcker ytterligare längtan.

Är du däremot nöjd med allt, rik i dig själv, tillfredställd med ljum, verkningslös religion, abstrakta teorier, avlägsna framtidsaspekter och mycket annat av den religiösa världens surrogat, då är detta ingen glad nyhet för dig. För då innebär den att du befinner dig i fara, fara att bli kvarlämnad när Jesus hämtar brudeskaran, och t.o.m fara att inte komma till himlen när du dör.

Allt som har liv växer och utvecklas, som Lewi Pethrus sade. Det hade han så rätt i. Liv har den egenskapen. Det kan inte stå stilla eller gå tillbaka. Gör det det så har det dött. Har du sett ett dött träd någon gång? Det kan ta lång tid innan man märker att det är dött. Blad och frukter sitter kvar, och underligt nog kan frukterna t.o.m fortsätta att växa och fröa av sig, till en viss tid.
Livskraften finns kvar, magasinerad i trädet, fastän det slutat ta emot av naturkrafterna.

Många låter lura sig av detta. De vet att deras ande känns avstannad, avkopplad från det himmelska, men tröstar sig ändå med att människor fortfarande hämtar frukt från deras andliga förråd. Man kan ju tala visdom ur minnet, man kan förmedla mycket värdefullt utan att det är kommet direkt ur ett Andeuppfyllt hjärta.

Men efter hand skall du se att också dina domäner mister välsignelsen. Det börjar vissna i din omgivning, glädjen falnar, lystern försvinner, skröpligheter börjar visa sig och få makt, över både dig och dina vänner. Molnen börjar skymma solen, det blir grått, trist, utsiktslöst. Inte ens maten smakar som annars.

Så här kan alla Andedöpta uppleva det ibland, under korta tillfällen. Det ingår i vår fostran att vi har upp- och nedgångar. Vi lär oss att söka Guds frid, och att undvika vad som stör den friden.

Men det finns också kristna som ger slaget förlorat och slutar söka Gud och hans välsignelser på detta sätt. De resignerar, ger tappt och sjunker ner till ett degraderat andligt liv. Något var mera värt för dem än den härlighet och välsignelse de fått smaka på.

Man kan hamna i riktigt brydsamma situationer ibland, då man får välja mellan Jesus och hans närhet, och något annat. Det kan kosta på att välja Jesus då, men det betalar sig mångfaldigt. Men du kanske miste något annat som var dyrbart för din själ. Jesus tog det inte ifrån dig för att skada dig, utan för att du skulle undvika att bli skadad. Han är förutseende och vet vad som är bäst för oss. Och han är omutlig. Det finns inget som kan få honom att ändra sig när han sagt sitt ord.
För honom är ja och nej absoluta värden. Går du någonstans utan att han sagt ja får du snart se hur din tillvaro blir.

"Kristna" som går sina egna vägar kommer förstås att skapa sin egen teologi. De har en förmåga att vrida till det så att teologin skall passa till just deras grad av avfällighet och förvillelse. Vem erkänner någonsin att de blivit avfälliga? Men tecknet vi har att se efter är förstås välsignelsen från Gud. Har man denna i behåll, tydlig och kringstrålande, då är man också kvar i sin Herre och Frälsare. Kraften från ovan är sigillet på ett levande förhållande med Jesus. Och ingen som har det så kommer att gå vilse eller bort ifrån evangeliets goda väg.

Så se till att det goda du har växer och förökar sig. När det gör det så är det ett tecken på att det kommer i ett oavbrutet flöde från Guds livgivande ocean. Det rinner och det porlar, det lyser upp, det ger insikter, övervinnartro, segerkraft, roliga idéer, glädje och humor, och framför allt - du känner närvaron av JESUS och hans kärlek och värme i ditt inre.

Utan detta är du i sanning förlorad. Goda eller dåliga nyheter? Avgör det själv. Dina löv kommer att vissna om du tar lätt på saken.
___

 

Jesus

- vännen som aldrig sviker

 Frågor & samtal:

BIBELSAMTAL/LÄRJUNGASKAP

. .


IDAG ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

FLER ARTIKLAR