BIBELTEMPLET- LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Mars 2005

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

VAD ÄR BÖN?
Fader Vår som bönens arketyp


Ni blir inte hörda för era många ords skull, sade Jesus till lärjungarna. Och så lärde han dem i bönen Fader vår hur de skulle be (Matt. 6:7-13).

Fader vår är inte ett böneformulär, inte en ramsa att rabbla utantill. Det var ju precis det Jesus ville motverka. Fader vår handlar om att ställa sin själ öppen för Guds kraft, att upprätta kommunikation och rensa bort hinder för det andliga flödet.

Bön handlar egentligen inte alls om ord, utan om hjärtats maning och mottagande. Gud förstår våra tankar fjärran ifrån, förrän ett ord är på vår tunga känner han det (Ps. 139:2-4). Orden hjälper oss att formulera våra känslor och önskningar, men det är inte orden som "sänder" iväg bönen.
...

"Fader". Först lär Jesus lärjungarna till vem de skall rikta sitt hjärta och sin bön. Fadern är den yttersta givaren, inte bara upphöjd, Väldig Gud, utan också personlig, närstående Fader. Jesus för sina trogna nära Gud. Han förebådar deras sonskap, de skall bli Guds söner och få änglastatus.

Han identifierar sig också med lärjungaskaran: "Fader VÅR". Människoblivandet medförde detta. Som upphöjd frälsare och Herre är det han själv som mottar böner och tillbedjan, då han åter är bevisad vara Gud och hos Gud.

"Som är i himmelen". Lokaliteten är också väsentlig. Gud är konung i himlen, där är hans tron. Jorden är idag ingen manifestation av Guds direkta allmakt, och det bör vi veta. Här råder mörker på de flesta ställen, och i denna världen finns ingen Gudatron.

Sedan lär Jesus oss om helighet. "Helgat varde ditt namn". Guds namn skall inte profaneras, användas för jordiska syften. När människan förlorar känslan för att något i tillvaron kan vara heligt, sänker det henne moraliskt. "Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan", säger Petrus (1 Petr. 3:15). Det heliga omfattar hela gudomen, och också våra frälsta bröder och systrar, som Bibeln kallar "heliga".

"Tillkomme ditt rike", det ställer oss längtande, förväntande. Det ger oss vision, en blick på ting som ännu inte är, men som skall komma. Vi projicerar detta in i världen, och förändrar så tillvaron.

"Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden". Inte vår vilja utan Guds vilja är det som skall projiceras, in i våra liv och vår omgivning. Jorden skall läggas under Guds välde, och det sker genom oss, genom hans församling, partiellt i denna tidsålder fullkomligt i nästa.

"Vårt dagliga bröd giv oss idag". Vi lärs återigen att se Gud som försörjare och tillvarons säkerhet. Vad hjälper pengar om du har ett hål i plånboken? Det är Guds välsignelse som ger daglig trygghet, inte girighet (Hagg. 1:6).

"Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro". Inga andliga och mentala spärrar får finnas i våra hjärtan, inget hat, bitterhet, oförsonlighet. Sådant täpper till kanalen till Gud och vårt inre.

"Och inled oss icke i frestelse" - det finns alltså snaror utlagda för syndaren (Jes. 24:17, Ords. 5:22, Ords. 22:5, Ords. 29:25) - "utan fräls oss ifrån ondo" - men vi kan genom bön och nåd undgå dem.

"Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen" (Matt. 6:13 KIIX). Gud är över allt och råder över alltet. Vi inser sammanfattningsvis den gudomliga verkligheten, förminskar inte Gud eller åsidosätter hans roll i våra liv och världsalltet.

Slutordet Amen betyder inte "klart slut", som om vi med det avslutar samtalet och sedan får återgå till vår "köttsliga" tillvaro. Samtalet och gemenskapen med Gud fortsätter, och pågår konstant. Amen betyder "ske så", dvs vi ber honom verkställa det vi bett om.


MED DETTA ville Jesus alltså lära oss grunderna för hur vi skall vara "inställda" - hur vi skall vara mottagliga för Guds Helige Andes verkningar, så att vi blir redskap, "väl skickade till allt gott verk" (2 Tim. 3:17).

Det är enkla men viktiga principer, grundläggande och särskilt nyttiga för nyfrälsta. Men också bra att återuppliva för alla Jesu lärjungar.
...

Redan orden Fader Vår borde väl omöjliggöra att man använder Jesu bön som ett formulär. Vem talar till sin fader från ett formulär? Med sin far talar man förtroligt, personligt, förväntande sig hans goda, hans uppmuntran, lärdomar och omsorg.

_______

 

J E S U S

- Guds fullhet

 



BIBELSAMTAL

 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

FLER ARTIKLAR