KORT BESKRIVNING AV BIBELNS INNEHÅLL

TEOFILUS' BIBELFRÅGOR: BIBELN: KORT BESKRIVNING AV BIBELNS INNEHÅLL
, lördagen den 03 juli 1999, kl. 19:43:


Annika Rönnqvist, Kiruna
(lördagen den 3 juli 1999, kl. 19:43)

Hej.
Skulle vara er evigt taksam om ni kunde svara lite kortfattat vad Nya och gamla testamentet innehåller för några böcker och lite kort om bådas innehåll.

Tack på förhand Annika

, lördagen den 03 juli 1999, kl. 19:46:


SVAR
(lördagen den 3 juli 1999, kl. 19:46)

ANNIKA: Gamla Testamentet innehåller dels historiska böcker om skapelsen, syndafloden, Babels torn, de tre patriarkernas historia, uttåget ur Egypten, intåget i löfteslandet Israel, det fantastiska tempelbygget, och längre fram den babyloniska fångenskapen och händelserna som ledde fram till fångenskapen, och så till slut, frihetsbrevet och återkomsten till löftets land.

Under denna 1600-åriga period skrevs lagböcker och böcker av teologisk karaktär (Moseböckerna), poetiska böcker - Psaltaren, Ordspråksboken, Höga Visan - och profetiska böcker - Jesaja, Jeremia, Daniel, Hesekiel, m.fl.

Nya Testamentet innehåller 5 historiska böcker - fyra biografier om Jesus (evangelierna), och ett referat/reportage om den urkristna församlingens första 30 års verksamhet (Apostlagärningarna).

Sedan följer en lång rad församlingsbrev från apostlarna till de olika framväxande församlingarna i Medelhavsområdet, och så till slut Johannes Uppenbarelse, som aposteln mottog ute på fångön Patmos där han satt fängslad för sin tros skull.

Uppenbarelsen är en mäktig framtidsprofetia, där man kan följa Europas historia genom medeltiden och fram till dagarna när vår tidsålder skall avslutas med det återuppståndna romarrike - EU - vi ser nu, och Harmagedon.

Uppenbarelseboken och därmed hela Bibeln avslutas med löftet om en ny tidsålder där rättfärdighet skall råda på jorden i tusen år.


Den röda tråden genom hela den bibliska historien är återupprättelsen av människan och skapelsen genom den utlovade gudasände, överjordiske Messias, Jesus Kristus, som kom som utlovat var och gjorde vad utlovat var - försonade världens synder och beredde en ny och levande väg till gemenskap med Gud.
/LL
___

, torsdagen den 07 oktober 1999, kl. 15:39:


Emma i Jönköping
(torsdagen den 7 oktober 1999, kl. 15:39)

skulle gärna vilja veta mer om innehållet fast kortfattat

, måndagen den 11 oktober 1999, kl. 04:59:


SVAR
(måndagen den 11 oktober 1999, kl. 04:59)

EMMA: Bibeln är kort sagt Guds räddningsplan för mänskligheten, och vi får genom de olika avsnitten bevittna hur denna plan fungerat i olika tidsåldrar och under olika förhållanden. Från början bestod Bibeln bara av de fem Moseböckerna, men sedan har den byggts på genom Guds vilja och inspiration, under en tidsrymd av 1600 år, så att vi i och med NT:s fullbordan nu har en fullständig vägbeskrivning till himmelriket och dess frid i den.

Bibeln är på många ställen gåtfull, ända tills man personligen lärt känna Gud och hans Son Jesus Kristus. Då öppnar sig boken och dess hemligheter, och blir till en levande följeslagare i livet.

Guds ord är mat för själen, och ljus på vår vandring.

Utan Bibeln går mänskligheten vilse, och utan Guds nåd genom Jesus går människorna förlorade.

Det finns bara ett sätt att lära känna dess innehåll: Läs den!
Läs den i tro på Jesus.
___

, fredagen den 10 mars 2000, kl. 13:58:


Maria Lindström
(fredagen den 10 mars 2000, kl. 13:58)

Hej jag gör ett abete i skolan och jag undrar vad Bibeln är för något. Jag vet att det är en bok där det står en massa om Gud och Jesus men jag skulle vilja ha en bättre förklaring!
Tack på förhand Maria

, måndagen den 13 mars 2000, kl. 23:49:


SVAR
(måndagen den 13 mars 2000, kl. 23:49)

MARIA: Bibeln är den bok Gud gav mänskligheten, för att vi genom den skulle få veta vägen till himlen och få uppleva gemenskapen med Jesus Kristus, vår frälsare.

Vill du veta mer, så finns det massor av information i de andra frågorna här.
___


Din fråga:


(Hemort frivilligt)
Namn och hemort:  
E-post:

OBS - Om frågan inte anknyter direkt till ovanstående, så gå till en lämplig ÄMNESRUBRIK och skriv den där.
Tänk på att detta inte är ett diskussionsforum. Du får gärna samtala kring frågorna och svaren här:
BIBELSAMTALTEOFILUS' BIBELFRÅGOR

Administrator's Control Panel -- Board Moderators Only
Administer Page