DE RELIGIÖSA SKILLNADERNA MÅSTE FRAM NU I ÄNDENS TID.

TEOFILUS' BIBELFRÅGOR: ÄNDETIDEN: DE RELIGIÖSA SKILLNADERNA MÅSTE FRAM NU I ÄNDENS TID.
, måndagen den 06 september 1999, kl. 13:42:


mr_per
(måndagen den 6 september 1999, kl. 13:42)

Nu i ändens tid är det viktigt att föra fram alla kristna församlingars meningsskiljaktigheter så att alla får tid att korrigera sin tro efter den församling som har sanningen,eller hur.
Görs detta idag? Vilken församling står som referens i detta mycket viktiga arbete i så fall?

, tisdagen den 07 september 1999, kl. 01:25:


SVAR
(tisdagen den 7 september 1999, kl. 01:25)

MR PER: Du har helt rätt i att detta är väldigt viktigt i denna sista tid. Jesus kommer snart, och han skall då evakuera sina utvalda och heliga. Det kommer att bli en skilsmässa den dagen, inte bara mellan kristna och icke kristna, utan också mellan kristna och s.k "kristna".

Denna urgallring pågår egentligen hela tiden. Skiljelinjer kommer i dagen, och vissa församlingar och enskilda rör sig framåt, andra bakåt. När frågor som t.ex dem vi diskuterat i samtalsforumet, bibeltro, äldstetjänsten, aga, treenighet, andedop och dop förs fram på ett kontroversiellt sätt i det offentliga, ger det de olika församlingarna (och naturligtvis också de icke troende) tillfälle att ta ställning till Guds ord.
Vad det handlar om är trohet mot den bibliska uppenbarelsen. Stridsfrågorna kan variera, men det avgörande är om man håller fast vid allt som står skrivet. Allt är ju skrivet till vår nytta, av vår gode Fader i himlen.

Alla kristna har Bibeln. Man får väl anta att den grad av efterföljelse man ser hos dem motsvarar deras villighet att följa Jesus. Vad annat än de själva står i vägen?

Jag gör i alla fall vad jag kan för att väcka, varna och vägleda både fromma och mindre fromma.
___

, tisdagen den 07 september 1999, kl. 11:04:


mr_per
(tisdagen den 7 september 1999, kl. 11:04)

Du gör allt för att vägleda alla som kommit snett nu när det är så nära innan Jesus kommer tillbaka.
(Man vet ju inte när han kommer och man har ju misstänkt att han skall komma under alla generationer under 2000 år så sannolikheten att han ska komma nu i vår generation är väl något högre än i våra föräldrars generation kan man misstänka, men som du också alldeles riktigt hävdat -Det skadar inte att vara beredd)
Du är därimot inte ensam om att vägleda,Thor-Leif Strindberg och många andra eldsjälar jobbar också hårt på detta projekt. Vem ska man lita på när det är så viktigt att välja nu den sista tiden?

, tisdagen den 07 september 1999, kl. 12:54:


SVAR
(tisdagen den 7 september 1999, kl. 12:54)

MR PER: Thor-Leif Strindberg är en antikristiskt influerad villolärare som gör allt för att sprida så mycket förvirring och oklarhet som möjligt före Jesu tillkommelse.

Några av de villfarelser han sprider:
Man behöver inte tro på treenighetens Gud
Man behöver inte tro att den Helige Ande är en person
Det finns inget dödsrike där de dödas andar förvaras
Man kan be till helgonen och Gud svarar
Helgonsyner kan komma ifrån Gud

Detta är bara några av de grodor jag hittat när jag flyktigt sett bland hans "svar" på angelägna frågor. Frågeställarna får ingen vägledning fram till Jesus Kristus och frälsningen, utan erbjuds en luddig religiös allmänning, där vilken "tro" som helst verkar gå bra att ansluta sig till.

Jag tar själv fullständigt avstånd ifrån Strindberg och hans frågor, och uppmanar alla andra att också göra det. Hans undervisning är helt klart vilseledande och skadlig för den som vill bli frälst.
___


Din fråga:


(Hemort frivilligt)
Namn och hemort:  
E-post:

OBS - Om frågan inte anknyter direkt till ovanstående, så gå till en lämplig ÄMNESRUBRIK och skriv den där.
Tänk på att detta inte är ett diskussionsforum. Du får gärna samtala kring frågorna och svaren här:
BIBELSAMTALTEOFILUS' BIBELFRÅGOR

Administrator's Control Panel -- Board Moderators Only
Administer Page