Kallelse

TEOFILUS' BIBELFRÅGOR: DEN KRISTNA FÖRSAMLINGEN: Kallelse
Kenneth.Sävsjö, fredagen den 29 september 2006, kl. 13:23:

Jag undrar om en kvinna kan vara kallad till att vara Apostel om inte varför och var står det?


Din fråga:


(Hemort frivilligt)
Namn och hemort:  
E-post:

OBS - Om frågan inte anknyter direkt till ovanstående, så gå till en lämplig ÄMNESRUBRIK och skriv den där.
Tänk på att detta inte är ett diskussionsforum. Du får gärna samtala kring frågorna och svaren här:
BIBELSAMTALTEOFILUS' BIBELFRÅGOR

Administrator's Control Panel -- Board Moderators Only
Administer Page