VAD SKER MED SVERIGE?

ONSDAGEN DEN 30 JUNI 2004, dagen efter domen mot Åke Green, blev jag väckt tidigt på morgonen av att det bultade kraftigt på dörren. Två civilklädda poliser kom i en bil för att hämta mig, och två andra kom i bil för att göra husrannsakan. Medan jag fördes till polisstationen stannade två av poliserna kvar i min bostad för att ta hand om min dator plus två skrivbordslådor med disketter, cd-skivor, tidningsurklipp och anteckningar. Ingen ville berätta för mig vad det handlade om.

Av förhörsledaren fick jag sedan veta att det gällde polisanmälan om "hets mot folkgrupp". Förhöret varade ca 1,5 timma, och sedan fick jag gå. Datorn behöll de. Den skulle skickas till Göteborg för genomgång av rättstekniker.
Jag förklarade för förhörsledaren att jag behöver datorn för min försörjning, och han lovade försöka ordna med åklagaren så att jag får den tillbaka så fort som möjligt.
Nu har det gått drygt två veckor, och ännu ingen dator. Enligt vad jag fått veta kommer det att ta "tid" innan den blivit undersökt.

Nu har jag lämnat en anmälan till Tingsrätten om detta beslag, med innehåll som nedan.
...

Det är en märklig känsla att vara utsatt för detta. Dels undrar man vad som håller på att ske med Sverige, dels varför det inte är fler kristna som släpas inför domstolarna, om det nu är förbjudet att säga sanningen om sodomin. Vi borde översvämma polisstationer och tingsrätter med predikningar, artiklar, vittnesbörd och utläggningar ur Skriften, så att de ser att det inte går att skrämma Sveriges kristna till tystnad. För vad är alternativet till väckelse och allmän omvändelse? Jo, Sveriges undergång.
___Till Stenungsunds Tingsrätt
Anmälan om beslag av dator.

Polisen i Stenungsund har på uppdrag av Kå PO Hermansson i Göteborg beslagtagit min dator plus ett antal disketter och cd-skivor, för "utrönande av omständigheter som kunna antas äga betydelse för utredningen". Utredningen gäller "hets mot folkgrupp", närmare bestämt ett inlägg jag skrivit i en gästbok på internet angående vad Bibeln säger om sodomi.

Enligt beslagsprotollet, under punkt 23, står följande: "Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till: Stenungsunds tingsrätt".

Eftersom jag verkligen tycker att jag blivit "drabbad" av beslaget, inlämnar jag alltså denna anmälan, med följande skäl:

1. Mitt bredbandskonto kostar 359 kr/mån och kommer naturligtvis att debiteras även om jag inte använder det.
2. Jag kommer inte åt min inkommande epost. Detta gäller även epostgiro och vissa banköverföringar, liksom andra viktiga meddelanden.
3. Uteblivna arbetsinkomster. Jag kan inte arbeta [...] via internet på normalt sätt och kommer därför att förlora inkomster till mitt uppehälle, och eventuellt också tidigare kunder. Internet är f.n. min enda inkomstkälla, så jag kommer troligen inte att kunna betala min bostads hyra till månadsskiftet.
4. Jag sysslar också med dataprogrammering, och kan nu inte arbeta med [...] som i stort sett var klart att sättas igång, och de inkomsterna kommer därför att utebli.
5. Öht är det väl en inskränkning av ens sociala liv att bli fråntagen datorn numera.

Beslaget skedde den 30 juni 2004, och av polisen har jag fått beskedet att det kommer att ta "tid" innan jag får igen datorn.

Min undran är om det är meningen att ens sociala liv skall slås sönder som följd av denna utredning.
Jag har tidigare inga betalningsanmärkningar, inga skulder.

Stenungsund, den 15 juli 2004
Underskrift

_______

 

 

Frågor & kommentarer:

BIBELSAMTAL
Sodomi

. . .VILL DU BLI EN NY SKAPELSE
- och få uppleva den himmelska vissheten?ARTIKLAR OM ANDRA ÄMNEN