Inledning

Pietisternas bortglömda arv


Konventikelplakatet från år 1726
(Klicka för att läsa dokumentet)

en här webbplatsen handlar om pietismen och särskilt radikalpietismen i 1700-talets Sverige.

De flesta väckelserörelser brukar lämna ett samfund efter sig, ett samfund, som när väckelsen slocknat ut, samlar ihop litteratur och annat kvarlämnat från pionjärgenerationen som man anser vara värt att spara för efterkommande släktled. Detta brukar bilda samfundsbibliotek, där forskare och författare sedan kan dokumentera vad som skedde och placera in det i historien.

Med pietismen skedde aldrig detta. Den konservativa pietismen gick efter hand upp i svenska kyrkan och blev en del därav, medan den radikala grenen mötte så svår förföljelse från myndigheterna och kyrkan, att den släcktes ut, så gott som helt och hållet. De få fria församlingar som bildades blev antingen skingrade eller dess medlemmar fängslade eller utvisade ur riket. De fria pietister som fanns kvar därefter gick [med några få undantag] antingen tillbaka till kyrkan eller anslöt sig till den något kyrkvänligare herrnhutismen.

En som gjort ett allvarligt försök att ta vara på pietismens historia, var pingstvännen Nathan Odenvik. En annan, [kanske med mindre förutsättningar att lyckas,] var religionsprofessorn Emanuel Linderholm. Medan Nathan Odenvik själv tillhörde en då levande väckelserörelse och hade personlig sympati för pietismen, så var Linderholm [som liberalteolog] mer akademiskt intresserad av den. [Men verkar ändå ha påverkats positivt av den, åtminstone för en tid.]

Men även om Nathan Odenvik lade ner ett oerhört arbete på att resa runt och plocka fram källdokument om pietisternas kamp för religionsfrihet, så har hans många böcker i ämnet i stort sett glömts bort.

Jag köpte som nyfrälst själv in (från antikvariat) några av de böcker Odenvik skrev, och började läsa dem. Men av någon anledning stannade jag av innan jag läst dem alla. Det blev lite för tungt, språket kändes för gammaldags, miljön och begreppen från 1700-talet var svår att känna någon samhörighet med. Böckerna blev stående i min bokhylla olästa.

Kanske var det Guds vilja att detta skulle vänta tills nu, då pietismens historia faktiskt börjar kännas aktuell. Deras liv präglades till stor del av förföljelsen från myndigheterna, och många av dem sattes i fängelse eller visades ut ifrån Sverige. Vi har upplevt något som kan vara början på en ny sådan period i Sveriges historia. Kanske vill Gud därför lysa speciellt på pietismen och särskilt radikalpietismen nu, för att vi skall kunna hämta styrka ur deras exempel och lära av hur de övervann och besegrade sin tids motstånd. För även om väckelsen aldrig blev en rörelse, så var det många av radikalpietisterna som aldrig gjorde avbön eller ändrade uppfattning i sin tro.

Och så småningom fick samhället ge dem rätt och ändra lagarna så att det som pietisterna kämpade för blev varje mans rättighet i Sverige. Och i den förändringen deltog många släktingar och arvtagare till den avlidna pionjärgenerationen.


Den litteratur som denna webbplats skall bestå utav kommer dels att bestå av vad som nu finns tillgängligt på internet, i form av äldre uppslagsverk och historieverk, dels av inscannad äldre litteratur, plus, om kopierätt ges, efter hand även Nathan Odenviks böcker.

Den äldre litteraturen är fri. 70 år efter en författares död tillhör hans verk public domain. För yngre litteratur gäller att man har copyright och sådan hoppas jag skall gå att få eftersom detta inte är ett kommersiellt projekt och de böcker det handlar om knappast annars skulle ges ut på nytt.

Med internet kan det som Nathan Odenvik ville så väl men inte riktigt lyckades med, bli verklighet. Webbplatsen här kan fungera som en inkörsport och dygnet runt-annonspelare för hans gedigna litteratur. Och innehållet i den och den övriga litteraturen är verkligen värd att ta del av. Att t.ex få läsa Sven Roséns skrifter, är som att komma in i en andlig lustgård. Det är ett liv i hans ord, som är sällsynt. Och att få lära känna martyrerna Thomas Leopold och Lars Ulstadius, är som att läsa om bibliska gestalter, men HÄR, i vårt land (och i Finland). Dessa personligheter får inte glömmas bort, de är våra föregångare, de behövs, för att vi skall ha rätta förebilder, när vi möter myndigheternas och omgivningens motstånd i vår tids konfrontationer.

Jag hälsar besökaren välkommen till detta andliga museum, denna skattkammare, där du kan bli berikad, förundrad, förkrossad, och uppbyggd, i tron på Jesus och välsignad i den Helige Ande, genom denna levande litteratur, som "ännu talar fastän död".

___