"Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.' " (Matt. 4:4)


Audio

Uppbyggelse

 

 

Titel

Datum

  Längd

Bristfälliga redskap i Mästarens händer
Många kristna tror att fullkomlighet, eller närapå, är ett rekvisit för att få tjäna Gud. Förkunnare som har verkliga eller påstådda brister döms därför ut, trots att Gud verkar med dem. I det här budskapet, eller den här reflektionen, ger jag ett annat sätt att se på saken.
23/7 2010
02:43
Ondskans strategier
Hur ondskan använder sig av tillvänjning för att avtrubba, och hur kristna inte får sluta reagera, i bön och handling.
2/8 2011
04:26
Vad är Bibeltemplet
En kort introduktion till vad Bibeltemplet är och dess roll i och inför ändetiden.
 1/9 2012
08:42
     
Det levande ordet (1)
Guds ord är mer än det som står skrivet. En kristen skall leva av vart och ett ord som (fortlöpande) UTGÅR ur Guds mun.
2/9 2012
08:38
Det levande ordet (2)
Ge rum för det levande ordet. Bevara det levande ordet. En stadig tillväxt. Ge inte upp vid krönet. Avskiljelse och disciplin. Släpp inte greppet om Smörjelsen. De andliga känselspröten. Undvik det som stör Smörjelsen. Andens vittnesbörd. Bli inte en blodpropp. Prata inte illa om andra kristna. Fokus på sitt eget liv. Pratmakargrupper. Andens lärjungar. Frälsningsglädjen får inte slockna. Förändringar. Överraskningar. Trons äventyr. Andlig matlusta.
3-4/9 2012
31:37
Det levande ordet (3)
Hur kommer Herrens ord till oss? Att göra sig tillgänglig. Apostlarnas handpåläggning. Kroppen är Andens fysiska attribut. Ingen har alla gåvor. Gå till gåvorna. Levande och död förkunnelse. Livet smittar av sig. Munnens bekännelse av ordet. De andliga nådegåvorna. Herrens ord är sällsynt. Andefylld kristendom är farlig. Diskussioner släcker ut det andliga livet. Varför blir Herrens ord sällsynt? Anden en vandringsman. Framåt är enda vägen hemåt. Mot den fulla återställelsen. Tungotalet en indikator. Herren stadfäster alltid SITT ord. Människoord. Anden uppenbarar sig genom nådegåvorna. Använd gåvorna som indikatorer. Inga gåvor - katastrofläge. Trohet i sin uppgift. Primära lojaliteter.
5/9 2012
31:24
Det levande ordet (4)
När man tappar segern. Beroendet av Anden. Vägen tillbaka in i smörjelsen. Tro på Guds tilltal. Vi måste ha seger. Delaktighet i ont och gott. Motstånd mot den Helige Ande. Förtalets andemakt. Dra ut ifrån dem. Gör dig delaktig i Andens verk. Andliga blindstyren. Vi måste vara öppna kanaler.
5/9 2012
26:23
Det levande ordet (5)
Att bedöma Guds verk. Hellre tiga än tala i köttet. Låt Anden döma. Nådegåvor för bedömning och urskiljning. Tala, men tala i Anden. Bedröva inte den Helige Ande. Guds verk kan bli fördolt för dina ögon. Normalisera inte ett sjunket tillstånd. Alla är lyckligt lottade. Andens verk är för alla.
6/9 2012
10:57
     
 Biblisk kosmologi    
Änglarnas nedstiganden & Människans tidsåldrar
1. Första inträngandet. Kommentar: Med "första inträngandet" här menar jag det första efter floden. Eftersom det här bara var en intalad anteckning från början, så var begreppen inte helt logiskt utspaltade ännu. Några sekunder in i denna del (0.54-1.14 sek) får jag ett hjärnsläpp och pratar som i sömnen ett par meningar, och det låter otroligt löjligt, men det får vara kvar, annars bryts flödet av. 2. Tredje nedstigandet. Kommentar: Om du inte fattar så mycket till att börja med, så ha tålamod. Det klarnar efter hand som tankegångarna byggs på. 3. Andra inträngandet. Kommentar: Med "andra inträngandet" avser jag här det första av de två efter floden. Ber om ursäkt för denna begreppsförvirring, men som sagt, det här var helt nytt när jag talade in det, och jag tänkte helt enkelt högt, utan att ha någon avsikt att göra det offentligt. 4. Änglarnas nedstiganden & människans tidsåldrar. Kommentar: Här har jag blivit medveten om att Gud vill ha ut detta, och att han ger mig fortsatt inspiration att tala och förklara. 5. Tredje nedstigandet, Mose och Josua. Bronsålderns förskjutning i Norden. 6. Tredje nedstigandet, klarare bevisning. Hyksos. 7. Varför änglarna återkom efter floden. Varför det slutligen upphörde (intill ändens tid).
Introduktion & bakgrundsinfo
30/5-20/6 2011
47:04
Änglamänniskan
Änglamänniskan, dvs den människa som lever i det himmelska livet, det himmelska tillståndet, den människan är inte längre bunden till ett planetariskt liv... 1. Interplanetariska varelser. 2. Kött och blod. 3. Enok och Jesus. 4. Tusenårsriket. 5. Hur änglarna förlorade sina himmelskroppar. 6. Hur änglarna förlorade sina himmelskroppar, forts. 7. Begynnelsen.
Introduktion & bakgrundsinfo
29/7 2011
46:38
Om Himlarnas Beskaffenhet
1. Bibelns kosmologi och hur den kan fördunklas. 2. Avgudar och abstraktioner. 3. Upp över alla himlar. 4. Genom himlarna. 5. Faderns högra sida. 6. Salomos himlarymder. 7. Himlarnas egenskaper. 8. Atmosfärens påverkan. 9. Svalget. 10. Andens ögon. 11. Rättelse. 12. Avstånd och tredimensionalitet i himlarna. 13. Dödsriket är en del av universum. 14. Boningar för andar.
5-28/10 2011
58:29
Församlingen och Furstarna
Redigerat och sammanställt i juni/juli 2017
11/10 2014
32:17
     

Video

Enoks bok 2010  
03:31
     
Flera videos finns här:
http://www.youtube.com/Bibeltemplet
   

 

 


  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag