BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA


KALLELSE

När man kommit så här långt och i tro mottagit allt det som tidigare beskrivits, är man redo att be om en kallelse i Guds rike. Du kanske redan har fått din kallelse, om inte annat får du den om du överlåter dig helt till Jesus och ber om en missionsuppgift.

Att komma igenom till mottagandet av en livskallelse kan föregås av en väldig kamp. Fienden reser motstånd mot just det, eftersom han vet att det kommer att medföra stor skada för hans rike.

En kallelse från Gud är inget man tar sig, eller hittar på. Det är heller inget som någon annan kan utfärda. Den börda Jesus lägger på oss, den kommer inifrån, med övertygelse, visshet och djup längtan. Den blir ett med vår inre vilja. Man kan inte förneka den, annat än till priset av en ödelagd tro. Du kanske överlever som kristen om du förnekar den kallelse du fått, men du kommer att föra ett tynande, ofruktbart liv. Därför skall man beräkna kostnaden, innan man antecknar sig för arbete i vingården.

Samtidigt är det den största glädje en kristen kan få uppleva, att få vara ett redskap åt Jesus, och i sanning märka att uppgifter blir lagda på en, och att man får välsignelse när man utför dem i trohet.


Kan man ta emot kallelsen i tro, på samma sätt som frälsning, helgelse, etc? Jag tror det, men ha då inga förutfattade meningar eller önskemål, utan låt Herrens vilja ske. Och var beredd på motstånd, tvivelattacker, missförstånd, etc. Är den längtan du bär på ifrån Jesus, så överlever den motståndet, och har därmed bevisat sitt ursprung.


Alla kallelser ligger inom de andliga ämbeten Ordet beskriver: apostel, profet, lärare, evangelist. Alla dessa är herdar, så det finns inget särskilt herdeämbete. Är någon herde, så är han också något av de fyra ämbetena.

För systrar kan man säga att det finns motsvarande ämbeten, men bara i underordnade former, dvs en syster kan inte vara äldste eller herde. Kvinnliga evangelister och profetissor har det funnits gott om i väckelserörelserna, och det finns även exempel från missionsfälten där kvinnliga evangelister startat församlingar och sysslat med undervisning, tills dess det funnits bröder i församlingen som kunnat gå in i herdetjänsterna.
Ingen skall säga att en syster inte kan tjäna Gud och få en stor kallelse i Guds rike. Skillnaden ligger bara i att det yttersta ansvaret vilar på bröderna, precis som det är i en familj eller i människosamhället för övrigt.


Alla Jesu lärjungar är kallade att omedelbart efter frälsningen vittna om honom (man kan ju inte låta bli), men det finns också kallelser till särskilda missionsuppdrag, och dessa kallas alltså tjänster, eller andliga ämbeten. Dessa bör alla eftersträva att komma in i, utan att tänka på sitt eget liv i denna världen. Karriär, framgång, drömmar, planer, allt sådant kan gott få gå i kras, när Jesus kallar. Du inser väl att hans uppdrag står skyhögt över allt vad som finns i denna världen, och att det finns ingen större tillfredställelse, än att vara i Guds fullkomliga vilja?

För att det inte skall uppstå disharmoni mellan tjänsterna i Guds rike, måste man inse att alla inte är kallade att vara evangelister. De som sysslar med undervisning för de frälsta och de nyfrälsta, har inte riktigt samma börda för de utomstående, som evangelisterna har. Och evangelisterna har inte samma börda för de frälstas tillväxt, som lärarna och profeterna har. De som tjänar Jesus måste respektera varandras bördor, och inse att de med sina skilda gåvor kompletterar varandra.
...


Med detta överlåter jag läsaren åt Guds ord och till Missionens föreståndare Jesus Kristus. Jag hoppas att jag lagt fram allt så som Herren ville, och att det kan tas emot och bära frukt. Det finns mycket mer att säga, men det kanske kan komma till dig under den Helige Andes ledning. Jag gör mig inte till någon lärare här, snarare vill jag bli lärd av Jesus och få del av Andens vidareutbildning. I Andens skola finns ingen examen här på jorden. Examensdagen är den dag vi träder in i himlen, för att göra räkenskap för våra frälsta liv. Därefter börjar den verkliga kallelsen, den eviga och stora.

Frid och nåd, syskon i tron
/Leif
___

 

 

BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA...
Jesus | Troendedop | Andedop | Helande | Helgelse | Kallelse

 

EMAIL TILL LÄRJUNGASKAP

BIBELSAMTAL
VÄCKELSEBUDSKAP & BIBELSTUDIERBIBELTEMPLET