BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA


JESUS

För att kunna tro på, följa och tjäna Jesus, behöver man veta vem han är. Bibeln lär att vi skall tillbe Jesus och åkalla hans namn för att bli frälsta. Bibeln lär också att ingen annan än Gud är värd åkallan och tillbedjan. Det talar om för oss vem Jesus är: Gud. Han är Kristus kommen i köttet, som Johannes skriver. Johannes skriver också att Ordet, som blev kött, var i begynnelsen, och att det var hos Gud och var Gud.
Här ser vi att Gud var hos Gud. Knepigt, men så är också Gud ett större väsen med fler dimensioner än vad vi, hans skapelse, är. Gud är en varelse med tre personer i sig, och av dessa är Jesus Gud Sonen. De andra är Gud Fadern och Gud den helige Ande.
Detta kan du kolla upp i Bibeln, det finns flera ställen där gudomspersonerna framträder som en treenighet.

Det som är väsentligt för oss som vill leva för och med Jesus, är alltså att vi har klart för oss att han är Gud, har all makt, all kunskap, och att han är hela skapelsens Herre.
När vi ber till honom, då ber vi till Gud Allsmäktig. Gud Fadern, varifrån Sonen och Anden har utgått före skapelsen, säger själv i Psaltaren, att vi skall hylla Sonen.
Jesus är alltså för en kristen centrum. Han är vår Herre och Gud, som Tomas den troende uttryckte sig, och han är också vår bäste vän. Vi kan vandra med honom i vardagen, föra en ständig dialog med honom i vårt inre, vetande och kännande att han alltid finns där och vakar och leder oss på rätta vägar, för sitt namns skull.

Och är vi lyhörda för hans signaler och hans mjuka stämma, så får vi vara med om stora och små under, samt en helgelse- och tillväxtprocess, som inte är ett verk av oss själva, utan av honom och hans nåd, i den Helige Ande.
...

När jag var nyfrälst upptäckte några av oss som var nyfrälsta då, att en del kristna nästan aldrig uttalade Jesu namn. De kunde tala om "Gud" och möjligen "Fadern", men själva Jesusnamnet verkade det som om de skämdes för att uttala offentligt. Och när de någon gång sade det, så lät det som om det var ett skamligt ord för dem. Det lät ungefär så här: "Jeasuss". Fy vad vidrigt, tyckte vi, hans namn skall uttalas med frimodighet och kraft, så här: JESUS!!!

Då bestämde vi oss för att aldrig falla in i den sortens skamsenhet och förnekelse av Jesu namn. Nej, hans namn skall alltid lysa och stråla, som det heter i en sång.

Nu vet inte jag hur det står till med de andra som var med om detta, men jag har fortfarande kvar samma frimodighet när det gäller namnet Jesus, och fattas bara annat. Ingen annan har varit så god mot mig som han. Hur skulle man kunna blygas för det namnet? För det namnet flyr demonerna, och sjukdomarna tappar sin makt. Synderna utplånas, och Guds Härlighet utgjuts i själen. Hans namn är som en utgjuten salva, säger Bibeln, och det kan man uppleva om man älskar det namnet.

För att vara en Jesu lärjunge måste du alltså veta vem han är, och när du gör det går det knappast att tiga om det. Vi för vår del kan inte låta bli att vittna om vad vi hört och sett, skrev Johannes. Nej vem kan det?

Tänk att Jesus kan vara så dyrbar för oss, varenda dag. Man tröttnar ju aldrig på honom, är inte det ett stort under? Han ger oss alltid något nytt och friskt i vår ande att reflektera över, och ju mer man troget hänger sig åt sina uppgifter i hans rike, desto mer blir man anförtrodd. Halleluja för det.
...

Jesus är alltså den självklara grunden för ett kristet liv. Och denna grund är mer än teologi och inlärda fraser. Han är Livet helt enkelt, det eviga, som redan nu begynt för oss som tror.

Är det någon som känner igen det jag säger, har du upplevt det på samma sätt?
___

 

BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA...
Jesus | Troendedop | Andedop | Helande | Helgelse | Kallelse

 

EMAIL TILL LÄRJUNGASKAP

BIBELSAMTAL
VÄCKELSEBUDSKAP & BIBELSTUDIERBIBELTEMPLET