BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA


HELANDE

Helandet ingår i försoningen, brukar man säga. Det hebreiska ordet för frälsning betyder också helande. Detta innebär att när man blir frälst, då blir hela vår varelse frälst ifrån synden och dess följder.

Samtidigt är det så, att om man inte har detta klart för sig och förväntar det vid frälsningen, så är det troligt att det inte sker. En sann evangelisk förkunnelse tar med allt Guds rådslut i budskapet, och kan med full tillit till Guds löften utlova syndernas förlåtelse, helgelse, helande och Andeuppfyllelse, omedelbart, åt den som överlämnar sig till Jesus.

Precis som med helgelsen ÄR vi helade, men vi upplever också en fortsatt helandeprocess, om vi lever i nåden och förnyelsen. "Hela" helandet kanske inte äger rum direkt, men det viktiga är att vi kommer in i trons vila och mottar hälsokraften i våra liv, så att den får herraväldet och kan börja verka.

Sjukdom brukar börja på ett ställe och sedan sprida sig i hela kroppen. Så kan man säga om hälsan också. Den börjar i hjärtat, och sprider sig sedan i hela kroppen. Inte nog med det, den "smittar av sig" i din omgivning också. Till din familj, dem du ber för, osv. Så länge du behåller fältet och själv lever i hälsoströmmen, så inverkar den också på dem som "äter din mat", dvs lyssnar till dina ord.

Hälsa är bättre än helande. Helande är en punktinsats, hälsa är en förblivande upplevelse. Många kristna har varit med om att bli helade många gånger. Det är stort och härligt, men ännu större hade varit om de blivit helade en enda gång, och sedan fått vara friska. Jag tror att det är möjligt att få uppleva det. Man kan ta emot det i tro, och sedan behålla det, i fortsatt tro.
...

Om vi använder bilden av det gammaltestamentliga löfteslandet som bild på det kristna livet, så kan man föreställa sig hur vi intar landet, steg för steg, och lägger dess välsignelser under oss. När det gäller hälsan är det på samma sätt som med frälsningen. Vi tror, men vi bekänner också, utåt, att vi tillhör Jesus och är frälsta. Börjar man tveka och famla i fråga om frälsningsbekännelsen, så har man snart tappat segern och kraften. Vi måste bemöta fiendehärarnas brinnande pilar med att frimodigt stå dem emot, och hålla fast vid Guds löfte: Den som tror HAR evigt liv.

Samma sak gäller för hälsan. Den som tror ÄR helad. Dvs du har helandet i dig, i ditt inre, genom den Helige Ande, och när du vittnar om det, och inte viker tillbaka för fiendens attacker, så strömmar kraften ut ur dig, och kan fortsätta att verka, till helande och hälsa där den väller fram.
...

Ibland kan man vara tvungen att ta ett steg i tro. Men då skall det vara i TRO. Man kan helt enkelt lägga bort sin föreskrivna medicin, om man har någon, och förlita sig på att Jesus är Läkare nog åt oss. Men gör inte det om du inte har mottagit tro för det, i ditt inre. Det kommer som en övertygelse, med frid och vila i så fall.

Man kan också lägga bort tandläkarbesök och andra besök, liksom försäkringar, etc. Men detta är inget jag uppmanar någon att göra, det är bara en upplysning om trons möjligheter och Guds mäktiga löften. Det måste komma som en inre visshet och ske på Mästarens eget ord.

I kombination med detta trons liv skall man givetvis också leva sunt, så att man inte frestar Herren. Att många som blivit helade återfår de sjukdomar de blivit helade ifrån, beror nog på att de inte tog lärdom av plågan. Med helandet skall självklart också en omvändelse äga rum, ifrån det som orsakade det sjuka, så att det inte sker igen.
...

Den hälsoström jag vittnar om här, den kan man VETA att man har, precis som man kan veta att man har frid med Gud i den Helige Ande. Det är just detta att man vet att man har det, som visar att man har det, och som då också gör att tron utövar sitt herravälde.

Om du är en levande, ärligt troende Jesu Kristi lärjunge, så är hälsan din. Du kan ta emot den i tro, och låta den växa sig stark i ditt liv. Jesus säger:

"Jag är Herren, din Läkare."
___

 

 

BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA...
Jesus | Troendedop | Andedop | Helande | Helgelse | Kallelse

EMAIL TILL LÄRJUNGASKAP

BIBELSAMTAL
VÄCKELSEBUDSKAP & BIBELSTUDIERBIBELTEMPLET