BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA


DOPET

När man blir frälst börjar ett nytt liv, ett nytt och annorlunda liv. Denna händelse bör manifesteras på något sätt, offentligt, precis som andra viktiga händelser i livet. Dopet är alltså en invigelse till efterföljelsen av Jesus. Samtidigt symboliserar det den rening från synd och sjukdom vi upplever i frälsningsögonblicket. Dopets vatten "sköljer" bort de gamla syndaresterna, som klibbade vid våra liv.

Dopet frälser inte, men den som upplevt frälsningen kommer att vilja döpa sig, eftersom Jesus själv lät döpa sig, och för att han befallde sina lärjungar att döpa dem som kommit till tro.

Det finns många dopläror bland kristna samfund, men det finns bara ett dop som är det sanna dopet. Det är naturligtvis det som det står om i Bibeln. Detta föregås alltid av tro. Sker ett dop utan tro, så är det till ingen nytta.

Den som skall döpas skall vara född på nytt och kunna vittna, med egna ord och formuleringar, om sin frälsning och om vem Jesus är.

Dopet skall ske, som Jesus säger, i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, och det skall ske genom nedsänkning i vatten. Det behövs inga ceremonier i övrigt kring dopet, det kan ske helt informellt ute i det fria, i sjöar och vattendrag om vädret tillåter, i simbassänger eller i stora behållare om man inte har tillgång till annat.

Dopet kan ses som en manifestation och bekännelse inför denna världen, den himmelska världen, och den onda andevärlden, att man från och med nu tillhör Jesus och har lämnat världens breda väg. Detta avstamp markerar begynnelsen på det nya livet, och innebär att man "ikläder sig Kristus", som man ikläder sig en ny uniform när man börjar ett nytt jobb.
Dopet förebildar också, genom nedsänkningen, vår gamla syndamänniskas död, och genom uppresandet, den nya andliga människans uppståndelse.

Det minsta man kan göra för Jesus, när han gjort så mycket för oss, det är att man låter döpa sig till honom, och så visar världen att man nu vill tillhöra honom för evigt.
___

 

 

BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA...
Jesus | Troendedop | Andedop | Helande | Helgelse | Kallelse

 

EMAIL TILL LÄRJUNGASKAP

BIBELSAMTAL
VÄCKELSEBUDSKAP & BIBELSTUDIERBIBELTEMPLET