TRONS VETENSKAP
Forum för Bibeltro & Naturlära. Tankar om skapelsen, syndafloden, astronomi, arkeologi, m.m.

SKRIV NYTT INLÄGG * TIDIGARE INLÄGG * ARKIVERAT * UPPDATERA

"Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, åt vilka du med ed vid dig själv har givit det löftet: 'Jag skall göra eder säd talrik såsom stjärnorna på himmelen, och hela det land som jag har talat om skall jag giva åt eder säd, och de skola få det till evärdlig arvedel.' " - . 32:13  ~»Nr 447 av 447
Namn: Leif
Tid: 19:15 - 08-04-2014
Webbsida: http://bibeltemplet.net/enoksbok.html


Det finns en ganska ny teori om "neandertalmänniskan", och den är att de helt enkelt var väldigt gamla människor. Dvs sådana som levde före syndafloden och några hundra år efter syndafloden. En forskare har undersökt hur en människas kranium skulle förändras om personen levde i flera hundra år, och resultatet överensstämmer med hur neandertalarens kranium ser ut. Så om detta stämmer, så såg Noa, som var 600 år gammal när floden kom, ut som en neandertalare. Märkligt nog är det ungefär så jag alltid har föreställt mig honom, dvs som en liten hopkrupen man med kraftiga ögonbågar. Han måste ju ha sett annorlunda ut om han var så gammal, och även hans förfäder som vissa av dem levde tills de var över 900 år.

Att det skulle funnits några människor på/från denna planeten före Adam och Eva finns det inga bibliska belägg för. Däremot har det funnits människor från andra planeter, som kommit hit och beblandat sig med Adams släkte, och det är dem vi kallar änglar. Det kan du läsa om i 1 Mos. 6:1-4
. De fick barn tillsammans, men de barnen blev jättar och har inte med neandertalsmänniskan att göra. De här änglarna var andliga, hade förhärligade kroppar, men lämnade himlen och steg ned på jorden och återfick så småningom sin planetariska gestalt, och kan därför också finnas bland de skelett och kvarlevor som hittas, men de var i så fall troligen väldigt lika människor.

Enoks Bok berättar ingående om när människosläktet och änglarna kom tillsammans och hur detta ledde till syndafloden.
___
Nr 446 av 447
Namn: Gun-Britt Rahm
Tid: 14:47 - 08-04-2014
Hemort: Valdemarsvik

Jag undrar om neandertalsmänniskan, fanns den före Adam o Eva eller var dom neandertalare, eller har jorden gått under förut, o dom dog ut då eller?

Tacksam om någon har en teori om detta!
Nr 445 av 447
Namn: LL
Tid: 23:26 - 12-01-2013
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila


TRAPPSTEGSPYRAMIDER

När man tittar på Keops pyramid, den största av pyramiderna i Egypten, så är det intressant att "trappstegen" är ungefär dubbelt så stora som de skulle vara om en människa i normalstorlek skulle kunna gå uppför dem. Man kan fråga sig varför pyramiden byggdes med just så stora stenar? Det hade såvitt jag förstår gått att bygga den med mindre, till synes mer människovänliga stenar, så att arbetarna enkelt hade kunnat stiga upp och ned för trappstegen allt medan de byggde högre och högre. Men nu är alltså trappstegen dubbelt, och kanske något mer, så höga. Du har säkert redan förstått vart jag vill komma. Bibeln omtalar människor som var dubbelt, och mer, så stora som vanliga människor, under den tid då pyramiderna byggdes, och i samma geografiska område. 2 + 2 = 4. 1, 2, 3. Det behövs inte mer än rudimentär slutledningsförmåga för att förstå sambandet här.
___
Nr 444 av 447
Namn: keijo
Tid: 14:40 - 23-06-2012
Hemort: södertälje

Jesus är underbare ord av livet och början till allt skapelse och vetandens källa till all hungriga själar till livet ,tack var välsignat ,keijo södertäljeNr 443 av 447
Namn: Ulrik Petersson
Tid: 20:24 - 03-10-2011
Hemort: Skillingaryd

Hej!

Evolutinsteorin är vår tids största bluff

Det säger sig självt att när man är ute i naturen och ser allt det vackra att det är Gud som har skapat människan, himmel och jord. Vi kommer inte från aporna hur har man kunnat lära ut denna lögn i de svenska skolorna för det är Gud som har skapat människan det kan man läsa om i Bibeln som är Guds ord.1 Mosebok 1: 27-28. När jag gick i skolan hade man andakt och vi stämde alltid upp till sång och sjöng ”Glädjens Herre” till maten. Det kristna arvet har byggt upp Sverige. I Norge intervjuvade man den kände predikanten Aage Samuelsen om skapelsen och då sa han till journalisterna har du hört en apa säga halleluja!

Ulrik Petersson
Skillingaryd

Bibelord: Psalm 53. Romarbrevet 1:18-25
."


Nr 442 av 447
Namn: LL
Tid: 02:29 - 06-10-2010
Webbsida: http://afton.spruz.com


Disclosure Conference, National Press Club 27 Sept 2010

Titta på de här herrarna tala om Ufos. Du skall ha mycket skepticism i dig för att kunna avfärda detta som fantasier eller påhitt. De har helt klart sett oförklarliga saker, och de tolkar det utifrån vad de blivit preparerade att göra. För mig är det uppenbart att de sett änglafarkoster, utsända att varna mänskligheten för kärnvapenkrig.

http://www.youtube.com/watch?v=BtmpaM0PqyI
___
Nr 441 av 447
Namn: LL
Tid: 18:37 - 29-08-2009
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila


Biblisk mysticism
FÖRE SKAPELSEN

I.

Har det någon gång funnits något före skapelsen? Ja Gud fanns ju då, säger du. Jaha, ja det kan ju stämma. Gud fanns. Men inget annat. Vilket innebär att han som har all makt, han hade ingen makt, eftersom det inte fanns något att ha makt över. Han som har all kunskap hade ingen kunskap, eftersom det inte fanns något att ha kunskap om. Han som är allnärvarande fanns ingenstans, eftersom det inte fanns någonstans att vara närvarande. Så om Gud inte hade någon makt, inte hade någon kunskap, och inte fanns någonstans - fanns Gud då? Måhända var Gud bara ett embryo av vad han är idag, sedan skapelsen kommit till. Det fanns en vilja, säger Skriften. "Ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja, kom det till och blev skapat" (Upp. 4:11
). Så det får vi tro. Det antyds också att det fanns ett förutseende. Men det fanns ingen tid, inget rum, ingen annan, inget annat.

Det var inte ensamt, för ensamhet känner man bara om man känt någon som man kan sakna. Det var inte tomt, för tomhet känner man bara där det funnit något förut. Det var inte stilla, för stillhet känner man bara där något rört sig tidigare. Gud måste ha levt som i en sömn, som en dvala. Inget hände, ingen kunskap, inget yttre. Då undrar jag om man verkligen kan sägas leva till fullo. Men Gud är livet. Men allt det skriften säger att Gud är, det är han i förhållande till sin skapelse. God, mäktig, sann, evig, etc. Det tycks som om alla Guds egenskaper försvinner före skapelsen, och kvar blir bara en vilja och ett förutseende. Hur "länge" väntade då Gud, innan han började vilja skapa det han förutsåg? Ja, om det inte fanns någon tid, så kan ju Gud inte ha väntat på något. Ur icketidstillståndet, som inte ens kan benämnas ett evigt nu, inte evigt, inte nu, utan möjligen bara tillstånd, existens, uppstår tiden genast, utan att någon tid förflutit dessförinnan.

Så skapelsen har alltid funnits? Ja, så kan man säga, ur detta perspektiv. Före skapelsen fanns ju ingen tid. Men då är skapelsen evig. För om det inte fanns något före den, då har den ju ingen början.

Men Gud ville alltså, och han såg, och så blev det till. På en gång. Tillvaron begynte, och har alltid funnits. Om vi går tillbaka till skapelsens början, så kommer vi inte längre än till dess första, eller andra ögonblick. Det finns inget titthål där, som man kan kika in i och se något bakom. Det första ögonblicket är allt som finns att se. Vetenskapen kallar det singularitet. Enhet. Etthet. Allhet kan vi säga också. Förliv kanske. Förtillvaro.
___


II.

Förtillvaro i icketillvaro. Är det Sonens födelse vi talar om?

Ur denna tillvaro trädde Sonen fram, och omhuldade de framväxande himlarna, formade dem, blev deras Herre, i samma ögonblick de kom till. Tillblivelsen medgav kommande skapelser, han förutsåg dem och antog deras gestalt, formtillvarons optimala skepnad - han blev, med dem, Herrens Ängel.

Själv så mycket Gud något kan vara, men i form och inte bara i otillvaro. Han gick ut i skapelsen, bredde med sina fingrar ut himlar, valv över klot, världar där hans avbilder skulle träda fram, på hans kommando.
___


III.

Är Fadern expansionskraften, och Sonen kontraktionskraften (dvs gravitationen)? Fadern ger, Sonen formar, Anden verkställer.

Att Gud, Skaparen, på något sätt personligen står bakom de stora naturkrafterna, måste man nog inse. "Lagar" träder inte i kraft utan laggivare, och kraften är givaren själv. Hans tillvaro är det som observeras som naturlagar, hans fasta, obändiga, evigt trofasta ord, och vilja, gör att verkan uppfattas som lagar som styr tillvaron.

Fadern spänner ut, Sonen drar tillbaka, vill in i urtillvaron, Faderns sköte, igen. Därav formas världarna, galaxerna, då materien hejdas. Samla allt under hans välde, knyt det samman igen, ända till urtillvarons singularitet, slutmålet. Harmoniera allt, återlös allt.

Men lämna kvar det som inte vill. Lämna det i tiden. Skilj det från framtiden - så blir det till intet för oss, men inte för sig självt.
___
Nr 440 av 447
Namn: LL
Tid: 02:12 - 02-06-2009
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila


Vad finns det i rymdens tomhet?

Enligt rådande vetenskap finns det i rymden mellan planeter och stjärnor ingenting. Där är vakuum, och följaktligen bara tomt. Så tror inte jag. För det första är all rymd full med fotoner, dvs ljusstrålar/partiklar ifrån alla stjärnor och övriga lysande objekt. Det finns inte en plats i det kända universum, dit inte ljusstrålar nått fram, och alltså är rymden full av dessa, lika full som en vattenfylld bassäng är full av vatten.

Men frågan man kan ställa sig, är om rymden består av dessa ljusstrålar, eller om de befinner sig i någonting, dvs i så fall, i rymden. Är rymden "bassängen", eller är den "vattnet"?

Hur som helst, och oavsett vilket, så säger det sig självt att varken "bassängen" eller "vattnet" är tomhet. Om en ljusstråle kan förflytta sig genom rymden (vi vet t.ex att det tar ca 8 minuter för en ljusstråle från solen att nå jorden) då måste ju rymden bestå av något.

Om man tänker sig att ljuset från universums lysande objekt strömmar ut i alla riktningar, med ljusets hastighet, så bör man väl anse att universum då växer åt alla håll med ljusets hastighet. Det är fort.

Men nu snubblar tanken - i VAD växer det? I tomhet? Men kan tomhet existera? Tomhet är ju ingenting. Hur kan då något växa i det? Hur kan något ens befinna sig i något som inte finns?

Alltså måste det finnas något mer därute, så att själva "tomheten" faktiskt är något, ett utrymme som universum kan växa i.
___
Nr 439 av 447
Namn: LL
Tid: 22:28 - 05-08-2008
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila


"Ja till djur-människo-embryo"

"Det är tillåtet att skapa embryon av blandat djur- och människomaterial, avgjorde brittiska underhuset på måndagen med 336 röster mot 176. Därmed öppnas stamcellsforskningen för nya möjligheter, och kanske bättre tillgång på stamceller, sådana celler som bland annat tros kunna ge behandling för Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Överhuset måste ta samma beslut för att det ska vinna laga kraft." (TT Publicerad: 2008-05-20)
___Har sagt det tidigare, men här är det igen:

Monstrens tid kommer.


"Tillåtet att skapa embryon av blandat djur- och människomaterial". Människomaterial? Bara det låter illavarslande. Men än mer illavarslande är det, när det nu tycks bli tillåtet, att korsbefrukta människor och djur, genom konstgjord befruktning.

Dessa små monsterembryon skall sedan förstöras, försäkrar man, efter att man utvunnit de önskade ämnena ur dem. Men tänk om någon forskare är en böjd forskare? Nej nej, sådana forskare finns inte. Inte? Det fanns en som hette Mengele, för inte så länge sedan. Finns det en, finns också möjligheten för fler. Det behövs bara en. Finns det galna makthavare i världen idag? Finns det behov av hemliga vapen, finns det önskningar bland människor om superstyrka, ökade egenskaper? Behov skapar utrymme för åtgång. Vad kommer efter den medicinska användningen?

Kirurgin användes tidigare bara för att hjälpa sjuka människor. Idag används den av kosmetiska skäl. Handel med mänskliga kroppsdelar, ofta stulna och utskurna ur offren, förekommer därför att den medicinska kunskapen att inplantera dem nu finns. De droger som tidigare bara framställdes för medicinska skäl sprids nu okontrollerat, som narkotika, över hela världen. Vilken vetenskaplig upptäckt har inte kommit att missbrukas?

Skillnaden mot tidigare är att detta rymmer sådana oerhörda konsekvenser, att det, när det börjar spridas utanför laboratorierna, kommer att förändra själva livet på jorden.

Jurassic Park kommer att bli möjligt. Spindelmannen kommer att bli möjlig. Jättar blir möjliga. Ormmänniskor blir möjliga. Kentaurer, sjöjungfrur, dinosaurier - begränsningarna bryts, och människan kan skapa liv i vilka former som helst. Bara fantasin sätter stopp för utvecklingen.

Detta har skett ett par gånger tidigare i historien, och båda gångerna har det slutat i katastrof för mänskligheten. Det börjar oskyldigt, som all ondska, och så utvecklas det, gränser flyttas, spärrar bryts ned, efterfrågan skapar åtgång, det som förr var otänkbart ses snart som normalt.

Klart du skall ge din son hästegenskaper, tänk vilken fördel för ditt lantbruk. Klart du skall låta din katt paras med din dotter, vilken skönhet, vilken smidighet, och vilka klor att försvara sig med! Klart vi behöver en armé av flodhästsoldater, och krokodilmanskap. Fienden kan ju ha ännu värre saker!

Låter det otroligt? Bara idag. Så snart det blir affärer och politik av det, kommer maktens mediemaskiner att vänja oss vid tanken, bit för bit, program efter program. Redan accepteras ju beblandelse mellan par av samma kön. Det var bara första steget. När den spärren väl är bruten, kan nästa och nästa steg komma. Kärnfamiljen som enarådande samlevnadsform är ju död, nu. Och när kyrkan välsignar det onormala, går det sedan fort utför.

Men tack och lov för katastrofer, när de kommer ifrån Gud. Det kommer bara att tillåtas för en kort tid. Människan har inte fått den makten, tillåtelse att mixtra med arterna på jorden. När änglar gjort så, har de störtats ned i avgrunden, och människor med dem.
___Läs mer om CHIMERA
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4558
http://www.cbsnews.com/stories/2006/06/19/tech/main1726821.shtml
http://www.cbsnews.com/stories/2006/06/19/tech/main1726821_page2.shtml
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/01/0125_050125_chimeras.html
http://www.pbs.org/newshour/bb/science/july-dec05/chimera_8-16.html
http://www.pbs.org/newshour/science/chimeras/qanda.html
http://www.msnbc.msn.com/id/6534243/
http://ucsystembiotech.ucdavis.edu/IST/snt1229542005515.asp.htm
___
Nr 438 av 447
Namn: LL
Tid: 22:48 - 28-05-2008
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila


ÖPPNINGAR FÖR NYGAMMAL HISTORIESYN

I den här "essäen" från mars 2007 bekräftar några arkeologer mycket av det jag skrev om i artikeln "Beowulf - långt före Ansgar". Innehållet är så överensstämmande, att hade jag vetat att "essäen" fanns, kunde jag använt den som referens till delar av min artikel.

http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr12007/essamellansvearochdaner.4.2df3c1511126c2d4c480002266.html

Tidigare var detta i stort sett förbjudna saker att ens nämna om. För att våga hävda det var historiker och andra forskare tvungna att gå emot all vedertagen forskning, beredda att utsättas för förlöjligande, förakt och utestängning från "seriösa" sammanhang. Men Guds kvarnar mal, om de än mal långsamt. Sveriges historia är mycket mer spännande och fascinerande, än den vi fått lära oss i de sveo-socialistiska skolorna. Och nu börjar man återupptäcka det, bit för bit, och en och annan forskare vågar nu gå emot tidigare monumental-"sanningar".

Titeln de valt för sin kommande bok avspeglar just den spänningen - "Mellan svear och daner" - vilket alltså syftar på götar, och Götland, som det hette då, på 500-talet. Som är en otroligt intressant tid för Nordens del, förnekad, förträngd, under århundraden, av rikspolitiska skäl.

När man nu alltså alltmer erkänner att Götland, götarnas rike, redan under 500-talet hade börjat ta emot kristna influenser, från sina släktingar goterna i sydeuropa (identiskt med vad jag hävdade i min artikel) - då blir det väl ganska svårt, ändå, att längre hävda att innehållet i Beowulf, som ju indikerar precis detsamma, inte har någon verklighetsbakgrund, eller något skäl att kopplas till just Götaland - trots att en person begåvad med en minimal hjärncell kunnat räkna ut att Gautland och Geatland givetvis är identiska med varandra.

Några stycken ur essän (som också presenterar en kommande bok):

"Vi menar att tiden före vikingatiden måste få en mer framträdande plats i historien."

Pling.

"Bland annat kan vi visa hur samhällena förändrades under ledningen av en ny elit - en elit som växte fram under kraftigt inflytande från Central- och Västeuropa, först under påverkan av gotisk (delvis kristen) kultur, sedan av frankisk (kristen) kultur."

Pling.

"Projektets namn, "Mellan svear och daner", hänvisar ... till det geografiska område mellan Svealand och Danmark där vi hämtar vårt arkeologiska material."

Pling.

"Vi vill bidra till att ändra denna bild genom att visa att Skandinavien under perioden 200-700 e.Kr. var en egentlig del av Europa - inte en särpräglad utkant."

Pling.

"Om man bygger på de skriftliga källorna brukar kristnandet i Sverige dateras till vikingatiden. Men för arkeologin är det en öppen fråga om skandinaverna inte mötte och tog intryck av kristen kultur långt tidigare. Kristna föreställningar kan ha påverkat skandinaviska samhällen långt före religionsskiftet."

Pling.

"Den materiella kultur vi har från romersk järnålder och folkvandringstid visar att skandinaver haft direkt och indirekt kontakt med kristna områden redan under senromersk tid (300-550 e.Kr.)."

Pling.

"Det är lätt att i fyndmaterialet visa att impulser utifrån spelat en stor roll i utvecklingen. Men på vilket sätt? Förmedlingen av det nya främmande har skett både via resande till och från närbelägna områden och genom mer långväga förbindelser. Personliga relationer har förmodligen också spelat en stor roll vid sidan av de kontakter som uppstod genom omfattande varuutbyte (handel) och plundringståg. Det finns flera exempel på fynd som tyder på att skandinaver, både kvinnor och män, färdats långt ner på kontinenten och att främmande från kontinenten på motsvarande sätt rest norrut."

Pling, pling.

"Den materiella kulturen visar att innan Sverige blev Sverige och Danmark Danmark, var området uppdelat i en lång rad regioner med var sin kulturell identitet, så kallade folkland."

Pling.

"Projektet kommer att ge ett nytt bud på den icke obetydliga roll olika skandinaviska samhällen spelade i samtidens Europa."

Pling.

Boken kommer säkert att få mycket kritik, men den kommer dock att finnas, och vara skriven av en professor och en fil.dr, vilket är förutsättning för att innehållet skall kunna tränga in i de inskränkta forskarkretsarna, som ofta är mer "blinda" för det uppenbara, än andra.

Att jag upptäckte artikeln beror på att tidningen Dagen nyligen skrev en artikel om de två arkeologerna. Det kanske blir anledning att återkomma till den kommande boken.

Men varför skall en sådan bok vara av intresse för väckelsekristna? Först så är det ju aldrig nyttigt för ett folk att leva med en lögn, och det gör svenska folket (rättare de svenska folken) nu, ifråga om sin egen historia. Och släpper en lögn greppet om dem, kan det fortsätta. Vid den tid då den sanna historiesynen var rådande här, om än med vissa överdrifter, var Sverige ett frimodigt och starkt protestantiskt land. Och en öppning bakåt, dit, kan också öppna för att mycket mer av det som då var en del av vår kultur, kan återkomma. Förhoppningsvis utan överdrifterna, man lär ju av historien. (Överdrifterna stavas Rudbeck, som du väl förstått att jag menar).

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=153413
http://www.vr.se/huvudmeny/forskningvistodjer/humanioraochsamhallsvetenskap/manadensprojekt/sverigeborjadeblikristetredanpa500talet.4.41c4c50b1195b50750780002443.html
___
Nr 437 av 447
Namn: LL
Tid: 04:24 - 13-02-2008
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila


BIBELKOSMOLOGI
Förkunnad av stenar i brist på levande vittnen


Intressant och entusiasmerande film med Erich von Däniken. Han är inte långt från sanningen i sitt sökande, och det han funnit är ofta pusselbitar som passar in i den bibliska historien, som kristna i sin tur ofta har missat, mest pga gamla kvarlevor av medeltida bibeltolkningar. Här kan du, med Andens urskiljning och Kristi blods filtrering, uppdatera din tro:

http://video.google.com/videoplay?docid=8310423348544378743

Här en annan film med Secharia Sitchin:

http://video.google.com/videoplay?docid=-1356843629123064992

De här männen finns bara därför att de kristna försummat att se dessa sambanden och stängt sig inne i en "förandligad" syn på de himmelska tingen, en helt obiblisk syn om man läser vad Guds ord verkligen säger.

Här är en film om Bibelns jättar:

http://video.google.com/videoplay?docid=6783331975169831180&q=Giants+-+The+Mystery&total=291&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

De övriga delarna av filmen finns på samma ställe. Den är gammal men väldigt bra, väldigt trovärdig.

Dessa jättarna har funnits här i Norden också. Den som tittar efter i de gamla källorna kommer att stöta på dem här och där, och tar man dem som mer än bara fantasiinslag, ser man att de passar väl in i det bibliska mönstret, att de är parallella med Og, Anak, Goliat och de andra, men de tycks ha levt kvar här längre. Och hur otäckt det än kan låta, så kan det finnas "nephilim-blod" i de nordiska folkens ådror än idag, eftersom Snorre Sturlasson skrev att när germanerna kom hit, för kanske två tusen år sedan, tog vissa av dem infödda jättekvinnor till hustrur.

Då handlar det förstås inte om de ursprungliga jätteraserna, utan om uppblandade avkomlingar (säkerligen bara ur de kvinnliga ättlinjerna), som överlevt på isolerade platser ihop med vanliga människor. De finns avbildade på hällristningarna, dessa nordiska jättar, ihop med bronsåldersfolket, troligen kelter eftersom Nordeuropa dominerades av keltiska folk på den tiden.

Men om det är sant att det finns jätteblod kvar idag, och därmed gener av ickejordiskt ursprung i människan, hur går det ihop med Bibeln och Guds syften med oss? Tja, där kanske vi har ett av svaren på varför vi måste dö och uppstå med nya kroppar, hela människosläktet, för att Guds plan med oss skall kunna fortsätta in i nästa fas i universums historia. Vi är alltså en förorenad ras, vi måste dö, och utplånas, vi också, men det finns frälsning. För våra själar, som vi fått direkt ur Guds hand, och till dem är en ny kropp förberedd, en himmelsk kropp, med himmelska egenskaper, för en himmelsk värld.

Så märkligt kan evangeliet te sig, med denna nya (men i själva verket gamla) synvinkel applicerad, men det är fullt bibliskt, fullt urkristet. Så trodde de, innan Augustinus och de andra, senare kyrkofäderna, lade locket på till den ursprungliga bibelkosmologin, och förvandlade de himmelska tingen till andligt fluff för introverta kloster- och katedralfilosofer.
___


"Himlen långt borta, ogripbar för lekmännen - bra. Då kan vi tjäna grova pengar på avlat och prästdyrkan och locka med invigelser i de himmelska ting vi dolt för dem."

"Himlen nära, gripbar för alla. Dåligt, då mister vi vår makt och blir överflödiga, det får inte ske. Vidmakthåll fluffet."
___
Nr 436 av 447
Namn: LL
Tid: 20:19 - 01-12-2007
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila


BEOWULF - LÅNGT FÖRE ANSGAR

Här kan Beowulf läsas på svenska:
http://geatland.se/beowulf

Och varför skulle Beowulf, en gammal halvhednisk engelsk dikt, vara av intresse för kristna, undrar någon.

Ett skäl kunde ju vara att den faktiskt är av historiskt intresse för oss, därför att den antagligen avspeglar hur kristen tro för första gången hade nått Norden, låt vara i en mycket uppblandad form, men dock tillräcklig för att, enligt den/de som skrev dikten, besegra de mörkrets makter som härskade här tidigare. Dikten utspelas dessutom delvis i Sverige, och både hjälten, Beowulf, och hans närmaste vapendragare, Wiglaf, var av svearnas folk (dock boende i Västergötland).

Ett annat skäl, som är ännu mer intressant, är att de spår av kristen tro som avspeglas i Beowulf, inte är katolska. Och det skulle ju vara något av en gåta, hur en dikt med ursprung från 500-talet, nedskriven troligen någon gång på 700-talet i England, kan tyda på ett annat kristet ursprung än ett katolskt. Såvida man inte inser och känner till, att götarnas stamfränder, goterna, under samma tid var "semi-arianer". Kontakterna mellan götarna och goterna var under järnåldern livliga, vilket t.ex visas av alla guldskatter funna i Västergötland. Goterna själva hävdade också att de en gång utvandrat från Skandinavien, och fornnordiska sagor visar att goterna ofta hämtade sina kungar och hjältar från Norden. Därför finns det alla skäl att anta att den form av kristen tro som finns i Beowulf, och som alltså avviker från dåtidens katolska traditioner och läror, var av "semi-ariansk" art.

Vad är då semi-ariansk kristendom? På 300-talet uppstod det en lära som kallades arianism, efter grundaren Arius. Arius trodde inte på treenigheten, utan menade att Jesus var en skapad person, helt underställd Gud Fadern. Denna lära fick sådan spridning, att Arius och hans anhängare bannlystes ur dåtidens kristna kyrka.

Nu var det inte alla arianer som var helt eniga med Arius om denna syn på treenigheten. Man kan förmoda att många blev arianer mest för att de tog avstånd från de tendenser till begynnande påvekyrka, som uppvisades inom den romerska kristenheten. Så efter ett tag uppstod nya läroförgreningar inom arianismen, eller i "närheten" av den, som inte längre förnekade Jesu Gudom. Kortfattat kan man säga om dessa, att de kallades semi-arianer. De hade sina egna kyrkofäder, mestadels i den östra delen av romarriket. Deras lära avvek dock fortfarande från den romerska kristenhetens treenighetsdogm, genom att semi-arianerna ansåg att Jesus visserligen var "lik Fadern", men dock underställd honom, och att den Helige Ande i sin tur var underställd Fadern och Sonen (Hierarkisk treenighet). Detta är inte en speciellt stor avvikelse från den treenighetslära som de romerska kristna fastslog, men dock tillräcklig för att semi-arianerna inte skulle godkännas av Rom.

Sedan fanns det också en annan variant av semi-arianismen, där de förnekade att den Helige Ande var en person. De menade att Anden var Faderns och Sonens ande, och den läran var alltså en slags "tvåenighetslära" (Binitarianism).

Bland dessa semi-arianer i det östromerska riket (som var den grekiska delen av de områden romarna lagt under sig) fanns en man vid namn Wulfila, som levde bland östgoterna. Wulfila antog den semi-arianska läran och blev sedan goternas apostel. Han översatte också Bibeln till deras språk, och uppfann för det syftet dessutom ett gotiskt skriftspråk. Ett avsnitt av Wulfilas Bibel finns idag i Uppsala, kallat Silverbibeln.

Wulfilas lära antogs först av goterna, därefter också av flera av de andra germanska folkstammar, som på den tiden (folkvandringstiden) grundlade nationer i Sydeuropa.

Man har här i Sverige och Norden ofta ansett att kristendomen först kom hit med Ansgar. Beowulf visar att kristendomen var här långt tidigare. Hur mycket genomslag den fick kan diskuteras, speciellt utifrån det faktum, som också visas i Beowulf, att götarnas rike kort efter hans död, gick under som självständigt rike i Norden och blev underlagt svearnas välde, och svearna var då ännu hedningar och asadyrkare. Det troliga är alltså att denna tidiga kristendom utrotades av svearna, eller så dog den ut av sig själv, då den inte hade något stöd längre av goterna på kontinenten, eftersom de vid mitten av 500-talet förlorade sitt huvudsäte i Italien, och därefter gick mot en allmän nedgångstid.

Men, för att visa varför Beowulf inte kan vara skrivet av en katolsk munk, vilket hävdas av den etablerade historieforskningen, så måste vi ha den katolska läran klar för oss. Vad det handlar om då, är synen på hur 1 Mos. 6:1-4
skall tolkas.

Aha, tänker någon som hängt med här på Bibeltemplet länge, det är DET detta handlar om - om JÄTTARNA och de fallna änglarna, nu igen, älsklingsämnet för administratören. Det kanhända, men det kan också hända att detta är något av ett älsklingsämne för Gud. Det brukar nämligen vara det, när någon del av hans sanning förnekas av de kristna. Och just så är det med 1 Mos. 6. De flesta kristna i Sverige, inte bara katoliker, utan även lutheraner och många frikyrkliga, menar nämligen att de "Guds söner" som omtalas i 1 Mos. 6, inte alls är några fallna änglar, utan Sets barn. Och att Sets barn, när de "gick in till människornas döttrar" och fick jättar ('nephilim') med dem, bara fick barn som var jättelika i dådkraft och rykte. Hela storyn alltså förminskad till en inomvärldslig trivialitet, enligt denna från början katolska tolkning - gudfruktiga människor som beblandar sig med Kains barn och tillsammans framföder ett släkte av framstående herrar. Big deal. Och för det skulle alltså Gud dränkt världen?

Denna lärouppfattning hade inte de första kristna, utan den började spridas under 400-talet. Augustinus var en av dess förkunnare. Både bland judar och tidiga kristna hade man däremot haft uppfattningen att "Guds söner" i 1 Mos. 6 var fallna änglar, som på något vis beblandat sig med kvinnor på jorden, och med dem framavlat en ras av verkliga jättar. Och dessa jättar förhärjade i sin tur jorden, och blev tillsammans med övriga människosläktet därför dömt att gå under i syndafloden.

Nu kan vi komma till kärnpunkten. De här olika tolkningarna har blivit kallade "Kain-traditionen". Det var ju, får man anta, företrädesvis barn av Kains släkte, som blandade sig med, antingen änglar, eller med gudfruktiga setiter, beroende på vilken tradition man utgår ifrån. Kain-traditionen berör alltså de två helt olika resultat av detta koppleri, som man senare har menat har fortsatt breda ut sig, i släktleden på jorden.

För att kunna tro att Kains släkt fortfarande lever, får man dock förutsätta att någon av dem som var med i Arken, var av hans släkte. Vem det i så fall skulle vara kan man bara gissa sig till, men Hams hustru skulle vara trolig, eftersom det är ifrån Hams släkt som de efter-deluvianska (efter syndafloden) jättarna kommer. Är det alltså så att Hams hustru var "kainit" (och deras som Kaanan därmed också kainit), så får vi en bra förklaring till varför jättarna så snart kunde återkomma (just till Kaanans land), när de ju hade utrotats i syndafloden. Sedan finns det också en annan uppfattning, även spridd bland judarna, att några av jättarna hade överlevt syndafloden, och att Kains släkte på det viset fortlevde, även efter floden. Bortsett ifrån vilken variant man håller sig till i den frågan, så finns, och fanns det alltså en kaintradition, som sade att hans släkt fortfarande levde, efter syndafloden, och att den släkten fortfarande sysslade med änglakopulation, och med dem framavlade jättar, och även, genom tidelag och artbeblandelse, monster.

Det är denna tradition som återspeglas i Beowulf. "Trollet" Grendel sägs nämligen vara av Kains släkte, liksom övriga hybrider och odjur som Beowulf möter i berättelsen. Det kan tyckas att detta bara är sagor och trams, men om man verkligen tar Bibeln på allvar, vilket man ju skall, så får vi medge att möjligheterna verkligen finns, att det kan ha överlevt sådana hybrider, eftersom Bibeln säger att det fanns jätteraser på jorden både före och efter syndafloden. Och då dessa varelser inte bara bär på jordiskt DNA, utan även angeliskt, och egentligen inte är helt och hållet av denna världen, om än födda i köttet, så bör det inte heller vara omöjligt, att de kan uppnå högre åldrar än de som nu är vanliga på jorden, hos de "rena" släktena. (Förutsatt detta så kan det alltså fortfarande, i denna dag, finnas sådana varelser på jorden, halvt mänskliga, halvt angeliska, och med det, alla de egenskaper de i så fall också kan besitta.)

Men frågan blir då alltså denna: HUR kan det komma sig att en dikt som handlar om de nordiska förhållandena under 500-talet, skriven av en engelsk munk på 700-talet, följer en lärotradition, som vid den tiden är bannlyst inom katolska kyrkan? England var katolskt på 700-talet. Om Beowulf verkligen, som forskarna hävdar, är ett från början hedniskt verk, baserat på hedniska händelser i Norden, som en katolsk munk i England senare redigerade för att dikten skulle behaga hans katolska samtid - HUR kommer det sig då att det finns en klar och tydlig ICKE-KATOLSK lära i det centrala av berättelsen?

Då förefaller det mycket troligare, att denna dikt bara blivit översatt till gammalengelska, antingen från nedtecknade nordiska manuskript, eller kanske troligare, från muntliga nordiska traditioner. Och att den kristna tro som bär upp handlingen, och förutan vilken hela berättelsen skulle bli oförklarlig och ologisk, härrör från den tro som goterna hade antagit, och sedan spritt till sina i Norden levande släktingar, götarna.
...

Det finns alltså väldigt mycket som kan vara, och är, av intresse för kristna, när det gäller Beowulf. Berättelsen fyller, rätt förstådd, en hel mängd tomrum i vår historia, både angående de nordiska folken, och de influenser av kristen tro som anlände hit och så småningom, efter långa strider, kunde tränga ut den gamla hedendomen.
___


För övrigt går det ju nu en film på biograferna, där handlingen i Beowulf delvis skrivits om. Huruvida det är en bra film för kristna, eller om kristna alls bör gå på bio, lämnar jag till läsarens eget omdöme. Via länken ovan finns i alla fall berättelsen i sitt ursprungsskick, i en översättning från 1914.
___
Nr 435 av 447
Namn: Leif (admin)
Tid: 19:41 - 04-10-2007
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila

Hello, Päiviö. Jag har läst en av dina artiklar hittills och tyckte den var väldigt intressant (Vems Gud -- Abrahams eller Aristoteles'). Får se när jag hinner läsa de övriga. Har inga fler kommentarer nu, men skriv gärna något här i forumet om du upplever Guds maning.
___
Nr 434 av 447
Namn: Päiviö Latvus
Tid: 22:00 - 01-10-2007
Hemort: Esbo, Finland
Webbsida: http://www.latvus.com

I was seeking websites concerning science - and I am also believing in Jesus as you do. How I found you, it was surely not just accident! Min svenska är så enkel, att jag måste bara säga nonting på engelska. Men från min sida ni skall finna twå svenska text
http://www.latvus.com/Kvinnan.html
och den andra

Kristet Perspektiv 3 / 1999 Vems Gud -- Abrahams eller Aristoteles'?
den ligger här:
http://www.latvus.com/indexkirj.html

I have been studying years concerning the question: Why is science Western? And I'm sorry there is a book just in Finnish - but an Introduction you will find in English.

Please, comment.

Päiviö


Nr 433 av 447
Namn: Tuula
Tid: 01:57 - 19-08-2007
Hemort: Stenungsund

Guds välsignelse till er alla.
GT i bibeln står ett "talesätt" som jag länge har undrat om det stämmer ända in till våran dagar, nämligen:
"..finns kvar där än idag..."
eller:
"...heter ännu idag..."

De som jag har läst och hittat hittills står på: (Josua)
4:9 "Tillika reste Josua tolv stenar mitt i Jordan, på samma plats, där prästerna, som buro förbundsarken, hade stått med sina fötter; och det FINNS KVAR DÄR ÄNNU I DAG"
5:9 "...och detta ställe fick namner Gilgal, såsom det HETER ÄNNU I DAG."
7:26 "Och de uppkastade över honom ett stort stenröse, som FINNES KVAR ÄNNU I DAG; och så vände sig HERREN ifrån sin vredes glöd. Därav fick det stället namnet Akors dal, såsom det HETER ÄNNU I DAG."
8:28,29 "Och Josua brände upp Ai och gjorde det till en grushög för evärdlig tid, till en ödemark, såsom DET ÄR ÄNNU I DAG"....";och man uppkastade över den ett stort stenröse, som FINNES KVAR ÄNNU I DAG."
10:27 "...och framför ingången till grottan lade man stora stenar, som LIGGA KVAR DÄR ÄNNU I DENNA DAG."
13:13 "Dock fördrevo Israels barn icke gesurèerna och maakatèerna; därför bodde ock gesurèer och maakatèer kvar bland Israels folk, SÅSOM DE GÖRA ÄNNU I DAG."
15:63 "...därför bodde ock jebusèerna kvar bland Juda barn i Jerusalem, såsom DE GÖRA ÄNNU I DAG."
16:10 "...därför bodde ock kanaèerna kvar bland Efraims barn, såsom DE GÖRA ÄNNU I DAG, men de blevo arbetspliktiga tjänare under dem."

(Domarboken)
6:24 "Då byggde Gideon där ett altare åt HERREN och kallade det HERREN är frid; det FINNES KVAR ÄNNU I DAG i det abiesritiska Ofra."
10:4 " Han hade trettio söner, som plägade rida på trettio åsnor; och de hade trettio städer. Dessa kallar man ÄNNU I DAG Jairs byar, och de ligga i Gileads land."
15:19 "Då lät Gud fördjupningen i Lehi öppna sig, och därur gick ut vatten, så att han kunde dricka; och hans ande kom tillbaka, och han fick liv igen. Därav kallades källan Den Ropandes Källa i Lehi, såsom DEN HETER ÄNNU I DAG."
18:12 "De drogo upp och lägrade sig vid Kirjat-Jearim i Juda. Därför kallar man ÄNNU I DAG det stället för Dans läger; det ligger bakom Kirjat-Jearim."

(1 Kungaboken)
8:8 "Och stängerna voro så långa, att deras ändar väl kunde ses från helgedomen framför koret, men däremot icke voro synliga längre ute. Och de hava blivit KVAR DÄR ÄNDA TILL DENNA DAG."
9:13 "...utan han sade: "Vad är detta för städer, som du har givit mig, min broder?" Och han kallade dem Kabuls Land, såsom DE HETA ÄNNU I DAG."
9:21 "...deras avkomlingar, så många som funnos kvar i landet efter dem, i det Israels barn icke hade förmått giva dem till spillo, dessa pålade Salomo att vara arbetspliktiga tjänare, såsom DE ÄRO ÄNNU I DAG."
12:19 "Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt därifrån ÄNDA TILL DENNA DAG."

(2 Kungaboken)
10:27 "Och själva Baalstoden bröto de ned; de bröto ock ned Baals tempel och gjorde därav avträden, som FINNAS KVAR ÄNNU IDAG."
17:34 "ÄNNU I DAG göra de likasom förut ; de frukta icke HERREN och göra icke efter de stadgar och den rätt som de hava fått, icke efter den lag och de bud som HERREN har givit Jakobs barn, den mans, åt vilken han gav namnet Israel."
17:41 "Så fruktade då dessa folk HERREN, men tjänade därjämte sina belåten. Också deras barn och deras barnbarn göra ÄNNU I DAG, såsom deras fäder gjorde."

Skulle vara intressant att veta, om någonting av dessa meningar stämmer I DAG? Specielt mycket har jag tänkt på de tolv stenar, som de tolv av Israels barns stammar reste mitt i Jordan när de gick över till det lovade landet.
Tacksam på "ett" svar eller så många det kan finnas att bevisa.
Nr 432 av 447
Namn: LL
Tid: 03:08 - 06-02-2007
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila


SKAPELSENS BEVIS

Jag menar att naturkrafterna är bevis för Guds existens. Hur då? Om vi jämför: Du menar att beviset för att personen som står framför dig är att du kan se, ta på och vidröras av denne. Men är du säker på att du verkligen ser själva personen? Det är ju faktiskt så att vad du ser är en bild i din hjärna, som projicerats från dina ögon, som i sin tur uppfattat ljusreflektioner från ett föremål framför dig. Själva personen ser du inte, och du kan bara lita på beviset så långt du kan lita på dina egna sinnen.
Du kan också "ta" på personen. Men det du känner är inte personen utan återigen signaler inne i din hjärna. Allt vi upplever och som vi menar är så påtagligt är inte alls påtagligt utan bara något som rör sig inne i våra egna huvuden. Egentligen är hela världen bara en bild i din skalle. Du vet inte om den verkligen finns där ute, allt kan vara sinnesrörelser i en isolerad hjärna.
Med vår uppfattning av Gud måste det bli samma sak. Som de begränsade varelser vi är, som inte ens kan vara säkra på våra egna sinnens signaler, hur skall vi kunna bevisa, eller begära bevis, för något så stort och omfattande som Gud?
Likväl, naturkrafterna är bevisen för hans existens, så långt som vi nu kan tala om bevis och uppfatta dem.
Vad är gravitation? Det är en kraft som verkar på skapelsen, på materien. Gravitationen kan vi känna och märka, men vi kan inte säga var den kommer ifrån eller hur den är konstruerad. Ljuset, eller energin, är en annan naturkraft. Vi kan känna och märka den, men inte förklara den. Samma sak med övriga krafter och förhållanden i naturen. Vi ser inte verkningshavaren bakom dem, men vi känner verkningarna i våra kroppar och innerst i våra sinnen. Alltså samma sak som när vi känner och uppfattar verkningar av en mänsklig person i vår närhet - vi ser inte personen utan bara verkningarna.
Skillnaden är att ifråga om Gud ser vi inte en mänsklig gestalt, tolkad som en människa i vårt inre. Vi ser i stället världen, naturen, himlen, vinden, ljuset - och borde vara lika övertygade om den gudomliga personens närvaro i allt detta, som vi är om våra medmänniskors.
___
Nr 431 av 447
Namn: LL
Tid: 05:35 - 18-12-2006
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi


OM LJUSET FÖRE VARDE LJUS

Olev skriver: "Tack för att du ändå svarade på mitt inlägg, synd dock att du inte lät mitt inlägg stå i helhet och sedan svarade på det för att underlätta andra som kanske vill ta del av diskussionen. Mitt inlägg var inte bara ämnat dig. Nåväl."

Jag tog bort ditt förra och de följande inläggen från dig pga den stöddiga och raljerande ton du använde i dem. I det påföljande inlägget var du trevligare och nu kanske vi kan samtala på ett vänskapligare sätt.

Du skriver: "Eftersom hela skapelseberättelsen börjar med "I begynnelsen skapade gud, himmel och jord" kan man självklart tolka det som att det skett innan själva skapelseberättelsen. Men senare i berättelsen står det "Gud sade: 'I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.' Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sade: 'Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.' Och det blev så." I vilket han beskriver hur han skapade himmel, jord och hav dom 3 första dagarna."

Bibeln omtalar att det finns tre himlar. Himlavalvet är den första, lägsta himlen (atmosfären och stratosfären). Andra himlen är den sfär där vandringsstjärnorna (planeterna) finns, dvs vårt solsystem. Med tredje himlen avses då troligen rymden utanför vårt solsystem. Denna skapades i begynnelsen, före vårt solsystem.

"Även om vi ska bortse från dessa olika tolkningar vet vi att ljuset skapades under de 3 första dagarna..."

Nej vi vet inte om allt ljus skapades under de tre första dagarna. Det kan lika gärna vara så att "varde ljus" bara avser när solens kärnreaktion tändes, och att ljus fanns tidigare i andra solsystem, i den större himmel Gud skapade först. Grundtexten säger "I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden", vilket ger rum för den tolkningen.

"...vilket leder till mitt andra argument. Har jag fel när jag påstår att väldigt många kristna tror att världen och inte bara livet är 6000 år? Det är den uppfattningen jag fått iaf."

Har inga siffror på hur många som tror si och så. Bland dem som tror bokstavligen på Bibeln är det kanske så att de flesta tror att hela universum är 6000 år (vilket iofs inte är någon omöjlighet för en allsmäktig Gud), men det finns också andra uppfattningar om den saken som är lika möjliga även med en bokstavlig tro på Bibeln.

"Att du tror på utomjordingar och att gud skapat liv innan han skapade livet på jorden hör inte hit eftersom det inte ingår i traditionell kristendom."

Traditionell kristendom kan vi lämna åt sidan. Jag står för och lär ut vad Bibeln säger, inte hur Bibeln traditionellt tolkats. Det finns mycket i Bibeln som tyder på att universum är äldre än livet på jorden. De hade bara inte samma begrepp som vi har om världarna och livet där ute.

"Men jag är lite nyfiken på om man i kristendomen blir en ängel när man kommer till himlen?"

"Ängel" är inte en artbeteckning utan en ämbetsbeteckning. Det betyder sändebud, så ja, kristna som kommer till himlen blir änglar, budbärare åt Gud. Men inte i denna tidsålder utan först när Jesus har återvänt och uppståndelsen har skett. I nuläget samlas de frälsta kristnas andar i Paradiset.

"Man har aldrig någonsin hittat rena benrester från dinosaurier, endast fossil. Fossiliserade blodkärl har man dock hittat så sent som får 3 år sedan. Detta har dock inte påverkat ens upptäckarnas syn på att dinosaurierna skulle existerat just innan eller tom efter syndafloden. Det är hur som helst inte bevis på att dinosaurierna levt samtidigt som människor. Om så var fallet så skulle man hittat intakt DNA. En så länge har man inte hittat DNA äldre än 1 miljon år gammalt."

Jo man har hittat benrester med blod från dinos. Det finns artiklar om det på nätet. Vad upptäckarna tror är oväsentligt. Vissa anser att bevisen räcker, andra förnekar det. Du väljer själv vem du skall tro på. För övrigt har vi ingen aning om det finns DNA eller något annat härifrån som är 1 miljon år gammalt. Det är bara något vissa hävdar. Bevisa det själv, om du kan.

"75% av jordens yta är täckt av sediment, lager på lager med avlagringar. Man hittar enkla livsformer och växter långt ner i dessa lager, dinosaurier någonstans högre upp och mänskliga lämningar högst upp. Man har aldrig funnit mänskliga rester på samma lager som dinosaurierna."

Den siffran tror jag inte stämmer. En stor del av jordytan är täckt av vulkaniska bergarter och dessa består inte av sediment. Och därunder finns det inga sedimentberg från tidigare årmiljoner viket det skulle gjort i så fall. I de sedimentära bergarterna ligger lagren dessutom ofta i våg, vilket tyder på syndaflod och inte långvarig sedimentering i hav. Att det finns en ordning i lagren är naturligt eftersom olika djurarter samlades på olika platser och nivåer då vattnet steg över jorden. Människan bör finnas överst. Och att finna rester av människor och dinos på samma plats ter sig långsökt. Jag tror inte de bodde grannar.

"Du påstår att man har hittat fotspår från dinosaurier och människor på samma ställe. Jag har också varit inne på sådana sidor som påstår detta. Men jag har aldrig sett ett ända vetenskaplig text i ämnet, men det kanske finns. Enligt en sida ska man tydligen se ett jättetydligt fotavtryck inuti ett dinosauriefotspår. Vist gick det att se något som liknade ett mänskligt fotavtryck, men enbart med hjälp av påritade linjer."

Eftersom ett erkännande av detta skulle spoliera hela den darwinistiska idén och krascha hela vetenskapssamhället, så kommer det med automatik att förnekas och upptäckarna förlöjligas. Det är deras enda chans att rädda skinnet. Men så småningom kommer det att bli erkänt.

"Om alla djur och växter och människor dog i syndafloden borde vi hitta en salig blandning djurliv och verktyg och andra mänskliga kvarlämningar med mera på samma lager sediment. Det gör vi inte. Istället ligger dom prydligt på olika lager. Mindre avancerat växt och djurliv längst ner, och människor högst upp. Detta stödjer evolutionsteorin."

Jag anser att det stöder syndafloden, eftersom de mindre djuren drunknade först och de största sist. Människorna som kunde försvara berg och hade mindre båtar dog sist. Och därför är lämningarna efter dem antagligen också borteroderade eftersom de låg överst.

"Du påstår: 'Att man har hittat grottmålningar med dinosaurier.' Jag känner inte till någon sådan grottmålning, källa tack."

Googla på cave paintings + dinosaurs. Det finns också en antik mosaik som visar två svanödlor, m.m. Folkens berättelser om drakar och avbildningar av dem är för övrigt bevis nog. Den som förnekar likheten mellan drakar och dinos är blind. Titta på vikingaskeppen. De visste inget om "dinosaurier" men hade likväl snidade bilder av dem och detaljerade berättelser och beskrivningar av djur, som bevisligen liknar havsdinosaurier.
Vad angår detta kan du titta på den här filmen, som trots sin ålder är ganska intressant:
http://christiananswers.net/dinosaurs/dm-english-256k.wvx
..

"Du påstår: 'Att neandertalarna var en människoart som dog ut pga. av vår arts krigföring mot dom'. Skapade inte gud bara en sort människa? Neandertalare har en helt annan skallstruktur än vi moderna människor. Mycket större skillnad än vad vi ser mellan dom 9 människoraserna vi har idag."

Det fanns hybridraser både före och en tid efter syndafloden. Kolla 1 Mos. 6:4
. Bibeln har faktiskt svaren på väldigt många forntidsgåtor. (Obs att grundtexten säger inte "jättar" utan nefilim, ett ord som används om både jättar och andra främmande, ondskefulla raser/arter/varelser, som då t.ex "neanderthalaren". Om du letar upp några bilder av neanderthalskallar på nätet [skriv: neanderthal +skull] - inte förgulligade moderna porträtt alltså - så ser man att han verkligen såg ondskefull ut.)

"Vi vet dock att den moderna människan levde sida vid sida i samma områden under samma tid. Till skillnad från dinosaurierna - människorna så har vi bevis i form av kvarlämningar för detta."

Den "moderna människan" motsvaras då bibliskt av människan efter syndafloden. De flesta dinosar och andra hybrider levde före syndafloden, under helt annat klimat och atmosfär än nu och kunde därför bli stora. Efter syndafloden krympte både storlekar och åldrar successivt, och idag har de flesta dött ut. Men det är möjligt att några finns kvar, som t.ex Loch Ness-odjuret och Snömannen. Medeltida berättelser om troll, jättar och drakar tyder också på att det fortfarande levde märkliga arter då, men eftersom "våra" arter är bäst anpassade för den nuvarande jorden har de trängt ut, och säkert dessutom tagit död på, de andra.

"... på 4500 år har människosläktet, trots krig pest, svält, växt till 6.5 miljarder individer. Jag ska vara den första att erkänna att mattematik inte är min starka sida. Så det kanske är möjligt. Jag kan inte säga att du har fel."

Det är enkelt. Noa hade tre söner, dessa fick kanske 10 överlevande söner vardera. Om man räknar med att en generation på den tiden var 50 år, så får vi efter 50 år 30 familjer. Dessa föder i sin tur varsina 10 överlevande söner, vilket blir 300 familjer efter 100 år. Efter ytterligare 50 år har vi 3000 familjer. Efter 200 år har vi 30.000 familjer, efter 250 år 300.000 familjer, efter 300 år 3.000.000 familjer. Efter 400 år 300 miljoner familjer, och efter bara 500 år 3 miljarder familjer. Teoretiskt räknat alltså, alla fick väl inte lika många barn och alla har givetvis inte överlevt länge nog att hinna skaffa barn själva. Men det räcker för att fylla jorden flera gånger om.

"För det första har asiater inte några kromosomfel. Européer har pigment. (albinos har inget pigment). Och att vara svart är ingen genetisk defekt, snarare tvärt om."

Jag skrev godartade gener. Mongoloider, negroider och albinos visar att det i varje människa finns egenskaper latent som kan användas för att återskapa de olika människoraserna, och dessa egenskaper träder troligen in just i sådana situationer då de behövs mest, som efter en syndaflod. Indianerna har levt isolerade länge i Amerika och har en mängd olika raser, trots att de antagligen härstammar från en liten grupp inflyttade sibirier för några tusen år sedan.

"Varför finns det inte några fall av två vita som får ett svart barn? (det ända jag känner till var ett par i England som fick ett svart barn, det visade sig dock att mammans mormors mor eller liknande var svart.) Två hundar av samma ras kan inte få en helt ny ras bara efter en generation. Det har aldrig hänt. Fråga vilken hundfantast som helst."

Förändringen till en ny ras tar givetvis flera generationer och kräver isolation och möjligen speciella ekologiska miljöer. Jorden i Amerika är t.ex rödaktig och kan ha gett indianerna deras hudfärg, liksom jorden i fjärran Östern innehåller gulaktiga pigment. Att afrikaner är mörkhyade beror på solen och möjligen en inneboende egenskap att klara solen bättre än vitingar, som därför slog sig ner norrut. Och nya hundraser kan man få fram väldigt fort, liksom växter. Varför tror du människan skulle vara annorlunda?

"Den ända godtagbara förklaringen till något sådant är evolutionsteorin. Och det, som du säkert är medveten om tar miljontals år."

Som sagt, anpassningen av arterna tar inte lång tid. Varje art är skapad med förmåga att anpassa sig till sin omgivning. Dock kommer den aldrig att övergå till en helt ny art.

"Och varför har rasernas utveckling slutat? Jag menar dessa raser har funnits i sin helt utvecklade form mycket längre än 6000 år enligt de bevis vi har."

Det skulle i så fall motbevisa teorin. Men naturligtvis kan man inte veta det eftersom det inte finns några bevis vare sig för eller emot. "Bevisen" bygger helt på tolkningar utifrån färdiga idéer om evolutionen. Evolutionen är ett trossystem och detta erkänner de forskare som är ärliga.

"Varför poppar det inte ut ett helt annorlunda barn än vad föräldrarna är ibland?"

Det gör det ju på sätt och vis, men alla kan inte överleva. Gud har gett stora variationsmöjligheter men chanserna till överlevnad är ändå begränsade. De hudfärger vi nu har är troligen de som är bäst lämpade, liksom våra kroppsformer, m.m. Så vi kanske har nått så långt man kan.

"Du stödjer alltså evolutionsteorin, fast då endast efter syndafloden?"

Man brukar tala om mikroevolution och makroevolution. Mikroevolution innebär att en art kan, som jag skrev, anpassa sig och förändras, och grenas ut i olika släkten, som dock fortfarande oftast kan para sig med varandra, men som aldrig övergår till en helt ny art. Den formen av utveckling stöds av Bibeln, och för den finns det också klara bevis (häst, mula, åsna t.ex). Den andra formen, där helt nya arter påstås uppkomma, finns det inga bevis för utan där spekulerar forskarna.

"Du påstår: 'Snarare bildades olja för 4-6000 år sedan, annars skulle jordklotet varit övertäckt med kilometertjocka lager av fossiler och därunder olja. Men så är det inte, utan fynden är relativt få, vilket tyder på att livet på jorden är ungt.' Det är ju exakt så det ser ut? Det finns kilometertjocka avlagringar med fossil. Kalkstenslager, som bildas av mestadels marina organismer kan vara väldigt tjocka."

Men bara på vissa platser. Ett bra sätt att kolla och lära sig sådant här, är att själv gå ut i naturen och titta på berg, flyttblock, grustag och hålor där byggföretag gräver i jorden. Fossil är väldigt sällsynta, men förekommer i stor mängd på vissa platser på jorden. Och tyder därför på syndaflod, på plötslig katastrof.

"Man har hittat hela fossila skogar, och under dom, ännu äldre fossila skogar. Hur är detta möjligt om syndafloden skapade alla fossila kvarlämningar?"

Vet inte om det stämmer, men det kan ju vara träd som rivits upp med rötterna och sjunkit till bottnen stående i ett första lager och sedan har ett nytt lager upprivna träd sjunkit där ovanpå. Jag tror något liknande hände efter vulkanutbrottet i Mount St Helen på 1980-talet. Även fossilisering kan f.ö gå fort. Det finns fossiliserade skor och hattar, t.ex, som hittats i gruvor.

"Att olja finns just på de ställen där vi hittar dom är enbart för att just där finns förutsättningarna för bildandet av olja."

Det är ju bara ett sätt att kringgå saken. Det märkliga är då att den mesta oljan finns i det område Bibeln säger att livet började.

"Det känns som om en sån här diskussion inte kan lede någon vart eftersom vi är varandras motpoler. Men det är ändå intressant att se hur ni vejar för vetenskaplig fakta och använder det till eran fördel."

Vetenskaparna är bara människor. Sätt inte för stor tilltro till dem. Din tro på vetenskapen liknar en blind auktoritetstro. Var kritisk och försök kolla upp saker själv, och väg allt mot ditt inre omdöme.
..

Forumet får duga tills vidare. Jag har ändå inte tid med långa utdragna diskussioner. Nu har du skrivit två omgångar argument, som jag har besvarat. Det tycker jag räcker i de här frågorna. Men om du vill ta upp något annat liknande ämne så är det ok.
___

Några länkar
http://evidenceofcreation.com/Amazing-Photographs/Page_58.html
http://evidenceofcreation.com/Dinosaurs-and-Dragons.html
http://www.genesispark.org/genpark/ancient/ancient.htm
http://www.answersingenesis.org/home/Area/AnswersBook/dinosaurs19.asp
http://www.pbs.org/wgbh/nova/neanderthals/skulls.html
http://images.google.se/images?svnum=10&hl=sv&lr=&q=neanderthal+%2Bskull&btnG=S%C3%B6k
http://www.jonhs.net/freemovies/mysterious_origins_of_man.htm
http://s8int.com/dinolit1.html
http://s8int.com/dinolit23.html
___
Nr 430 av 447
Namn: Leif
Tid: 04:44 - 18-12-2006
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi

Tack Martin för ditt svar till Olev och för att du letade upp alla länkarna. Särskilt denna borde vara helt, totalt övertygande för alla utom de som har bestämt sig för att förneka: http://s8int.com/dinolit1.html (och då skall man som du säger också följa siffrorna längst ner på sidan. När de kinesiska drakarna visar sig (fr. sid 11) är striden över). Hela den webbplatsen är väldigt bra gjord. Samtidigt håller jag givetvis inte med om precis allt som står där eller på de andra webbplatserna.
___
Nr 429 av 447
Namn: Martin
Tid: 02:04 - 12-12-2006


Om grottmålningar

Grottmålningar på dinosaurier har jag sett, så jag hjälper gärna till lite grann med dem. Gud välsigne er!

Olev borde inse, att det som övertygar människor om Guds Ords sanning, inte egentligen är dess vetenskapliga tillförlitlighet (även om det inte är utan substans) utan det övernaturliga mötet med Gud. Det är detta som övertygar människor, när man exempelvis själv har blivit född på nytt och har tagit emot Guds Helige Ande. En sådan person kan rimligt sett inte tvivla på något i Bibeln längre, eftersom denne själv har fått uppleva sanningen. Jag har fått göra det -- jag vet att det är sant.

Det finns ett himmelrike för den räddade skaran, och en evigt helvete för de förtappade, som förkastade Guds fria räddningserbjudande av nåd, trots att Gud många och långa gånger manade dem att komma till Hans Son Jesus, och omvända sig.

Jag kom till tro genom Leif Liljeströms sida, och tack vare honom fick jag för första gången i mitt liv höra det minsta lilla legitima kritik mot evolutionsläran. Jag hade blivit indoktrinerad sedan barnsben att tro på evolutionsteorin, och den lärdes ut som en fakta. Visserligen hade jag många tvivel, men jag förstod, genom det jag läste, till slut, att det ur ett vetenskapligt perspektiv aldrig ägt rum evolution -- att evolutionsteorin är falsk. (Varför skulle den inte kunna vara det förresten -- det var väl en vetenskaplig teori det handlade om, inte en ateistisk religion, eller?)

Sedan låg jag ner och bad Herren Jesus komma in i mitt liv, förlåta mig mina synder, rädda min själ. Då plötsligt, mäktigt nog efter ca: 20 sekunder, fick jag bönesvaret. Jag blev uppfylld av den Helige Ande, och jag kände påtagligt hur det gick ut i hela kroppen: armar, ben och fingerspetsar. Jag uppfylldes samtidigt av en väldig känsla av frid och kärlek. (För att beskriva det mer exakt: Jesus har talat i Johannes evangelium om att ge oss frid, då när Han sänder den Helige Ande [Joh. 14]. Jag funderade tidigare över hur denna frid skulle komma att upplevas. Men nu upplevde jag i alla fall denna överväldigande frid, och det kändes som en blandning mellan frid och kärlek, fast mer som i kärlek: Guds kärlek!) Jag var inte medveten om det tidigare, egentligen, men jag bar på tomhet inom mig. Nu kände jag hur denna tomhet blev uppfylld. Allt detta upplevdes som om det var fysiskt, fast det var en andlig upplevelse.

Denna härlighetsupplevelse varade i ca: 40-60 sekunder. Efteråt var jag som i ett saligt rus. Hur skulle jag någonsin kunna tvivla på något i Bibeln längre? Jag hade ju själv fått uppleva sanningen och verkligheten. Jag visste att jag var född på nytt, och var övergången från död till liv. Inte längre skulle jag komma till helvetet, utan var ett nyfött, Guds barn. Den Helige Ande har inte lämnat mig sedan dess. Jag har haft många andra upplevelser med Gud, och fått desto fler bönesvar. Men detta är ingent onormalt, utan det hör till det "naturliga" kristna livet.

Det första jag upptäckte efter min förvandling var att jag inte svor längre. Ingen sade åt mig att inte svära! Och inte hade jag beslutat mig för det heller -- jag hade inte tänkt tanken. Men nu svor jag inte längre, hur förvånansvärt nog det än var för mig. Jag kan ju inte svära, längre. Jag känner ett LJUS inom mig, som gör att jag inte KAN göra det, precis som Bibeln säger. 1 Joh. 3:9
. Detta borde egentligen vara väldigt konstigt, på flera sätt, men är desto mer verkligt. Det är på riktigt. Sedan dess har jag inte svurit en enda gång, vad jag kan erinra mig. Denna nya andliga födelse har alla kristna -- om det är sanna -- upplevt. Det är inte unikt.

Jag har också läst många vittnesbörd av andra heliga som upplevt precis samma sak, som jag gjort. De har varit inrotade ateister, hedningar, men har också de upplevt att de inte svor längre.

För det andra -- en annan sak jag upplevde, var att jag hade fått en kärlek till Guds Ord. Den boken verkade helt plötsligt vara den mest intressanta som fanns! Samma bok som jag skämdes så mycket förut att ö.h.t. ens nämna. Mina brister uppenbarades. Jag en kärlek till andra människor. Mina ögon öppnades -- bokstavligen. Gud hade tagit bort min ögonbindel. Oj, vad blind jag var. Jag började nu kunna se och känna igen de andliga skeendena i tillvaron. Allting blev nytt -- precis som Bibeln säger: "Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se, allt har blivit nytt." (2 Kor. 5:17
). En avgörande sak som sker, när man har blivit räddad, är att man är fri från Satans våld och har kommit in under Jesus Kristus herravälde. Detta kan inte ske utan att man upplever befrielse från en rad olika större eller mindre synder och laster. Det var intressant sedan att läsa i Guds Ord, att den ju beskrev vad jag precis hade upplevt.

Detta är inte religion, och låt ingen bedra er. Jesus är verkligheten, och den som tror på Honom kommer inte under domen, men har övergått från döden till livet. "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror honom, som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet." (Joh. 5:24
)

*Öppna ögonen*

Ancient Dinosaur Art
http://www.bible.ca/tracks/dino-art.htm

Empirical evidence that man and dinosaurs lived together
http://omniology.com/PaluxyPrints.html
http://omniology.com/GLEN-ROSE.html

Empirical evidence falsifying "metaphysical" macro-evolution (se även sidan tre)
http://omniology.com/ARTIFACTS-1.html

The dinosaurs of Acambaro (Brachiosaurus, Ankylosaurus, Iguanadon, m.fl. identifierade)
http://omniology.com/3-Ceramic-Dinos.html

Fler bilder från Acambaro
http://omniology.com/NovemberAcambaroTrip.html

The ceramic dinosaurs of Ica Peru (Triceratops)
http://omniology.com/IcaPeruDinoCeramicArt.html
(Jag kan självklart inte garantera att alla fynd är autentiska. Men även om somliga av dem rörde sig om förfalskningar, innebär inte det att det inte finns andra fynd som är genom-äkta. Om du hittar ett falskt fynd av en falsk hundralapp, innebär ju inte det, att det inte finns äkta hundralappar... [Det är möjligt att det finns personer som vill tjäna pengar på dessa fynd.])

Levande trilobiter? Kanske varianter av dem
http://omniology.com/Apus-LivingTrilobite.html

Jämför (1): "An imperial mammoth marches through an oxbow lake in Southern Californa 300,000 years ago"
http://www.sdnhm.org/exhibits/mystery/fg_mammoth.html
Och (2): Två levande Mammutar fångade på film nära Nepal i Indien, alldeles så sent som 1996...
http://omniology.com/LivingMammoth.html

Evidence of man throughout the geological column
http://omniology.com/GeologicPsuedoColumn.html

Human handprint arbitrarily dated at 110 million years
http://omniology.com/CretaceousHandPrint.html

Human footprint contemporary with the dinosaurs
http://omniology.com/CretaceousFootPrint.html
http://omniology.com/Empirical-ManTracks.html
http://omniology.com/ModernHumanFootprints.html

Här finns mycket information: se sidnumren längst ner på sidan (1-47).
http://s8int.com/dinolit1.html

Dessa sofistikerade grottmänniskor, m.m. (jag upplever en känsla på dessa sidor, men pröva dem):
http://s8int.com/sophis1.html

Denna onlinebok söker bevisa skapelsen enbart utifrån ett vetenskapligt perspektiv -- inget mumbo jumbo
http://creationscience.com/onlinebook

Ovanstående sidor behöver givetvis prövas, men de innehåller eftersökt information.

Leif kommer nog att ge ett ordentligt svar inom kort. Pris ske Gud.
Nr 428 av 447
Namn: Olev
Tid: 16:28 - 04-12-2006

FORTS.

Du påstår:
"Det går fort att få fram 6 miljarder människor. Räkna på det, så får du se. Adam hade antagligen när han dog över 1 miljon barn och barnbarnsbarn, osv."

Ta hänsyn till att det inte spelar någon roll hur många barn och barnbarnsbarn Adam och Eva hade. Det var endast 8 kvarlevande människor efter syndafloden ändå. Så på 4500 år har människosläktet, trots krig pest, svält, växt till 6.5 miljarder individer. Jag ska vara den första att erkänna att mattematik inte är min starka sida. Så det kanske är möjligt. Jag kan inte säga att du har fel.

Du påstår att:

"Rasernas uppkomst kan gå fort. Rätt som det är poppar det ut en kines ur vanliga vita människor och rätt som det är kommer det en neger. Och ibland kan det komma en urviking. Jag talar alltså om mongoloider, negroider och albinos. Troligen har människoraserna uppstått ur barn som fötts med godartade sådana gener. Variationsmöjligheterna är säkert oändliga, precis som med hunddjur och kattdjur t.ex. Inget konstigt alls alltså."

Oj. För det första har asiater inte några kromosomfel
Européer har pigment. (albinos har inget pigment)
Och att vara svart är ingen genetisk defekt, snarare tvärt om.
För det andra kan inte mongoloider få barn, de är sterila, hur förklarar du att de flesta här på jorden är asiater?
Varför finns det inte några fall av två vita som får ett svart barn? (det ända jag känner till var ett par i England som fick ett svart barn, det visade sig dock att mammans mormors mor eller liknande var svart.)
Två hundar av samma ras kan inte få en helt ny ras bara efter en generation. Det har aldrig hänt. Fråga vilken hundfantast som helst.
Den ända godtagbara förklaringen till något sådant är evolutionsteorin. Och det, som du säkert är medveten om tar miljontals år.
Och varför har rasernas utveckling slutat? Jag menar dessa raser har funnits i sin helt utvecklade form mycket längre än 6000 år enligt de bevis vi har. Varför poppar det inte ut ett helt annorlunda barn än vad föräldrarna är ibland? Typ blå? :)

Till mitt argument om söt/saltvattensfiskar svarar du:
"Det finns mellanarter av alla levande fiskar som kan leva i både salt och sött vatten. Sedan har vissa anpassat sig till sött och andra till salt vatten. För övrigt var haven under syndafloden långt ifrån så salta som idag, man kan nog säga att vattnet var bräckt eftersom mycket av det var regnvatten och annat kom från underjordiska källor av sötvatten.
Vissa insekter kanske inte behövde vara med på arken för att överleva, och av övriga räcker det att artens urfader och -moder var med, dvs en flugart, en gräshoppeart, osv. Resten av de som lever nu har grenat ut sig efter syndafloden."

Du stödjer alltså evolutionsteorin, fast då endast efter syndafloden?

Du påstår:
"Snarare bildades olja för 4-6000 år sedan, annars skulle jordklotet varit övertäckt med kilometertjocka lager av fossiler och därunder olja. Men så är det inte, utan fynden är relativt få, vilket tyder på att livet på jorden är ungt."

Det är ju exakt så det ser ut? Det finns kilometertjocka avlagringar med fossil. Kalkstenslager, som bildas av mestadels marina organismer kan vara väldigt tjocka. Man har hittat hela fossila skogar, och under dom, ännu äldre fossila skogar. Hur är detta möjligt om syndafloden skapade alla fossila kvarlämningar?
Att olja finns just på de ställen där vi hittar dom är enbart för att just där finns förutsättningarna för bildandet av olja.

Det känns som om en sån här diskussion inte kan lede någon vart eftersom vi är varandras motpoler. Men det är ändå intressant att se hur ni vejar för vetenskaplig fakta och använder det till eran fördel.

Jag ska läsa lite mer i forumet vad ni anser om saker och ting.
Det skulle vara bra med en förbättrad variant av forumet dock, känns lite gammalmodig och det är väldigt svårt att hitta i det, om man får komma med konstruktiv kritik.
Någon form av trådstruktur skulle vara trevligt. :)

Snälla var god och inte ta bort detta inlägg som du gjorde förut, jag vill inget illa med den, jag tycker bara det är ett intressant ämne.
Nr 427 av 447
Namn: Olev
Tid: 16:27 - 04-12-2006

Tack för att du ändå svarade på mitt inlägg, synd dock att du inte lät mitt inlägg stå i helhet och sedan svarade på det för att underlätta andra som kanske vill ta del av diskussionen. Mitt inlägg var inte bara ämnat dig. Nåväl.

Jag svarar på samma sätt som dig för att underlätta.

Du påstod:

"Nej, släkttavlorna går bara tillbaka till Adam. Enligt bibeln är det alltså ca 6000 år sedan Adams skapelse, och några dagar längre sedan växtlivets och djurlivets skapelse. Hur gammalt jordklotet är säger inte Bibeln, inte heller hur gammalt universum är. Bibeln beskriver att det skapades av Gud, men någon tidsangivelse finns inte förrän vi kommer till själva livet på jorden.
Jag tror för min del att det funnits liv på andra planeter tidigare, och att änglar är varelser som levt tidigare men som nu är i "himlen" dvs de har lämnat sina fysiska liv och lever nu som celesta varelser, precis som vi människor kommer att få göra om vi tar emot Guds erbjudande."

Jag kan självklart inte lika mycket om din tro som dig. Som mycket i bibeln kan man tolka skapelseberättelsen på olika sätt.
Tex att:
På de tre första dagarna inrättar Gud de fyra regionerna i världen: ljusets, himlens, vattnets och jordens riken; på de följande tre dagarna fyller han dem med de skapade ting som hör till vart och ett av dessa: himlakropparna, fåglarna, fiskarna och slutligen landdjuren och människan.

Eftersom hela skapelseberättelsen börjar med "I begynnelsen skapade gud, himmel och jord" kan man självklart tolka det som att det skett innan själva skapelseberättelsen. Men senare i berättelsen står det "Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så.
Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet.
Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.
Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.” Och det blev så."
I vilket han beskriver hur han skapade himmel, jord och hav dom 3 första dagarna.
Även om vi ska bortse från dessa olika tolkningar vet vi att ljuset skapades under de 3 första dagarna vilket leder till mitt andra argument.
Har jag fel när jag påstår att väldigt många kristna tror att världen och inte bara livet är 6000 år? Det är den uppfattningen jag fått iaf.
Att du tror på utomjordingar och att gud skapat liv innan han skapat liv innan han skapade livet på jorden hör inte hit eftersom det inte ingår i traditionell kristendom. Men jag är lite nyfiken på om man i kristendomen blir en ängel när man kommer till himlen?


Naturligtvis har du helt rätt angående stjärnorna, jag borde ha kollat upp det. Men min poäng var ändå att vi ser stjärnor som ligger längre än 6000 ljusår härifrån.

DINOSAURIER
Då påstår:
"Det har man funnit, ett flertal gånger. Man fann också bevarade blodkärl i benen, vilket bevisar att det inte kan röra sig om miljoner år gamla lämningar. Forskarna tiger om detta, men du kan hitta både tidningsnotiser om det och kommentarer på nätet. Jag kanske skriver en artikel om det någon gång."

Man har aldrig någonsin hittat rena benrester från dinosaurier, endast fossil. Fossiliserade blodkärl har man dock hittat så sent som får 3 år sedan. Detta har dock inte påverkat ens upptäckarnas syn på att dinosaurierna skulle existerat just innan eller tom efter syndafloden. Det är hur som helst inte bevis på att dinosaurierna levt samtidigt som människor. Om så var fallet så skulle man hittat intakt DNA. En så länge har man inte hittat DNA äldre än 1 miljon år gammalt.

Det finns enormt med bevis för att stärka den saken.
75% av jordens yta är täckt av sediment, lager på lager med avlagringar. Man hittar enkla livsformer och växter långt ner i dessa lager, dinosaurier någonstans högre upp och mänskliga lämningar högst upp. Man har aldrig funnit mänskliga rester på samma lager som dinosaurierna.
Du påstår att man har hittat fotspår från dinosaurier och människor på samma ställe. Jag har också varit inne på sådana sidor som påstår detta. Men jag har aldrig sett ett ända vetenskaplig text i ämnet, men det kanske finns.
Enligt en sida ska man tydligen se ett jättetydligt fotavtryck inuti ett dinosauriefotspår.
Vist gick det att se något som liknade ett mänskligt fotavtryck, men enbart med hjälp av påritade linjer.
Ungefär som att man kan höra gömda medelanden i rockmusik om man spelar det baklänges. Det går alltid att se vad man vill se och jag tror inte vetenskapen som sådan är så rädda för att ha fel. Hela vetenskapen grundar ju sig i att motbevisa teorier så att en mer realistisk och verklighetstrogen bild kan ges av den värld vi lever i.

Du påstår:
"De flesta dinosaurier dog i syndafloden, medan några få av de mindre kan ha varit med i arken och levt vidare ända in i medeltiden. Människans livslängd före syndafloden var ca 1000 år. Dinosaurierna kan ha haft ännu längre livslängder. Sköldpaddan är ett exempel på att även "normala" ödledjur kan bli väldigt gamla."

Om alla djur och växter och människor dog i syndafloden borde vi hitta en salig blandning djurliv och verktyg och andra mänskliga kvarlämningar med mera på samma lager sediment. Det gör vi inte. Istället ligger dom prydligt på olika lager.
Mindre avancerat växt och djurliv längst ner, och människor högst upp. Detta stödjer evolutionsteorin.

Du påstår:
”Att man har hittat grottmålningar med dinosaurier.”

Jag känner inte till någon sådan grottmålning, källa tack.

Du påstår:

"Att neandertalarna var en människoart som dog ut pga. av vår arts krigföring mot dom"

Skapade inte gud bara en sort människa? Neandertalare har en helt annan skallstruktur än vi moderna människor. Mycket större skillnad än vad vi ser mellan dom 9 människoraserna vi har idag.

Vi vet dock att den moderna människan levde sida vid sida i samma områden under samma tid. Till skillnad från dinosaurierna <> människorna så har vi bevis i form av kvarlämningar för detta. Vet inte om man funnit bevis för att dessa levde i fred eller krigade mot varandra dock.
Nr 426 av 447
Namn: LL
Tid: 03:24 - 01-12-2006
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi


STJÄRNLJUS, DINOSAURIEBLOD OCH OLJEDISTRIBUTION

En "olev" skrev ett inlägg här tidigare idag, som jag blivit uppmanad att besvara på följande sätt:

Olev skrev (inom "citattecken"):

"Efter att ha läst en del inlägg här på sidan, kan jag inte mer än att förbryllas över folks dumhet och ovilja att tänka efter."

Förutom att du är väldigt övermodig är du också väldigt okunnig, både om kristen tro och vad vetenskapen säger, vilket kommer att framgå av det följande.

"Genom att titta på Jesus släktavla som går tillbaka till Adam och Eva så kan vi räkna ut att enligt bibeln är världen och universum ca 6000 år gammal."

Nej, släkttavlorna går bara tillbaka till Adam. Enligt bibeln är det alltså ca 6000 år sedan Adams skapelse, och några dagar längre sedan växtlivets och djurlivets skapelse. Hur gammalt jordklotet är säger inte Bibeln, inte heller hur gammalt universum är. Bibeln beskriver att det skapades av Gud, men någon tidsangivelse finns inte förrän vi kommer till själva livet på jorden.
Jag tror för min del att det funnits liv på andra planeter tidigare, och att änglar är varelser som levt tidigare men som nu är i "himlen" dvs de har lämnat sina fysiska liv och lever nu som celesta varelser, precis som vi människor kommer att få göra om vi tar emot Guds erbjudande.

"...Det finns tusentals saker som motsäger detta. Det mest uppenbara är väl att vi ser stjärnor på natthimlen. Om ni har läst någon som helst grundläggande fysik och astronomi (eller ens vara lite allmänbildad) så vet vi att många av dess stjärnor ligger MILJONER ljusår från jorden. Det tar alltså ljuset från stjärnorna MILJONER av år att nå jorden så vi kan se dom. Om någon nu inte ser min poäng så ska jag så vänligt göra det ännu tydligare. Om jorden och universum skapades för 6000 år sedan så skulle hela natthimlen vara svart, Vi skulle självklart se vår närliggande grannar så som solen månen mars osv. Men inte en ända stjärna. Ingen ljus skulle ens ha hunnit halvägs hit från vår närmaste stjärna (inte solen inräknat). Universum kan omöjligt vara 6000 år."

Här har du lite fel, om jag skall vara snäll. Närmsta stjärna ligger "bara" fyra ljusår härifrån, vilket innebär att den varit synlig från jorden (såvida solen och stjärnan inte rört sig ifrån eller emot varandra) åtminstone sedan år fyra efter Skapelsen. Så även om man tror att stjärnorna skapades för 6000 år sedan skulle många av dem vara synliga idag och stjärnhimlen se ut ungefär som nu.
Du har dock rätt i att det finns många fler än dessa och att de ligger längre bort, och att det därför kan tyckas att de måste vara mycket äldre än 6000 år. Som jag skrev tidigare är det möjligt att tro så och också tro på Bibelns skapelseberättelse.

Men det finns också andra sätt att förklara hur stjärnljus kan te sig äldre än 6000 år. Gud skapade Adam som en fullvuxen man. När Adam var en dag gammal såg han alltså ändå ut som en 20-åring. Då är det lika möjligt att Gud kan ha skapat hela universum "gammalt", dvs med den mognad det måste ha för att fungera.
För Gud är tiden inget problem, han kan göra vad han vill med den och de övriga naturlagarna.

"Dinosaurierna, ett alltid så provokativt ämne. Om världen är 6000 år. Hur kommer det sig att vi inte hittat rena skelett från dinosaurier utan enbart fossil?"

Det har man funnit, ett flertal gånger. Man fann också bevarade blodkärl i benen, vilket bevisar att det inte kan röra sig om miljoner år gamla lämningar. Forskarna tiger om detta, men du kan hitta både tidningsnotiser om det och kommentarer på nätet. Jag kanske skriver en artikel om det någon gång.

"Jag är medveten om att man i bibelns nämner något som kan tolkas som dinosaurier på exakt 28 ställen."

Det låter inte så troligt. Men det finns ett par ställen där det talas om "Behemot och Leviatan" som påminner om det vi kallar dinaosaurier. Sedan nämns också drakar på några ställen, och i ett fall möjligen en flygande drake eller ödla.

"Drakliknande figurer förekommer inom de flesta kulturer. Men ändå har man inte hittat något bevis alls för att dessa skulle levt inom en tidsram de senaste 6000 åren."

Dinoskelett med blodkärl i bevisar att det bör ha funnits "drakar" under mänsklig tid. Det finns också fotspår och en hel del annat som du enkelt hittar på nätet om du letar.

"Och när dog dom? Inga djur har ju skapats efter den dagen gud skapade djuren. (nu vet jag tyvärr inte exakt vilken dag av dom 6 som han skapade just djuren men det är oviktigt) Låt oss säga att dom skapades av gud iaf, när dog dom då. efter 100 år? 500? 1000? låter ganska orimligt va?"

Jag hittar ingen logik i det du skriver där, men de flesta dinosar dog i syndafloden, medan några få av de mindre kan ha varit med i arken och levt vidare ända in i medeltiden. Människans livslängd före syndafloden var ca 1000 år. Dinosarna kan ha haft ännu längre livslängder. Sköldpaddan är ett exempel på att även "normala" ödledjur kan bli väldigt gamla.

"Varför finns det inga grottmålningar som visar dinosaurier?"

Det gör det faktiskt här och där. Du kan hitta det på nätet.

"Och på tal om grottmålningar, vartifrån kommer neandertalaren? Vart nånstans i bibeln står det skrivet om dom?"

Neanderthalaren var en människoart som begravde sina döda, använde musikinstrument, jagade, fiskade och stred med "vår" människoras och gick under i kampen. Och det har troligen funnits många fler likartade sidoraser som gått under (hur de uppstod skall jag inte gå in på här, men läs tidigare i forumet). Vi är de som överlevde och befolkade jorden i tiderna efter syndafloden.

"Vi är ca 6 miljarder människor på jorden. Om vi säger att jorden skapades för 6000 år sedan, hur är det ens möjligt för männsikosläktet att föröka sig så snabbt? Och då har vi ändå bortsett från krig, svält, pest, sjukdomar, osv osv... för att inte tala om att gud översvämmade hela jorden och dödade alla förutom en familj och söners fruar, totalt 8 personer.

Det går fort att få fram 6 miljarder människor. Räkna på det, så får du se. Adam hade antagligen när han dog över 1 miljon barn och barnbarnsbarn, osv.

"Det finns 9 geografiska människoraser. Afrikaner, amerikaner(indianer), europeer, asiater, australiensare, indier, samt tre andra vilka jag glömt namnet på. Deras namn är oviktigt. Dessa har alla ett unikt utseende. Hur man än blandar dessa 8 kvarlevande människorna så är det omöjligt att få fram 9 olika raser med stora skillnader i sitt utseende. Och jag antar att Noaks familj var av en och samma ras. Om ändå skulle påstå att alla var av olika ras så blandar man ju ändå 2 raser, vilket inte leder någonstans. "

Rasernas uppkomst kan gå fort. Rätt som det är poppar det ut en kines ur vanliga vita människor och rätt som det är kommer det en neger. Och ibland kan det komma en urviking. Jag talar alltså om mongoloider, negroider och albinos. Troligen har människoraserna uppstått ur barn som fötts med godartade sådana gener. Variationsmöjligheterna är säkert oändliga, precis som med hunddjur och kattdjur t.ex. Inget konstigt alls alltså.

"Och föresten ni är väl medvetna om att Noak bara tog med sig landlevande djur? Synd bara att vi har sötvattenfiskar som inte kan leva i saltvatten och vise versa. och 1000-tals andra vattenlevande djur som bara kan leva på grunt vatten tex. Och sen har vi insekter, maskar och andra som kryp, två par av alla, det blir utan tvekan några hundra ton. UUÄÄ äckligt att ha det ombord ^^."

Det finns mellanarter av alla levande fiskar som kan leva i både salt och sött vatten. Sedan har vissa anpassat sig till sött och andra till salt vatten. För övrigt var haven under syndafloden långt ifrån så salta som idag, man kan nog säga att vattnet var bräckt eftersom mycket av det var regnvatten och annat kom från underjordiska källor av sötvatten.
Vissa insekter kanske inte behövde vara med på arken för att överleva, och av övriga räcker det att artens urfader och -moder var med, dvs en flugart, en gräshoppeart, osv. Resten av de som lever nu har grenat ut sig efter syndafloden.

"Aja, det finns tusentals andra saker som inte alls hänger ihop med vad som står i bibeln. Vist man kan peta lite i bibeln och ta sådant som låter vettigt, men vad blir kvar, och vad ska man tro på och vad ska man inte tro på?"

Du kan lugnt tro på alltihop. Bibeln är en mycket fastare och säkrare grund att stå på än vetenskapen.

"Sen vill jag bara påpeka inlägget som LL skrev om olja i mellanöster och att det är bevis på att livet startade där. Evolutionsteorin säger inte ett smack om vart livet började. Livet började troligen inte i Afrika (Afrika fanns antagligen inte ens som kontinent. utan i havet."

Läs om mitt inlägg så ser du att det inte är det jag säger.

"Att det finns så mycket olja i mellanöstern har antagligen att göra med att dom rätta geologiska förutsättningarna fanns där 500-60 miljoner år sedan."

Snarare för 4-6000 år sedan, annars skulle jordklotet varit övertäckt med kilometertjocka lager av fossiler och därunder olja. Men så är det inte, utan fynden är relativt få, vilket tyder på att livet på jorden är ungt.

"Olja tar förövrigt så lång tid att bildas från organiska kvarlevor."

Olja kan bildas snabbt under stort tryck, och stort tryck är vad vi hade under syndafloden då ett flera tusen meter tjockt vattenlager vilade över jorden, och slam och lera och dött biomaterial sjönk ner på bottnarna och packades ihop, allt i sedimenterad ordning.

"har även hört påståendet att olja kommer från alla människor och djur som dog vi syndafloden..."

Oljan har bildats av animaliskt liv. Då är det tänkbart att det också finns ämnen från människor i den.

"och sen ett litet urklipp."
"The migration of petroleum from their strata of origin into surrounding rocks takes a long time, measured in millions of years, not centuries. This is based on the physics of fluid flow through semi-permeable material under a pressure gradient. There is nothing speculative about this mechanism, anymore than there is controversy over how water flows through a garden hose. There is also the problem of the time scale for conversion 'or cracking' of organic matter into oil and gas derivatives under the rather gentle temperature and pressure conditions found in nature. Again this is a matter of organic chemistry, not speculation, and the time scales are again measured in millions of years not days or centuries."


Där talas om den långsamma naturliga processen. Som då borde ha distribuerat oljan i ett jämnt lager över hela jordytan.
De få olje- och gasfynd som finns tyder mera på att stora massor av djur och växtmaterial spolats ner i dalgångar, på land och i haven, och begravts hastigt, och packats ihop under högt tryck.

"Ni får verkligen tro vad ni vill, det är jag inte emot på något sätt. Men snälla, religion är INTE ett substitut för fungerande vetenskap så håll er tro på en mer realistisk naiv nivå, det blir för lätt att motbevisa Gud annars. Tack för mig."

Som du ser är det inte så "lätt" att motbevisa Gud. Bara om du fortsätter leva i okunnighet om vad vi verkligen tror på och vad vetenskapen verkligen säger (inte vad den gissar), så kan du avvisa Gud och Jesus och det eviga liv han vill ge dig.
...

Vad angår forumet så är de här frågorna besvarade i detalj många gånger tidigare, och om du letar runt lite på webbplatsen finner du mängder av artiklar som tar upp allt du undrar över, och därför blir mina svar här lite kortfattade och läsarna hänvisas till det som redan är skrivet.
___
Nr 425 av 447
Namn: Anders
Tid: 03:25 - 03-05-2006
Hemort: GBG

Satt och forskade om ljus färg och energi till en inlämning som skall vara klar helst igår, och så hamnade jag här…Nu har då åtskilliga timmar gått och jag har läst det mesta som skrivits här på din sida Leif. Att det är så intressant att mina arbetstimmar liksom blev kidnappade är ett gott betyg, Är nämligen övergödd och luttrad av alla åsikter och insikter både innanför och utanför kyrkans väggar. Har sett hört och t.o.m trott på det mesta när det gäller spekulationer, teorier, tolkningar, doktriner, tyckande och tänkande både när det gäller vetenskap och tro sedan många år tillbaka. Är och har alltid varit hungrig på kunskap och sökt ljus över livets gåtor. Men ju mer jag lärt mig desto mindre förstår jag…ju mer logisk jag försökt att vara desto mer ologiskt har allt blivit och ju mer kunskap jag tillskansat mig desto mindre vet jag. För varje ny insikt har nya frågor dykt upp. En av mina sista anhalter har varit det naturvetenskapliga fältet. Men akta dig vad mycket man får på moppo när man tänker i dessa banor i trons kretsar. Du Leif om någon vet säker detta och förstår nog precis vad jag menar…

Jo jag har mina rötter i Pingst och även känt mig hemma i några fler samfund förr, men står i dag helt utanför de romersk kristna värderingarna (uppbyggda av mänskliga tankar och traditioner). Det går bra eftersom jag använder Bibeln som mitt ankare. Jag har därmed lagt mitt hjärta i Guds händer och släppt allt annat och låter alla få tro och tycka som de vill. Det enda som jag fortfarande har problem med är när någon helt segervisst och tvärsäkert verifierar sin uppfattning som den rätta eftersom den Heliga Ande sagt så. Eller när någon upplevt Guds ”närvaro” som bekräftelse på att den hittat rätt. Allt detta har jag själv använt mig av när jag ”trott” på både det ena och det andra. Jag har sedan fått korrigera min uppfattning om och om igen både i stort och smått. Faktum är att det enda som bestått genom allt, är min general bön, där jag sökt lärjungaskapet största gåva, nämligen den att alltid vara villig till att bli korrigerad av himlarnas och jordens Skapare.

Därmed VET jag ingenting annat än att jag söker det som är rätt, gott och sant. Vill bara med dessa ord uppmuntra dig Leif och alla er andra som läst och skrivit på dessa webbsidor (och även mig själv)… Fortsätt att forska och sök ärligt vidare (trots kunskap insikt och studier). för den som söker skall ju finna, men glöm aldrig att påminnas om, att enligt Ordet i lätt parafraserad form ”ser jag NU en gåtfull spegelbild men SEN skall jag se ansikte mot ansikte, Men NU förstår jag endast till en del, men SEN skall jag känna fullkomligt liksom jag själv har blivit fullkomligt känd”…tjohoo!

Ja, nu är klockan 4 och jag får gå och lägga mig utan en enda rad klar till min inlämning om färg och ljus, Kanske kan någon hjälpa mig och berätta något om detta ur ett bibliskt perspektiv. Varför var Gud så oerhört noggrann i sina instruktioner i färgsättning på tabernaklet och prästkläderna. Vad betyder den blå, lila, och röda färgen ur ett kosmiskt perspektiv? Varför är guds trongolv och himlen blå, och varför är gräset grönt… Usch vad gräsligt om Gud gjort gräset rött tex... Snälla ge mig lite inspiration.

Med önskan om massor med välsignelser till er alla från
Anders - en medelålders trött och luttrad högskolestudent:)
Nr 424 av 447
Namn: Leif
Tid: 13:39 - 17-04-2006
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi

Hej Henrik.

Jag har tittat på de där filmerna nu, och håller med om att det är väldigt bra innehåll.

Särskilt "The Garden of Eden":
http://drdino.activeforjesus.com/videos/seminar2_300k.wmv

Vissa små detaljer skiljer hans synsätt från mitt, annars är det ovanligt överensstämmande, och det mesta av det han säger finns dokumenterat på webben, både i kristna och andra sammanhang.

Det trista är att det fortfarande finns väckelsekristna i det här landet som inte vill ta emot den här kunskapen och låta sig undervisas av den Helige Ande, vidare in i den bibliska kosmologin och allt det fantastiska som verkligen finns där.

Nyckeln är ju att inse att 1 Mos. 6:1-4 f
aktiskt handlar om änglar som kom hit i kroppslig gestalt och framavlade en ras av jättar. Har man bara förstått det, så följer resten därav som en uppslagen bok (om man bara vågar "läsa" vidare).

Hela mänsklighetens och jordens historia blir sedan begriplig. Förståelsen av vad som orsakade syndafloden är en av de pusselbitar man behöver för att förstå resten av Bibelns innehåll. Det Moses skrev där i begynnelsen är givetvis avgörande för hela fortsättningen av de nedskrivna uppenbarelser Guds ord består utav.
___
Nr 423 av 447
Namn: Henrik
Tid: 08:01 - 27-03-2006

Hej Leif!
Du hade tidigare ett inlägg om hurvida man kommer att hitta "jättar", skelett av dessa. Det har man gjort, men detta är ju mot utvecklingsläran så man gör allt för att dölja sådant. Här finns en föreläsare som har mycket intressanta saker att säga i ämnet, gratis att ladda ner på: http://www.drdino.com/downloads.php
Nr 422 av 447
Namn: LL
Tid: 02:18 - 25-01-2006
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi


OLJAN OCH EKVATORN

Cheshirecat har rätt i att jag inte menar att liv enligt vetenskapen uppstod i Afrika, utan att det var där någonstans människan skildes från aporna, enligt teorin.
Jag är förstås också medveten om kontinentvandringar, och att det därför inte alls behöver vara vid den nuvarande ekvatorn som den mesta oljan enligt evolutionsteorin behöver finnas.

Därför är det desto mer underligt att 65% av all olja återfinns just i Mellanöstern, Enligt evolutionsscenariot borde den ha varit mer utspridd över jorden, eftersom ekvatorn då skulle ha flyttats successivt under de tänkta årmiljonerna.

Mellersta österns oljerikedom borde alltså förbrylla forskarna en hel del. Och även om de kommer att söka andra förklaringar, så är ändå Bibelns skapelseberättelse förunderligt väl överensstämmande med att oljan är där den är.

Frågan som måste ställas är den här: Varför finns det så mycket lämningar av växt och djurliv just i Mellanöstern, om den varmaste zonen på jorden har förflyttats runt planeten, hit och dit i oregelbundna banor, genom årmiljoner?
___
Nr 421 av 447
Namn: Cheshirecat
Tid: 17:19 - 20-01-2006
Hemort: Uppsala

Som svar till LL som påstår att vetenskapen skulle ha sagt att livet började i afrika skulle jag bara villja säga att det aldrig har påståts. I den biologiska intelektuella debatten idag finns många skiljda meningar om när och var livet skulle ha startat. Några förslag är djupt ner i marken, i en komets vätskefylda inre, eller i haven. Någon exakt geografisk region där det första livet skulle ha uppståt har aldrig fastslagits. När du säger afrika så kanske du menar att vissa forskare utpekar södra afrika som "livets vagga" alltså den platts där vi människor först såg dagens ljus. Människan tros alltså EJ ha utvecklats på samma plats som det liv som tex ska ha skapat oljan.Nr 420 av 447
Namn: Juan carlos sibrian
Tid: 10:26 - 22-12-2005

Du upplever igen andlig.
Vad jag menar?
apostlagärningarna 2:17-18


Ber om ursäkt att jag skrev på din hemsida.
Fram och med kommer aldrig mer jag och Vi att skriva.
Nr 419 av 447
Namn: Leif
Tid: 01:10 - 20-12-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi

Vad du vill visa är alltså att organisationen G.L.A.D. grundades av homo-aktivister som var medlemmar eller inblandade i Temple of Set, en satanistisk organisation i USA.
Jag vet inte hur mycket inflytande "GLAD" har i Sverige och på situationen här, men det är väl möjligt att de är med och påverkar RFSL som ju har kontakter med sina systerrörelser utomlands.
Dock upplever jag ingen andlig känsla av att detta skulle ha någon betydelse för oss här.
Hur menar du att detta skulle kunna användas?
___
Nr 418 av 447
Namn: Juan carlos sibrian
Tid: 11:30 - 19-12-2005

1-OM MICHAEL AQUINO: Protokollrättengång-upplysnings,kan man få via amerikanska jutitiedepartement,man tog bort upplysnings på internet hemsida.(Det han var misstänkte för pedofili brott)
2-OM DON WEBB ÖVERPRÄST: Det förneka han koppling med GLAD,men det förneka han inte om sin homosexualitet och vågar han inte att lämnar ut upplysnings om DEM som är medlemmar i tempel of set.
3-OM GLAD: Det förneka DE att har koppling med Don Webb men GLAD tar inte avstånd från amerikanske sexologen Alfred Kinsey och Professor i Psykiatri Richard Green som tycker att pedofili är normalvariant av den mänskliga sexualiteten,liksom guden set kärleks lära som "utvidga kroppens frihets"
The BOOK OF COMING FORT BY THE NIGHT.skrev av michael aquino.
Jag är från Porto Rico-USA men mitt namn är inte juan carlos,det är bara ett kod om mitt inlägg orsakar några problem för dig i Sverige så är det Ok att du tar bort det.
Nr 417 av 447
Namn: Juan Carlos sibrian
Tid: 11:08 - 19-12-2005

www.outpost.of.freedom.com/aquinoindex.htm
www.alreligion.about.com/library/blaquino.htm
www.heart7.met/ma.html
www.konformist.com/2001/aquino.htm
Balones temple set Faq.
www.fortunecity.com/melting/barrow/33/baltsfaq.html
US.ARMY CHAPLAINMANUAL,EXTRACTS FROM.
www.churchofsatan.org/manual.html
Nr 416 av 447
Namn: LL
Tid: 00:43 - 29-11-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi


OLJAN ÄR DÄR DEN SKALL VARA

För några dagar sedan hörde jag på tv att oljan håller på att ta slut. En intressant detalj var att 65% av all den olja som finns i världen, finns i Mellanöstern. En väldigt stor koncentration av olja alltså, på ett ganska litet område. För övrigt det område som enligt Bibeln var den plats där livet på jorden började breda ut sig, och där därför de äldsta samlingarna av gammalt växt- och djurmaterial bör finnas.

Man kan fråga sig varför inte de största oljefyndigheterna finns i Afrika? Det var väl där livet började enligt den darwinistiska teorin om det svarta Afrika som ursprunget till livet. Åtminstone har det ju vuxit och frodats där, på de södre breddgraderna, årmiljontals mycket längre än i Mellanöstern, enligt teorin.

Hur som helst så är dessa oljefyndigheter helt överensstämmande med vad som skulle ske om livet börjar breda ut sig på jorden från Edens lustgård i Mesopotamien i Irak.

Det måste vara besvärande för vissa hur väldigt mycket den där gamla "sagoboken" Bibeln stämmer med allt vad forskningen inte helt kunnat förneka, förtränga, och förpassa.
___
Nr 415 av 447
Namn: Henrik
Tid: 14:59 - 22-11-2005

Nej, kalla det vad du vill. Det finns en andlig och en fysik värld. Kan man inte hålla isär detta så kan man få till det mesta. Jag har läst hela ditt resonemag som du vet. Du får hållas med det, men jag håller inte med.Nr 414 av 447
Namn: Leif
Tid: 20:15 - 21-11-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi

Du har fel igen, Henrik. Det bottenlösa hålet är inte samma sak som den brinnande sjön. Har du ens läst om detta i Bibeln?

Det bottenlösa hålet, på svenska "avgrunden", är den plats där djävulen fängslas under tusenårsriket (Upp. 20:1-3
). Det är också de övriga fallna änglarnas häkte (Upp. 9:1-11
) och kallas även mörkrets hålor (2 Petr. 2:4
).
Därefter, efter den yttersta domen, kastas djävulen i den brinnande sjön (Upp. 20:7-10
). Läs bibelställena noga.

Sedan kan du ta och titta i början av det kapitel i Marys bok som du citerar ifrån. Där står att den syn hon nu får se handlar om ändetiden:

"After the first vision, Jesus and I went to a different part of hell. Jesus said, 'These things you are seeing are for the end times.' Another vision appeared before me."

Och längre fram i synen får hon alltså se den "buktande port" som leder in till avgrunden, det bottenlösa hålet.
Inget som pågår nu alltså, i det kapitlet, utan en syn om framtiden, ändetiden.
...

Vad angår de svarta hålen, så får du bestrida vad du vill. Men eftersom du inte kan läsa dina egna källor rätt, så har du troligen inte heller förstått det jag skrivit.
Svara på det här i stället: Kan du säga att du VET att den yttersta domens eldsjö inte är ett svart hål? Jag frågar alltså inte vad du tror, utan vad du vet.
___
Nr 413 av 447
Namn: Henrik
Tid: 14:12 - 21-11-2005


citat från kapitel 13:

Jesus said to me, "Behind that doorway is the bottomless pit. My Word is true."

The flames behind the door reached higher until the door bulged from the pressure of the heat.

"Dear Lord," I said, "I'll be glad when Satan is cast into the bottomless pit and all these evil things stop for a season."

Nr 412 av 447
Namn: Henrik
Tid: 14:06 - 21-11-2005

Jag har aldrig påstått att helvetet och den brinnande sjön är samma sak. Däremot bestrider jag att den brinnande sjön är ett svart hål. I boken beskrivs den brinnande sjön bara som en stängd port i helvetet och innanför den porten finns den brinnande sjön.Nr 411 av 447
Namn: Leif
Tid: 13:25 - 21-11-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi


OM DÖDEN, DÖDSRIKET OCH DEN BRINNANDE SJÖN

Henrik, du ville jag skulle läsa boken "A Divine revelation of Hell". Jag har kollat lite på nätet och hittat den där, man kan både höra den som mp3 och läsa texten.

http://www.spiritlessons.com/Documents/ADivineRevelationOfHell_Text.htm

I kapitlet "Left Leg of Hell" säger Jesus, enligt boken, detta till författarinnan:
"On the Great Judgment Day, death and hell will be cast into the lake of fire; that will be the second death."

Och från kapitel 6, Activity in Hell:
"What you are about to see is real. These things are happening right now and will continue to happen until death and hell are cast into the lake of fire."

Kapitel 7, The Belly of Hell:
"Jesus said, 'These things are faithful and true. Death and hell will one day be cast into the lake of fire. Until then, this is hell's holding place. These cells will continue to be here, packed with sinful souls, tormented and suffering."

Kapitel 8, The Cells in Hell:
"Jesus said, 'I did not let you hear those cries until now, child. But now I want to show you how Satan comes to steal, kill and destroy. Here in hell there are different torments for different souls. Satan administers this torment until the day of judgment, till death and hell are cast into the lake of fire. Also, a lake of fire comes through hell at times."
...

Alltså precis vad jag skrev till dig i förrra svaret. The Lake of Fire, den brinnande sjön, är inte detsamma som det dödsrike som finns i jordens inre. Så din bok håller med mig.
Bokens innehåll för övrigt tar jag inte ställning till förrän jag läst eller hört den i sin helhet, men jag kan redan nu konstatera att den också säger att det himmelska paradiset finns på en annan planet någonstans i rymden. Så mina "uppenbarelser" är tydligen i överensstämmelse med mycket i Mary Baxters bok. Vilket ju är intressant med tanke på den trovärdighet många amerikanska väckelsekristna tillmäter den.

Från kapitel 20, Heaven:

"Jesus said, 'I want to show you the love and goodness of God and parts of heaven. I want you to see the wondrous works of the Lord, which are so beautiful to behold.' Ahead of us I saw two giant planets, beautiful and glorious in all their splendor. God himself was the light there!"

"Then the angel showed me another planet which glowed like a great light before me. The light shone with the radiance of a million stars, and everything on the planet was beautiful and alive."

...

Här är hennes egen hemsida:
http://www.nowsthetime.org/revelation.html

Och här mängder med visioner och syner om himlen, m.m. i samma tradition. Video, audio (med bättre audioversion av Baxters syn:)
http://www.spiritlessons.com/

Baxters bok översatt till svenska: (Jag håller långt ifrån med om allt som finns på den webbsajten, men översättningen verkar vara välgjord)
http://www.algonet.se/~allan-sv/HEL.HTM
http://www.algonet.se/~allan-sv/ELDSJ.HTM
___
Nr 410 av 447
Namn: Henrik
Tid: 12:44 - 21-11-2005

För att du tänker naturligt och inte kan skilja på andligt och naturligt så blir det så. Då borde det vara väldigt hett konstant i helvetet eller? Eftersom det är i jordens inre?Nr 409 av 447
Namn: Leif
Tid: 12:59 - 19-11-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi

Den rike mannen kom till dödsriket:

"Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven.
När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte.
Då ropade han och sade: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.'
Men Abraham svarade: 'Min son, kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får han här hugnad, under det att du pinas.
Och till allt detta kommer, att ett stort svalg är satt mellan oss och eder, för att de som vilja begiva sig över härifrån till eder icke skola kunna det, och för att ej heller någon därifrån skall kunna komma över till oss." (Luk. 16:22-26
)


Det finns plågor och eld i dödsriket, men det betyder inte att dödsriket är detsamma som den brinnande sjön. I Upp. 20, efter den yttersta domen, när den gamla jorden är borta, skall döden och dödsriket kastas i den brinnande sjön:

"Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden." (Upp. 20:14
)


Först då kommer alltså den rike mannen att vara i "Gehenna".
___
Nr 408 av 447
Namn: Henrik
Tid: 12:44 - 19-11-2005

Vart var den "rike mannen" i Luk 16Nr 407 av 447
Namn: Leif
Tid: 06:12 - 19-11-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi

Tänk innan du skriver Henrik. Det du citerar handlar om dödsriket, inte om den brinnande sjön.
___
Nr 406 av 447
Namn: Henrik
Tid: 04:04 - 19-11-2005

Angående tidigare diskussion om vart helvetet är så ger oss Jesus följande bra svar:
Matt 12:40
Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i Jordens inre i tre dagar och tre nätter.
Lukas 16 berättar om den rike mannen och Lasarus, där förstår man att Helvetet och Paradiset låg nära varandra.
Apg 2:24
24 Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.

1 Petr 3:18
Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset,

Något att ifrågasätta?
Nr 405 av 447
Namn: LL
Tid: 01:07 - 16-10-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi


SKRIVET I STEN
Vittnesbördet om människans öde

Det finns mycket som tyder på att "draktiden" på jorden, samtida med jättarnars tid och tiden före syndafloden, var en tid då jordens djurliv och människoliv hade blivit besmittat genetiskt, av demoniskt DNA.

En sak som slår mig, vid eftertanke, är den likhet man kan se mellan dinosaurieskelett, och de demoniska varelser människor menar sig ha sett i syner, drömmar och, i vissa fall, näradöden-upplevelser.

Demoner tycks ofta vara en slags hybrider mellan människor och djur, onda andar efter monster som en gång levt på jorden. Demoner är inte fallna änglar utan barn till fallna änglar, och denna avkomma är alltså resultatet av fallna änglars beblandelse med både människor och djur.

Jag är övertygad om att det i museisamlingar världen över finns skelett efter sådana varelser, men eftersom forskningen inte erkänner den sortens hybrider, tolkas fynden som att två olika individer, en människa och ett djur, hittats på samma plats. Och de fynd som inte kan ges en acceptabel förklaring (jättemänniskoskallar med horn t.ex) stoppas antagligen undan i något förråd, där de lämnas att vittra bort.

De antika "sagorna" innehåller många vittnesbörd om dessa hybrider. Dels jättarna, som var avkomma till människor och de fallna änglarna, men också monstren, som alltså var avkomma mellan djur och fallna änglar.

Gripar, sfinxer, drakar, kentaurer, cykloper - Bibeln bekräftar indirekt dessa varelsers existens, genom att kortfattat berätta om en av dem, jättarna. Det är antagligen av omsorg om läsarna vi slipper höra mer om dem. Men de övriga är omvittnade i några "sido-bibliska" skrifter, med detaljer som överensstämmer så väl med antikens berättelser och andra samtida folks berättelser, runt hela jorden, att det inte kan vara en slump eller sammanträffande.

(Med sido-bibliska skrifter menar jag skrifter som inte ingår i Bibelns kanon, men som omnämns eller citeras i Bibeln, och därmed av den Helige Ande har givits en viss trovärdighet även om de inte tagits med i den Heliga Skrift: Enoks bok, Den rättfärdiges bok, m.fl.)

Man behöver heller inte mycket fantasi för att inse, att om de fallna änglarna idkade umgänge med människan, en för dem till viss del främmande varelse, så var steget inte så långt till att också idka umgänge med djur. Sådant förekommer ju hos människan själv, särskilt i de fall där hon börjat överge skapelseordningen. Änglarna såg att de fick avkomma, och de insåg att de med denna kunde utplåna Guds äkta ekosystem och införa ett nytt, eget, med helt andra planer för framtiden. De försökte ta över jorden helt enkelt, och införa en ny ordning där Lucifer, deras herre, skulle vara gud.

Därför kom syndafloden, och det var också därför som bronsålderskulturen, i den tidiga delen av vår tidsålder, utplånades genom en serie mindre katastrofer. Andra fallna änglar hade då återupptagit hybridiseringsplanerna, men Gud hade också då ett motmedel mot dem.

Detta är vad som sker när människan överskrider naturens gränser. Hon anar inte vilken avgrund hon öppnar när hon överger den naturliga reproduktionen. Hon syndar mot sin egen art, sin egen existens som art på denna jorden, och förstår inte att det måste leda till dom, till att naturen med dess inneboende system för reglering, kommer att slå tillbaka mot henne.

De här varelserna försvann från jorden, och med dem större delen av de civilisationer som då levde i symbios med dem. Några få, som klarat sig undan från att besmittas genetiskt och moraliskt, klarade sig undan och fick bilda nya släkten.

Vi vet att nutidens människa förr eller senare kommer att möta samma öde, vi har själva skapat de vapen som kommer att utplåna oss. Undergången för detta släkte, som nu är på väg in i ett liknande skede av artbeblandelse, initierat genom den sodomitiska, gränsöverskridande världsrörelsen, är oundviklig. Vi vet det, och kan inget göra åt det.

Människan tror under förra seklet att hon har nått höjden i sin utveckling, och mitt i denna yra kläcker någon idén om kärnvapnet. Skulle det vara en slump? Nej, någon eller någon kraft i naturen har sedan länge förberett detta ondskefulla släktes undergång, genom att ge åt människan själv hennes självmordsvapen, hennes giftbägare.

Samma kraft, samma hämnare, kommer också att låta någon av oss trycka på avtryckaren, när alla buffertar, alla förråd av naturens motmedel är uttömda, och bara sönderfall återstår för en ny genmanipulerad och okänd skapelse.

Vi har bevisen - för dem som kan läsa dem. Vi finner bara skeletten av den forntida världen med dess särarter. De kunde inte överleva på jorden, och det fanns heller inget rum för dem i himlen. De kastades i avgrunden, eller bands till en osalig tillvaro på jorden, i väntan på människans domedag.

Vi har fått Jesus som räddning. I honom startar ett nytt släkte, som fullbordas i en helt ny värld, när denna är borta och utplånad.
___
Nr 404 av 447
Namn: LL
Tid: 04:07 - 10-10-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi


Hittat på nätet och så bra att jag måste kopiera in det här:


ID motbevisad!

Om någon har något så syndigt som en kortlek så skulle jag vilja föreslå följande experiment. Bygg ett korthus med 2 till 3 tre våningars höjd. Det är inte helt enkelt men det finns instruktioner ute på nätet för hur man skall bära sig åt för att lyckas.
Kalla sedan in några vänner och fråga dem om det är möjligt att ditt korthus kommit till genom en slumphändelse genom att du från en lämplig höjd släppte ner korten så att de singlade ner som löv och råkade lägga sig till rätta just i den ordningen som krävdes för att bilda ditt korthus. Om dina vänner skulle visa sig skeptiska till din historia så kan du ju dra till med att det inte lyckades vid första försöket utan att du faktiskt fått försöka ett relativt stort antal ggr innan det lyckades.
Sen kan du ju fråga dem om det är någon som skulle kunna räkna ut hur många ggr som du rimligen med tanke på alla sannolika möjligheter att misslyckas som de uppskattar att du fått hålla på innan du slutligen lyckades i ditt slumpbygge. Om någon trots din ärliga uppsyn skulle tvivla på att du ändå lyckades med ditt slumpbygge därför att han hävdar att det är omöjligt så kan du ju ställa honom mot väggen genom att anklaga honom för att ljuga eller inte förstå sig på vare sig aerodynamik, korthusbygge eller sannolikhetslära och utmana honom att bevisa varför det skulle vara omöjligt att på det här sättet bygga ett korthus.
Om han ändå i avsaknad av andra bevis mot slumpbygget hävdar att dylika konstruktioner endast kan komma till som ett resultat av en intelligent designer och planläggare så kan du ju dra till med ditt starkaste kort att majoriteten av alla prominenta vetenskapsmän inklusive nobelpristagare hävdar att det är ovetenskapligt att hänvisa till en intelligent designer och att därför dina eventuella framhärdande opponenter i själva verket står emot en massiv opinion när de vägrar att tro dig på ditt ord att korthuset skulle vara ett rent slumpbygge.
Fortsätt sedan med att anklaga dem för ovetenskaplighet och att vara anhängare av pseudovetenskap och om de ändå inte ger med sig så kan du på goda grunder i din nu välförtjänta position och övertygelse om att korthuset byggt sig själv, ignorera dem som tokstollar som ingen behöver ta på allvar.
Fred Örtegren
___
Nr 403 av 447
Namn: LL (admin)
Tid: 12:23 - 01-10-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/maila.cgi

Ni som sökt efter karpatiska drakar på nätet och kommit till denna sida: Tryck på tangenterna ctrl+f och skriv "drak", så kommer ni till första texten om drakar här. Sök sedan vidare neråt i texten på sidan.
___
Nr 402 av 447
Namn: Leif
Tid: 02:47 - 15-02-2005


HIMMEL OCH JORD
ENERGI & MATERIA

Till Henrik.

Att hänvisa till delar av judisk mystik kan vara fruktbart. Inga känner den hebreiska Bibeln bättre än judarna, så vi gör väl i att lyssna till dem. Till guide har vi den Helige Ande, han leder oss rätt.
Bli trygg i den Helige Ande, så visar han dig mera.

Du anser att Gud har en "kraft", men inte att Gud är en kraft. Detta går emot vanlig kristen tolkning. Vanligtvis säger man att den Helige Ande är Guds verkande kraft (samtidigt som han är en person). När Bibeln talar om Guds kraft menas, enligt väckelsekristna, Guds Ande.

Du kallar Guds kraft "något". Inte så upplysande. Den tankegången skulle kunna leda till villfarelse. Som om det fanns en lösryckt "kraft" någonstans som Gud använder för att skapa och göra under.

Att andar drivs ut och sjukdomar botas genom auktoritet från Gud handlar alltid om den Helige Ande. Vi har fått makt att förmedla och kanalisera Andens kraft. Allt Gud gör sker genom hans kraft, den Helige Ande. Anden är Guds verkande kraft, kraften varmed han verkar i skapelsen. Anden är en person, och han är en kraft. Så säger Bibeln.

Att skapelsen skulle vara Gud har jag aldrig påstått.

Jag tror inte på "ur intet"-teorin. Det finns inget belägg för den i Bibeln. Gud skapar alltid av något. Adam skapades inte ur intet, utan av markens stoft. Tror du på bigbang tror du att jorden skapades av materia som blev över från solen, och solen i sin tur av annat kosmiskt material. Jesus gjorde bröd och fisk åt fem tusen, av annat bröd och fisk. Han plockade inte fram det ur intet. Varför inte det om han kan det? Svar, därför att ingenting kommer ur ingenting, för annars vore ingenting inte ingenting. :0)

Så här tror jag: När Gud skapar tar han av sin egen strålglans, sin utgående energi, sitt ljus, och danar av detta universum.
Denna energi är gudomlig till sin substans, men den är ändå inte Gud. Som solens strålar: solstrålarna är inte solen, men de är AV solen och av solsubstans.

Hela skapelsen består av energi. Varifrån den energin kommit kan ingen forskare förklara. Teorin om antimateria är bara en teori, så varför sätta tilltro till den?

Om du inte vore så ivrig att leta fel skulle du förstå mina tankar bättre. Exempelvis att jag säger att Gud är BÅDE personlig och opersonlig, beroende på hur man betraktar eller möter honom. Du hakar upp dig på 'opersonlig' och glömmer det första.

Sedan bygger du din bild av helvetet på en bok, i stället för på Guds ord. Sådant kan vara farligt. Jag säger igen: Yttersta domen har inte varit än, alltså finns inga människor i den brinnande sjön ännu. De ofrälsta själarna förvaras nu i dödsriket, i väntan på rättegång (2 Petr. 2:9
). Var försiktig med teologi eller förkunnelse om den lär något som avviker från Guds ord. Studera Ordet själv i stället, du har den Helige Ande till uttolkare och Jesus som din Lärare.

Enda stället i Bibeln där det talas om kedjor i andlig betydelse är detta:
"Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand." (Upp. 20:1
)


Detta är symboliska gestaltningar, som så mycket annat i Uppenbarelseboken. Johannes såg Jesus med sju stjärnor i sin hand, det skall knappast förstås bokstavligt (Upp. 1:12-20
). Sammanhanget avgör oftast om det är bokstavligt eller symboliskt.

Jag tror din bok, om den är sann, handlar om en vision av helvetet, dvs författaren fick en syn, inte en verklig upplevelse. Synen förmedlade vissa saker och bilder som skulle vara till väckelse, och sedan skrev författaren ner detta, kanske i tron att det var en verklig resa till helvetet. Det finns många sådana berättelser och jag har läst några av dem, de kan vara nyttiga att läsa men bör tas med en nypa salt. Förakta inte men pröva allt, säger Paulus.

Du har rätt, jag vill inte skilja på andligt och fysiskt. Inte på det sättet som man vanligen gör. Ta en titt på Jesus efter hans uppståndelse så förstår du hur jag ser det. Hans kropp var då både andlig och materiell (Luk. 24:1-53
).

För övrigt både förenar och skiljer man i fysiken på energi och materia. Energi anses inte vara materia, men den kan övergå i materia. Samma sak gäller enligt Bibeln ande och materia. Energi motsvaras i Bibeln av begreppet 'ande'. Energi kan övergå i materia och tvärtom enligt vetenskap och gjorda observationer. Ande kan övergå i materia och tvärtom enligt Bibeln och gjorda observationer.

Ett exempel: Jesus uppenbarade sig för lärjungarna och lät dem känna på hans sår och såg honom äta fisk och honungskaka. I samma kropp blev Jesus upplyft inför deras ögon och fördes till himlen, där han satte sig på Maktens/Faderns högra sida. En materiell kropp i en 'andlig' värld alltså. Varför det om det inte är så att ande och materia är förenade i himlen?

Ta en titt på världen när Gud nyss hade skapat den (1 Mos. 3:8-24
). Då var jorden en himmel, och Gud vandrade fysiskt hos Adam och Eva. De hörde hans steg, de hörde hans röst, de talade till honom som man talar man till man. Ande och materia var förenade, tills dess syndafallet skilde dem åt.

Jag föreslår att du ger detta lite tid, och ber Jesus om uppenbarelsekunskap. Lägg fram saken inför Gud, och invänta vad han vill säga.
...

Slutligen: Att citera en enda teolog kan bli ensidigt som du säger, men nu var det inte riktigt så, utan jag citerade två teologer som hänvisade till olika antika uppfattningar om dunamis, både grekiska och judiska, som visade att båda kulturerna hade samma synsätt. Om du studerade saken historiskt, skulle du upptäcka att tanken om Gud som en, i vissa avseenden, opersonlig kraft, är helt biblisk, både i GT och NT.

Jag menar att det är i Jesus Gud blir en person, en person vi kan relatera till eftersom vi är personer. Gud i sig själv är mycket mer än så. Han är allheten, omfattande omslutande allt, vetande, varande. I Kristus tog denna himmelska makt och tillvaro mänsklig gestalt och strålade fram i all sin härlighet.

"Så säger den Helige Ande: Du har talat rätt och du har talat mitt ord. Håll fast vid detta och håll ut, så skall du få framgång och jag skall vara med dig och låta dig se under och tecken."
..

Apropå dunamis och den hellenistiska uppfattningen om kosmisk kraft, så finns en liknande uppfattning i begreppet Logos, som också används i NT. Varken GT eller NT har alltså några problem med att använda sådana ord när Gud beskrivs.
_______
Nr 401 av 447
Namn: Henrik
Tid: 09:22 - 10-02-2005
Hemort: Uppsala

Har kollat lite mer om dunamis nu. Det är inget nytt med att dunamis har med kosmiska krafter att göra. Den tanken kommer från hellenisktiskt tänkande, inget nytt, dock inte bibliskt. Det kommer från mystikreligionerna.
/Henrik
Nr 400 av 447
Namn: Henrik
Tid: 14:03 - 09-02-2005
Hemort: Uppsala

Forts.
Hej Leif, varför refererar du till judisk mystik? Det har inget med bibeln att göra. Liksom tolkningen av lagen inte heller har med bibeln att göra. (Den som vissa judar använder idag, som tex man får inte göra upp eld på sabbaten, det tokas som att man inte får trycka på några knappar på sabbaten, det kan ju bli gnistor när man trycker på en knapp osv)
Spelar det någon roll om dunamis betyder: speciell mirakulös kraft, eller speciell mirakulös förmåga? Det verkar ju som det är en kraft som verkar. Sedan utgår du från att Gud är en kraft och efterföljande resonemang om energier osv.
Om Fadern gör något genom Jesus så verkar han på något sätt. Det utgår något från Gud genom Jesus. (Ett annat ord om används är exorsia, dvs auktoritet. Vi har fått auktoritet över onda andar/sjukdomar i Jesu namn. Då är det inte fråga om en kraft utan att de onda andarna måste lyda.)
När man studerar teologi så får man inte vara så enkelriktad att man bara studerar vad en ”teolog” har sagt för några hundra år sedan. Om man väljer ut den som passar en så får man fram det man vill.
Skapelsen är säkert en utstrålning från Gud. Men skapelsen är inte Gud. Gud har inte skapat sig själv. Gud omformade inte sig själv i skapelsen till himmel och jord.
Du antar också att det är mer troligt att Gud skapade världen av något i en artikel. Vadå skulle Gud inte ha förmåga att skapa av ingenting? Han är ju skaparen. I så fall så skulle han inte kunna skapat om det inte fanns något att skapa av, vem hade då skapat det han skapade det av?
(Har du studerat massa och antimassa som kan uppstå ur ingenting, sk kvantmekaniska bubblingar)
På ett annat ställe skriver du något i stil med: ” när Guds urkraft kommer igenom oss så manifesteras det som att Gud kan tala till oss”, inte ordagrant men innebörden. Det är den Helige Ande som talar till oss. Guds Ord eller genom en ängel. Allt detta prövas mot Guds Ord. Varför ska man flumma till saker?
I går kväll upplevde jag hur Guds närvaro kom in i rummet och han sa en sak till mig som jag gått och funderat på länge. Jag vet att det var den helige Andes närvaro. Jag tänkte inte: ”nu kom den opersonliga urkraften över mig”.
Eller om jag hade varit på ett möte: Någon fick ett kunskapens ord och jag kände i samma stund Guds närvaro, sedan efter mötet upptäckte jag att Gud hade botat mig. Gud var då väldigt personlig. Det står någon stans ”han sände sitt ord och botade dem”. När människor tror på Guds ord finns förutsättningarna för att Gud ska kunna röra vid människor.
Ok, troligtvis så hjälper detta inte ett dugg...

Och om helvetet: Denna bok som jag läste handlar om en kvinna som besöker helvetet tillsammans med Jesus. I helvetet fanns en brinnande sjö men den var tillsluten med en dörr som var låst. Hela helvetet och alla som var däri skulle bli kastade i sjön senare enligt boken. Platsen var en plågoplats. Demoner var avsedda för denna, men som vi vet så är också människor där. Det fanns kedjor i ”helvetet”, det behövs inga svarta hål för att suga fast en människas själ, det räcker med en kedja. Det fanns burar. Hål, som människor stod i och plågades. Maskar/ormar som kröp genom människors kroppar. Man måste skilja på andligt och fysiskt. Men du vill inte det. Därför måste det finnas vissa extrema platser som svarta hål för att förvara en ande enligt dig. Det räcker med en ”andlig kedja” för att binda en ande.
/Henrik
Nr 399 av 447
Namn: Henrik
Tid: 11:57 - 09-02-2005
Hemort: Uppsala

Får ta mer tid med dessa frågor om några dar. Du verkar ha svårt med att någon annan skulle fått något annat uppenbarat för sig, och du skulle kunna ha fel på något sätt. Säger inte att du har fel i allt.
Gud välsigne dig Leif!
/Henrik
Nr 398 av 447
Namn: Henrik
Tid: 11:45 - 09-02-2005
Hemort: Uppsala

Hej!
Jo jag har inte så mycket att säga om dina uppenbarelser. Om man vill ha fram något så lyfter man fram det man vill ha fram. "speciell mirakulös förmåga" har jag inte kommit fram till själv utan det har andra sagt som studerat Ordet mycke längre än mig, och det verkar troligt. Boken jag läste tar också upp eldsjön, men läs den innan så behöver jag inte försvara allt i den.
Alla uppebarelser som någon har "förklarat" för mig blir till en "aha upplevelse" Men inte dehär du skriver om tyvärr. Från Gud utgår kraft, men för det behöver man inte hävda att Gud Är kraft. Gud är skaparen, men inte skapelsen. Han återspeglas i skapelsen. Jag skulle inte ha något problem med att "Gud är kraft", för han är det på ett visst sätt, men inte opersonlig. Problemet är att du säger att Gud har uppebarat för dig att energi är något andligt.
Nr 397 av 447
Namn: Leif (admin)
Tid: 20:12 - 08-02-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/502.html


ABUSSOS - DET 'BOTTENLÖSA HÅLET'
DUNAMIS - GUDOMLIG KRAFT OCH KOSMISK PRINCIP

Svar till Henrik

"Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom." (1 Joh. 1:5
)


Om Bibeln säger att Gud är ljus så får vi tro på det. Var står det att det är en liknelse? Ljus kan ha många olika våglängder, många former, även sådana vi inte känner till. Jag hävdar inte att Gud är det ljus vi kan se med våra ögon eller något vi kan mäta med våra instrument. Men han är s.a.s. ljusets källa, och han är själv ljus, i dess renaste och mest fullständiga form. Jesus talar också om ett annat ljus som är mörker, dvs det finns våglängder även i det andliga ljuset.
Att energi kan övergå i fast form och tillbaka har en motsvarighet i att änglar kan övergå från ljusgestalt till fysisk gestalt. Liksom Jesus kunde efter sin uppståndelse.

Gud har bevisligen skapat många världar. Titta på natthimlen så ser du några av dem.

Bara för att det inte står i Bibeln att det finns flera dödsriken behöver inte det betyda att det inte finns flera dödsriken. Det står ingenstans i Bibeln att jorden snurrar runt solen, ändå tror du på det.

Jag har studerat Guds ord dagligen i 25 år, så jag känner naturligtivs till de bibelställen du citerar.

Jes. 14:12-15
liksom Hes. 28:11-19
beskriver händelser på den planet där paradiset är nu. Vill man förneka det är en föradamitisk skapelse den enda förklaringen, en förklaring jag anser är mer långsökt än min.

Boken du pratar om har fel om den säger att det finns någon i helvetet (den brinnande sjön) nu. Yttersta domen har inte varit ännu. Så antingen handlar boken om "hell", dvs dödsriket, eller så är den en framtidssyn, eller så är den inte sann.

Angående dödsriket och maskhål, så fundera över hur Jesus förde med sig gamla förbundets döda därifrån. Fundera också över uttrycket "avgrunden", som betecknar en särskild plats i dödsriket, den nivå där de fallna änglarna är inspärrade. Enligt Strong's lexikon betyder avgrunden "bottenlöst hål":

abussos, ab'-us-sos - depthless, i.e. (specially) (infernal) "abyss": - deep, (bottomless) pit.

Ett 'maskhål' skulle kunna motsvara den beskrivningen. Vart hålet i så fall leder kan man bara spekulera i, men Gud kan ha förvaringsplatser på andra ställen i rymden, som jag sagt tidigare.

Och som sagt, när jorden brunnit upp finns knappast något dödsrike eller helvete kvar i tomma rymden. Dödsriket skall då kastas i den brinnande sjön, och var skulle det vara? Inte på den nya jorden, det vore ganska konstigt med ett helvete i paradiset. Desutom säger Jesus att inget orent skall komma in i det nya Jerusalem. Så även om det bara är en spekulation tycker jag att det bästa svaret på vad den brinnande sjön är, är att det är ett svart hål.
...


Angående Gud som person och "ickeperson"

I alla följande sammanhang används ordet dunamis:

"Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power [dunamis], and coming in the clouds of heaven." (KJ Matt. 26:64
)

"Jesus svarade honom: 'Du har själv sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på Maktens [dunamis] högra sida och komma på himmelens skyar." (Matt. 26:64
)

"Jesus svarade: 'Jag är det. Och I skolen få se Människosonen sitta på Maktens [dunamis] högra sida och komma med himmelens skyar." (Mark. 14:62
)

"Men härefter skall Människosonen sitta på den gudomliga Maktens [dunamis] högra sida." (Luk. 22:69
)


Det är uppenbart att Jesus ibland refererar till Gud Fadern som en 'opersonlig' kraft. Vanligen beskriver han honom förstås som Fadern, men inte alltid.

Dunamis betyder enligt Strong's följande:

dunamis, force (literally or figuratively); specially, miraculous power (usually by implication, a miracle itself): ability, abundance, meaning, might(-ily, -y, -y deed), (worker of) miracle(-s), power, strength, violence, mighty (wonderful) work.

Alltså inte i första hand mirakelförmåga som du hävdar, utan makt eller mirakulös kraft, först därefter förmåga och sedan finns andra betydelser. (För övrigt verkar du eller din källa ha missförstått orden "specially, miraculous power", vilka inte betyder "speciell mirakulös förmåga", utan "speciellt, mirakulös kraft", vilket är en fortsättning på föregående uttydning - "dunamis, makt, speciellt mirakulös kraft.")

Finns inget i ordet dunamis som antyder en person. Bibeln lär alltså, helt klart, att Gud är både personlig och ickepersonlig. Och det anstår också Gud att vara större än oss och mer än oss.

Exempel på hur fel det skulle bli om man alltid översatte dunamis med "förmåga" har du här:

"Ängeln svarade och sade till henne: 'Helig ande skall komma över dig, och 'förmåga' [dunamis] från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son." (Luk. 1:35
)

"Men strax då Jesus inom sig förnam vilken 'förmåga' [dunamis] som hade gått ut ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade: 'Vem rörde vid mina kläder?" (Mark. 5:30
)

"Och allt folket sökte att få röra vid honom, ty 'förmåga' [dunamis] gick ut ifrån honom och botade alla." (Luk. 6:19
)

"Men Jesus sade: 'Det var någon som rörde vid mig; ty jag kände att 'förmåga' [dunamis] gick ut ifrån mig." (Luk. 8:46
)

"Jesus svarade honom: 'Du har själv sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på 'Förmågans' [dunamis] högra sida och komma på himmelens skyar." (Matt. 26:64
)

...

Nu skulle det vara intressant om du berättade för oss var du har fått din "teologiska" utbildning, för uppenbarligen har den brister.
___Här har du lite teologi:

http://www.biblestudytools.net/
Dunamis:
strength, power, ability
inherent power, power residing in a thing by virtue of its nature, or which a person or thing exerts and puts forth
power for performing miracles
moral power and excellence of soul
the power and influence which belong to riches and wealth
power and resources arising from numbers
power consisting in or resting upon armies, forces, hosts

King James Word Usage - Total: 120
power 77, mighty work 11, strength 7, miracle 7, might 4, virtue 3, mighty 2, miscellaneous 9
___


Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology

Power (dunamis [duvnami]) in the ancient Greek world was portrayed as a major cosmic principle. Some philosophers viewed it as second only to mind. They viewed God and cosmic principle as equivalent. It was rare for them to speak of "the power of God" since these ideas were nearly equivalent.
In the Bible, however, God is a person not merely power. Therefore, a phrase like "the power of God" takes on new meaning because a person who possesses the characteristic of power is the prime mover of the universe. Furthermore, the biblical deity is a God of history, not just nature. Therefore, this God brings the world into existence (Jer 27:5
; 32:17) and distributes power to people to fulfill his historical purposes (cf. Exod 15:6
, 13; Deut 3:24
; Psalm 46:1
; 86:16).

___


Hebreiska ordet för Gud, el, har följande betydelser:
'el
Definition
1. god, god-like one, mighty one
mighty men, men of rank, mighty heroes, angels, god, false god, (demons, imaginations), God, the one true God, Jehovah
2. mighty things in nature
3. strength, power
___


John Gill's Exposition of the Bible:
"In the Jewish writings, God is frequently called, (hrwbgh) , "the power": such a thing, say they, we have heard, "from the mouth of power", or might; that is, from God himself: and so he is by the Grecians called (dunamiv) , "power"
___


Stefan Einhorn: En dold Gud:
"Inom judisk mystik ... tror man på en dold gud, som kallas En-Sof, vilket ungefär betyder 'det Ändlösa'. Han ger sig främst tillkänna genom 10 utstrålningar. Den högsta utstrålningen fungerar som bibelns skapargud, vilken återfinns i bibelns första kapitel. På detta sätt har man kunnat hålla sig kvar inom monoteismens ramar. Den lägsta av de 10 utstrålningarna kommer till uttryck i den verklighet som vi ser runt omkring oss."
___


Överensstämmer förmodligen med vad Gud uppenbarat för mig: att skapelsen är en utstrålning från honom.
________
Nr 396 av 447
Namn: Henrik
Tid: 19:47 - 08-02-2005
Hemort: Uppsala

Till Leif!

Vandra i ljuset
5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Vad är att vandra i ljuset? Att vi inte lever i synd. Bibeln talar inte om fysiskt ljus eller mörker. Vad gör man om man vandrar i mörker? Jo man vandrar i synd.

Ljus och energi

Vanligt ljus och energi kan i högsta grad beskrivas enligt fysiska lagar. "ljus" med låg frekvens betraktas som radiovågor och har en sk dubbelnatur, då den kan betraktas som elektromagnetiska vågor. Ljus, kan betraktas som partikelstrålning.
- Energi och ljus är inte samma sak. Energi finns i ljus pga att det är fotoner som har rörelseenergi.
- Ljus uppstår då elektroner hoppar mellan elektronskalen i en atom och då utsänder fotoner.
- Energi och massa kan omvandlas till varandra i olika processer. Energi (W) och fysisk massa (m) har en relation enligt följande: W=mc^2 (allmänt känd som E=mc^2). När energi utgår från en fysisk process som tex förbränning eller en atomexplosion så minskar massan totalt i systemet. Tex. Om en förbränning sker i ett slutet kärl och värme strålar ut från kärlet så kommer massan att minska, inte pga rök eller sådant, men för att massan har övergått till energi.
Vår tidsskala? Man använder relativitetsteori när man räknar på ljus och andra fysiska saker som har hög hastighet. Det fungerar utmärkt, inget konstigt.

Alltigenom logiskt och klart...

Vart står det att en ängel/människoande är en energivarelse?

Visst Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma, försök att komma in i Solen du.

Om satan och helvetet:

"Att vi har ett "helvete" i jordens inre tyder på att det kan finnas andra helveten i andra världar"

- Gud skapade välden och inte väldar. Om det är ett maskhål så kan det inte vara ett "helvete" samtidigt, då är det bara en dörr eller en genväg till helvetet enligt din teori.

Det står inte i bibeln att det finns flera helveten, det står helvete i singular, en plats för demoner. Och tyvärr så blev det människor också, men från början var det bara tänkt för demoner. Sen kan man ha utläggningar om vad dödsriket och helvetet är osv men det kan vi ta en annan gång.

Här är några bibelord som vi kan läsa om fienden:

Luk 10:18
Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.

Jes 14:12-15
Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna (I vulgata står det: "du Lucifer"), du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: `Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.' 15 Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven.

Den boken som jag läste bekräftar att helvetet är i jordens inre, man kan inte göra en lära av en bok/uppenbarelse men det är troligt så.
...

Kommentar till:
"Det finns bibelställen som talar om Gud som "makten" (Matt. 26:64
, Mark. 14:62
, Luk. 22:69
). På andra ställen talas om Guds kraft, om hur "kraften" verkade, etc (Luk. 5:17
, Luk. 8:46
). Så Bibeln beskriver faktiskt Gud både som en person, och som en opersonlig kraft.Hur går det ihop? En människa kan ju bara vara en person. Vi kan inte vara en kraft, även om vi har kraft. Men Gud ÄR en kraft."

Om man studerar vad det står i den grekiska översättningen för kraft så används ordet "dunamis" i:
I Apostlagärnarna 1:8

8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
Samma ord för kraft används i Luk 5:17
och Luk 8:46

Dunamis betyder: speciell mirakulös förmåga. Så det handlar om en speciell mirakulös förmåga som vi har fått när vi fick den helige Ande. Samma kraft som verkade genom Jesus. INGEN opersonlig kraft.
/Henrik
___
Nr 395 av 447
Namn: Leif (admin)
Tid: 19:10 - 05-02-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/Budskap.html


INTRODUKTION TILL DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

Hej Daniel. Först skapades stjärnhimlen, sedan änglarna, sedan vår jord, sedan djur och människor. Vill du läsa mer om detta finns det mängder av artiklar här på Bibeltemplet som förklarar det i detalj.
Den fysiska världen skiljer sig från den andliga nu, men från början fanns ingen åtskillnad. Himmel och jord var ett.
Himlen är en del av naturen. Himlen är rymden med allt det som finns där. Gud själv behöver ingen himmel att bo i, inte ens himlarnas himmel kan ju rymma honom. Rymden har han skapat åt änglarna och åt de frälsta människorna.
Jorden är en boning, i andra stjärnsystem finns andra boningar. Änglarna har kommit från sådana boningar, blivit upphöjda av Gud till hans sändebud.
Djävulen är en överängel som fallit från sin upphöjdhet. Onda andar är döda jättars och odjurs andar härrörande från händelserna i 1 Mos. 6.

Detta som jag kortfattat beskrivit här är i överensstämmelse med Guds ord och har Andens vittnesbörd. Den traditionella kristna förkunnelsen avviker något från detta, beroende på att den fortfarande dras med medeltida uppfattningar om himlen och änglar. Många kristna tror att de har en biblisk världsbild, men i själva verket har de en tradition som bygger på den medeltida världsbilden. Medeltiden kände inte till rymden och universums storhet, och deras bild av himlen blev därefter. Sedan upptäckte vetenskapen att deras världsbild var stympad, och så skildes de båda från varandra, till stor skada för båda. Ingen ville medge att himlen och rymden hör ihop, trots att det är så uppenbart. I rymden finns ju den evighet och den storhet Bibeln talar om, där finns boningar med plats åt oräkneliga skaror.
I traditionell religiös tro blir rymden en obegriplig gåta, något Gud verkar ha skapat helt i onödan. Vad skall rymden vara till, när vi skall bo i Guds himmel någon helt annanstans i evighet?
Att medeltidens människor förandligade bilden av himlen kunde de knappast rå för. Att vår tids kristna gör det är mera illa. För nu är det inte svårt att se sambandet längre. Man erkände att jorden är rund och att den snurrar runt solen, men sedan stannade man av. Det fick räcka. Men det räcker inte, inte idag.
Det var astronomer som upptäckte Betlehemsstjärnan. Genom deras kunskap fick vi veta att Gud talar till människor också genom stjärnor . På samma sätt använder Gud idag astronomin, för att ge oss kunskap om sin himmel och dess storhet.
Teleskopen avslöjar världar, himlar och stjärnsystem i mångtusental, och de fotografier man visar oss är i sanning himmelskt sköna:

http://www.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap050125.html
http://www.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap050123.html
http://www.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap050118.html
http://www.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap050112.html
http://www.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap041229.html
http://www.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap041227.html
http://www.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap041208.html

De väcker något i vårt inre, en längtan att resa dit. Men hur skall det gå till? Det är ju ljusår bort, och vi kan inte färdas så långt i rymden med våra kortlivade kroppar. Nej, men i uppståndelsekroppen kommer vi att kunna det.

Vi är Guds barn, åt oss har han givit skapelsen. Allt som är skönt att se på har han ämnat för oss att uppleva och glädjas åt. I tron får vi tillägna oss det, från det jordiska livets behov till den eviga världens löften. Allt blir vårt en gång.
___
Nr 394 av 447
Namn: Daniel
Tid: 19:09 - 05-02-2005

Hej! I första moseboken beskrivs det hur Gud skapade himmel (stjärnor och planeter) och jord. Den himlen som Gud är i med sina änglar fanns innan jorden. Annars skulle ju Satan ha fallit samtidigt som han skapades eller några dagar efter. Hur kan man komma på tanken att änglar skulle ha skapats i ett svart hål? Kan du skilja på att det finns en fysisk värld och en andlig? Fysiska lagar och andliga lagar? Demoner och djävulen är fallna änglar. Kan du förklara dig?
/Daniel
Nr 393 av 447
Namn: Leif
Tid: 20:04 - 04-02-2005


OM YETI OCH SNÖMANNEN

Hej Hampe. Yeti och Snömannen kan, om de finns, vara överlevande varelser från sten- och bronsåldern, då det levde sådana varelser på jorden. På den tiden fanns även jättar, drakar, sfinxer, gripar, hydror, centaurer m.m.
De var intelligenta djur, eller snarare odjur, tillkomna genom förbjudna förbindelser mellan fallna änglar och människor eller djur. Eftersom de är barn till änglar är de delvis metafysiska varelser, dvs de kan troligen dölja sig för mänskliga ögon om de vill.
Bibeln berättar bara mycket kortfattat om jättarnas existens, det övriga finns i andra skrifter samtida med Gamla Testamentet, t.ex denna: http://www.nazarene.net/enoch/4Q203.shtml
De flesta av dessa odjur är döda och är nu onda andar på jorden, enligt Enoks bok.
För att kunna utforska detta måste man vara frälst och fylld av den Helige Ande, så att man inte utsätter sig för deras påverkan. Är du intresserad av detta så se till att du har JESUS i ditt hjärta.
...


OM NEPHILIM - FORNTIDENS VÄLDIGA MÄN

Här är en av många nya böcker som tar upp jättarna i 1 Mos. 6:1-4
.
Har inte läst boken men bedömer att den är ganska bra utifrån den intervju man kan lyssna på under länken nedan.

'THE NEPHILIM' explains ancient pyramids and future events
"A unique book that purports to explain the past existence of giant beings referred to in the Bible as the Nephilim is skyrocketing up online best-sellers lists, now appearing in the top 10 at Amazon.com."


http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=42637
http://www.nephilimapocalypse.com/_welcome/welcome.asp
http://www.nephilimapocalypse.com/_radioInterviews/interview-midlands-103fm-june-2004.rm
___
Nr 392 av 447
Namn: Hampe
Tid: 20:03 - 04-02-2005
Hemort: Parkvägen 3

Hej.. Jag undrar lite om yeti och bigfoot?
Är de någon som vet något om han? Skriv gärna till mig då! hej då!
Nr 391 av 447
Namn: Leif
Tid: 20:46 - 03-02-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/502.html


GUD ÄR ANDE, GUD ÄR LJUS

Henrik, enligt mitt sätt att se det är energi och ande samma sak. Gud är ljus/Gud är ande (1 Joh. 1:5
; Joh. 4:24
). Så behövs det energi för att skapa en energivarelse? Ja i så fall gör det det.

Du talar om "fysisk" energi. Du bör veta att energi inte uppför sig enligt fysiska lagar. Jag skulle hellre säga att energi är något andligt. Energi är evig, energi är våg och partikel på samma gång, energi följer inte vår tidsskala.

Är människan skapad eller född? Den jordiska människan är skapad, men den himmelska är född av Gud (1 Joh. 5:1
). På samma sätt med änglar, som är våra föregångare i det himmelska. Därför kallas också de "Guds söner" (Luk. 20:36
).

"Bara för att det är en fysisk koncentration av energi i ett svart hål betyder det inte att 'Gud är i hålet", skriver du. Hur vet du det? Enligt det Gud uppenbarat för mig är ljuset tröskeln till hans himmel. Bibeln säger också att "Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma" (1 Tim. 6:16
).

Du märker säkert själv att dina invändningar är lika mycket spekulation som mina tankar. Bibeln talar helt enkelt inte i klartext om dessa ting, utan vi måste få sanningen uppenbarad genom den Helige Ande.

Att vi har ett "helvete" i jordens inre tyder på att det kan finnas andra helveten i andra världar. Det kan också finnas "maskhål", genvägar till andra världar i vår jords helvete. Forskningen har visat att sådana resor, under vissa förhållanden, är teoretiskt möjliga. Och Bibeln visar att det vore just för andliga varelser som sådana resor skulle vara möjliga, varelser som inte är begränsade av gravitation och syre, m.m.
Ingen vet ju vilka gravitationsförhållanden och andra naturlagar som råder i vår jords inre.

Om du läser Bibeln ser du att ingen människa ännu är i Gehenna, dvs det vi kallar helvetet. Däremot förvaras ofrälsta människoandar i dödsriket, det som på engelska kallas "Hell" och på grekiska "Hades" (2 Petr. 2:9
; Luk. 16:23
). Så vad kvinnan fick se i sin syn var antagligen dödsriket, och inte Gehenna/helvetet.

Är vi överens om att helvetet är evigt? I så fall betänk att denna vår jord en gång kommer att förbrännas av hetta enligt Petrus (2 Petr. 3:7-13
). Sedan skapas nya himlar och en ny jord. Vart tar vårt dödsrike vägen då? Jo, Uppenbarelsen säger att döden och dödsriket blev kastade i "den brinnande sjön" (Upp. 20:14
). Beskrivningen av den brinnande sjön liknar vad vi föreställer oss om ett svart hål. Hålet är ju oftast inte svart utan omges av strömmar av glödande kosmiskt material som sugs in i hålet. (Se även Jes. 30:33
).
Ett svart hål är i sanning ett evigt fängelse. Utan Guds hjälp kommer ingen därifrån.
___
Nr 390 av 447
Namn: Henrik
Tid: 15:43 - 03-02-2005
Hemort: Uppsala

"ÄR de svarta hålen änglarnas födelsekammare, eller så har Gud inget emot om man antar detta."... ?
Änglar är skapade, inte födda. Behövs det fysik enerig för att skapa en andlig varelse? En människas själ, den som är evig är skapad, men min kropp är född. Bara för att det är en fysisk koncentration av energi i ett svart hål, så innebär det inte att det är "Gud i hålet". Ett svart hål är en rent fysisk företeelse precis som allt annat fysiskt.

Läste en bok en gång, mins inte författaren nu, kan ta reda på det. Det heter "a devine revelation of hell" Där Jesus visar en kvinna helvetet, och då är det i jordens inre. Syftet med att Jesus visade henne helvetet var att så få kristna tror att det är en verklig plats. Helvetet är en förvaringsplats för demoner. Så nu säger författaren att helvetet är i jordens inre, du säger att det är i svarta hål, vem har rätt då? Är det viktigt? Inte för min tro.
/Henrik
Nr 389 av 447
Namn: Leif
Tid: 01:33 - 02-02-2005
Webbsida: http://bibeltemplet.net/104.html


ÄNGLAR & SINGULARITETER
En andlig varelse påverkas lite eller inget av gravitation

Spekulationer kan vara av två slag: komna ur köttet eller komna ur anden. De jag skrivit ner är sådana som kommit till mig genom den Helige Ande. Eftersom den Helige Ande, när han undervisar om ting vi inte har någon förkunskap om, snarare talar i ingivelser och bilder, än i ord, så måste mottagaren, när han förmedlar det givna, uttrycka sig spekulerande, dvs pröva sig fram, och finna ord att klä det uppenbarade i. Efter hand kan en mer klar bild framträda.

Det är så jag har gjort vad angår änglar och svarta hål. Att det inte skulle finnas någon grund för denna tanke stämmer inte. Om man följer tankegången i hela artikeln (se länken ovan) blir antagandet helt logiskt. Henriks protester beror antagligen på att han är just teologiskt skolad, dvs han har fått en massa teoretisk kunskap instoppad i sitt huvud, vilket kan vara bra, men utan den Helige Andes ledning kan man inte sålla bort det som är fel.

Henrik, du hävdar bl.a att änglar är tjänsteandar skapade innan jorden och himlen. För det påståendet har du inget uttryckligt stöd i Bibeln. Bibeln säger att änglar är tjänsteandar (Hebr. 1:14
), men inte när eller var de skapades.

Om man läser hela Bibeln rakt igenom, ett stort antal gånger, så framträder dess vittnesbörd på det sätt Gud har tänkt - man får en helhetsbild, man ser samband, man kan sammanfatta och gå från grunderna och vidare.
För detta behövs ingen teologisk skolning. Vad vi behöver är inte en lära, utan Läraren, och honom har vi tillgång till i vårt inre. Bibelns profeter var skolade av Gud själv, och apostlarna av Jesus och den Helige Ande.

Vi har också något som kallas Andens vittnesbörd. Ett budskap kan ha detta vittnesbörd, eller så kan det inte ha det. Ingen människa kan av egen kraft vare sig förmedla eller förstå ett smort budskap. Alltsammans är Andens verk, och bara de som ödmjukt lyssnar och lyder kan vara bärare och mottagare.

Utifrån detta har jag mottagit, prövat och sedan förmedlat, och det nämnda budskapet är ca två år gammalt. Jag hade det liggande i ett år innan jag lade ut det på nätet. Gud har alltså haft gott om tid på sig att uppenbara eller tillrättavisa, men så har inte skett. Detta kan bara betyda två saker: antingen ÄR de svarta hålen änglarnas födelsekammare, eller så har Gud inget emot om man antar detta.
Vill Jesus ge mig mer information om detta så kommer det, annars räcker det som det är.

Frigör dig från lärorna och börja lära känna LÄRAREN, kom loss från fållorna och följ HERDEN, på grönbete, så får du skåda undren i Herrens lag och inte bara stadgarna.
___
Nr 388 av 447
Namn: Broder Tuck
Tid: 01:31 - 02-02-2005

Står det någonstans i Ordet att en femårig teologisk utbildning under ledning av en gudsfrånvänd socialists apostolat är den bästa grunden för att lära känna frälsaren Jesus Kristus?
Det påstås av troende bröder, som genomgått denna s.k. utbildning, att det fordras mirakel från Herren själv för att kunna behålla tron vid liv efteråt.
Det mest trosdestruktiva inslaget i utbildningen lär vara den s.k. bibelkritiken, där man inbillar eleverna att Ordet skall tolkas utifrån sitt uttalade sammanhang i tid och rum, trots att Ordet själv säger sig vara evigt och därför står över dessa element. Det är alltså samma Ord som har gällt, gäller och kommer att gälla oavsett tid och rum.
Nr 387 av 447
Namn: Henrik
Tid: 01:29 - 02-02-2005
Hemort: Uppsala

Varför tillåter ni vilda spekulationer? Det finns ingen grund för att säga att änglarna skulle ha skapats i ett svart hål. Kan ni inte skilja på en andlig och en fysisk värld? Är inte änglarna tjänsteandar skapade innan Jorden och himmelen? Jo... Tänk till lite innan du kläcker ur dig massa knepiga teorier om allt. Läs en 5 års teologisk utbildning först så kanske jag lyssnar på dig, du har mycke fantasier, man kan inte tolka bibeln hur som helst..... /HenrikNr 386 av 447
Namn: Broder Tuck
Tid: 12:27 - 31-01-2005

Vi ser här exempel på hur den gudlösa evolutionens tjänare inte förmår hålla sig till naturens spelregler. Det är betryggande att läsa i de bibliska profetiorna om hur Skaparen måste och kommer att aktivt gripa in i tillvaron och sätta ett evigt stopp för den här gränslösa och vansinniga s.k. vetenskapen, som i verkligheten inget vet och ingenting förstår. Deras lek med skapelsen kan liknas vid att släppa in apor i cockpiten på en fullsatt jumbojet.Nr 385 av 447
Namn: LL
Tid: 01:15 - 30-01-2005


MONSTREN KOMMER TILLBAKA

Det är svårt att tro att detta är sant, men nu har den genetiska forskningen kommit dithän som vi varnade för i detta forum för bara några år sedan: Man har börjat att på allvar korsa djur genetiskt med människor.
Bl.a tänker man försöka framställa möss med mänskliga hjärnor, för att se om mössen får "mänskligt medvetande":

http://news.nationalgeographic.com/news/2005/01/0125_050125_chimeras.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2002/01/0111_genmice.html

Hur vansinnigt detta än låter, så tänk vidare för ett ögonblick - möss är harmlösa varelser. Tänk när någon gör samma sak med ett större djur, ett lejon, en tjur, en björn, en örn, en krokodil? Man kommer att kunna skapa MONSTER - sfinxer, gripar, centaurer, hydror.

Vissa besökare har uttryckt hån över att jag här presenterat något de kallar kryptozoologi - jag har skrivit om jättar, drakar, loch ness-odjur, m.m. Antagligen hänger de inte med tillräckligt i forskningen för att förstå att jag bara drar paralleller med det ovan nämnda och vad som enligt Bibeln och andra antika skrifter förekom redan på sten- och bronsåldern - nämligen korsningar av arter och förekomsten av monster liknande dem mänskligheten nu börjat skapa.

Föreställ dig hur världen skulle se ut om några hundra år, om denna utveckling fick fortsätta. Har mänskligheten någonsin frivilligt avstått från att använda den teknik hon förfogar över? Nej, sådant händer inte - hur mycket forskarna än försäkrar att de bara skall använda tekniken för "ofarliga" experiment, och "för att bota sjukdomar".

Tänk vilka fördelar ett land skulle ha av sådana här monster i krig t.ex. Uppenbarelseboken talar om att liknande varelser skall dyka upp igen, i den sista tidens strider, varelser av både insektstyp och av häststorlek (Upp. 9:1-21
). Om detta är dessa nya genexperiment eller något annat vet jag inte, men möjligheten verkar finnas nu, att vi snart får se sådana sagovarelser i fysisk skepnad.

Och då måste väl poletten klicka ner åtminstone hos någon - om det är möjligt nu, varför skulle det då inte kunna ha skett förr? Så vakna upp. Verkligheten har hunnit ifatt det ni kallade sagans värld, och sagan har visat sig vara fullt möjlig.
...

Liksom för att bekräfta ovanstående dyker idag denna film om fiskar i Sydkorea med människoansikten upp:
http://www.aftonbladet.se/vss/wm/asx_tv/0,5078,m0kv050128fiskansikte,00.asx
Visserligen naturliga fiskar (?), men de ger en uppfattning om vad som komma kan, eller komma skall.
___
Nr 384 av 447
Namn: Henrik
Tid: 15:23 - 24-01-2005
Hemort: Göteborg

Idag på de flesta utbildningar på universitetet finns det kurser som berör flera olika vetenskapsteorier utanför det aktuella ämnet, men ytterst få utbildningar berör teologi.
Kan det inte finnas ett intresse för teologi och religionsvetenskap även om man studerar stadsvetenskap, matematik, teknik eller något annat ämne?
Där ämnets perspektiv och teologi sätts ihop. Till exempel så har ju genusperspektivet fått stort fäste i de flesta utbildningar, precis som psykologi och sociologi.
Så varför är inte teologi lika prioriterat? Är det mindre viktigt att förstå människors tro? Är inte det minst lika viktigt.
Men skulle man föreslå att teologi skulle finnas med i alla utbildningar på högskolan så skulle man antagligen bli klassad som en fanatiker som vill införa morgonbön.
Vilket visar hur intolerant samhället är mot kristna och andra troende.
Nr 383 av 447
Namn: Leif
Tid: 07:33 - 01-12-2004


ÄNGLARNAS VÄG
Länken leder visserligen till en astrologisk webbplats, men om man behåller de vetenskapliga faktumen, dvs att solen och ekliptikan det året ligger i våg med Vintergatan, så kan det ligga något i förutsägelsen.
Gud har ju gett oss stjärnorna till att visa tecken och tider, så en sådan högst ovanlig händelse kan mycket väl ha betydelse i solsystemets historia.

Vi vet ju t.ex inte hur änglar och andra makter navigerar genom rymden, kanske de använder stjärnorna precis som oss, kanske de också inväntar "vindar", bärvågor, och lättare framkomliga vägar, då de himmelska objekten ligger i linje med varandra.
Det finns mycket både i forntida byggnader och skrifter som tyder på en kunskap om just stjärnnavigation. Vissa konstellationer ansågs gynnsamma för själars färd mot de himlar man då trodde på.

Årtalet 2012 har faktiskt även viskats till mig, i samband med en kortfattad "kalender" som Gud gav mig i början av år 2004. Men i den kalendern innebär 2012 inte slutet på tiden, utan att det blir ett meteornedslag som medför en stor katastrof på jorden.
___
Nr 382 av 447
Namn: Broder Tuck
Tid: 23:42 - 27-11-2004

Året 2012 ser ut att vara ett årtal man gärna spekulerar kring i apokalyptiska sammanhang. Sökte på just årtalet via google. Förutom vad som nämns om detta årtal i den välkända boken ”Bibelkoden” så är det också intressant att jämföra med vad mayaindianerna ger uttryck för i sin tidskalender. En bland många länkar är den här:
http://www.levity.com/eschaton/Why2012.html
Nr 381 av 447
Namn: IdHa
Tid: 18:51 - 26-09-2004
Hemort: Stockholm

Såg den intressanta bilden av universum som liknade en solfjäder. Det fick mig att tänka på ett bibelord som heter något i stil med att Gud har himlen mellan sina fingrar ! Precis som en solfjäder !Nr 380 av 447
Namn: LL
Tid: 02:17 - 23-09-2004


ANTALET NATURKATASTROFER ÖKAR KRAFTIGT

FN oroas över att världen drabbas av allt fler och allt dyrare naturkatastrofer, skriver Aftonbladet. På 15 år har antalet människor som drabbats av stormar, jordbävningar, vulkanutbrott och torka tredubblats till 254 miljoner. Antalet naturkatastrofer har ökat från 261 stycken 1990 till 337 i fjol. (Aftonbladet text-tv tisdag 21 september 2004)

Kraftiga skalv i södra Sverige
I onsdags inträffade det kraftigaste jordskalvet på 100 år i Sverige. Skakningarna var kraftiga i flera städer - Stadshuset i Landskrona utrymdes. Epicentrum var i Kaliningrad i västra Ryssland. Jordbävningen uppmätte 5,3 på Richterskalan. (AB onsdag 22 september 2004)

Se också denna engelska artikel:
http://www.telegraph.co.uk/connected/main.jhtml?view=DETAILS&grid=&targetRule=10&xml=/connected/2004/09/22/ecrclim15.xml
___
Nr 379 av 447
Namn: kasparian
Tid: 00:56 - 21-06-2004
Hemort: gøteborg

mycket intresant men det finns saning i de hella jag sjælv har en sanning, och en symbol om Ar.gud ,det tusen åriga rikets symbol jesus ær livet i oss utan han så ær vi døda det ær jesus som lever i oss armen.Nr 378 av 447
Namn: LL
Tid: 21:53 - 11-03-2004


SKAPAD TILL GUDS AVBILD

Har Gud en kropp? I vissa bibelställen kan det verka så. Samtidigt säger Bibeln att Gud är ande, och att ingen människa kan se honom och leva.

Jag tycker mig se en enkel förklaring.

Gud är ande, och han är ljus. Om Gud vill manifestera sig i denna världen, så kommer hans energi att forma sig till en mänsklig skepnad, till en kropp. Detta därför att människan är skapelsens krona. Människan är den för jordlivet mest fulländade livsformen. Gud gjorde människan exakt efter de förutsättningar som råder på denna planet. Hon blev en fysisk manifestation av Guds visdom, anpassad för bästa form av liv här.

När Gud före människans skapelse trädde in i denna världen för att skapa, så hade han redan antagit formen av en människa. Sedan gjorde han henne till sin avbild, till en fysisk form av den andliga skepnad han själv bar på jorden.

För att leva på en planet, med dess gravitation, atmosfär, temperatur, ljusväxlingar, etc, krävs just de former och egenskaper en människa har. Djuren har i mycket samma former, men människan är den perfekta och exakta avbilden av Guds manifestation på jorden.

Det är alltså inte så att Gud, i sig själv, har en mänsklig gestalt. Det är bara när han inträder på en planet, som han får denna gestalt.
___
Nr 377 av 447
Namn: LL
Tid: 14:01 - 14-02-2004


DIAMANTER I SKYN

Fantastiskt. Astronomer har kommit fram till att vissa stjärnor när de "dör" omvandlas till jättelika diamanter. De har upptäckt en sådan 50 ljusår från jorden, och tror nu att även vår sol kommer att bli en jättediamant när dess bränsle brunnit ut.

Så när himlens stjärnor börjar slockna, en efter en, kommer himlen samtidigt att fyllas med diamanter.
I Upp. 21:9 f
talas om en stad i himlen som glänser som den dyraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Nu förstår vi att detta mycket väl kan vara en bokstavlig beskrivning. Det finns material nog där ute, för att bygga hela städer och smycka hela planeter med diamanter, om man så vill.

http://www.rednova.com/news/stories/1/2004/02/14/story001.html
___
Nr 376 av 447
Namn: LL
Tid: 01:35 - 02-09-2003
Webbsida: http://www.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap030831.html


HIMALAYAS VITTNESBÖRD

"Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, och upp mot himmelen, och där lyste intet ljus. Jag såg på bergen, och se, de bävade, och alla höjder vacklade." (Jer. 4:23-24
)
"Berg höjde sig, och dalar sänkte sig, på den plats som du hade bestämt för dem." (Ps. 104:8
)
"Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm." (Ps. 114:4
)


I ett tvprogram jag såg nyligen sades det att Himalayas bergsformation började bildas för "30 miljoner år sedan", när den indiska kontinenten, som då var en ö, rände ihop med det sydasiatiska fastlandet. Man sade också att berget fortfarande reser sig, eftersom kontinentrörelsen fortsätter i samma riktning som då den började.
En snabb beräkning i mitt huvud sade mig att det där är svammel. Om Himalaya har hållit på och rest sig i 30 miljoner år, så skulle det räcka halvvägs till månen nu.
Nu har jag kollat upp detta lite mer, och jag undrar hur forskarna egentligen tänker, om de tänker alls när de pratar om sina årmiljoner.

Himalaya är ca 8.800 m högt enligt officiella siffror. Varje år höjer sig berget någon centimeter, på vissa ställen mer än så.

"Although seemingly timeless, the Himalaya are anything but unchanging. The mountains themselves continue to grow an average of one centimeter per year, with some peaks rising ten centimeters in a single year."
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Geography/dept/himalaya.htm

"Mount Everest owes its great height to the collision of the Indian subcontinent and Asia some 50 million years ago." ...
"At 29,028 feet, Mount Everest is five miles up - about the cruising altitude of a jet airliner. Data collected by Dr. Bilham indicates the world’s highest mountain is creeping skyward 3 to 5 millimeters with every passing year. Every time a team reaches the summit, the climbers are essentially setting a new altitude record."
http://www.thetech.org/exhibits/online/everest/about/platetectonics.htm

"Some parts of the world are tectonically very active and we can see and measure this activity. Mountain ranges are forming where two continents are bumping into each other. An example of this is the Himalaya Mountains in Asia. These mountains are rising at almost a half-inch per year."
http://igs.indiana.edu/geology/structure/tectonicfeatures/index.cfm

"The currently accepted figure of 8848 m. (29,028') above sea level was determined by the Survey of India in 1954..."
"Our current data suggests Everest has been growing a half centimeter per year."
http://classic.mountainzone.com/everest/science.stm

...

Om vi rundar av 8849 meter till 9000 meter, så skall alltså Himalaya ha rest sig 9 miljoner millimeter på 30 (eller 50 säger vissa) miljoner år. Det innebär att höjningen bara kan ha varit mellan 0,3 och 0,2 mm per år i genomsnitt under den tiden. Nu däremot, efter alla dessa "år", reser sig berget med flerdubblad hastighet, trots att kollisionen rimligen borde avstanna i stället för att öka.
Om den nuvarande hastigheten 10 mm/år hade varit konstant, skulle Himalayas höjd varit 300-500 km, 33-55 ggr högre än nu! (Högre än vad rymdfärjorna flyger...)

Om vi räknar bakåt 4300 år i stället, till tiden för syndafloden, då vi kan anta att de här kontinentförskjutningarna verkligen inleddes, så verkar siffrorna bli mer realistiska. På 4300 år har då berget rests 9000 m, dvs lite mer än 2 m per år. Och med tanke på att den nuvarande hastigheten är omkr 1 cm/år och att sammanstötningen bör ha avtagit med åren, så går det väl att föreställa sig att berget rest sig med kanske 10 meter per år, eller mer, under den första tiden och sedan successivt minskat fram tills idag.
För varför skulle höjningshastigheten öka med tiden? Ju mer Indien gräver sig in i Asien, desto mer motstånd möter det ju, och desto tyngre blir berget att resa. Jag är medveten om att berget också kan ha pressats samman något av sin egen tyngd, men det skulle ju sjunka ännu mer nu då, ju högre och tyngre det blir. Vilket inte sker. Tvärtom höjer det sig, med siffror som borde förvåna en och annan tänkande individ.
___
Nr 375 av 447
Namn: Leif
Tid: 19:26 - 14-08-2003

Jag vet inte vad det har stått om Madonna i tidningarna, men den här webbplatsen (som inte är en sekt utan drivs av en privatperson) står för samma tro som pingströrelsen, fast av en något ursprungligare modell. Dvs vi har samma Jesus, samma Gud och Fader, samma Bibel (som vi för övrigt delar med alla levande kristna i alla sammanhang). Det som skiljer är synen på allvaret i den kristna tron. Jag vill stå för och leva i sann, trogen efterföljelse av Jesus och Bibeln. Det innebär att man upplever en klar gräns mellan världen och Guds rike. Det finns gott, och det finns ont, det finns sanning, och det finns lögn. Man älskar det ena och avskyr det andra. Man kompromissar inte, köpslår inte med sanningen för att få fred med världen.
Jag är hellre fiende till världen än fiende till Gud, om det skulle krävas.
Jag går hellre ensam med Jesus, än i sällskap med en stor hop, om det skulle behövas.
Jag har hellre några få pålitliga kristna vänner, än en stor massa av allmänreligiösa trendnissar och trendnissor.
Jag upplever att gemenskapen med Jesus, i den helige Ande, är så dyrbar, att inget i världen kan ersätta den. När jag har den, då har jag allt, och utan den har jag inget.
Och det är ju inte så konstigt, eftersom Jesus är universums skapare och livets Herre.
Han har lovat en evighet i himlarna och i paradiset åt alla som bevarar gemenskapen med honom, intill änden. Då inser man att detta livet är bara början, på något större, och bättre, och mer fantastiskt än vad man kan drömma om.
Kristen tro handlar egentligen bara om en enda sak - om JESUS KRISTUS, och att lära känna honom, växa samman med honom, och bli ett med hans otroligt härliga livskraft.

För detta behövs inga ritualer, inga präster, inga scheman. Man blir fri, och det man gör som en kristen, det gör man därför att man känner för det i sitt inre.
___
Nr 374 av 447
Namn: P3A
Tid: 18:58 - 14-08-2003
Hemort: sweden

Vad e de man tillber eller tror på när man e medlem i denna sekt???
Nyfiken efter som att de stått mycket i de i tidiningarna nu, i samband med Madonna. Kan nägon lite kort fattat föklara de för mig....
Tack på förhand.
Nr 373 av 447
Namn: LL
Tid: 23:19 - 09-08-2003


KOMMER HYBRIDISERINGSBEVISET ATT ERSÄTTA EVOLUTIONSTEORIN?

Den här artikeln visar att forskningen nu börjar komma till den punkt då evolutionsteorin inte håller längre. Nu har några kommit på att nya arter kan uppkomma på några generationer, om skilda djur eller växter korsas, antingen på konstgjord väg, men också naturligt, vid sällsynta tillfällen. Och då har naturen på några korta år gjort vad evolutionsfanatikerna hittills påstått skulle tagit "miljontals" år.
I artikeln menar forskarna som gjort denna upptäckt, att "hybridiseringen" förekommer vid sidan av den förut antagna evolutionen, men det är ju vad de måste säga till att börja med. Annars skulle de frysas ut totalt av sina kolleger.
Vem som helst kan ju inse att deras forskning, om den visar sig få genomslag, har slagit undan benen för den otroligt långsökta evolutionsteorin. I ett tidigare skede i jordens historia, innan arterna "cementerat sig", kan den nuvarande artrikedomen ha uppstått ur några få grundtyper och sedan spridit sig över världen, på bara ett par hundra år - precis som Bibeln säger. Först skapade Gud urarterna, och sedan spred sig dessa över hela jorden, i sina enorma variationer och lokala specialiteter - något som för övrigt har hävdats här så länge detta forum funnits.
Så Darwins anhängare kan ju åka tillbaka till Galapagos och se öns specialiserade djurliv i detta nya ljus, och lämna Darwins idé där den föddes. Vetenskapen behöver den inte längre för att förklara "arternas uppkomst".

http://www.sciencedaily.com/releases/2003/08/030808081854.htm

(Kopia på artikeln finns hos mig om länken inte fungerar.)
___
Nr 372 av 447
Namn: Leif
Tid: 12:01 - 12-07-2003

Om du tittar igenom de tidigare inläggen eller använder sökfunktionen får du många exempel på de bevis och fakta som finns för jättarnas existens.

Börjar man studera det här stöter man snart på så många forntida vittnesbörd, både om jättarna själva och deras lämningar, att saken blir onödig att ens diskutera. Att kunniga historiker idag förnekar detta framstår bara som ett tecken på hur rädd samtiden är att erkänna människans förflutna.

Samtidigt förundras man över dessa ständigt, aningslöst upprepade "fakta" om "årmiljoner" som ingen människa har sett eller upplevt, och därför bara kan fantisera om. Sannerligen, nutidens myter och fabler överträffar våra förfäders med "jättekliv".

Otaliga jättars skelett har återfunnits, men de ställs inte ut på museer eftersom de då skulle slå sönder evolutionsmyten. Den myt samtiden omhuldar för att skyla sin gudsfrånvändhet med.

Goliat var enligt Bibeln 3,12 m lång, vilket är en bra bit över någon modern jättes längd. För övrigt finns det troligen arvsanlag än idag från forntidens jättar i omlopp, så ditt exempel skulle väl bara bekräfta.

Vad som är trovärdig information varierar efter mottagaren. Om tusen forntida historiker hävdar att jättar levt på jorden tror jag dem hellre än sentida skeptiker med förnekelsemotiv.

Exempel på nordbor längre än 2,5 m finns t.ex hos medeltidshistorikern Olaus Magnus:

"Fordom fanns i hälsingarnas rike - de lyda nu under svenskarnas konung -, åt norr till, en rese vid namn Hartben, så väldigt stor, att han i längd mätte nio alnar. Han hade tolf kämpar till stridskamrater, hvilka, änskönt de voro synnerligen resliga, syntes hälften mindre än han. En annan man vid namn Starkater var fordom känd öfver hela Europa för sina många segrar, såsom nedanför skall sägas. Samma var förhållandet med Arngrim och Orvar Odd (Aruerodus)..."

(Olaus Magnus Historia om de Nordiska Folken, Gidlunds förlag)


Vi finner dem också i folksägnerna. Så sent som på vikingatiden levde jättesläkter i Bohuslän och säkert också på andra platser. Gångerolf var en av dem, han hette ju så för att han kunde gå med fötterna på marken samtidigt som han satt på sin häst. En annan hette Långben, dock inte Jan i förnamn.

Det har även uppdagats och visats upp skelett och redskap efter jättar i vår tid, (i Turkiet och Australien bl.a), men det blir som med Loch Ness och Snömannen - det förlöjligas. Dinosaurier tas däremot på allvar, om man bara får tidplacera dem långt före människans historia, så att de besvärande drakmyterna samtidigt kan avfärdas.

Det har sagts att det är segrarna som skriver historien. Så blir det naturligtvis i en värld där makthavare och elit värnar om sitt och inte vill skuldtyngas av en bortglömd skapargud. Sanningen finner du inte i deras utgåvor, utan i våra förfäders egna verk. Sann historia kan bara skrivas av dem som upplevde den.
___
Nr 371 av 447
Namn: Veronica
Tid: 23:42 - 07-07-2003

Nu spekulerar du väl ändå ganska rejält!? Vad jag vet har man inte ens hittat benrester av dessa jättemänniskor. Det borde man väl gjort! Man har trots allt hittat ben från dinosaurier som dött för över 200 miljoner år sedan. Goliat som nämns i Bibeln skall ha varit knappt tre meter lång. Robert Wadlow var med säkerhet 2,72m lång. Ingenstans kan jag hitta trovärdig information om människor som är längre än Wadlow. Ingenstans kan jag hitta info om nordbor längre än 2,5m. Varför skulle arkeologer och forskare dölja information om långa människor? Det finns ju naturligtvis pengar att tjäna om man kan visa upp 4m långa skelett. fanns dom skulle vi sett dom i kvällstidningarna...

Mvh
Veronica
Nr 370 av 447
Namn: LL
Tid: 20:54 - 28-04-2003


BERÖRINGSPUNKTER MELLAN BIBLISK & NORDISK HISTORIA:
Hällkistor

Under hällkistetiden (ca 2300 - 1000 f.Kr), genomgick gravskicken en märklig förändring. Efter hand som århundradena gick krympte gravkistmåtten, tills utrymmena i sista skedet passade en vuxen person något kortare än dagens människor. Från början kunde hällkistorna vara 4-5 meter långa, dvs mer än dubbel mannalängd, och ca 1 meter breda, eller mer. Proportionerna verkar ha varit desamma oavsett storlek.
Det stora måttet har modern forskning velat förklara så att det från början var sed att begrava familjemedlemmar i samma kista. Detta tycker man sig finna stöd för genom att man hittat bevarade rester av flera personer i sådana stora kistor. Det som är besvärande med det synsättet är att kropparna då antingen har fått placeras i sittande ställning, eller i dubbla rader, vilket ju inte vore den enklaste planlösningen för en familjehällkista. Gjorde man sig sådant besvär med att hugga loss dessa bergshällar och sedan forsla dem långa vägar, så var man knappast så ologisk att man gjorde utrymmena opraktiska. Dessutom skulle bara en liten del av familjerna, som säkert var ganska stora, fått plats. Och när nästa familjemedlem dog fick man ju gräva upp gravhögen, lyfta bort de tunga takhällarna, och sedan stuva in ett nytt skelett bredvid de tidigare (vilka då kunde skadas och "störas" i sin vila).

Allmogen har däremot menat att dessa kistor var jättars gravar, och att man först senare, sedan de plundrats, tog dem i bruk som familjegravar. När jobbet redan var gjort kunde man ju lika gärna använda vissa av dem, även om man fick packa in kroppar på tvären ibland. I både Norge och Danmark kallas dessutom dessa hällkistor än idag för Jättestugor.

I Spekeröd i Bohuslän finns en hällkista med de ovannämnda måtten, 4 m lång och drygt 1 m bred, med två stora takhällar på ca 3x2,5 m, varav den ena är bortvältrad. Denna grav, daterad till ca 1800 f.Kr, användes som regnskydd åt får för inte så länge sedan. Seden är säkert gammal, och visar att bönderna i trakten knappast har betraktat den som en mänsklig gravplats. De skulle inte ha utnyttjat sina förfäders gravar på det sättet. Hällkistan ligger på en bergssluttning, där det angränsande berget heter Trollberget. Troll och jättar är i forntidens berättelser synonyma.

Det som överensstämmer med Bibeln här är att den omtalar att de forntida jättemänniskorna faktiskt blev kortare, från den ursprungliga längden av ungefär 4 meter, tills de genom uppblandning med vanligt folk slutligen assimilerades eller dog ut som ett särsläkte. Följaktligen bör då också deras gravar ha genomgått samma förändring under denna period.

Tiden överensstämmer med Bibelns tidsangivelser (yngre stenåldern till bronsåldern).
Gravmåtten stämmer med jättesläktets minskande kroppsstorlek (4-5 m och neråt).
Mannaminnet berättar samma sak som Bibelns författare.
Nutidens forskare förnekar eller nonchalerar alla samband.
___
Nr 369 av 447
Namn: LL
Tid: 20:06 - 25-04-2003


BERÖRINGSPUNKTER MELLAN BIBLISK & NORDISK HISTORIA

Någon kanske undrar varför saker som fornnordisk och keltisk mytologi tas upp i ett kristet forum. Sådant är ju hedniskt och har inget med Bibeln att göra. Svaret på den frågan är enkelt. Bibeln är ett historiskt dokument från mänsklighetens äldsta historia och framåt till vår tidräknings början. Därför finns det naturligtvis kopplingar mellan det som nedtecknats i Bibeln och det som andra folk, under samma tider, har skrivit eller lämnat muntligt efter sig. Sådana kopplingar tycks vara tabu att vidröra både för etablerade kristna och moderna historiker, men börjar man titta och jämföra går det knappast att förneka att de finns. Och utan dessa kopplingar blir vår historiesyn fragmentarisk och famlande.

Ett exempel är Ynglingasagans inledning, som säger att de nordiska folkens förfäder kom invandrande hit ifrån Svartahavsområdet. De hade där bott i trakterna öster om Svarta Havet. Detta är i överensstämmelse med Bibeln, som säger att Noas barn och ättlingar alla utvandrade från Babylon, söderut, västerut, österut, och norrut. De som gick norrut bör då ha gått över bergen och kommit till just de trakter där asarna levde.
Detta bekräftas också i engelsktalande länder, där man trots modern historieförvirring ännu kallar vita människor för kaukasier. Kaukasus är det nuvarande namnet på det bergsområde där asarna enligt Snorre Sturlasson bodde och hade sin huvudstad Asgård.

Ett annat område där man kan jämföra biblisk och forneuropeisk och även allmän världshistoria, är gravskicken under olika perioder. Bibelns skildringar av stenålderns gravskick, liksom bronsålderns, överensstämmer med de gravskick man hade här i Norden under motsvarande perioder. Det innebär alltså att det redan då fanns kontakter, kulturellt och religiöst, mellan folk här och i Mellanöstern.

Norden har aldrig varit någon isolerad, infrusen ö bortom världens stora kulturcentra. Precis som nu har det funnits ett utbyte av idéer och uppfinningar. Redan på Jeremias tid, kring 600-talet f.Kr, omtalas i Bibeln "järn från Norden", en exportvara som var känd långt utanför våra halvö alltså. Och redan på bronsåldern kände man till hjulet här, vilket framgår av bohusländska hällristningar.

Det finns mycket att nämna om det här och även om de folk som bodde här före den germanska invandringen, och som söderut gick under namnet "hyperboréerna" dvs yttersta nordens folk. Men det får komma efterhand som anknytningspunkter dyker upp.
...

Här en länk som delvis anknyter till det tidigare:
Beowulf, Trolls, And Dinosaurs
http://www.worldbydesign.org/articles/dinos/dinos001.html
___
Nr 368 av 447
Namn: Leif
Tid: 13:07 - 24-02-2003

VERKLIGHETEN BAKOM MYTER & SÄGNER

Hej Petri. Asarna blev gudar efter sin död, precis som grekiska och andra forntida folks hjältar. Odin dyrkades som en avgud redan under sin livstid, och sedan växte den fornnordiska mytologin om honom, Njord, Tor m.fl. fram. Trots det hade vikingarna tusen år senare inte glömt att "gudarna" en gång varit förfäder som kommit invandrande ifrån Svartahavsområdet. Detta står i Snorre Sturlassons Ynglingasaga. Första delen är historisk, mytologin kommer senare och kan lämnas åt mytologerna.

Begreppet alv är intressant. Mycket äldre än Tolkien. Alver är, som också nämnts, ett gammalt namn på det folk som bodde längs västkusten före den germanska invandringen. De var troligen kelter. Ordet alv kommer väl av "älv", alltså Göta Älv, som ju utgjorde gräns för deras Alvhem. Tolkien var mycket influerad av nordisk historia och myt.

Älvor kan ha varit alfernas kvinnor, kelterna var ju ett folk som sysslade med naturmystik och deras döttrar kanske brukade ha ceremonier vid vattendrag och blev sedda där, innan folket assimilerades eller trängdes västerut till brittiska öarna.

På Tjörn hade man på vikingatiden kungar som hette Alf, och troligen lever det ättlingar efter alferna där och på Orust ännu, för många där har stora likheter med skottarna.

För övrigt behöver man ingen fantasy när verkligheten, om man vågar öppna sina ögon, är långt mer fantastisk, och spännande.
...


Till BigFoot, som ju är samma person som Petri:

För tusen år sedan kanske strutsen stack huvudet i sanden för att gömma sig. Beteendet kan ha ändrats.

Har aldrig hört talas om att det skulle vara kräkmedel i systembolagets sprit. Däremot i skollaboratoriernas sprit.

"Vår planet besöks frekvent av utomjordingar. Ja det måste vara sant eller..."

Änglar eller utomjordingar... Jag har med egna ögon sett Herrens härskaror en gång, så man behöver bara gå till sig själv.

Kung Artur var kelt han också, och mycket troligt en historisk gestalt, det är de flesta historiker överens om, även om berättelserna om honom fått mytiska tillägg. Det står om honom i dec- eller januarinumret av Illustrerad Vetenskap förresten. Tidningen finns på biblioteket om inte annat. Intressant är att han var härskare över ett rike som hette Albion.

Varför skulle det vara så konstigt om det finns en stor människoapa ute i ödemarker på jorden? Det gick en tv-dokumentär om den tasmanska tigern nyligen, ett djur som utrotades för bara ca 100 år sedan. Det finns gamla filmer som visar att djuret funnits. Många tror sig ha sett djuret också i nutid, men än har ingen lyckats fånga eller filma det. Trots att det alltså är mycket troligt att detta djur lever, har vi bara ögonvittnens berättelser att lita till. Så avsaknad av filmbevis för Yeti och Bigfoot säger inte så mycket, eftersom det uppenbarligen inte är så enkelt att filma sällsynta djur.

Kinesiska muren kan ses från rymdfärjorna. Om den syns från månen verkar mindre sannolikt eftersom jorden därifrån inte är mycket större än månen härifrån.

Och som du väl vet så var "jultomten" (St Nikolaus) en fattigvårds-predikant som levde i Mindre Asien, på 300-talet om jag inte minns fel. Här i Norden har vi blandat ihop honom med lapparna. Kom att tänka på nu att min mor berättade att lapparna faktiskt brukade resa söderut i landet i januari för att sälja skinn på Hindersmässan i Örebro. Den lapska nationaldräkten är ju inte helt olik Jenny Nyströms tomteutstyrsel, och även i ansiktdragen finns det likheter dem emellan, särskilt hos de äldre (hoppas inga samer tar illa upp). Renarna och släden finns ju där också, så samerna är nog ganska så inblandade i vår sentida tomtemyt.
___
Nr 367 av 447
Namn: LL
Tid: 06:06 - 21-02-2003

Om vattentillströmningen till Loch Ness är tillräcklig så kan ytan i sjön stiga över havsnivå.
Det är nog ingen som vet var drakgrottan på Tjörn fanns. Enligt berättelsen var det en bonde som tog död på draken, och sedan har man nog utplånat så mycket som fanns av den, inklusive dess bostad. Drakar ansågs ju förbundna med djävulen, så under den katolska tiden och häxprocessernas tid förstördes kanske alla spår man kände till av sådant, och mycket annat ur den äldre historien.
Men ett skelett efter en drake med tolv meters vingbredd hittades för några år sedan i Karpaterna, Drakulas hemtrakter. Många i länderna kring den bergskedjan har orden "Dragan" och "Drago" i sina namn, vilket är ett märkligt sammanträffande.
Norr om Orust på Bokenäset finns ett område som heter Dragsmark. Där skulle det kanske kunna finnas spår efter drakar.
___
Nr 366 av 447
Namn: Anonym
Tid: 22:28 - 20-02-2003

Loch Ness lägsta nivå ligger en bra bit över havsytan, vilket betyder att allt vatten i sjön skulle runnit ut till havet om det funnits en ränna mellan dem.....

Var på Tjörn finns grottan som ödlan flög ut ifrån????, om en stor varelse haft en hemvis i en grotta, så borde grottan vara ganska enkel att hitta och därmed undersöka....

Förmodligen så finns det mycket att upptäcka här på jorden, och mycket ligger det säkert i de gamla myterna och sagorna, och om vi granskar uppgifterna kommer vi att se vad som är riktigt och vad som är fel....
Nr 365 av 447
Namn: Petri
Tid: 23:52 - 15-01-2003

"En pilbåge kan avfyra en dödlig pil med stor precision på 100 meters avstånd och kanske mer än så."

Visst stämmer det men tyvärr bara för moderna tävlingsbågar. Skjutavstånd på tävling är ytterst sällan över 90 meter...

"Asar hör inte till sägnerna, de är våra stamfäder som invandrade ifrån det forntida Asien (vid Svarta Havet) och därför kallades asar."

Jag som trodde Asar var de gudar som vi skandinaver trodde på innan vi började tro på den kristna guden...

Lite kuriosa: Alver, som förekommer flitigt i modern fantasylitteratur är inte någon gammal skröna det heller. Begreppet Alv uppfanns faktiskt av författaren och språkprofessorn J.R.R. Tolkien. Förlagan till Tolkiens alv är som nog alla inser våra "gamla" älvor som nog kan klassas som sägenomspunna sagoväsen...
Nr 364 av 447
Namn: Big-Foot
Tid: 23:15 - 15-01-2003

"Sägnerna är bevis. Sägner uppstår inte ur tomma intet utan ur verkliga händelser. Sedan förvanskas de med tiden, men i botten finns något minne av verkliga och märkliga ting."

Isåfall är dessa också sanna...

1. Strutsen sticker huvudet i sanden för att gömma sig. (Det gör den inte. Hur svårt det är att utrota en villfarelse bevisas med all önskvärd tydlighet av denna myt, som har ett par tusen år på nacken. Det spelar ingen roll hur ofta biologer och zoologer försäkrar att det är ett misstag. Folk fortsätter ändå att tro på det.)

2. Det är kräkmedel i systembolagets sprit.
(Det är det naturligtvis inte. Troligen någon nykterist som fått en snilleblixt för att få folk att sluta dricka. Kan ju också vara någon hembrännare som uppfunnit denna skröna.)

3. Vår planet besöks frekvent av utomjordingar. Ja det måste vara sant eller...

4. Kung Arthur har funnits på riktigt. Jaså? När då?

5. Snömannen måste finnas eftersom så många trovärdiga människor säger sig ha sett honom.

6. Kinesiska muren syns från månen! Troligen sant det med eftersom så många varit där (på månen) och spejat efter muren. (Otroligt seglivad myt/sägen som inte har någon som helst sanning i sig.)

7. Jag vet att jultomten finns för han var hos mig på julafton...

;)
Nr 363 av 447
Namn: LL
Tid: 12:47 - 14-01-2003

"Var finns bevisen på detta? Gamla folksägner finns det gott om..."

Sägnerna är bevis. Sägner uppstår inte ur tomma intet utan ur verkliga händelser. Sedan förvanskas de med tiden, men i botten finns något minne av verkliga och märkliga ting.

"Sägnerna berättar om odjur, tomtar, troll, asar och alver... "

Odjur har vi fortfarande av hiskeliga dimensioner, både på land och i haven. Hade inte skeptikerna sett dem med egna ögon skulle de förnekat dem också, för de är ju så osannolikt stora. Tomtar kan ha varit dvärgar som tvingades bo i skogarna, samer eller någon europeisk pygméras. Många forntida folk är utdöda, och bland dem kan ha funnits både större och mindre raser än dem som lever idag. Troll kan ha varit neandertalmänniskor.
Asar hör inte till sägnerna, de är våra stamfäder som invandrade ifrån det forntida Asien (vid Svarta Havet) och därför kallades asar.

"Loch Ness är genomsökt med ubåtar, ekolod och hydroforer, utan resultat...."

Man tror att Loch Ness är förbunden med havet i en smal underjordisk ränna. En titt på kartan visar att det är troligt. Om det här djuret är flera tusen år gammalt så har det haft tid på sig att lära sig undgå upptäckter.

"Historierna från Bullaren känns igen hos de flesta som vuxit upp på landet, i närheten av en sjö..."

Jag har vuxit upp nära sjön Hällungen, inte långt från Bullaren, men aldrig hört om något sjöodjur i Hällungen. Däremot om en stor fisk, kanske en mal, på någon meter.

Det är bara vissa sjöar där dessa berättelser uppstår, och iakttagelserna håller ofta i sig in i modern tid. Och då kan man ju inte skylla på att det är "gamla sägner" berättade av obildade, vidskepliga bönder.
___
Nr 362 av 447
Namn: m.i.s.
Tid: 12:46 - 14-01-2003

Angående megadjuren

Var finns bevisen på detta? Gamla folksägner finns det gott om. Sägnerna berättar om odjur, tomtar, troll, asar och alver... Mycket av intresse finns att hitta här, men bevis??? Loch Ness är genomsökt med ubåtar, ekolod och hydroforer, utan resultat..., fast det är klart - "Nessie" kanske var uppe och drack te vid alla tillfällen som sjön genomsöktes...
Historierna från Bullaren känns igen hos de flesta som vuxit upp på landet, i närheten av en sjö...
Nr 361 av 447
Namn: LL
Tid: 01:12 - 14-01-2003
Hemort: Milda Västern

Kunde man tillverka ånglok och kameror på 1800-talet så kunde man säkert tillverka precisionsvapen. Annars hade det varit bättre att soldaterna fått med sig pilbågar ut i krigen. En pilbåge kan avfyra en dödlig pil med stor precision på 100 meters avstånd och kanske mer än så.
___
Nr 360 av 447
Namn: Petri
Tid: 20:10 - 04-01-2003

Att amerikanska soldater skulle kunna skjuta ner en flygödla (eller vad som helst som flyger) med de gamla bössor som användes på 1800-talet anser jag för osannolikt eftersom dessa bössor i bästa fall hade en träffbild på flera meter på bara 50 meters håll. För att vara säker på att träffa måsta man skjuta på ett stillastående mål på max 20-30 meters avstånd. Bilden som länken går till är i vilket fall som helst kul och mycket fantasiretande.Nr 359 av 447
Namn: Petri
Tid: 15:03 - 03-01-2003

Visst finns det dinosaurier kvar. Sköldpaddor, krokodiler och fåglar är bara några exempel.Nr 358 av 447
Namn: LL
Tid: 04:50 - 12-12-2002

MEGADJUREN LEVER ÄN IDAG

Angående dinosaurierna tror jag inte de är utdöda alls. Det finns troligen några stycken kvar i Loch Ness i Skottland, och kanske i Storsjön i Sverige och några andra insjöar i världen. Dessa kan vara tusentals år gamla och kan ha överlevt ända sedan syndafloden, åldrarna på den tiden var ju tiodubbla mot de nuvarande.

Vid sjön Bullaren i Bohuslän levde det för några hundra år sedan en jättelik ödla. Den kunde ses ibland, när den drack vatten ur sjön. På Tjörn fanns det en flygande ödla som höll till i en grotta ute mot havsbandet i väster. Det skulle kunna vara samma djur, dessa drakar med sitt stora vingspann kunde segelflyga över hela oceaner om de ville. I Kanada har man nyligen sett ett fågelliknande djur stort som ett mindre flygplan. Vittnen har sett det både från marken och från flygplan. Storleken har skrämt dem såpass att de kände sig oroliga för att komma i dess närhet. I gamla indianberättelser talas om Åskfågeln, en jättelik fågel som förebådade oväder när den först av alla bevingade djur kom flygande undan annalkande stormar, hagelskurar och virvelvindar.
Det påstås att några amerikanska soldater dödade en flygödla någon gång under 1800-talet. Det finns t.o.m ett gammalt fotografi där de poserar över dess döda kropp:

http://www.cyberspaceorbit.com/thunderbird_photos.html

Vikingarnas skepp hade ofta en drake avbildad på sina bogar. Dess utseende var trubbnosigt, nästan bulldoglikt. Så avbildas vissa drakar även i Kina, och det skall ha funnits en sjölevande dinosaurieart med just ett sådant utseende. Drakskeppen skulle i så fall vara byggda med verkliga djur som förebild, vilket ju verkar mer troligt än att man bara hittade på något som senare visade sig stämma med verkligheten.
___
Nr 357 av 447
Namn: Leif
Tid: 01:52 - 12-12-2002

Här finns en online-Bibel, Jonas: http://bibeltemplet.net/bibelnonline

Men du hittar inget i den av det du nämner om. Från Noas tid omtalas inga krig alls, däremot sägs det att jorden blev uppfylld av våld och ondska. Och om Gomorra sägs heller inget direkt om krig, bara utplåning genom Guds dom.
Städerna på Sodoms slätt, varibland Gomorra ingick, blev dock angripna och tillfälligt ockuperade en gång på Abrahams tid, ca 2000 f.Kr. Men att de blev mirakulöst räddade av Abrahams 318 män hjälpte inte, de omvände sig ändå inte. Gud slösade sin nåd på dem, men de utnyttjade bara hans godhet till att bedriva "otillbörliga ting", som Paulus beskriver det.
...

Betlehemsstjärnan kan ha varit en konjunktion mellan planeterna Jupiter och Saturnus/ eller Venus. En sådan ägde rum vid tiden för Jesu födelse, ganska precis på det sätt som beskrivs i Matteus.

Det som är så intressant med Betlehemsstjärnan är att de vise männen med ledning av den kunde finna vägen till Jesus. Många människor på den tiden måste ha sett den utan att förstå vad den innebar. De såg, men förstod ändå inte. För dem kanske det bara var vilken stjärna som helst, något ganska "normalt", konjunktioner inträffar ju då och då. Men för dessa sökare blev tecknets betydelse uppenbarad, så att de kunde bege sig från sitt avlägsna land och komma till den lilla staden Betlehem och bli frälsta genom sin tillbedjan av ett judiskt barn i en djurkrubba i ett enkelt stall.
___
Nr 356 av 447
Namn: Eliiza
Tid: 01:25 - 12-12-2002

Hej Leif!

Ang. #350:
Dinosaurierna dog ut för ca. 65 miljoner år sedan. Noa levde för ca 80000 år sedan. Han kan omöjligtvis ha härbärgerat dinosaurier.

Mvh,
Eliiza
Nr 355 av 447
Namn: Eliiza
Tid: 16:07 - 11-12-2002

Hej Jonas!

Det var varken en planet eller en komet som dom tre vise männen såg och följde för att finna den nyfödde Vishetskonungen. Det var ett strålskepp som bl.a. JHWHs/Guds vaktängel Gabrjel befann sig i.

Josef, Maria och den nyfödde Vishetskonungen fick ju, som bekant, fly undan onda människor. Dom blev hjälpta på så sätt att dom fick kliva in i det metalliska ljuset från strålskeppet och förda till en säkrare ort.

Mvh,
Eliiza
Nr 354 av 447
Namn: Jonas
Tid: 09:37 - 11-12-2002
Hemort: Kalmar

Tidigt denna morgon på väg till jobbet så var det becksvart, molnen täckte nästan hela himmlen förutom en liten glipa där planeten Venus? trängde igenom med sina skarpa klara ljusstrålar.

Då kom jag och tänka på de tre vise männen. Var det Venus de såg, eller en komet, t.e.x. Halleys?

ps. Jag undrar om det finns en internetbibel, jag skulle vilja läsa lite om kriget med bl.a. staden Gomorrah och krigets orsak som rasade under Noaks tid


/Jonas
Nr 353 av 447
Namn: Leif
Tid: 18:31 - 06-12-2002

Jonas, jag tror inte mina funderingar kring oljan behöver "redas ut" mera, men tack ändå. Jag har läst på och vet både hur vetenskapen menar att den bildas, och hur man utifrån Bibeln kan komma fram till att den bildats.
Skall man hålla sig till Bibelns framställning, så är det nödvändigt att man är konsekvent mot det synsättet, så att man inte lägger krokben för sin egen argumentation. Om vi tror att oljan plötsligt stängdes in under tjocka lager sand och slam, så är det logiskt att föreställa sig att jordskorpans veckning kom till under samma process, vid och under syndaflodens efterverkningar. Med de krafter som knäckte kontinentplattorna och satte dem i drift följde säkert också veckningar på många ställen.

"Olja framställs framförallt av små växt och djurlämningar, mest planktion, som avsatte sig på botten av grunda havsområden. Dessa
avlagringar fördes sedan till större djup genom veckning, samt utsattes för höga temperaturer och stort tryck."

Tja, det är vetenskapens förklaring, men det är bara en teori. Ingen nu levande har sett oljan framställas i action. Jag menar att plankton och annat dött material löses upp innan det hinner bilda några avsättningar, såvida det inte handlar om stora mängder som plötsligt stängs in.

"Fossil är inte ben utan sten. Benen löser sig inte upp sig i saltvattnet utan ersätts av mineral och blir sten. En process som tar lång tid. Så fossil i kalksten bevisar inte att det bildas hastigt"

Här har du kanske skrivit fel? Ben löser upp sig i saltvatten och ersätts av mineral, menar du väl. Det är jag medveten om. Men nu talar vi om ben som blivit instängda i tjocka lager kalk. Kalk är upplöst benmaterial. Det är omöjligt att skelett som eventuellt sjunkit till havsbottnen kan bevaras så länge att de hinner bäddas in i långsamt nedsjunkande kalkfragment. Kalken skulle i så fall också vara uppblandad med sand, slam och annat material.

Jag tror inte ens de insjöar som kalkas på konstgjord väg får några lager av kalk på bottnarna. Kalken tas upp av djuren och växterna och återgår i kretsloppet.

Ett kalkberg kan inte gärna komma till på naturlig väg, än mindre med fullständiga skelett inbäddade i sig. Det finns bara en förklaring till kalkbergens bildande, liksom oljans och gasens tillkomst, och det är en gigantisk katastrof som ödelade jorden och svepte ihop stora mängder döda djur och växter, som sedan under en sedimenteringsprocess sjönk till havsbottnarna och bildade kalkberg, olje- och gasfält.
...

Helt klart är istiden och syndafloden samma händelse. Att det blev en nedisning i samband med och kanske en tid efter syndafloden kan man utgå ifrån. Att tidsangivelserna skiljer sig några tusen år är inget att fastna i, vetenskapens siffror är bara den modell de arbetar efter och kan ändras efter hand som kunskapen ökar. Bibeln säger att det skedde för 4350 år sedan, och för den siffran finns det konkreta belägg även från historiska och arkeologiska källor. Se t.ex den här artikeln om forskaren Benny Peisers undersökningar:

http://www.space.com/scienceastronomy/planetearth/comet_bronzeage_011113-1.html
___
Nr 352 av 447
Namn: Jonas
Tid: 15:09 - 06-12-2002
Hemort: Kalmar

LL

Reder ut lite av dina olje-funderingar.

Du säger att "Jag tror snarare att oljan skapades genom att förflodsvärldens flora och fauna plötsligt stängdes inne under ett tjockt lager slam och sand"

Precis. Det behövs inte lång tid för att göra olja. Man kan framställa olja på några veckor i laberatorier(eller hemma om man är väldigt händig).

Det som tog lång tid däremot var veckningen av jordskorpan. Olja framställs framförallt av små växt och djurlämningar, mest planktion, som avsatte sig på botten av grunda havsområden. Dessa
avlagringar fördes sedan till större djup genom veckning, samt utsattes för höga temperaturer och stort tryck.

Sen skriver du att "Fossilen man hittar i kalkbergen visar ju också att kalkbergen bildats hastigt"

Fossil är inte ben utan sten. Benen löser sig inte upp sig i saltvattnet utan ersätts av mineral och blir sten. En process som tar lång tid. Så fossil i kalksten bevisar inte att det bildas hastigt

Att det varit översvämmningar råder inga tvivel om. Om än flera eller färre, stora eller små. Det är den senaste som satt flest spår och det är den vi kallar syndafloden.

Jag undrar däremot förhållandet mellan den senaste nerisningen som varade för 115000- 10000 år sen och syndafloden, om det kan vara något samband mellan dem ?

/Jonas
Nr 351 av 447
Namn: Jonas
Tid: 13:57 - 06-12-2002
Hemort: Kalmar

Tack, jag missförstod aln med 20cm, alltså en ark på ca 60 meter.

Att djuren utrotas är/var väl en bieffekt av människans bruk av jord och skog. Visst, nöjesutrotning liknande den av savannens djur på 1800 och 1900-talet kan ju ifrågasättas. Likaså haj-jakt, det slaktas årligen ca 100 miljoner kg haj, varav en liten del blir hajfenssoppa, lite väl "onödigt".

Jag tror nog att fler djurarter tyvärr kommer att utrotas, då alla inte har Jesus_och_lammet inställning till andra levande varelser.

Om Noa hade vetat om all utplåning av så många djur, så hade han nog bara byggt en ark på 60 meter.Nr 350 av 447
Namn: Leif
Tid: 13:02 - 06-12-2002

Hej Jonas. Noas båt var 300 alnar lång (1 Mos. 6:15
). En aln är ca 50 cm, arken bör därför ha varit omkr 150 m. Det gör den lika stor som Titanic och väl i klass med en supertanker. Ett av amerikanska flottans hangarfartyg är byggt efter arkens längd- bredd- och höjdmått.
Platsfrågan är därför inget problem, varken för stora djur eller foder.
De allra största drakarna, liksom andra jättevarianter av djuren, har alla försvunnit plötsligt ifrån jorden, det har även vetenskapen konstaterat utifrån fossilfynd. Noa hade troligen några något mindre dinosaurievarianter med sig i arken, eftersom historien även efter syndafloden berättar om drakar. Sedan har dessa dött ut efter hand som människan utrotat dem, som med så många andra djur.
___
Nr 349 av 447
Namn: Jonas
Tid: 13:01 - 06-12-2002
Hemort: Kalmar

Noa vs dinosaurier

Det kan väl inte vara några som helst frågetecken om att dinosarierna(drakarna) inte fick följa med Noa's ark. De var ju helt enkelt för stora för att få plats, Noa's båt var ju ingen supertanker precis. Ett annat argument för att de inte fick följa med var ju foder frågan. Jag tror Noa redan hade problem med plats för foder som skulle räcka ett helt år åt djuren han redan hade.


Helt ny på forumet förövrigt.
Nr 348 av 447
Namn: LL
Tid: 13:31 - 13-11-2002


LÄNKTIPS: FYND FRÅN FÖRNEKAD FORNTID

Om de asteroider som kan ha orsakat syndafloden handlar denna artikel:
http://www.space.com/scienceastronomy/planetearth/comet_bronzeage_011113-1.html

Sumeriska stentavlor. Sumererna var troligen den första kulturen efter syndafloden:
http://xfacts.com/QTVR_Software.html

Följ med på en tur i jättarnas land. Detta är bara några få av de många bevis för jättars existens, i forntid och nära nutid, som man numera kan finna på nätet:
http://www.omniology.com/PALUXY-GIANTS.html
http://www.omniology.com/Gigantic-Man-Tracks.html
http://www.omniology.com/LivingPterodactyls.html
http://www.omniology.com/PaluxyPrints.html
http://www.omniology.com/GLEN-ROSE.html
http://www.omniology.com/Empirical-ManTracks.html
http://www.omniology.com/CretaceousHandPrint.html
http://www.omniology.com/CretaceousFootPrint.html
http://www.omniology.com/ARTIFACTS-1.html
http://www.omniology.com/DRAGONS-CAVE.html
http://www.omniology.com/BigBoys.html
http://www.stevequayle.com/charts/charts.html
http://www.omniology.com/OMNIOLOGY-Content.html

Här en hel website om jättar. Massor av information och bilder:
http://www.stevequayle.com/Giants/index2.html
___
Nr 347 av 447
Namn: LL
Tid: 20:06 - 31-10-2002
Hemort: Ararats sluttningar


OLJANS HISTORIA
Mera om oljan och syndafloden.

"Råolja är av organiskt ursprung och har bildats av djur och växter som begravts på havsbotten. Efter hand har lera, sand och söndervittrade bergarter bildat olika berglager och de döda mikroorganismerna har kapslats in i dessa. Den energi som dessa organismer lagrat har genom värme, tryck och olika bakterier omvandlats till kolväten, som är det huvudsakliga innehållet i olja."

"Det är vanligen i bergformationer med porösa bergarter som olje- och gasfyndigheter förekommer."


http://www.spi.se/omolja.asp
...

Det här är den officiella förklaringen till oljans uppkomst, här hämtad från webadressen ovan. Om vi skulle följa den angivna vägen, från djur-/växtdel, till olja, så finner vi ganska snart att den är orimlig.

En fisk dör och flyter först upp till ytan. Där äts den antingen upp av andra fiskar, fåglar eller andra havsdjur, eller så äts den upp av bakterier. Fiskkött flyter, det sjunker alltså inte till bottnen. Hur det är med större fiskar kanske beror på vilken sort det är, men säg att vissa fiskarter ändå sjunker ner och lägger sig på havsbottnen. Efter en lång tid har vi möjligen fått ett lager av ben, blandat med sand, slam och snäckor. Av detta bildas ingen olja, men kanske det kan bli ett kalkskikt så småningom.
Vad mer skulle kunna falla ner på havsbottnarna och bli råmaterial för olja? Döda växter flyter också. Återstår musslor, snäckdjur o dyl. Men dessa äts snabbt upp av de mindre vattendjuren, eller så ruttnar de och löses upp av havsvattnet.

Det verkar inte alls troligt att det skulle kunna samlas stora mängder dött biologiskt material på havets botten genom den naturliga livscykeln. Inte ens om man tar till fantasisiffror på årmiljoner.

Nåväl, om denna process nu ändå antas ha ägt rum, så räcker det ändå inte för att olja skall bildas. Som nämnts tidigare så kommer oljeråvaran i det här skicket att vara uppblandad med sand, slam och mineraler, och omöjlig att utvinna ur sin omgivning.
Detta har man tänkt på och menar i stället att sedan hela denna blandning täckts över och fått ett förhårdnat ytskikt (berg), så har sedan kolvätet av sig självt "vandrat" uppåt genom de porösa delarna av lagren, och samlats under den tjockare ytan.
Inte ens detta skulle visserligen räcka till för att vi skulle få stora oljefyndigheter, för kolvätedropparna har inte kraft nog att vidga ut de stora hålrum där oljan nu ligger. Så turligt nog har oljedropparna, i de fall där de sedan blivit till oljefält, lyckats leta sig fram till jättelika naturligt bildade hålrum i berget, hålrum som bildats genom förkastningar i jordskorpan.
Inne i dessa hålrum, där kolvätet nu sipprar upp underifrån, separeras oljan ifrån gasen och vattnet, som också fanns i det porösa nedfallsskiktet som tidigare var havsbotten, så att oljeborrarna, när de tränger ner i djupet, stöter på färdigraffinerad och sandfri olja, redo att pumpas upp.
...

Jag köper inte den här förklaringen. Den är osannolik från början till slut. För det första finns det ju inte nog med råvara. För det andra hinner den råvara som finns förstöras under de långa tidsrymder som förutsätts. För det tredje krävs en serie lyckosamma inträffanden för att vägen från råvara till färdig olja skall fullföras på naturligt sätt.

Även objektivt betraktat verkar det mycket mera troligt att landbaserad oljeråvara stängts in plötsligt, under tjocka lager av nedsjunkande sand och slam, för att sedan börja förruttna och under inre tryck omvandlas till olja och gas. En snabb process, där ihopspolat, färskt material i stora mängder bildat jättelika kompostskikt under nybildade havsbottnar, och där det inre trycket och värmen blir till just den miljö som olja, enligt experiment, bildas i.

Och det enda som skulle kunna orsaka något sådant är som sagt en global översvämning - en syndaflod.
___
Nr 346 av 447
Namn: Leif
Tid: 23:39 - 25-10-2002

Hello Tomas. Jag läste just en annan artikel där det nämns om en professionell skeptiker som tvivlar på fyndet. Men skeptiker kommer alltid att finnas, oavsett hur äkta ett fynd är. Ron Wyatt är/var ingen av mina trosfränder, så jag har ingen anledning att försvara honom, annat än att så länge ingen bevisat att han har fel, så kan man ju heller inget säga om äktheten av hans påstådda upptäckter.

Men det är intressant med Jakobs gravkista. Tillsammans med översteprästen Kajfas grav, som också hittats, plus ett omnämnande på en pelare av landshövdingen Pontius Pilatus, så är väl evangeliernas historiska ram bestyrkt.

För min del är det starkaste beviset för Jesu existens att han faktiskt ger sig till känna när man anropar honom ur sitt inre. (Och jag har prövat att anropa även andra makter, så jag vet skillnaden.)

Har du sett den här då? Var är Bob Ballard?
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A3507-2002Oct9.html
___
Nr 345 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 22:58 - 25-10-2002
Hemort: Boston

Hej Leif,

Läste artikeln om gravkistan på CNN. Verkligen intressant. Intressant också att vetenskapsmän tar fyndet på allvar, antagligen för att fyndet är ÄKTA VARA vara och inte hopfantiserad dynga av typ Ron Wyatt. Ett mycket starkt bevis för att Jesus (och hans bror) verkligen knallade omkring på jorden för ungefär 2000 år sedan.

Vänliga Hälsningar

Tomas D.
Nr 344 av 447
Namn: LL
Tid: 19:20 - 22-10-2002


HÖGINTRESSANT FYND av en 2000 år gammal gravkista i Jerusalem, med inskriptionen "Jakob, Josefs son, Jesu broder":

http://www.nytimes.com/2002/10/21/science/21CND-JESU.html?ex=1035864000&en=921ed2f7a7a487da&ei=5040&partner=MOREOVER

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992952

http://www.bib-arch.org/bswb_BAR/bswbbar2806f1.html

Har du svårt med engelskan så klistra in länkarna på den här sidan: http://pearlfisher.net/internettolken
Nr 343 av 447
Namn: LL
Tid: 03:48 - 24-09-2002

Ännu ett länktips:

Albert Einsteins "kosmologiska konstant" är något väldigt intressant. En ännu obekräftad teori om att rymdens vakuum i själva verket består av, eller innehåller, en okänd energi, som spänner ut/expanderar universum. Tanken känns igen från Bibeln, eller hur?
http://www.spacedaily.com/news/cosmology-02i.html
Nr 342 av 447
Namn: LL
Tid: 11:46 - 17-09-2002

LÄNKTIPS:

Här avslöjar en icketroende vetenskapsjournalist darwinismen som ett stort falsarium. Från en objektiv utgångspunkt tog han sig för att undersöka alla de "bevis" som påstås finnas för evolution, och fann att inte ett enda av dem håller:
http://www.grahamhancock.com/forum/MiltonRichard1.php
http://www.alternativescience.com/
...

Om icketroendes forskning kring "nära döden-upplevelser":
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,591-401192,00.html
http://www.horizon-research.co.uk/
http://www.melvinmorse.com

När de icketroende "tror", hur mycket mer skall då inte vi troende tro!
___
Nr 341 av 447
Namn: LL
Tid: 11:43 - 18-08-2002


OLJA OCH MEGAFAUNA

Forskningen är inte helt övertygad om hur oljan egentligen har kommit till, som framgår av den här artikeln:

http://www.nature.com/nsu/020812/020812-3.html

Orsaken till varför man tvekar omnämns inte, men kanske det tidigare beskrivna (brist på naturligt nedsjunken "biomassa" i havsdjupen) figurerar även i deras sinnen?
...

I Australien hittas det mer och mer spår av den forntida megafaunan. Här menar man att den är årmiljoner gammal, medan den amerikanska motsvarigheten bara sägs vara ca 11.000 år gammal. Märkligt i så fall att "två" megafaunor uppstått oberoende av varandra, med så lika attribut och med ett lika plötsligt och oförklarligt försvinnande.
Det man nu hittat i Australien är ben - inte fossil alltså - från bl.a en gåsfågel stor som en giraff. På ett ställe i artikeln blir det riktigt roande:

"The scientists believe that after the birds died, a flash flood pushed all the carcasses into a "great heap".

http://www.news.com.au/common/story_page/0,4057,4911374%255E13762,00.html

Vad kan det ha varit för en störtflod som kunde spola ihop så stora kroppar i en hög tillsammans med sand och lera, och magasinera dem för kommande tider?

Bevisen från syndafloden ropar ju med samma ljudvolym som åskans dunder!
___
Nr 340 av 447
Namn: Leif
Tid: 21:37 - 08-08-2002

Att gå emot tidens ström och vetenskapens officiella trosbekännelser är sannerligen inte att vara hämmad. Vore jag det hade jag nog lydsamt följt de doktriner skolor, massmedia och statligt betalda forskare lär ut i multipel skala. Nej, verkligheten själv finnes i Jesus Kristus, och där förblir jag, nöjd, glad, inspirerad, fascinerad och upplyst av ett ljus som en dag skall övergå i en bländande strålglans och härlighet. Och dit önskar jag att också du skall komma, därför blygs jag heller inte för vittnesbördet om Jesus, hans skapelse och vad hans Ord lär oss kunskapsbristande människor.

"Vilken sorts förklaring vill du ha? För övrigt kan vattentrycket skilja sig något lite beroende på att havsvattens densitet är något högre än sötvattens."

Vill man vara petnoga skiljer det sig nog också vid ebb och flod, men det var ju inte det frågan rörde sig om. Vilken förklaring vill jag ha? Den mest pedagogiska förstås, dvs den som alla som besöker denna sida kan förstå. Kan du erbjuda den så varsågod. Sanningen är alltid enkel att förklara.

"Dock se, detta har jag funnit, att Gud har gjort människorna sådana de borde vara, men själva tänka de ut mångahanda funder." (Pred. 7:30
)


PS: No offence, jag är glad att du besöker den här sidan då och då.
___
Nr 339 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 19:43 - 08-08-2002
Hemort: Verklighetens Boston

"Jag tror det skulle vara nyttigt för dig att också vidga dina vyer, lämna laboratoriets decinficerade miljö och låta dig berikas av tankar som vågat röra sig utanför det vetenskapligt korrektas område."

-Jotack. Jag lämnar ofta "laboratoriets decinficerade miljö", och jag besöker ju ganska ofta denna sida. Jag kan inte undgå att undra om inte du låter DINA tankar hämmas av ett "bibliskt skruvstäd".

"Vad gäller vattentryck kanske du har rätt, för om man befinner sig 10 m under en insjös vattenyta eller 10 m under havsytan gör ju ingen skillnad (såvitt jag vet). Men förklara det den som kan"

Vilken sorts förklaring vill du ha? För övrigt kan vattentrycket skilja sig något lite beroende på att havsvattens densitet är något högre än sötvattens.
Nr 338 av 447
Namn: Leif
Tid: 15:39 - 08-08-2002

Tomas, jag är ofta på biblioteket (liksom på internet) och tittar i en vid blandning av litteratur, vetenskaplig såväl som annan. Jag tror det skulle vara nyttigt för dig att också vidga dina vyer, lämna laboratoriets decinficerade miljö och låta dig berikas av tankar som vågat röra sig utanför det vetenskapligt korrektas område.
Vad gäller vattentryck kanske du har rätt, för om man befinner sig 10 m under en insjös vattenyta eller 10 m under havsytan gör ju ingen skillnad (såvitt jag vet). Men förklara det den som kan.
___
Nr 337 av 447
Namn: Tomas Ding
Tid: 21:54 - 07-08-2002
Hemort: Boston

"Vad gäller vattentrycket vidhåller jag att en större mängd vatten ger ett högre tryck. Om vi tänker oss ett trattformat kärl med centimeterskala, så åtgår det mer vatten för varje centimeter man höjer ytan, och då måste ju trycket också öka motsvarande."

Trycket är proportionellt mot vattenpelarens höjd, så för att ta din trattanalogi; trycket vid pipens ände beror abara av avståndet till trattens kant och inte av trattens form. Gå till biblioteket (där man har andra böcker än bibeln och von Däniken, och låna en elementär fysikbok så får du se.

mvh

Tomas
Nr 336 av 447
Namn: LL
Tid: 10:16 - 07-08-2002


VITTNAR OLJAN, GASEN OCH KALKEN OM SYNDAFLODEN?

Mer funderingar om oljans uppkomst. Jag vet inte exakt hur man menar att olja skapas, men om det är så att det fordras ett väldigt tryck för att de växt- och djurdelar den bestod av ifrån början skall omvandlas till olja, då undrar jag hur detta tryck kunnat uppstå, om det var så att växt- och djurdelarna inte plötsligt stängdes in under ett tjockt lager slam som sedan stelnade.
Om "biomassan", som Tomas kallade den, under långa tider hade sjunkit till havsbottnarna, så antar jag att den inte skulle ha någon expansionskraft (genom förruttnelse) kvar då den långt senare hunnit täckas av nedfallande sand och slam som blivit till berg. Den vägen verkar orimlig.
Dessutom tycker man olja och sand skulle ha blandats, och då skulle kanske sanden t.o.m ha förhindrat uppkomsten av oljan. Oljan är ju väldigt "ren", vilket inte tyder på att dess råvara legat exponerad på havsbottnen i långa tider.

Jag tror snarare att oljan skapades genom att förflodsvärldens flora och fauna plötsligt stängdes inne under ett tjockt lager slam och sand, och när sedan förruttnelseprocessen började, så uppstod det starka tryck som behövs för att omvandla det biologiska materialet till olja och gas. Utan denna plötsliga inneslutning av färskt biomaterial har jag svårt att förstå hur oljan skulle ha kunnat bildas alls.
Det är möjligt att det finns någon annan förklaring, men detta är i alla fall min tanke kring det hela.

Kanske man kan säga samma sak om hur kalkbergen har kommit till. De består också av dött biologiskt material, ben mestadels tror jag, som förmenas ha sjunkit till havsbottnarna under "årmiljoner" och sedan tätnat och förstenats. Samma sak där, jag tror det krävs snabba processer för kalkberg att bildas, för under så lång tid som årmiljoner hinner benmaterialet brytas ned och upplösas i havsvattnet, snarare än att packas samman och bli till berg.

(Fossilen man hittar i kalkbergen visar ju också att kalkbergen bildats hastigt.)
...

Det finns egentligen väldigt många tydliga spår efter den globala översvämningskatastrof Bibeln talar om.
___
Nr 335 av 447
Namn: Leif
Tid: 10:14 - 07-08-2002

Tomas, den oljan vi har klarar sig bra under sand- och kalklager, och det är den vi talar om. Vad vi disputerar är hur den bildades, och när.

Jag får korrigera mig lite. Den största bidragande orsaken, även om vattenpelaren och berget gjort sitt till, måste nog ändå vara expansionstrycket från de bergrum där oljeråvaran blev instängd. Hade just skrivit något om det, och det kommer i nästa inlägg.

Vad gäller vattentrycket vidhåller jag att en större mängd vatten ger ett högre tryck. Om vi tänker oss ett trattformat kärl med centimeterskala, så åtgår det mer vatten för varje centimeter man höjer ytan, och då måste ju trycket också öka motsvarande.
Nr 334 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 20:52 - 06-08-2002
Hemort: Boston

"Därtill är det väl så att ju högre vattnet stiger över jorden, desto större tryck blir det eftersom vattendiametern och volymen ökar. Dvs 5 km tryck ovan nuvarande havsnivå är mer än 5 km under nuvarande nivå."

Leif: Det hydrostatiska trycket beror av jordens tyngdacceleration "g", som är konstant och ungerfär lika med 10m/s2; vattnets densitet (cirka 1000kg per kubikmeter), och vattenpelarens höjd. 5 km vattenpelare ger upphov till 500 atmosfärers övertryck, vare sig den är uppe i himmelen eller nere på jorden.

När det gäller sand och kalksten så gissar jag att dessa stenarters densitet är ungefär tre gånger högre än densiteten hos vatten. Mycket förenklat betyder det att 1km sandsten och 3kn vatten ger upphov till samma "tryck".

Nu tror jag inte att snabbframställd olja skulle överleva särskilt länge under sandstenen; den skulle snart förvandlas till tjära och bli obrukbar för energiutvinning.
Nr 333 av 447
Namn: Leif
Tid: 16:31 - 02-08-2002

Tomas, det behövs inga bortförklaringar för att förklara det. Sand- och kalksten väger betydligt mer än vatten, och oljan är övertäckt av ett eller flera lager av sådant (vilket jag också nämnde). Alltså bör vattenpelarens OCH bergmassans sammanlagda tryck överstiga marianergravens. Dessutom är ju oljan instängd och därför utsatt för ett expansionstryck som dina djuphavsfiskar slipper undan.

Därtill är det väl så att ju högre vattnet stiger över jorden, desto större tryck blir det eftersom vattendiametern och volymen ökar. Dvs 5 km tryck ovan nuvarande havsnivå är mer än 5 km under nuvarande nivå.
Nr 332 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 15:54 - 02-08-2002
Hemort: Verkligheten

Leif: Världens största djup är Challengerdjupet i Marianergraven i västra Stilla havet; elva (11) km djupt. Trots att trycket där är mer än tusen gånger högre än vid havsytan och att det alltid råder totalt mörker där så finns där faktiskt liv, bland annat fiskar och ryggradslösa djur som lever av död biomassa som faller ned från ytan. Dessa djur lever alltså under betydligt mer än "ett par kilometer" vattenpelare och förvandlas ändå inte till olja. Hur (bort)förklarar du detNr 331 av 447
Namn: Leif
Tid: 11:44 - 02-08-2002

Inte för att jag vet om det du säger stämmer, men även om det vore så att olja som framställts på konstgjord väg inte går att använda som bränsle, så betyder inte det att den olja som en syndaflod skulle skapa inte skulle kunna, eller kan, användas så. Den har ju haft ett antal tusen år på sig att lagras/raffineras, och för övrigt bör den ha haft en mer energirik råvara till grund än den vi nu ser växa i våra klimat.
Det avgörande är att vi vet att olja kan framställas fort, under vissa förutsättningar.

Och tryck? Nog skulle en vattenpelare på ett par kilometer eller mer skapa tryck nog för att förändra molekylsammansättningen i det mesta, förutom i sten. Med tanke på att en liter vatten väger ett kilo kan man lätt föreställa sig vilken förkrossande tyngd en halv mil vatten, plus det ännu tyngre slammet och sanden som sjönk ned ovanpå allt och förstenades, skulle utöva på de mest hårdnackade Behemots.

Jag försökte hitta lite information om Nordsjön och olja på nätet, men resultatet blev klent. Fick i alla fall fram såpass att oljan kan finnas både på bankar, sluttningar och längre ner. Ofta har den ett lager vatten över sig, under ett ganska tjockt lager kalk och sandsten. Detta är väl vad man kan vänta efter en stor global översvämning.
___
Nr 330 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 16:23 - 01-08-2002
Hemort: Boston

Den oljan skiljer sig mycket från den olja som pumpas upp ur berggrunden under Nordsjön och kan inte ens användas som bränsle. Dessutom behövs extrema tryck som knappast kan åstadkommas av en "syndaflod".Nr 329 av 447
Namn: Leif
Tid: 22:15 - 31-07-2002

Tomas, du borde väl känna till att olja kan framställas på konstgjord väg på några ögonblick om man utsätter växtdelar för starkt tryck. Och om du har syndaflodens atmosfär/vattentryck i minnet, så blir det inget svårt att föreställa sig en liknande process, globalt och lokalt, under och efter katastrofen.

Angående bebyggelsen: lösa växt- och djur/människodelar kan visserligen ha spolats iväg långt ifrån de platser där de levde, men med tanke på att det alltid finns svackor i topografin (insjöar, havsvikar, dalgångar), så föreställer jag mig att det var på sådana platser det organiska materialet spolades ner och "fastnade", i takt med att flodvågorna svepte över hav och land. Då bör det också vara så att människors boplatser och städer skulle finnas där i närheten, längs de forna kustlinjerna. Med närhet menar jag inom kanske några kilometers omkrets, jämfört med de ca 70 mil som Nordsjön omspänner på bredden och höjden.
Nr 328 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 20:18 - 31-07-2002
Hemort: Jorden

Hej Leif,

Du skrev: "Oljan i Nordsjön visar ju samma sak. Den har bildats när flora och fauna från den tiden spolats ihop i väldiga samlingar som sedan begravts under tjocka slamlager som hårdnat till berg under det hav som efteråt täckt över alltsammans. Troligen är det i närheten av oljefälten man borde söka efter forntida ruiner."

Vilket svammel! Så oljan bildades på några tusen år!? varfär skall man söka efter bebyggelse i närheten av oljefälten? Borde inte bebyggelsen då också vara täkt av slam och lera som hårdnat till berg_
Nr 327 av 447
Namn: Leif
Tid: 20:32 - 25-07-2002


MERA OM NOAS ARK OCH SJUNKNA STÄDER

Intresset för Noas ark och syndafloden verkar öka och vinna trovärdighet i annars traditionellt bibelskeptiska kretsar. Bevisen börjar väl bli så uppenbara att revideringar måste ske, och kan ske, utan risk för att de som uttalar sig behöver klassas som "pseudovetenskapliga" längre.
T.o.m National Geographic skriver nu om världsvitt spridda flodberättelser som överensstämmer med 1 Mosebokens skildring av syndafloden. Att man sedan nämner istiden i sammanhanget är väl mest en rest av tidigare generationers försök att (bort)förklara bevisen för översvämmade berg och massutdöd av djur och kulturer globalt för några tusen år sedan.

En av bortförklaringarna som skeptiker ännu hänger fast vid - att isavsmältningens "långsamma ökning" av havsnivån efter den "förra istiden" skulle gett upphov till syndaflodsberättelserna - är rent absurd. Skulle havsnivån stigit så långsamt som under en period av flera tusen år, så hade folk inte ens lagt märke till den. För att ge upphov till syndaflodsberättelser måste höjningen ha skett inom en generation, och dessutom på ett mycket drastiskt sätt.

Här är artikeln från National Geographic:
http://news.nationalgeographic.com/news/2002/05/0528_020528_sunkencities.html
...

Om sökandet efter Noas ark:
http://www.tribnet.com/news/local/story/1377023p-1495710c.html
http://www.vonbora.org

I den här artikeln - http://www.vonbora.org/news.html - framskymtar något intressant. Ordet som översätts till "ark" i Bibeln kan också betyda "kista". Motsvarande ord på turkiska, arabiska och gammal egyptiska hade eller har den betydelsen.
Noas kista...Vilken bild det ger, av övergången från en värld till en annan. Från död till liv, från begravning till uppståndelse.
En ödelagd forntid som också talar om en nyvaknad framtid, i Guds fortsatta frälsningsplan.
...

NÄR ARKEN kommer på tal brukar det heta att Bibelns berättelse bygger på äldre sumeriska och mera "ursprungliga" syndaflodsberättelser. Jovisst, man måste ju alltid hitta på något för att värja sig mot Guds ord. Men påhitt har svårt med logiken. Varför är Bibelns berättelse i så fall mer detaljerad än sumerernas? Det borde ha varit tvärtom.
Sumerernas skildring tyder mer på att de hade en senare, kanske muntlig tradition, bevarad bland släktingar/ättlingar till Noa, medan hebreernas skildring helt klart måste vara baserad på skriftliga dokument och ett direkt arvegods, eftersom den innehåller måttangivelser för arken, datum, dialoger och anfäderskrönikor.

Vad sumererna skrev ner var ett epos, ett drama baserat på den allmänna muntliga tradition som levde kvar under århundradena efter floden. Vi gör ju så också, vi skildrar historiska händelser i populärform, som filmer, pjäser, romaner, etc, inte nödvändigtvis historiskt korrekta. Den korrekta versionen av historien får vi, så långt möjligt, från samtida ögonvittnesberättelser.

Det är så här Genesis borde uppfattas, om man vill vara realistisk i sökandet efter förhållandet mellan hebreisk och sumerisk historia.
...

ÄVEN PÅ den amerikanska kontinenten finns spår av en världsvid översvämning. I den följande artikeln talas det om en möjligen sjunken stad utanför Kubas kust. Och visst skulle en ö kunna sjunka i samband med jordbävningar och geologisk aktivitet. Men 700 meter som det sägs i artikeln? Nej, det låter för mycket. Och siffran forskarna måste anta för den tid sjunkandet pågått i så fall - 50.000 år - visar att det inte KAN vara fråga om land/ö-sänkning. Fynden på havsbottnen består ju, om de visar sig vara rätt tolkade, av spår från en högstående kultur närbesläktad med Tiahuanacos i Anderna. Och Tiahuanacos jättemegaliter byggdes för bara några tusen år sedan. För 50.000 år sedan fanns inga städer på jorden, inte ens de mest fanatiska "gammal-jord"-anhängarna tror det.
Så vad återstår då som förklaring till ruinerna på 700 meters djup? Jo, det blir till att återvända till syndaflodsskildringarna och söka svaren där.

http://www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=370&category=Science...

DET BÖR FINNAS liknande ruiner av gamla städer också på Nordsjöns botten. Nordsjön är ett grunt hav, inte mer några hundra meter djupt, ofta mindre än så. Det har varit land tidigare, det vet man eftersom fiskare har fått upp mammutbetar med sina fångstredskap. Utanför Skottlands kust har man nyligen hittat något som tros vara en gammal stad eller boplats.
Jag tror man skulle finna mer där ute om man letade upp de linjer som tidigare bör ha varit kustlinjer, dvs bergssidor och sluttningar på havsbottnen. Där bör det finnas gammal bebyggelse, hela vägen ner till bottnen, eftersom det inte bara var land där före syndafloden/"istiden", utan också varmare klimat.
Oljan i Nordsjön visar ju samma sak. Den har bildats när flora och fauna från den tiden spolats ihop i väldiga samlingar som sedan begravts under tjocka slamlager som hårdnat till berg under det hav som efteråt täckt över alltsammans. Troligen är det i närheten av oljefälten man borde söka efter forntida ruiner.
___
Nr 326 av 447
Namn: LL
Tid: 16:17 - 18-07-2002


EN DOLD FÄRGPRAKT

Jag läste en artikel om rymdfotografering nyligen, där det kom fram att de fina bilder som t.ex Hubbleteleskopet har tagit av nebulosor och annat vackert i rymden, är "förfalskade". Bilderna är i själva verket svartvita, och sedan processade med Photoshop. Inte för att de skall se bättre ut, utan för att man på det viset får fram vetenskaplig information om objektens sammansättning.
Först blev jag lite besviken, för det innebär ju att det vi skulle se i verkligheten där uppe inte alls vore så färggrannt som bilderna visar.
Men sedan stod det något i artikeln som gav ett annat djup åt saken. Färgprocessen tar inte fram falska färger, utan färger som verkligen finns i objektens spektrum, men som är för svaga för att uppfattas av våra ögon. Teleskopen tar in ljusets våglängder, och de finns med i de svartvita bilder som man sedan, i olika exponering lagda i flera lager, gör färgbilder av. Det är samma princip som man gjorde färgbilder med i kameror förr.

Det här är extra intressant, för det innebär att himlens hela härlighet inte kan ses med jordiska ögon! Precis vad Bibeln säger. Med förhärligade ögon, efter uppståndelsen, kommer vi däremot att kunna urskilja all den färgprakt som finns där, i Guds universum, och som han själv otvivelaktigt ser och med avsikt dolde för oförsonliga ögon.

Det här känns som ett stort HALLELUJA, lovad vare Herren.

Hur mycket av himlens prakt uppfångar teleskopen då? En del kanske, men vi kan lugnt räkna med att änglaögon ser mer, känner mer, vet mer och förstår mer, än vad någon här på jorden ens kan drömma om.

HALLELUJA!
...

http://www.space.com/scienceastronomy/astronomy/color_universe_020625-1.html

___


EN INRE VATTENRESERVOAR

"Den dagen bröt det stora djupets källor fram", skrev Moses (eller hans källa) i skildringen av syndafloden. Och sedan kom regnet. Kritiker till syndaflodsberättelsen har menat att det inte finns nog med vatten på jorden för att hela världen skulle kunna dränkas.
Nu har japanska forskare kommit fram till att jordmanteln troligen innehåller upp till 10 gånger så mycket vatten som det finns i världshaven. Detta vatten är mestadels blandat med smält berggrund.

Som vi alla vet stiger varmt vatten i form av vattenånga uppåt. Kanske hade det under långa tider kokat upp vatten som svalnat något och lagt sig nära jordytan, under tiden före syndafloden. När sedan tiden var inne för domen över den tidsåldern, så sprack ytan och detta vatten bröt upp, dels fyllande atmosfären med ånga, och dels vällande ut och översvämmande jorden. Strax bör det ha börjat regna kraftigt, bidragande till att översvämningen påskyndades. Efter 40 dygn var hela ytan dränkt, med allt liv förutom det i Arken.

Artikeln under länken (nedan) säger att vattnet i världshaven bara består av 0.02 procent av hela jordens massa. Med det i åtanke är det inte alls svårt att föreställa sig att vatten ur jordens inre kan ha pressats ut, och översvämmat ytan vid något tillfälle i jordens historia. T.ex skulle kanske en serie asteroidnedslag kunnat utlösa en sådan händelse, om vissa tillfälligheter sammanföll.
...

http://news.nationalgeographic.com/news/2002/03/0307_0307_waterworld.html
Nr 325 av 447
Namn: Leif
Tid: 12:19 - 04-07-2002
Hemort: Lysgård
Webbsida: http://w1.303.telia.com/~u30304479/Budskap.html


DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN
En sammanfattning

Den bild som trätt fram av de himmelska tingen i de artiklar jag skrivit i ämnet biblisk kosmologi, är följande:

Himlen är rymden, och änglarna är förhärligade rymdvarelser. Någon "andlig" värld förutom den vi lever i finns inte, däremot finns det mer i detta universum än det vi kan se med våra ögon.
Jesus bor nu på planeten Gudaberget, där paradiset finns. Utöver den platsen finns ingen annan "himmel", bortsett från Gud Faderns egen himmel, dit inget skapat kan komma.
Detta som vi lever i, är Guds skapelse. Gud gjorde inte två skapelser, utan en. Himmel och jord är inte två olika "dimensioner", utan beskriver bara att vi är här på jorden och har resten av universum ovanför oss, i det vi kallar himlen.
Det finns en högre tillvaro, men den tillvaron består inte av någon annan materia än den vår nuvarande består av. Himlen är fysisk, påtaglig, men den är upplyst av Guds ljus och därför mer än vad vi kan föreställa oss för närvarande. Atomskapelsen är ingen "lägre" form av skapelse. Gud såg på sitt verk och det var gott. Men det vi ser nu är en fallen version av det som då var fullkomligt.
Allt skapat är gjort enligt samma modell och av samma substans. Denna substans består av ljus, danat till materia.
Det finns evigt, levande ljus, och det finns slocknande ljus. Däri ligger skillnaden mellan den kommande, himmelska jorden och den nuvarande jorden.
Ande är detsamma som elektrosubstans, dvs ordet uttrycker materiens högre existens, i ljusvärlden. Medvetande består av, eller reflekteras av, ljusvågor. Energi är oförstörbar, evig, och så är ande.
Därför har vi i de vetenskapliga observationerna upptäckt vad människor tidigare beskrev med sin tids termer. Den värld vi lever i, med dess spektrum av färger, former, ljus och materia, är det universum Gud skapade. Det var detta han avsåg med sin skapelse, det var denna världen han återlöste, i Jesus.
I Jesus lever Gud Sonen i en kropp bestående av denna världens atomer. Förhärligad, men likväl med jordiskt ursprung. Himmelsk, men likväl fysisk.
Fysisk tillvaro kräver fysiska rum, alltså är Jesu himmel en fysisk plats. En planet, paradiset, skapad av Gud för att hysa det eviga, himmelska livet.
Frälsning slutligen innebär att återfå det gudomliga ljuset, i en personlig gemenskap med Jesus. Vi elektrifieras med den himmelska, fulltoniga ljussubstans som skapelsen hade i begynnelsen.
Evigheten blir ett liv i obruten symbios med Gud, allt levandes källa.
Tror du det kommer att bli härligt?
...

Är detta budskap kontroversiellt? Ja! Går det stick i stäv med traditionell kyrklig förkunnelse? Ja! Oroar det dem som inte har allt klart med Gud? Ja! Illuminerar det dem som har allt klart med Gud? Ja! Är det i enlighet med Guds ord? Ja! Är det bekräftat och stadfäst av den Helige Ande? Ja! Är det verklighetsförankrat? Ja, i högsta grad! Är det även förankrat i det himmelska? Ja!

Himlen är således inget annat än det vi har nu, utan MER av det vi har nu. Ingen människa, förutom Jesus, har ännu sett hur evighetens värld ter sig i en förhärligad kropp. Människoandens tillvaro och observationer avslöjar inte hela verkligheten, och människan är ej heller bestämd för en kroppslös tillvaro i evigheten. Det kommer mera, och detta framtida är det forntida, det urtida.
...

Ja, Så säger den Helige Ande: Du skall föra fram det här budskapet, och jag skall vara med dig och låta dig se Guds härlighet, när den lägrar sig över människor.
___


AN ILLUMINATED WORLD
En artikel sänd till ett vetenskapsforum på nätet, vilken naturligtvis ställde till med ett visst rabalder:

What are angels but glorified beings from another planet? Jesus has told us that we are going to be like them after the resurrection. Then they probably were like us, before THEIR resurrection.
We must leave the medieval conception of heaven and the spiritual world behind. Science has confirmed what heaven is. Heaven is space, with all of its fantastic galaxies, nebulas, stars and planets.
Jesus was raised not as a spirit only, but in a physical body. And a physical body requires a psysical room to live in. Jesus is not in some "other" dimension, he's living on a planet, which is called the Mountain of God, and where the Paradise is.
There are some ideas resembling this in New Age, but none of them are fully right. They have evolved because most christians are stuck in old traditions and haven't read the Bible as it is. And if we don't speak, others will.
Of course Hezekiel is describing a sort of space-ship. The angels of God are using such crafts, as are the angels of the enemy. This is seen in many Scriptures.
The state of things in Paradise is glorified, that is, the light of God is illuminating everything. That is why Jesus could walk through closed doors after His resurrection. Still he ate, he had scars left from the cross, and the disciples could touch and feel his body as any human body. Jesus also breathed, which tells us he still has loungues. So such is life in heaven, at the Holy Mountain of God.
This planet, the Earth, is a fallen Paradise. It was in heaven from the beginning, but "fell out" because of Adam's sin. But you can still see the remnants of Paradise here. This world was perfect from the start, so there can't be another heaven at a higher level of creation-quality. That which is perfect is perfect, and so, a paradise is a planet where there is no sin and no death.
Such is the plan of God, and we can all be a part of it through Jesus, Son of God and son of Man.
___


UPPSTÅNDELSEN - EN NATURLIG METAMORFOS

Du ser en fjärilslarv förvandlas till puppa, för att sedan till sommaren krypa ur sitt hölje som en färdig fjäril. Du ser den flyga iväg och förena sig med andra, likadana fjärilar. Men nu kommer någon och påstår att din fjäril visserligen har genomgått en sådan förvandling, men de andra fjärilarna har det inte. De har alltid varit fjärilar, har aldrig varit larver.
Skulle du tro den personen? Troligen inte. Varför skall vi då tro dem som säger att änglar aldrig varit något annat? Vi skall ju bli som dem vid uppståndelsen. Då är det väl uppenbart att de har varit som oss!
Änglatillvaron är det förhärligade stadiet i tillvaron, precis som i den bild Skaparen gett oss i fjärilens övergång från larv till flygare.

Ängel betyder ju sändebud. Föds man som sändebud? Nej, man FÖRVÄRVAR uppdraget som sändebud, som gensvar på en kallelse. Därför talas det också om utvalda änglar liksom utvalda människor i Skriften.

Ordet ängel är därmed inte en artbeteckning, utan en titel. Ängelns, eller sändebudets art kan vara av olika slag. Och med utkorelsen följer förvandlingen, iståndsättandet för den högre kallelsen. Vid uppståndelsen ikläds vi den nya gestalten, änglakroppen, anpassad och utrustad för det nya livet, i den nya tjänsten, i den återställda, oförstörda skapelseordningen och tillvaron.
...

Det finns alltså hopp även (eller kanske särskilt) för de hopplösa, tröst för de tröstlösa, och hjälp för de hjälplösa. Det kommer en ny skapelsens ordning, där vi som kallats därtill, likt Noa och hans medresenärer, får övergå och uppgå i en bättre, renare, godare, och fullkomnad ordning, i ny gestalt, ny fägring, och högre ljusfrekvens och sammansättning.

Det här är ljusterapi för själen. Må Godhetens ljus lysa, leda och liva dig, i Jesu namn. Väl mött i den eviga sommaren.
___
Nr 324 av 447
Namn: LL
Tid: 00:51 - 05-06-2002

EN 120 MILJONER ÅR GAMMAL KARTA?

Från internetupplagan av Pravda (ja du läste rätt!): Ryska forskare har hittat en lustig sten med en karta av Ural på, som de menar är 120 miljoner år gammal. Dateringen har de kommit fram till genom att följa den gängse "krita", "jura" osv-tabellen, för snäckor i detta fall.
Detta visar att sådana dateringsmetoder är uppåt väggarna fel. Jag antar att man kommer att få medge detta så småningom, annars blir de tvungna att skriva om människans, eller jordens, historia totalt efter detta.

Ett citat: "The longer the slab was studied, the more mysteries appeared. On the map, a giant irrigative system could be seen: in addition to the rivers, there are two 500-metre-wide channel systems, 12 dams, 300-500 metres wide, approximately 10 km long and 3 km deep each. The dams most likely helped in turning water in either side, while to create them over 1 quadrillion cubic metres of earth was shifted. In comparison with that irrigative system, Volga-Don Channel looks like a scratch on the today’s relief. As a physicist, Alexander Chuvyrov supposes that now mankind can build only a small part of what is pictured on the map. According to the map, initially, Belaya River had an artificial river-bad."

Intressant, de säger att inte ens nutidens mänsklighet skulle kunna bygga mer än en liten del av de kanalkonstruktioner som kartan visar. Bibeln säger ju att det i förflodsvärlden fanns både jättar och angeloider på jorden, rumsterande här med koloniala intressen.

"It was difficult to determine even an approximate age of the slab. At first, radiocarbonic analysis was carried out, afterwards levels of stab were scanned with uranium chronometer, though the investigations showed different results and the age of the slab remained unclear. While examining the stone, two shells were found on its surface. The age of one of them - Navicopsina munitus of Gyrodeidae family - is about 500 million years, while of the second one - Ecculiomphalus princeps of Ecculiomphalinae subfamily - is about 120 million years. Namely that age was accepted as a 'working version.' 'The map was probably created at the time when the Earth’s magnetic pole situated in the today’s area of Franz Josef Land, while this was exactly 120 million years ago, - professor Chuvyrov says. - The map we have is beyond of traditional perception of mankind and we need a long time to get used to it. We have got used to our miracle. At first we thought that the stone was about 3,000 years. Though, that age was gradually growing, till we identified the shells ingrained in the stone to sign some objects. Though, who could guarantee that the shell was alive while being ingrained in the map? The map’s creator probably used a petrified find."

http://english.pravda.ru/main/2002/04/30/28149.html

Troligare är att stenkartan härrör från tiden före syndafloden. Eller så är artikeln en bluff eller någon slags rysk skröna. Är detta sanning kommer det att bli uppmärksammat. Eller? Det kanske tystas ner i stället.
Vi får väl se.
___
Nr 323 av 447
Namn: Leif
Tid: 00:50 - 05-06-2002

Guds frid Nicklas. Jag vet inte hur det har gått med det där. Det var nog en annan person som svarade på det, och han håller inte till här längre. Men du kan ju alltid söka på nätet med Altavista eller liknande.Nr 322 av 447
Namn: NICKLAS SVENSSON
Tid: 20:19 - 04-06-2002
Hemort: OLOFSTRÖM

HEJ LEIF.
FÖR GANSKA LÄNGE SEDAN (SÄKERT ETT ÅR SEDAN) SKREV JAG OCH UNDRADE OM MAN INTE SKULLE KUNNA HITTA SPÅR I RÖDA HAVET EFTER EN EGYPTISK HÄR SOM BLEV DRÄNKT NÄR DOM JAGADE MOSES. JAG TROR ATT JAG FICK TILL SVAR ATT DET VAR NÅGON SOM HÖLL PÅ MED EFTERFORSKNINGAR JUST DÅ.
MIN FRÅGA ÄR: HUR HAR DET GÅTT? HAR MAN HITTAT NÅGONTING?
MVH / Nicke
Nr 321 av 447
Namn: LL
Tid: 16:26 - 26-05-2002

MER OM SJUNKNA STÄDER
Jag skrev här tidigare om att det förutom fynd av forntida bebyggelse på relativt lågt djup utanför många kuster, också borde finnas fynd längre ner. Detta eftersom förflodsvärldens havsnivå bör ha varit ganska mycket lägre än den nuvarande.
Här är ett par artiklar som möjligen bekräftar detta. De handlar om megalitlika strukturer som ligger på 2310 fots (drygt 700 m) djup, utanför Kuba:

Ett citat: "...in Cuba, a leading scientist recently admitted there is no easy explanation for the megalithic shapes found by Zelitsky's crew. The shapes on the sonar maps look like walls, rectangles, pyramids - rather like a town viewed from the window of an airplane flying overhead."

http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,1280,-1746406,00.html
http://www.canoe.ca/CNEWSScience0203/27_city-cp.html
___
Nr 320 av 447
Namn: Leif
Tid: 12:49 - 05-05-2002

Hej igen Tomas. Jag har tittat på kartan och ser att det nuvarande avståndet mellan Indien och Madagaskar är ca 4000 km, så jag förstår inte varifrån siffran 6400 km kommer. För man menar väl inte att Indien har gjort en kullerbytta innan det drev in i Asien?
Om vi nu tänker oss, enligt "mitt scenario", att östra Afrika tidigare satt ihop med Australien och de asiatiska öarna, samt att Indien slets loss mellan dem och drev/gled norrut, så tror jag inte den sträcka Indien behöver ha flyttats blir mer än kanske 2000 km.
Låt oss säga att detta tog 500 år. Om du räknar på det så kanske siffran blir troligare. (Tror det blir ca 11 m/dag i medeltal.)

När det gäller igångsättningen kommer jag att tänka på "Världens starkaste man", tävlingen där man bl.a drar långtradare med mannakraft. Om bara underlaget är tillräckligt jämnt så klarar en stark man att dra många ton.
Nu gick ju inte igångsättningen till på det viset, men Bibeln talar om att "det stora djupets källor" bröt upp samtidigt med att syndaflodsregnet började. Det kan då ha satt igång kontinentförflyttningen.

Dessa två händelser, massivt regn och massiva jordbävningar eller sprickbildningar, samtidigt, tyder på någon sammanhängande orsak. Vissa säger att det kan ha börjat med en kraftig meteorsvärm. Då kan nedslagen ha hjälpt till med knuffen och sprickbildningen. I den bilden ingår också en polflipp, eller åtminstone en polförflyttning. Nordpolen låg under istiden över Nordamerika, vilket visar att kontinenterna faktiskt HAR flyttat sig hastigt, ganska nyss.

Konvektionsströmmar i magman... Då borde väl kontinenterna ha legat utsträckta längs med ekvatorn vid det här laget, om jorden är så gammal som sägs. Eller hur menar du?

Om en kontinent bryts loss från en annan så behöver ju inte det medföra att hela kontinenten hoppar som ett trumskinn. Stort betraktat är väl stelnad magma mer som en mjuk pudding. De intilliggande områdena har väl tagit upp det mesta av skakningarna. Det är lätt att glömma hur stora kontinenterna är jämfört med oss människor och våra samhällen. Bilden av bakterier i en diskbänkszink på en atlantångare tror jag är ganska realistisk. De bakterierna skulle inte ha en aning om att deras båt har drämt in i land någonstans.

Det skulle vara intressant att åka till Island eller Mount McKinley och se med egna ögon hur stora krafter och landområden som kan omformas, på kort tid, när Gud "möblerar om" här i världen.

Vad gäller pyramiderna så skulle de kunna vara byggda just för att motstå jordbävningar och översvämningar, därav deras form och tillkomst. Enligt antika historiekällor var det så. Det finns också lika kraftiga konstruktioner i Sydamerika och Kina.
Om det finns spår av att vatten och lera övertäckt pyramiderna i Egypten vet jag inte, men om jag inte minns fel skall så vara fallet i Tiahuanaco. Den staden, som ligger flera tusen m.ö.h, fick grävas fram ur ett ca två m tjockt slam, sand eller lerlager.

Sfinxen i Egypten har tydliga spår efter regn eller havsströmmar. Detta har erkänts av ganska många forskare på senare tid. Så troligen är sfinxen äldre än istiden, vilket betyder att det fanns en avancerad civilisation där för ca 4500 eller 10000 år sedan, hur man nu vill räkna.
___
Nr 319 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 16:02 - 03-05-2002
Hemort: Boston

Hej Leif,

Här är mitt svar:

"...har du själv räknat ut det där, eller lånar du andras siffror utan att kontrollera om de stämmer?"

- Jag har räknat ut det själv. Elementär skolfysik. Avståndet som Indien ntas ha färflyttats (6400km på 30 miljoner år) har jag hittat på internet.

"Kom ihåg att vi inte vet hur kontinenterna låg fördelade före syndafloden."

- Jag trodde du antog att vi hade en "superkontinent", Pangaea, före det du kallar syndafloden. Du och geologerna är överens om att superkontinenten existerat, men tidsperspektivet skiljer. Indien började sin fär mot asien för kanske 80 miljoner år sedan.

"...om det har gått fort eller sakta spelar liten roll eftersom kontinenterna glider fram över smält magma, vilket bör ha gjort rörelsen mjuk nog för livet att klara sig."

-Men hur var det me IGÅNGSÄTTNINGEN av rörelsen då? Den kan inte ha varit särskilt "mjuk" och behaglig, med tanke på dom energier som var inblandade. Jordskorpan bröts upp "som ett äggskal" skriver du.

"Att det skulle krävas en "500.000 km vattenpelare" för att knäcka jordytan är inget som varken du, jag eller dina källor vet något om."

-Inte för att knäcka jordytan, den har sannolikt inte knäckts på det viset. det handlar om den "extra skjuts" den Indiska kontinentalplattan skulle behövt för att klara färden på "några hundra år" i stället för tiotals miljoner år. Du skriver att energin kom från vattentrycket. Om den potentiella energin i "syndaflodsvattnet" direkt överfördes till rörelseenergi hos landmassorna skulle du ha behövt en vattenpelarare som sträckte sig en bra bit ut i rymden. Detta är naturligtvis en överförenkling, men du borde få en ide om hur orimliga dina spekulationer är.

"Att kontinenternas nuvarande rörelser kan ha sitt ursprung i syndafloden tycker jag verkar mycket troligt, och det löser då gåtan varför de ö.h.t rör på sig. Du hade tydligen ingen annan förklaring till det, utan valde bara att säga emot."

-En populär teori är att drivkraften kommer från konvektionsströmmar i magman. Energin (värme) kommer huvudsakligen från radioaktivt sönderfall i jordens innandöme. En betydligt rimiligare teori än syndafloden, tycker jag.

"Gamla pyramider kan ha varit så välbyggda att de klarade både svallvågor och vattentryck. Man kan också anta att de till att börja med täcktes av slam och lera, som hjälpte till att bevara dem. Sedan, under efterflodsverkningarna, som pågick i flera hundra år medan isen smälte och vattnet sakta sjönk tillbaka, kan relativt välbevarade ruiner ha kommit i dagen."

-Nog kan pyramider och stenstäder ha klarat vattentrycket, men jorbävningarna??? Kom i håg att du föreslår att det var EN KONTINENT som BRÖTS UPP! Det kan inte ha funnits en plats på jordytan som inte kände av det ordentligt. Richterskalan skulle inte har räck för att beskriva styrkan i dom jorbävningarna. Kom ihåg vad du själv skrev om stenhus kontra tält. För övrigt så finns det, så vitt jag vet, inget som tyder på att tex Egyptens pyramider legat under vatten och lera.

Tomas
Nr 318 av 447
Namn: Leif
Tid: 20:17 - 01-05-2002

Tomas, har du själv räknat ut det där, eller lånar du andras siffror utan att kontrollera om de stämmer? Till att börja med, hur vet du vilken sträcka Indien behöver ha förflyttats? Kom ihåg att vi inte vet hur kontinenterna låg fördelade före syndafloden. Afrika har rört sig under hela tiden sedan dess, hur fort i det förflutna vet vi inte, men troligen med avtagande hastighet. Och två föremål som rör sig ifrån varandra behöver bara hälften av den sammanlagda förflyttningshastigheten, som du säkert förstår.

De siffror du använder är alltså inte alls självklara. Och som sagt, om det har gått fort eller sakta spelar liten roll eftersom kontinenterna glider fram över smält magma, vilket bör ha gjort rörelsen mjuk nog för livet att klara sig. Utom alltså inom de begränsade områden där sammanstötningar skett.

Att det skulle krävas en "500.000 km vattenpelare" för att knäcka jordytan är inget som varken du, jag eller dina källor vet något om. I mina öron låter det väldigt överdrivet. Som om det skulle krävas en släggkran för att knäcka ett äggskal. Jordytan är ju inte tjockare i förhållande till jordklotet än vad imman är på en apelsin man andas på. Det behövs alltså inte mycket för att sätta kontinentplattorna i rörelse.

Så vi hade dels vattentrycket uppifrån, dels det tryck som byggts upp inifrån jorden. Sedan kan man anta att brottytor fanns naturligt, i raviner, floddalar och trängre havssänkor. Dessa vidgades sedan genom naturkrafterna, så att de sköts iväg åt sina respektive platser.

Att kontinenternas nuvarande rörelser kan ha sitt ursprung i syndafloden tycker jag verkar mycket troligt, och det löser då gåtan varför de ö.h.t rör på sig. Du hade tydligen ingen annan förklaring till det, utan valde bara att säga emot. Bättre än så kan du väl.

Och varför skulle byggnader och tempel utplånas spårlöst av ett högt vattentryck? De städer vi talar om ÄR ruinstäder, under havsytan, och kanske någon gammal megalitstad här och där över havsytan, med kullvräkta stenar. Även om man kan förmoda att tsunamiliknande vågor slått över land på många ställen och kanske flera gånger om, behöver inte precis alla platser på jorden ha blivit fullständigt demolerade. Vissa kan ha varit skyddade av tillfälliga ryggar av havsslam, eller av sandåsar, som sedan sakta sköljts bort. Det finns hur många tänkbara del-scenarier som helst.
Gamla pyramider kan ha varit så välbyggda att de klarade både svallvågor och vattentryck. Man kan också anta att de till att börja med täcktes av slam och lera, som hjälpte till att bevara dem. Sedan, under efterflodsverkningarna, som pågick i flera hundra år medan isen smälte och vattnet sakta sjönk tillbaka, kan relativt välbevarade ruiner ha kommit i dagen.

Om du verkligen har ett genuint intresse av att komma fram till sanningen om detta tycker jag du kan läsa den här artikeln. Den handlar bl.a om de många välbevarade "80 miljoner år gamla" valben amerikanska bönder funnit i sina åkrar långt uppe på land:
http://www.bearfabrique.org/floods/mfloods.html
___
Nr 317 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 17:54 - 01-05-2002
Hemort: Boston

Leif,

Enligt ditt scenario skulle den indiska plattan ha rört sig med en hastihet av 1m per timma. Geologerna räknar med 1 cm per år. Översatt i rörelseenergi betyder det att landmassan bör ha haft cirka 1000000000000 gånger större rörelseenergi än den som krävs för en mer stillsam förflyttning (med 1cm per år). Du skriver att energin som "knäckte jorden som ett äggskal" och satte igång kontinentaldriften kom från vattenmassornas tryck. Det skulle krävas en 500000km vattenpelare för att åstadkomma det du talar om. En vattenpelare upp till månen alltså. Var kom det vattnet ifrån? Dessutom, om vattnet knäckte jordskorpan, hur kunde byggnader och tempel klara sig? Nej Leif, du har inte löst några gåtor, och sjäv är du mycket gåtfull!

Tomas
Nr 316 av 447
Namn: Leif
Tid: 17:04 - 27-04-2002

Tomas, att Höga Kusten höjts 250 m på "10.000" år är för det första bara en del av det obevisade darwinistiska scenariot. Om vi säger 3000 år i stället tycker jag det låter mer trovärdigt.

Vad beträffar kontinentplattorna är de så stora och stabila i förhållande till människor och begyggelse, att deras förflyttning, hur fort den än gått, knappast skulle märkas på jordytan. Jämför med vad kackerlackor i ett diskbänksskåp ombord på en atlantångare skulle märka om ångaren smällde in i New Yorks hamn. Och då har jag ändå överdrivit insekternas storlek jämfört med vår storlek i förhållande till en kontinent som Indien. Jag kanske skulle använt bakterier som bild i stället.

Jordbävningar pågår hela tiden, mer eller mindre. Jordskorpan rör alltid på sig, liksom kontinenterna. Om detta går fort eller långsamt skulle knappast göra någon skillnad, annat än just i de områden där brottytor möts, eller slits isär. Sådan områden bör ha funnits på Indiens nordkust gentemot den del av Asien som blev Himalaya.
Sedan utgår din källa från att förhållandena då var som de är nu. Då har man inte förstått vad syndafloden innebar vad beträffar det tryck som uppstod under vattenmassorna och följderna för världen när trycket släppte.

Men för att ge dig lite rätt kan jag hänvisa till Jobs bok, som troligen är skriven strax efter syndafloden, under vad vi kallar istiden. Där omtalas en hel del geologiska omvälvningar, som i alla fall påminner om de rubbningar du anger.
Mänskligheten bestod på den tiden av ett litet antal familjer som börjat utvandra från Mesopotamien. De kan ha hittat platser på vägen som inte påverkades alltför mycket av de jordbävningar och vulkanutbrott som säkert pågick då, i högre grad än idag.
Av de platserna var nog Ararats sluttningar mot Turkiet, där Noa bodde kvar till sin död 300 år efter floden, en av de säkraste.

Om vi går tillbaka till de sjunkna städerna, så ligger de alla "ovanpå" kontinentplattorna. Titta på djupangivelserna i en kartatlas, så ser du att kontinenternas yta sträcker sig en bit ut under havsytan, och först därefter börjar deras sidor stupa ner i djupet. Troligen gick alltså kustlinjen strax invid kanten före syndafloden.

Jag tycker inte det finns någon anledning att tro att en kontinents förflyttning över havsbottnen, eller över jordmanteln där under, skulle innebära mer skakningar än vad en tågpassagerare upplever av rälsen under honom. Jorden är så konstruerad, att kontinenterna skall kunna glida fram och åter, på glödgad bergsmassa.

En del av förflyttningarna kan också ha skett under själva syndaflodsåret, då de extra vattenmassorna bör ha knäckt jordytan som ett äggskal, och trängt isär delarna. Detta bör ha varit den utgångsknuff de fick, som sedan fortsatte i avtagande hastighet, i kanske några hundra år efter syndafloden. Rörelsen kanske fortfarande pågår förresten, för varför skulle annars dagens kontinenter flytta på sig?
Så var väl också den gåtan löst.
...

Tillägg: Jordbävningar är bara förödande för människor som bor i stenhus. Bor man i tält, tältvagnar eller i enkla hyddor så klarar man sig bättre. Och det var ju som nomader utvandrarna från Mesopotamien bör ha levt, tills dess de nådde de platser där de kunde slå sig ner och bilda dagens nationer.
___
Nr 315 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 15:03 - 27-04-2002
Hemort: Boston

Leif,

Höga kusten har höjt sig med 250m på tiotusen år, men det är en västanfläkt jämfört med dom geologiska förändringar du föreslår. Enligt dig så bröts Indien loss från Madagaskar och smällde in i Asien på "några hundra år"! Det handlar inte bara om Indien, utan en hel "platta" måste ha rört sig cirka 100000 gånger snabbare än vad dagens geologer kommit fram till. Vi talar alltså om hastigheter i storleksordningen tio meter per dag i staället för en centimeter per år, och det är en avsevärd skillnad! Sedan påverkar en plattas rörelser de omkringliggande plattorna, med värmeutveckling, jordbävningar och vulkanutbrott som följd. Lite tillspetsat kan man säga att vi skulle få klara av 50 miljoner års jorbävningar på "några hundra år". Marken skulle skaka under Noas fötter, konstant, i hundratals år, och han skulle få svårt att inte skvimpa ut vinet.

Vad det gäller undervattensstaden utanför Indien: nej den skulle inte stått sig, inte med dom geologiska krafter det handlar om i "din" värld.

Tomas
Nr 314 av 447
Namn: Leif
Tid: 21:59 - 25-04-2002

Tomas, jag tror inte kontinentförflyttningar nödvändigtvis måste innebära att städer längs eller utanför kusterna smulas sönder fullständigt. Om man tänker t.ex på Höga Kusten i Norrland så har väl landet där höjt sig en 100 m utan att det inneburit någon katastrof för de som bor där.
Så om kontinentförskjutningarna efter syndafloden tog några hundra år på sig så liftade väl allt som fanns på kontinenterna med, mer eller mindre intakt.
Vad jag har förstått är kontinenternas socklar väldigt höga, de sträcker sig ca 4000 tusen m ner till havsbottnarna, brant sluttande. Skulle man sänka havsytan med 2000 m skulle t.ex Afrikas kustlinje se nästan likadan ut som idag, den skulle bara bli några mil vidare.

De fynd man nu gjort ligger ganska nära den nuvarande havsytan, det var därför jag skrev att det nog finns mer längre ner.
Anledningen till att jag tror det finner jag stöd i hos Platon, som säger att Medelhavet före Atlantis undergång bestod av två hav. För att med nuvarande höjdnivå få Medelhavet att bli två hav måste man sänka ytan med ca 2000 m. Om landnivån verkligen har varit så låg vet jag inte, förändringar kan ju också ha skett i höjdled, men jag tror att man kommer att finna spår av den forntida världen åtminstone några hundra m ner. Och det säger jag naturligtvis för att man kan förmoda att en stor del av syndaflodsvattnet fortfarande finns kvar i världhavet. Det var ju meningen att den gamla världen skulle dränkas, och dränkt är den.
___
Nr 313 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 20:41 - 24-04-2002
Hemort: Boston

Angående ditt inlägg om en dränkt värld....

Du glömmer att enligt ditt syndaflodsscenario så skulle Indien ha drivit ha drivit me raketfart och krockat med asien under den väldiga "omdaningen av jordytan". Hur skulle den sjunkna staden ha klarat en sådan påfrestning utan att smulas sönder. Jag tycker att fyndet av den sjunkna staden talar EMOT det scenario du brukar framföra här, men inte nödvändigtvis emot Bibeln.

Tomas
Nr 312 av 447
Namn: LL
Tid: 11:26 - 23-04-2002


SPÅR AV EN DRÄNKT VÄRLD

Det kommer fler och fler indicier på en global forntida syndaflod. Här har man funnit en stor stad under havsytan utanför Indiens kust:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/south_asia/newsid_1923000/1923794.stm
Och här en utanför Cuba:
http://www.canoe.ca/CNEWSScience0203/27_city-cp.html

Det här förklarar man med jordbävningar. Och det är ju den förklaringen man måste komma upp med om man inte vill tro på syndafloden. Och det är klart att jordbävningar skulle kunna orsaka att en kuststad sjunker någon gång ibland. Men man har också funnit tempelliknande ruiner under havsytan utanför Japan, och andra fynd i Svarta Havet, grottingångar utanför Frankrikes kust, m.m.
Det är också så att många flodfåror fortsätter långt ut under havsytan, vilket tyder på att det tidigare varit land där.

Om dessa fynd fortsätter att visa sig runt om i världen, så kommer det att bli svårt att förklara alltihop med jordbävningar. I stället kommer en bild av en dränkt forntida värld att träda fram.

Tänk vilket forskningsområde att gripa sig an med.

Jag tror att de nu omtalade fynden bara är de högst belägna resterna av förflodsvärlden. Det finns troligen mer längre ner, men detta kanske blir svårare att finna.
___
Nr 311 av 447
Namn: Amelie
Tid: 17:49 - 22-04-2002

Oj, här gäller det att hålla fingrarna rätt på tangentbordet för att inte bli påhoppad och idiotförklarad för någon detalj som man tyckte var för självklar för att precisera.

När Stefan säger att jag inte kan skilja på spekulation och teori hoppas jag verkligen att han menar den första 10^-43 sekunden efter universums tillblivelse, för det är ju där de vetenskapliga modellerna tar slut, (i alla fall gjorde de det för några år sedan.) Jag hoppade visst av slarv över denna LILLA mycket betydelsefulla period.

Om man sen vill spekulera i vad som fanns "innan Big Bang" måste man gå ifrån hela Big Bang-teorin, som faktiskt förutsätter ett t=0. Det är inget fel i det. Det finns gott om teorier som inte räknar med något ett enda stort Big Bang.

Jag började med att hävda att Bibelns första vers mycket väl kan beskriva Big Bang. Men det kan lika väl vara tvärtom, att Big Bang-teorin är en omskrivning av Bibeln. Big Bang-teorin har fått kritik av icke-kristna forskare för att vara färgad av den bibliska tanken att det fanns en begynnelse då allt skapades.

Nr 310 av 447
Namn: Leif
Tid: 04:06 - 22-04-2002

Teologisk vetenskap... Ja den får gärna falla för min del. Jag hävdar inget annat än Guds egen vetenskap, och den har vi skriftligen nedtecknad i Bibeln och andligen skriven i våra hjärtan. Om människor sedan söker förneka sambandet mellan dessa och vad de ser i naturen är det upp till dem, jag har i alla fall funnit detta samband, och med hjälp av det ser jag bitarna falla på plats så förunderligt att livet blir en aha-upplevelse.
Att söka sanningen är verkligen inte att söka sig bakåt, utan framåt, mot fullkomningen. Att hitta mer och mer av verkligheten, i stället för att söka sig in i obevisade teorier, är det mest fascinerande som finns.

Det finns forskare inom kvantfysiken som hävdar att universum kommit till ur inget och av inget. Det intressanta med den teorin är att den föddes ur Niels Bohrs "konkurrens" med Albert Einstein. Jag tror mer på Einsteins logiska universum, och logiken säger förstås att inget kan komma ur inget. "Andra" universum ger inget svar på den stora frågan. Finns det andra (eller tidigare) universum tillhör de ändå det större universum, och då har man bara gått förbi frågan: Vad fanns före allt? Svaret är Gud.

Amelie skrev att vissa hävdar att ingen tid fanns före bigbang. I så fall har universum alltid funnits, eftersom det funnits all den tid som funnits. Den tanken blir logiskt omöjlig. Finns det en början på tiden måste det ha funnits en tid före tiden. Men om ALLT kom till i en bigbang, så kan det bara ha uppkommit genom att något oskapat skapade...!

Fundera på det här så inser vi kanske att bigbang inte är så självklar som man gärna vill tro: Vad finns i mitten, ett tomrum eller ett svart hål? Och hur kan något expandera ut ur ett tomrum? Hur kan något alls expandera om den volym det har är allt som finns?
Nr 309 av 447
Namn: Stefan
Tid: 23:39 - 21-04-2002

Emilie! Vad som fanns, och kanske inte fanns, före "big bang" är ju ren spekulation - en spekulation som är utanför ramarna för själva big bang-teorin. Det finns väl ingen vetenskapsman som går ut och säger: Före Big B fanns ingenting! Det vet vi... Man *tror* att tid och rum, åtminstonde i vårt universum (för det finns inget som säger att det vore en omöjlighet med flera universum), skapades i o m Big B. Att en Big B sedan faktiskt mycket väl kan vara svaret på universums tillblivelse... DET finns det ju mera konkreta anledningar till att man faktiskt tror. Bakgrundsstålningen, ett expanderat (och fortfarande expanderande) universum osv.

Du blandar ihop spekulationer med faktiska teorier.
- Jo, Leif! Det *är* stor skillnad mellan vetenskapliga spekulationer och vetenskapliga teorier... En teori måste visa sig fungera på åtminstonde ett plan - även om en teori sedan kan bevisas vara felaktig. Mycket talar för att det förekommit en Big Bang. Det är absolut inte frågan om fria fantasier. Men om det är hela historien eller inte, det återstår förmodligen att se.

Den kanske största skillnaden mellan teologisk vetenskap, och vetenskaplig vetenskap (öh...), är att då den förra hela tiden söker sig bakåt, söker sig den sistnämna hela tiden framåt - och söker nya gränser att klura ut och spräcka. Och det finns ingen vetenskap som spräckts så många gånger som just den icke-teologiskt vetenskapliga - *av sig själv*!

Däremot har teologisk vetenskap gång på gång spräckts av den vetenskapliga. Dock aldrig av sig själv... Just för att den teologiska vetenskapen enbart består av redan invigda som inte alls har som intention att tänja några gränser, utan enbart att fastställa gamla fastlagda berättelser som sanning.
Nr 308 av 447
Namn: Leif
Tid: 11:12 - 20-04-2002

Tomas, jag tycker man kan se det lustiga i detta utan att vara elak. Självironi skadar inte. Jag menar i alla fall inget illa, och jag uppskattar både den etablerade forskningen och dina nyktra kommentarer (oftast alltså).Nr 307 av 447
Namn: Tomas Ding
Tid: 21:24 - 18-04-2002
Hemort: Boston

Leif,

Att en bonde av en slump plöjer upp en vikingaskatt ur åkern betyder väl inte att att alla arkeologer förtjönar att skrattas åt??

Tomas
Nr 306 av 447
Namn: Amelie
Tid: 20:15 - 17-04-2002

Stefan E! Är det specifikt kristet att hävda att Universum skulle ha uppstått ur intet? Vad skulle en icke-troende fysiker hävda att det uppstått ur tror du? Fast i och med att både tid och rum enligt fysiken uppstod i Big Bang är det kanske meningslöst att tala om vad det uppstod ur. Eftersom inget "innan Big Bang" existerat kan heller ingenting ha exiterat då.Nr 305 av 447
Namn: Leif
Tid: 17:15 - 17-04-2002

Tomas, poängen, som naturligtvis inte är riktad mot dig eller någon av alla de vetenskapsintresserade jag betraktar som seriösa, är det ironiska att en ung kvinna utan andra hjälpmedel än ett påstått "sjätte sinne" (förnekat av vetenskapen), lyckades hitta vad forskare utsända av BBC till en kostnad av 3 miljoner pund (30 miljoner sek) inte lyckades med. Det skulle tyda på att det finns mer i människans inre än vad mätinstrument och empiriska bevismetoder medger.
Vidare så visar ju fyndet av dessa jätteben (det var inte fråga om fossil såvitt jag förstod artikeln), liggande helt öppet i en sandbank, att det inte kan vara fråga om särskilt gamla ben. Man får ha en blind tro på darwinismen för att kunna tro att sådana fynd skulle vara bortåt 65 miljoner, eller mer, år gamla. Inte ens gruset de låg i skulle funnits kvar efter så lång tid (65 tusen millennier).
Nr 304 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 15:29 - 17-04-2002
Hemort: Boston

Leif,

Ser inte poängen med föregående inlägg. Var vänlig och förtydliga.

mvh

Tomas
Nr 303 av 447
Namn: Leif
Tid: 02:37 - 06-04-2002


CLARE'S SIXTH SENSE FINDS GIANT FOSSIL

Beklagar, men här är ännu en rolig vetenskapsartikel, denna gång om en ung kvinna på Isle of Wight, som efter att en vetenskapsexpedition lagt ut 3 miljoner pund på att hitta dinosaurieben, hittade just sådana ben enbart med hjälp av sitt "sjätte sinne", i en sanddyn. Och fyndet blev en sensation, en jättelik Iguanadont, ett hiskeligt urtidsmonster med stora kloförsedda framfötter enligt vad jag läste en gång.
Som med de "45" miljoner år gamla träden på nordpolsön, så låg dessa benknotor lätt åtkomliga i en sanddyn, förbluffande oförstörda av de inbillade årmiljonerna.
Gåtor, gåtor, gåtor...

http://www.iwcp.co.uk/cgi-bin/W3Vfile.cgi/MO=3/UI=80775683737570547033/TF=iw%5fnews?RI=3843070k
Nr 302 av 447
Namn: LL
Tid: 22:36 - 05-04-2002
Hemort: Shamayim (himlen på hebreiska)
Webbsida: http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_1913000/1913228.stm


LIV ÄR MER ÄN MIKROBER

Jag kan förstå varför forskarna så desperat söker efter liv på andra planeter, och på Mars särskilt. De börjar bli oroade nu över att det inte finns liv någon annanstans i detta solsystem, och det kommer då att innebära ett väldigt bakslag för evolutionsteorin. Nyss har man ju funnit livsformer här på jorden som kan överleva utan ljus på havets botten, andra som kan leva kilometer nere i jorden, åter andra som kan ligga nedfrysta i hundratals år och livas upp vid senare tillfällen. Allt detta visar att liv skulle kunna ha förutsättningar att "utvecklas" lika bra på Mars eller på någon av jätteplaneternas månar, som på de svåraste platserna på jorden. Och så hittar man trots detta inga tecken på liv, annat än här. Det slår ju fullständigt sönder Darwins idé om hur livet har uppstått av sig självt.

T.ex de som säger att "sporer" från kosmos planterat sig här någon gång i urtiden. Då skulle väl samma sporer ha planterat sig på Mars! Men icke. Eller de som säger att livet uppstod ur enkla, bakterieliknande molekyler, som varken behövde syre eller våra normala livsbetingelser - då skulle ju detta liv finnas även på Mars där just sådana betingelser råder. Men nej, man hittar inget.

Vad skall de förklara detta med när de finkammat den sista himlakroppen i solsystemet utan att hitta annat än död sten? Jo, förklaringar kommer att finnas, men de blir nog krystade, och genomskinliga för den som vet att Gud, när han skapar liv, kallar fram mer än några små mikrober i en vattenpöl. :o)
...

Jag skall säga en sak till. Den där marsstenen som påstås innehålla fossila sporer menas ju ha flugit hit från Mars genom att någon meteor slog ner på Mars och kastade upp material i rymden, som sedan letade sig hit och ramlade ner här. Om denna fantastiska händelsekedja anses vara möjlig, då är det ju precis lika möjligt att motsvarande sak skett här, och att det var uppkastat material härifrån som damp ner på Mars och fossilerades någon gång i planeternas barndom. Så många meteorer som slog ner vid den tiden, vilket man ser på de många kraterärren på Mars och månen, så kan stenfragmenten ha flugit i skytteltrafik fram och tillbaka mellan många planeter. Men likväl, inget liv annat än just här.

Jordlivet är unikt, och har Gudomligt ursprung. Det betyder inte att hela universum behöver vara tomt på liv, men som sagt, när Gud skapar gör han det med besked. Det var inte för bakterier han planerade detta universum, det var för oss och för änglarna. Så finns det liv på andra världar än här och i paradiset, då finns det liv i överflöd och med samma avancerade former som här.

Det tror jag är mycket möjligt, men några ensamma mikrober tror jag inte på.
___
Nr 301 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 12:41 - 01-04-2002

"Enligt Big Bang-teorin uppstod universum ur intet."

Är det verkligen vad som lärs ut? Eller är det en (kristen) tolkning nu igen av de teorier som existerar kring "Big Bang"? Inget kan skapas av inget. Det vet väl varenda seriös vetenskapsman, menar jag.
Nr 300 av 447
Namn: Leif
Tid: 04:44 - 24-03-2002

VARJE TRÄD HAR EN SAGA
Ännu en rolig artikel, nu om fossila jätte-sequoias på en ö nära Nordpolen. Hur kunde dessa enorma träd växa där frågar sig forskarna. Däruppe är det ju dag 4 månader i sträck och natt likaså?
Och hur kommer det sig att dessa "45 miljoner" år gamla trädfossil ser ut som drivved som nyss flutit iland?
Ja, det finns många djupa gåtor för vetenskapen att fundera på, och samtidigt försöka förtränga intrycken av välbevarade fynd och artefakter som enligt facit skulle vara miljontals år gamla.

Med syndaflodsperspektiv blir det inte alls förunderligt med dessa jätteträd levande invid nordpolen. För 4300 år sedan var jorden insvept i ett ånghölje som höll temperaturen uppe globalt. Dessutom var troligen luftrycket högre och den nedbrytande strålningen från rymden lägre, och därför kunde naturen växa till jätteformat, runt hela jorden. Solljuset kan också ha varit starkare, och ånghöljet bör ha kunnat reflektera ljus upp till polerna från lägre trakter - om ens nordpolen låg där den ligger idag. Det finns saker som tyder på att jorden genomgick ett polskifte eller åtminstone att polerna flyttades vid syndaflodskatastrofen.

En sak får man förstå: "45 miljoner år" gamla träd ligger inte på en nordpolsö och skräpar. Inte ens 45 miljoner år gamla berg skulle kunna ligga någonstans och fortfarande vara i fast form. Det finns inget material på denna jord som har en sådan livslängd. Det borde väl forskarna begripa.
...

Här är artikeln: http://www.sciencedaily.com/releases/2002/03/020322074547.htm
___
Nr 299 av 447
Namn: LL
Tid: 04:11 - 22-03-2002


UNIVERSUM I ETT NYTT LJUS

Nu börjar astronomerna få upp ögonen för att det finns mer i ljuset än det vi vanligtvis räknar med. Med teleskop känsliga för enbart ultraviolett ljus hoppas de kunna upptäcka mer av universums verkliga natur. Intressant, för just det har vi ju läst om här nyligen, nämligen att den himmelska tillvaron kommer att vidga vårt synfält vad gäller spektrum, färgnyanser etc.
Forskningen blir givetvis bara fragmentarisk mot vad himlen kommer att bjuda på, men detta kan dock leda till nya och säkert omvälvande upptäckter:

"Seeing The Universe In A Brand New Light" - http://www.sciencedaily.com/releases/2002/03/020313074605.htm
...

TVÅ NÄRA FULLTRÄFFAR
Jorden var den 8 mars mycket nära att träffas av en asteroid större än den som orskade Tunguskanedslaget i början på 1900-talet. Det var den andra "nära" fullträffen på kort tid.
Till att börja med tyckte jag pratet om risken för asteroidnedslag var överdrivet och typisk amerikansk skräckfilmspropaganda. Men så kom densamme att tänka på att Uppenbarelseboken faktiskt beskriver ett antal, kanske en hel svärm, stora och ödeläggande asteroider som skall drabba jorden i den yttersta tiden.
Så Shoemaker & co:s arbete var inte helt ur spår, världen KOMMER, när tiden är inne, att träffas av dessa susande objekt, och de kommer, som följande artiklar visar, att kunna slå till utan förvarning:

"Asteroid just misses Earth" - http://cooltech.iafrica.com/technews/871708.htm
"Near miss as asteroid whizzes by" -
http://cooltech.iafrica.com/technews/910693.htm
...

FRIGJORD STAD - DÖD STAD
Nya fynd från Pompeji visar varför staden (troligen) förstördes, och antyder även varför vår tid svävar i fara från ovannämnda asteroidhammare:

"Ancient erotica found in Pompeii"
http://cooltech.iafrica.com/science/845686.htm
___
Nr 298 av 447
Namn: Leif
Tid: 17:19 - 10-03-2002

Bigbangteorin är tvungen att säga att universum uppstod ur inget, eftersom den inte räknar med Gud. Det tycker jag inte man behöver ta så allvarligt på som kristen. Frågan är vad Bibeln säger om saken, och jag tror och upplever som sagt att det jag skrivit är från Herren själv och i enlighet med hans skrivna ord.
Kan någon visa mig ett ord i Bibeln som motsäger tanken skall jag ta ännu en funderare på saken, men jag tror inte det finns något sådant ord. Den Helige Ande talar sanning och ger mig stark bekräftelse över detta.
Men var och en skall själv komma fram till vad de vill tro naturligvis.

För övrigt så motsäger ju egentligen Guds skapande att skapelsen kommit till ur eller av intet. - För om man förutsätter att det åtgick, eller utgick, energi från Gud när han skapade, då är det denna energi vi har i skapelsen idag. Och då är den utan begynnelse. Däremot har naturligtvis det skapade en begynnelse, dvs det Gud formade och danade av sin ljusglans.

Traditionen att Gud skapade ur intet har nog kommit fram mer som ett ställningstagande mot den gnostiska idén att Gud skapade universum ur ett tidigare kaos. Som ett ställningstagande mot den idén har "ur intet-teorin" varit bra, men den säger troligen inte hela sanningen.

För att förtydliga kan man ju då säga så här: Före detta universums tillblivelse fanns inget annat än Gud. Det är vad Bibeln lär.
___
Nr 297 av 447
Namn: Amelie
Tid: 02:48 - 09-03-2002

Enligt Big Bang-teorin uppstod universum ur intet. Materia och antimateria skapades i lika delar. Sedan föll materien sönder assymmetriskt, så att när materien och antimaterien slogs ihop och utplånade varandra blev det en rest kvar, som är vårt nuvarande universum. Varför skulle Gud inte klara av något som t o m vetenskapen stöder?Nr 296 av 447
Namn: LL
Tid: 18:17 - 06-03-2002


TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE

När Gud började skapa, vad skapade han av - ingenting, eller av något?

Jag skulle vilja säga att han skapade av något. Tanken skulle möjligen stämplas som kättersk av vissa kristna. För vad skulle detta något vara? Fanns det något före skapelsen? Nej, i så fall skulle ju detta också tillhöra skapelsen. Är den nuvarande skapelsen en del av Gud själv, som i panteismen? Nej, då skulle Gud tvingas skicka en del av sig själv till helvetet efter domen, och det vore orimligt. Så hur skall gåtan lösas?

Strålarna från solen, är de en del av solen, eller har de blivit lösgjorda från solen? Var går solens gräns? När man beskriver en sol så tänker man sig också dess strålar. Men man tänker inte på de växter som upptagit strålarna i sig. Alltså, så länge solljuset inte är mottaget och omvandlat till energi så tillhör det solens strålglans. Men i samma stund som det omvandlas till något annat än en solstråle, så ingår det i något annat och är inte längre "sol".

Kan man överföra detta på Gud och skapelsen? Kanske. Bibeln säger att Gud är ljus. Inte skapat ljus, utan ett evigt oförgängligt väsen av ljus. Ingen människa kan se Gud och leva.
Men ljus lämnar ifrån sig ljus. Även Guds ljusglans omvittnas ge ljus åt fysiska rum, vilket vi kan läsa om i Uppenbarelseboken.
Det kanske kan vara så att den strålglans som utgår ifrån Guds ljus, alltså återskenet, är det ljus han skapade universum av*. För också materien består av ljus, ljusenergi som är bunden i atomer. Det är denna energi som lösgörs vid kärnexplosioner.
Detta ljusmaterial är alltså en slags restprodukt av den strålglans som går ut ifrån Gud. Den motsvarar de solstrålar som absorberats från solen och inte längre är en del av solen.

* Se 1 Tim. 6:16
: Gud är ljus och bor i ett ljus. Är detta ljus som Gud bor i det återsken, den utgående strålglans, vi talar om? För det finns ju bara två alternativ: Antingen är det ljus Gud bor i en del av honom själv, eller så är det en del av hans skapelse. Det synes logiskt att föreställa sig att det ljus som strålar ut från Gud, är det opersonliga ljus han s.a.s bor i.


Ingen vet vad ljus är egentligen. Ljus beter sig ologiskt, det är både en vågrörelse och en partikelrörelse. Ljushastigheten bestämmer tidens gång. Ljus bundet i materia ger gravitation. Ljuset tycks ha "övernaturliga" egenskaper, dvs det övergår vår horisont. Det skulle då tyda på att ljuset är skapelsens grundelement, alltså att ljuset befinner sig på tröskeln mellan skapelsen och Skaparen.

Om detta är rätt så skulle den nuvarande materien bestå av ljus som inte längre är en del av Gud, men som likväl har kvar något av hans egenskaper. Alltså det från Skaparen frigjorda och i materien bundna ljuset, som inte längre tillhör Skaparens person. Det har lämnat honom, som solenergin har lämnat solen.

Är detta emot Ordet? Jag tror inte det. Det gör inte Gud till en del av det framtida helvetet, där en del av skapelsen kommer att tillbringa sin evighet. Skaparen är bara där skapelsen står i förbindelse med honom genom hans Ande. Död materia är död i dubbel bemärkelse, den är som de döda cellerna i vår kropp, som fallit av och blivit till stoft.
...

Det andra alternativet, dvs att Gud skapade allt ur intet, är visserligen också tänkbart. Men mera svårbegripligt. Jag tycker det talar mot logiken att något skulle kunna skapas av inget. Inget är inget. Inget kan inte bli något. Det är lika ologiskt som att säga att Gud själv skulle ha kommit till ur inget. Gud har alltid funnits. Han har ingen början och inget slut, han är. Skapelsen har däremot en början, och den har kommit från Gud. Men ur intet? Ursäkta mig, men det låter för fantastiskt, t.o.m för någon som är Gud. Visst är han allsmäktig och kan göra allt. Men den skapelse vi har omkring oss följer ändå vissa bestämda lagar. Den beter sig inte hur som helst, den varken dyker upp eller försvinner i tomma intet. Energi är oförstörbar sägs det.

Jag tycker det talar emot de lärdomar Bibeln bygger på och de spår av hans arbetssätt vi finner däri, att säga att allt har kommit ur inget. Gud arbetar utifrån logik och givna lagar, han "fuskar" liksom inte. I så fall hade världen inte behövt bestå av något fysiskt alls. Den kunde ha varit en gudomlig fantasi helt utan normer och fasta former. Men sådan är den inte.

Jag tror därför att allt som finns kommer från Gud och ur Gud, men att detta tillblivna är potentiellt frigjort från Gud. Dvs utom där kontakten är obruten eller återknuten genom Jesus, i den Helige Ande.

I den framtida återlösta världen skall "Gud bliva allt i alla", säger Paulus (1 Kor. 15:22-28
). I den världen kommer alltså ljuset att vara gudomligt och bemängt med hans egen person. Vi, med all den energi, materia och andesubstans vi består av, blir en del av Gud - dock utan att upphöra som individer. Vi blir en sammansmält symbios, med gemensamt himmelskt medvetande.

Med detta skulle man kunna säga att skapelsen från början var allgudomlig - "panteistisk" - och att den i framtiden kommer att bli allgudomlig. Men i nuvarande läge är den inte allgudomlig, inte panteistisk. Nu är den materiella världen skild från Skaparen, genom änglars och människors uppror mot skapelseordningen.
___

Så säger Herren: Det är sant det du talar, och du skall få tala mer.
Nr 295 av 447
Namn: Leif
Tid: 14:03 - 20-02-2002

Hade en känsla av att min "framställning" blev lite osammanhängande. Men att Adam höll räkning på tiden framgår av de versar jag citerade längre fram i inlägget:

"När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set. Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar. Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han. När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos. Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar. Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han." (1 Mos. 5:3-8
)


De enda som kunde veta att Adam var 130 år när Set föddes, var ju Adam och Eva. Sedan att Adam dog vid 930 års ålder kan han inte ha skrivit själv, utan det måste ha varit Set som antecknade siffran i familjearkivet. Osv fram till Noa, som troligen gjorde en sammanställning av släktkrönikan för att ha med sig i arken.

Konsten att räkna med decimaler kan knappast ha uppkommit i huvudet på någon. Den måste ha sin grund i att man använde ett slags skrift eller symboler, t.ex en ring för 10, och raka staplar för 1.

Därifrån till att utveckla ett skriftspråk bör inte ha varit så lång väg.
___


Några ännu olästa historiska länkar, som kanske innehåller ledtrådar:
http://www.pophist.se/pressmed.html
http://www.historia.nu/
http://www.pophist.se/links.html
Nr 294 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 18:23 - 19-02-2002
Hemort: Boston

Leif,

Du skrev "Tomas, att Adam kunde skriva förstår man genom att han kunde räkna. Han visste ju sin egen ålder, hur gammal han var när hans tredje son föddes, etc"

Hur vet du att Adam visste detta?

Jag skall tänka på det där med lertavlorna. Man vet aldrig när en sådan kan komma till nytta ;o)
Nr 293 av 447
Namn: Leif
Tid: 13:42 - 19-02-2002

Tomas, att Adam kunde skriva förstår man genom att han kunde räkna. Han visste ju sin egen ålder, hur gammal han var när hans tredje son föddes, etc.

Gud hade också satt himlakropparna till att vara tecken och tider:

"Och Gud sade: "Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år," (1 Mos. 1:14
)


Mer som tyder på att Adam hade kunskap redan innan han åt av kunskapens träd, är när Gud lät honom namnge alla djuren. Detta förutsätter egenskaper på Linnés nivå, med indelningar i arter och subarter.

Adam och hans ättlingar förstod sig också på symboler:

"Och HERREN satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå honom ihjäl." (1 Mos. 4:15
)


Precisa födelseuppgifter visar att de allra första människorna höll noga reda på årtal, precis som Gud hade avsett med sin "himlakalender":

"När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set. Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar. Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han. När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos. Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar. Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han." (1 Mos. 5:3-8
)


Sedan visar väl dialogen i skildringen av syndafallet att ordväxlingarna bör ha blivit nedskrivna ganska snart efteråt.

Adam åt ju som sagt också av kunskapens träd på gott och ont, och blev enligt Gud "som en av oss". Därefter var nog Adam i stånd att lära sig vad som helst på mycket kort tid. Hans son Kain blev ju också en stadsbyggare, och fick ättlingar som var smeder och hantverkare.

Det står ingenstans uttryckligen i Bibeln att Adam kunde skriva, men han kunde läsa tecken, han kunde räkna och använde (uppfann?) decimalsystemet. Detta kan man knappast om man inte också kan skriva.

Sedan levde han ju i över 900 år, så det vore mer underligt om han inte kunde skriva egentligen, än om han kunde det.
...

Angående lertavlor: Det vore intressant att göra ett sådant experiment som de gör på BBC:s Learning History, där de upprepar/återskapar antika vetenskaper.

Men teoretiskt sett förstår jag inte varför det skulle vara svårt att tillverka en primitiv kopieringsapparat. En trälåda, lämplig lera och några kilstift-pennor är väl allt som behövs.

Om ni behöver en på skolan kan jag börja leverera till sommaren. :0)
___
Nr 292 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 22:07 - 18-02-2002
Hemort: Boston

Leif,

Skriv manuskriptet till ditt nästa inlägg på en lertavla så kan du se hur "enkelt och effektivt" det är. Inte undra på att man behövde bättre material. Hur vet du förresten att Adam kunde skriva? Vad har du för Bibliskt stöd för ett sådant påstående?

Tomas
Nr 291 av 447
Namn: LL
Tid: 12:47 - 16-02-2002

HUR SKREVS DE TIDIGASTE DELARNA AV BIBELN?

Om detta vet vi inget säkert, men man kan utifrån samtidens återfunna skrifter göra sig en trolig bild av det hela.

Skapelseberättelsen är naturligtvis skriven av Adam. Första delen bör han ha fått direkt av Gud, och den senare delen, syndafallet, skrev han som ögonvittne. Jag tror att människorna på den tiden använde följande metod: Först skrev/ritade de ner viktiga dagshändelser på små lertavlor eller på trä. Sedan sammanfattades detta och överfördes till något större lertavlor, eller till inskriptioner i sten.

När Adam dog fick hans äldste son Set överta Adams anteckningar och lertavlor. Obs: En lertavla med kilskrift är mycket lätt att kopiera. Allt som behövs är en låda med lera, där man gör en avgjutning av tavlan, först en spegelvänd kopia, och av den gör man sedan en rättvänd. Texten blir då exakt överförd.

Dessa tavlor håller sig i tusentals år, så iom detta finns det inget utrymme för idéer om att bibeltexter skulle ha förändrats genom muntlig eller skriftlig överföring. Lertryckkonsten var lika effektiv som vår tids tryckkonst i det avseendet.

Att man använde sig av den här metoden kan man sluta sig till av de cylindrar som återfunnits i Sumer. Dessa tillverkades för masstryck av sigill och speciella bildberättelser. Cylindern rullades över en lertavla och gav avtryck i leran. Kunde man detta så kunde man naturligtvis också göra kopior av vanliga flata lertavlor.

Varje patriark i Bibeln skrev alltså ner sitt livs händelser allteftersom de skedde. Sedan gjorde de sammanställningar, eller så gjorde arvtagaren det. På detta sätt fick de så småningom ett bibliotek av lertavlor med ögonvittnesskrifter som gick ända tillbaka till Adam.

Till slut hamnade denna tavelsamling i Moses händer. Som ledare för sitt växande folk fick han uppdraget att sammanställa deras förfadershistoria till en enda berättelse, och det är den vi i dag kallar Genesis - 1 Moseboken.

Vid den tiden (omkr. 1500 f. Kr) hade man troligen övergett lertavletrycket och börjat skriva på andra material, som djurhudar och metallplåtar. De samlade texterna blev ju så många till slut att det blev för tungt och otympligt att förvara dem och bära dem med sig i form av lertavlor. Man blev tvungen att överge denna första enkla och effektiva metod. Troligen behövde man också ett bättre skriftspråk än kilskriften för att kunna skriva långa historiska redogörelser. Och så utvecklades modernare skrivformer.

Från Mose tid överfördes bibeltexterna på pergament och med handskrift. Mänskligt sett en mera osäker metod kanske, men bara om texterna fanns i ett enda ex. Gjorde man flera handskrivna kopior av tavlorna så kunde ett särskilt ex förvaras som original, så att man hade tillgång till det vid behov. En sådan originalskrift kunde stå sig i hundratals år innan den behövde skrivas över på nytt material.
___
Nr 290 av 447
Namn: Leif
Tid: 02:40 - 12-02-2002

Tomas, det var fråga om ättlingar till eventuella neandertalare: "Här talas flera gånger om namngivna och historiskt väl kända personer som ättlingar till dylika halvtroll eller jättar."

En av teorierna om neandertalarna är ju att de assimilerades i de befolkningar där de levde (vilket överensstämmer med den keltiska och filisteiska historien). Om det då fanns någon rest av dessa, eller det folk de blandades med, kvar i Norden från bronsåldern, bör de ha haft likheter med den nämnda beskrivningen.

Idén att en viss människotyp i Dalarna skulle vara besläktad med neandertalaren har jag hört förut, i helt moderna sammanhang. Tror det var på en av "apmännisko"-dokumentärerna på tv.

Alltså: antingen får vi anse våra förfäder som otroligt dumma, som trodde att vanliga mörkhåriga människor var troll eller ättlingar till skogstroll, eller så har deras berättelser verklighetsunderlag.

För övrigt var ju inte vikingarna och deras förfäder några små människor de heller. Så om DE beskrev ANDRA människor som "grova", och jättelika, så bör de ha varit ORDENTLIGT storvuxna. Dessutom fanns det ju redan då mörkhåringar bland nordmännen, eftersom de gärna blandade sig med slaverna. Så det måste ha varit en helt främmande människotyp de mötte här i skogar och bergstrakter.
___


HÄR ÄR lite mer fakta som ger ledtrådar till Nordens märkliga förflutna. Från "Liten Historisk-Geografisk Ordlista": (http://www.humangeo.su.se/department/lhgo/Ordlista.htm)

Celtic fields: fossil form. En lite missvisande term för att beskriva de närmast kvadratiska bassängformade fossila åkrarna som kan påträffas på Gotland.

Hackaretiden: period enligt folktraditionen i Småland då jättar med hjälp av hacka brukade de områden som vi betecknar som röjningsöseområden.

Röjningsröseområde: fossil form som betecknar områden med röjningsrösen. Man avser vanligen de kvadratkilometer stora områden som finns främst över högsta kustlinjen framför allt på Småländska höglandet. Rösena ligger vanligen mycket tätt. Rösena har daterats till bronsålder - äldre järnålder.

...

Tiden för dessa enorma åkerrösen i Småland - jag har själv sett dem - stämmer med tiden för jättarnas utbredning i Europa. Tydligen var de de första här efter syndafloden/istiden, och det var alltså de som röjde bort de största stenarna och flyttblocken från de marker som kunde användas för odling. Därmed finns det ett troligt underlag för de senare sagornas överdrivna vittnesbörd om jättar som kastade flyttblock och möblerade om i landskapet.
___
Nr 289 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 18:54 - 11-02-2002
Hemort: Boston

"...grov och undersätsig växt, bredknotiga ansikten och breda näsor samt mörka i hår, ögon och hy." Stämmer på pricken in på min förre chef! Om han gillar att vandra i skogen minns jag dock inte. Neandertalare?? Kom igen Leif! Du måste skämta, eller....

mvh

Tomas
Nr 288 av 447
Namn: LL
Tid: 13:44 - 10-02-2002


NORDISKA KELTER OCH JÄTTAR

Enligt gammal keltisk historia hade kelterna adopterat vissa av forntidens jättesläkter, ungefär på samma sätt som filisteerna uppges ha gjort i Bibeln.
Norden beboddes före den germanska invandringen av ett folk som man tror var keltiskt.

Här en gammal folkskildring från Dalarna som troligen avspeglar något av detta. Kanske finns det också en koppling till neandertalmänniskan här:

"Av våra inhemska dalatyper ha vi nu blott att nämna tydalstypen. Som sagt är detta en mörk och grov typ, sannolikt rester av Nordens äldsta befolkning. Den träffas också i övriga världen i trakter, dit den verkar som undanträngd, såsom västra Irlands myrtrakter samt nordvästra Spaniens, Kanarieöarnas och Marockos berg. Likheten mellan våra älvdalspojkar och beväring från Kanarieöarna är ofta mycket stor, även om naturligtvis inom båda grupperna många typer finnas, som ej erinra om varandra, så nordtyper i Älvdalen och spansk-mediterrana typer på Kanarieöarna."

"Karl Trotzig, den berömde ordföranden i Dalarnas Hembygdsförbund, trodde på sin tid, att man kunde spåra denna motsättning i en del sägner, som handlade om gräl och strider mellan bönderna utmed älven och en mörklagd, halvmytisk stam, än kallad "hedningar" eller "skogsfinnar", än jättar eller troll inne i skogarna. Förf. har också åtminstone tidvis lutat däråt, även om det måste erkännas, att liknande sägner berättas från många trakter, där det aldrig torde funnits någon dylik mörk urbefolkning att undantränga. Förmodligen ligger dock i vårt fall någon sanning häri, särskilt om man jämför detta med en del uppgifter i de forntida norska släktsagorna. Här talas flera gånger om namngivna och historiskt väl kända personer som ättlingar till dylika halvtroll eller jättar. Deras typ skildras ungefär som mycket grova tydalingar: med grov och undersätsig växt, bredknotiga ansikten och breda näsor samt mörka i hår, ögon och hy. Sedermera kunna ju sägnerna därom vandrat till andra delar av Sverige, där det historiska underlaget saknas."

http://www.fikas.no/~sprocket/snpa/dalarna-inhemska.htm
...

Observera alltså att denna Trotzig redan då såg ett samband mellan sagornas skogstroll och en urtida, grovt byggd människotyp i Norden. Beskrivningen från Norge är ju på pricken en beskrivning av neandertalaren/trollen.
___
Nr 287 av 447
Namn: LL
Tid: 18:32 - 04-02-2002


SKAPELSE VIA FJÄRRKONTROLL

Jag spinner vidare på detta med materiens förmåga att "höra". I skapelseberättelsen talar Gud tingen till existens. Kanhända låter det otroligt, men faktum är att vi själva använder ett liknande system. Vi kan via röstdetektorer nu styra datorer, och befalla dem att t.ex rita geometriska figurer eller lösa matematiska problem. En datorstyrd industrirobot skulle på det viset kunna befallas av en man att tillverka vad mannen önskar - med vissa begränsningar. En skruv, en plåt, etc.

Nu är det ju inte direkt till materien vi talar i så fall - eller är det? Jo, på sätt och vis. Vi talar till en mikrofon med ett membran som uppfångar ljudvågor. Dessa vågor skapar elektriska impulser som förs vidare till datorns processor. Och processorn styr roboten.

Men redan i våra kroppar finns det ett liknande system. Vi manövrerar vår kropp genom elektriska signaler från hjärnan. Oftast ser vi först en bild, översätter (ibland) bilden till ord, och "befaller" sedan kroppen att förverkliga bilden.

Detta är verkligen inte långt från vad Skaparen själv gjorde i begynnelsen.

Tänk om det är så att atomerna är, eller har, elektriska receptorer (eller något motsvarande*). Tänk om det går att skicka riktade, förstärkta hjärnsignaler till dessa mottagare, och på det viset få dem att bilda molekyler eller flytta på elektroner och förändra grundämnen.
Vad som krävs är i så fall att man känner till vilka våglängder "atommottagarna" reagerar på, och vilka signaler som betyder vad.
Inom kärnfysiken har man kanske en viss kännedom om detta, eftersom man där redan sysslar med ett slags kommunikation med atomerna.

* Dessa receptorer finns. Se http://www.space.com/scienceastronomy/generalscience/constant_changing_010815.html

Så när Gud skapade, så föreställde han sig en levande varelse i sitt sinne, och sände sedan bildsignalen till stoftet på marken, och av detta formades den levande varelsen.

Det kräver förstås fortfarande en intelligens överlägsen vår. Sinnebilden måste innehålla en väldig mängd information. Vi skulle möjligen kunna "skapa" en staty på det sättet, men Gud skapade levande, fungerande varelser.

Men - kunskapen växer. Kanske det en gång kan bli möjligt att sätta ihop komplicerade maskiner på det viset, dvs konstruktörerna "tänker" ihop dem av olika material, med hjälp av förstärkta, elektrifierade tankevågor.

Om detta vore av godo eller ondo tar jag inte ställning till nu. Jag bara funderar på vilka möjligheter som finns, och kan finnas, för oss att efterlikna vår Skapares fantastiska kreativa egenskaper.

För en frälst människa är det ju i livet "ovan där" som dessa ting verkligen kan komma att bli aktuella och fullt möjliga, eftersom våra förmågor där återfår den kvalité de hade före syndafallet i Eden.
Vi kommer aldrig att bli som Gud själv, men inte långt ifrån. Vi får samma förmågor som änglarna. Vi kommer, liksom dem, att kunna behärska materien på ett helt annat sätt än nu.
___
Nr 286 av 447
Namn: Leif
Tid: 18:28 - 04-02-2002

Prost, alla troende förklarar inte jordens påstått höga ålder med att ljushastigheten minskats. Jag har nämnt den teorin här som en av flera tänkbara.

Min avsikt i det här samtalet är inte att förklara i detalj hur och när skapelsen skedde, utan att visa att möjligheten finns att den gick till precis så som Bibeln säger. Det anser jag mig också ha lyckats med.

Ingen har påstått att jorden "föddes" för 6000 år sedan. Det Bibeln säger är att jordlivet skapades för 6000 år sedan, medan jordklotet och universum kan vara "äldre" än så. Hur mycket beror som sagt på hur lång atomtid som förflutit i expansionen, inte på hur lång jordtid som förflutit.

Genesis inledning säger att Gud i begynnelsen skapade himmel och jord. Där nämns inget om någon betraktare utom Gud själv. Inte förrän på femte dagen finns det någon som kan betrakta och förstå skeendet. Därför är det bibliskt korrekt att se begynnelsen (skapelsen av himmel och jord) ur ett perspektiv och de senare skapelsedagarna (skapelsen av livet) ur ett annat.

Att man i den första artikeln jag refererade till säger att man ännu inte är säker på om mätningarna av ljusets minskade hastighet är helt tillförlitliga, betyder inte att de är fel. De kan vara riktiga, det återstår att se ur ett längre perspektiv. Det kan alltså inte avfärdas så som du försöker göra.

Du skriver om Barry Setterfield: "Jag har inte läst någon av hans vetenskapliga artiklar så det är än så länge för tidigt att säga om han har rätt eller inte."

Så hans vetenskap hänger på ditt godkännande? :o)

Att någon har en teori och försöker bevisa denna, skulle det vara något fel? I så fall är all teoretisk vetenskap värdelös. Även evolutionsteorin handlar om att bevisa en teori, liksom relativitetsteorin, kvantteorin, och många andra.

Setterfield är inte den förste troende som lägger fram vetenskapsteorier. Kolla upp kreationismen bättre. Och tro nu inte att jag håller med om allt han säger. Han finns med här som ett exempel bland många. Det finns dessutom en förklaring i artikeln som visar att ditt resonemang om atomens förändrade egenskaper vid olika ljushastighet inte håller.

Vad som är väsentligt är inte detaljerna, utan helhetsbilden. Tror man på att tiden kan förflyta långsammare i ett jetplan än på marken, så finns det ingen anledning att betvivla att tiden kan ha gått olika fort vid olika skapelsetillfällen.
___
Nr 285 av 447
Namn: Prost
Tid: 18:23 - 04-02-2002

Hej

Håller med dig Leif att det är betraktarens "upplevelse" som betyder något. Detta enligt Einsteins relativitetsteori. Men om vi tar Jorden som betraktare så säger vetenskapsmännen att Jorden är flera miljarder år gammal. Troende förklarar detta med att ljuset har ändrat hastighet. Dvs, Jorden skulle ha "fötts" för ca 6000 år sedan men samma tidpunkt "ser ut" som flera miljarder år gammal. Men det är ju fortfarande samma betraktare, nämligen Jorden.

Så Jorden kan inte vara 6000 år och flera miljarder år gammal samtidigt för samma betraktare. Så här har du fel.

Angående dina referenser så säger man ju i den första artikeln att mätningarna inte är statistisk tillförlitliga. Författarna säger också att mätinstrumentens noggrannhet är också en potentiell felkälla.

Den andra artikeln innehåller många antaganden och alldeles för många "jag utgår från att Jorden är 6000 år gammal och anpassar mina beräkningar efter det". Jag har inte läst någon av hans vetenskapliga artiklar så det är än så länge för tidigt att säga om han har rätt eller inte. Men jag måste erkänna att eftersom han visar en stark tilltro till att Jorden är 6000 år eftersom han tror på Bibeln så får hans trovärdighet sig en "knäck". Han är ju jävig i frågan om Jordens ålder eftersom jag antar att han tror att Jorden är 6000 år först och främst pga Bibeln och inte pga hans forskning. Men Setterfields är den första som gör ett seriös försök att beskriva denna frågan från ett vetenskapligt begrepp. Heder åt honom.

Jag hade varit mer "tillfreds" om Setterfield inte hade varit troende. Jag tror nu lika mycket på honom som på en evolutionist som försöker bevisa att Jorden är flera miljarder år gammal med hjälp av kosmologin. I detta fallet så är den bästa personen att fråga en kosmolog som inte bryr sig om varken bibeln eller Darwinism utan bara om sitt vetenskapliga område.

PROST.
Nr 284 av 447
Namn: Leif
Tid: 05:06 - 02-02-2002

Prost, jag tror fortfarande att det föreligger ett missförstånd beträffande ljusets hastighet. Ljushastigheten är alltid densamma för en betraktare, dock kan den variera mellan olika betraktare. Så om A befinner sig i x gravitation, så beter sig ljuset och materien "normalt" i hans ögon, och likaså för B som befinner sig i y gravitation. Men kunde de betrakta varandra skulle de röra sig olika fort. Hur mycket beror på skillnaden i gravitation.
Detta skulle väl inte innebära att materien i den enes värld får andra egenskaper. I så fall skulle det knappast kunna finnas mer än en storlek på stjärnor.

En artikel som visar att ljushastigheten faktiskt kan ha ändrats under universums historia:
http://www.space.com/scienceastronomy/generalscience/constant_changing_010815.html

Och här en sammanfattning av en speciell teori om ljushastighetens minskning. Inte för att jag tror så mycket på orsaken som anges, men där finns några svar på det du skriver:
http://www.ldolphin.org/setterfield/simplified.html
Nr 283 av 447
Namn: Prost
Tid: 12:36 - 01-02-2002

Hej,

Svar på inlägg #263 från Leif om ljusets hastighet.

Om ljusets hastighet var högre förr än nu så innebär det att människan (Adam & Eva) inte kunde ha överlevt. Alla grundämnens egenskaper är beroende på en enda sak nämligen hur de olika partiklarna är arranerade i atomen. Antal protoner, neutroner och elektroner är av största vikt. Ett resultat av detta arrangemang är frekvenspektrumet för varje grundämne. Så grundämnernas egenskaper kan mätas mha spektrumet.

Spektrumet har ett beroende, E=hf där E är lika med energin, h är Plancks konstant och f är frekvensen. Eftersom f=c/lambda där c är lika partikelns hastighet och lambda är våglängden så får man ett beroende mellan ett grundämnes egenskaper och partikelns hastighet. Om ljusets hasighet inte är konstant utan har ändrats så har alla grundämnen på Jorden också ändrat egenskaper.

Varför är detta så viktigt? Jo, om syrets, kvävets och vätets egenskaper har ändrats så var luften förr i tiden inte särskilt hälsosam för människan. Hur förklarar man detta? Varför har man inte hittat spår av dessa förändringar i grundämnernas egenskaper?

Jag anser att Biblens tolkning av Jordens ålder på ca 6000 år inte kan använda ljusets hastighetsförändring som en förklaring.

Kommentarer?????

PROST (har inget att göra med en tjänstebeteckning utan formel 1)
Nr 282 av 447
Namn: Leif
Tid: 02:23 - 01-02-2002

Stefan, som jag förstått det är enäggstvillingar identiska till sin arvsmassa. De kommer ur en och samma äggcell.
Hur som helst är inte själen, eller rättare människoanden, förknippad med cellerna i kroppen. Den ges av Gud åt varje människa och är unik för varje person (se Sak. 12:1
).
Så oavsett om någon skulle lyckas klona Elvis Presley, så skulle denna klon ändå inte bli Elvis Presley, utan en helt annan individ. Likheterna skulle finnas, men det skulle ändå vara en helt ny person. Om båda blev frälsta skulle båda mötas i himlen som två olika personer.

Eva är en identisk, kvinnlig klon av Adam. Hon skapades av ett av Adams revben. Genom gudomlig DNA-teknik alltså. Bevis för att Bibeln är sann? Tja, hur kunde annars de som skrev den veta att detta är fullt möjligt?
___
Nr 281 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 19:02 - 31-01-2002

"Det finns ju redan naturligt "klonade" människor - tvillingar, trillingar, osv.", "Dessutom är Eva en gudomligt utförd kloning av Adam."

Ingen och inga av ovanstående är kopior, identiska med sin "givare". Där har du en (enorm) skillnad. Skulle du låta klona sig själv, skulle det innebära att det föddes en "Leif II"... Personligheten skulle, i grund och botten, vara den samma: Själva dragen (med tanke på att vi trots allt formas rejält av olika tilldragelser under vår uppväxt). Till fysiken skulle ni vara IDENTISKA!

med det säger jag inte att jag är någon slags förespråkare för mänsklig kloning; bara att själva möjligheten väcker en mängd tankeväckande frågor...
Nr 280 av 447
Namn: LL
Tid: 02:43 - 31-01-2002

För att återvända till goterna:

Både den lilla grupp götar som utvandrade och den större grupp som bodde kvar här var skandinaver, eller om man så vill, nordbor. Götar, svear, norrmän, daner och saxare är bara lokalbeteckningar på samma folk. När de kom hit som en enda samlad folkgrupp under sin asakungs ledning, talade de alla samma språk, hade samma kultur, och ledde sitt ursprung tillbaka till samma plats öster om Svarta Havet och till samma hövdingasläkter. Alla var blonda och blåögda och hade vad vi nu upplever som nordiska namn. (Erik, Yngve, Fridolf, Freja, Tor, Dag, Björn, etc.)

Svear är alltså de götar som bor i Svealand. Jutar är de götar som bor på Jylland. Norrmän är de svear och götar och jutar som bosatte sig i Norge. Det är bara olika namn på precis samma etniska grupp.

Före denna invandring bodde det inga "skandinaver" här, eftersom det namnet troligen kom med invandrarna. De som bodde här tidigare var kelter, att döma av hällristningar och äldre fornfynd. På den tiden, ca 500 fKr och bakåt, kallades norden Ultima Thule, dvs Yttersta Norden, och invånarna hyperboreer. Dessa tillhörde en helt annan forntidskultur, bronsålderns, som sträckte sig ända ner till medelhavet.

Goterna såg sig som hemmahörande i Skandinavien. De mindes också att de långt före koloniseringen av Skandinavien hade kommit från Svarta havstrakten. Detta är inte konstigare än att angloamerikaner vet att de kom ifrån England, och att deras förfäder i sin tur, mer än tusen år tidigare, kom ifrån Danmark och Nordtyskland.

Själv är jag både göte och kelt. En frälst sådan, genom tron inkorporerad i Israels rike.
___


Någon kanske undrar varför en kristen är så intresserad av detta med de nordiska folkens historia. Ja, förutom att jag tycker om historia, så finns det ett bibliskt skäl: All historia är biblisk, på det sättet att man finner trådar över hela jorden, hos alla folk, som leder tillbaka till Noa och syndafloden. Alla folk har olika varianter av syndaflodsberättelsen, vilket är naturligt eftersom vi alla är släkt och har utvandrat från den trakt där Arken strandade.

T.ex leder den saxiska kungalängden sitt ursprung, via Wodan (Oden), till Japhet, alltså Jafet, en av Noas tre söner. Och saxarna var inte ens kristnade när de skrev denna krönika.

Detta återupptäckte man på medeltiden, och gjorde naturligtvis stor sak av det. Och då är det inte alls underligt att nutidens kristendomsförnekande historiker avvisar BÅDE Bibeln och de hedniska förfädernas historia, nordiska såväl som antika, eftersom dessa överensstämmer så väl.

Men de kan förneka och hävda vad de vill. Naturligtvis visste våra förfäder själva varifrån de kommit och vilka deras förfäder var. Det är bara löjligt att modern forskning kan tro sig veta bättre om folk som levde för tusentals år sedan, än de folken själva.

Det vore samma sak som om historiker två tusen år in i framtiden skulle påstå sig veta mer om oss, än vad vi själva vet.
___
Nr 279 av 447
Namn: Leif
Tid: 21:38 - 30-01-2002

Tomas, som jag ser det är det bara universum som kan ha "astronomisk" ålder. Alltså det som skapades i den tidlösa begynnelsen (himmel och jord). Själva livet här på jorden är enligt Bibeln bara ca 6000 år och skapt på mindre än en vecka.
Istiden (jo, jag tror på en kort istid) och kontinentdriften bör ha orsakats av den plötsliga kylan och vattentrycket vid den globala översvämningen. Om man tar Enoks bok på allvar pågick detta oroliga förstadium till syndafloden i 120 år. Det kan tänkas att det redan då började falla in en och annan ismeteor, som slog hål på jordskorpan och orsakade seismisk aktivitet. Noa skildrar det i Enoks bok som att jorden hade börjat bölja som vågor.
...

Stefan, att jorden "föder" öar är kanske inte konstigare än att människor föder barn. Det ingår i, vad skall vi kalla det, skapelsens reproducerande förmåga.

Man kan ju se det som att jorden är ett självförnyande eko- och geosystem.

Och själen, ja. Det finns ju redan naturligt "klonade" människor - tvillingar, trillingar, osv. De har inte samma själ utan varsin. Dessutom är Eva en gudomligt utförd kloning av Adam. Inget nytt alltså.
Men med detta menade jag inte att det skulle vara tillåtet för människan att syssla med kloning eller värpning av människoliknande varelser i kuvöser.
Exemplet var till för att visa att levande ting faktiskt kan komma till hastigt och utan de naturliga kring-arrangemangen. Som under skapelseveckan.
__
Nr 278 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 18:23 - 30-01-2002

"Det är väl inte omöjligt att vi i framtiden upptäcker något av den process som på kort tid skapar en människa i moderlivet, och att vi lär oss att upprepa den på konstlad väg."

Det är väl bara en tidsfråga innan vi kan "klona" människor - då kan människan skapas helt utan någon form av befruktning alls.

Undrar vad det kommer göra för rörelser som 'Ja Till Livet' o liknande; de lär få omformulera fler än ett argument för att själva befruktningen är Guds gåva, sätt, för människan att fortplanta sig. Att själva befruktningen (och samlaget, det "naturliga, och enda, sättet") är det som avgör när ett (människo)liv ska räknas som liv. Och vad händer med argumenten för själens hävdade existens... Om vi t ex skulle klona dig, Leif, måste det innebära att din kopia delar en och samma själ med dig... Men vad händer då när någon av er dör först? Är själen uppdelad - kanske förminskad? Wow! Två olika individer som delar en och samma människa - en själ... såvida inte själen sitter återfinns bland cellerna? Men celler dör ju titt som tätt... Och i takt med åldrandet saktas också cellproduktionen ner.

Intressanta frågor, inte sant?!?
___


Stefan E, 00:46
, 29-01-2002:
He he: Vad händer om din kopia blev en brinnande ateist... Hamnar ni båda i helvetet eller vad?
___


Stefan E, 01:03
, 29-01-2002:
När man tänker på det så är det fullkomligt logiskt och riktigt att anta att din kopia faktiskt skulle dela själ med dig med tanke på allt man egentligen gör är att lura en cell att dela på sig (en smula förenklat kanske). Inget befruktningsögonblick, inget samlag: Ännu en Leif som ser exakt ut som förlagan, med samma anlag för sjukdomar etc etc. Två individer - en själ!

Om det nu existerar något som "själar", dvs.
___
Nr 277 av 447
Namn: Leif
Tid: 18:04 - 30-01-2002

BLI TILL, SKAPELSE

Jag hade redan skrivit lite om det Tomas tar upp, men det innehåller några andra tankar också.

För den större skapelsen, skapelsen av universum, inklusive jordklotet, kan man nog tala om både 1 dag och årmiljarder, beroende på varifrån man betraktar skeendet. Bibeln medger ett sådant synsätt.
Men själva livet på jorden kan inte förklaras på det viset. Dvs skapelsen av växter och djur skedde ju inte genom gradvis utveckling, utan genom att varje art kom till färdig och skild från de andra.

Men återigen, för Gud är inget omöjligt. Vår vetenskap är bara på nybörjarstadiet. Det är väl inte omöjligt att vi i framtiden upptäcker något av den process som på kort tid skapar en människa i moderlivet, och att vi lär oss att upprepa den på konstlad väg. Det har med DNA-uppbyggnaden att göra antar jag. Skaparen är ju oändligt överlägsen oss, så för honom vore det enkelt att skynda på sådana processer, och låta ting komma till bara genom att tala till materien. Även där börjar vi gå i hans fotspår, eftersom vi nu börjat kommunicera med datorer. Skaparen själv skulle inte ens vara beroende av tid, eftersom också tiden är hans skapelse och ingår i de "verktyg" han använder efter sitt behag.
Gravitation verkar ur hans perspektiv vara den där skruven man ställer tiden med.

Jag kan inte se att det skulle vara ovetenskapligt att föreställa sig att hela universum, inklusive jorden och livet därpå, kan ha kommit till på mycket kort tid.
Skapelsen rymmer många hemligheter, och även om vi aldrig kommer att förstå allt, i detta jordeliv, så finns det nog mycket kvar att upptäcka, om Gud tillåter.

Om vi kan tala till elektronerna i våra datorer, varför skulle inte Gud kunna tala till sina atomer och elektroner? Varför skulle han inte kunna få dem att göra precis vad han vill?
...

Jag skall bekänna något. Jag har aldrig trott på "under" - dvs att ting skulle kunna ske utan en rationell förklaring. När Gud gör under gör han det i enlighet ned de lagar han själv gett åt skapelsen, och i enlighet med vad denna skapelse är kapabel till. Att vi uppfattar det som under beror bara på att vi inte förstår hur det går till.
Modern dna-teknik, nanoteknologi, datorer och röstdetektorer ger en aning om hur Gud möjligen bär sig åt - fast naturligtvis på ett mycket högre plan.
___
Nr 276 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 18:02 - 30-01-2002

Hur förklarar man som kreationist det faktum att jorden fortfarande rör på sig? Jordbävningar... Div vulkanutbrott som, då och då, t o m skapar nya öar. Det verkar som om Gud inte är riktigt klar med sitt verk ännu... Perfektionist?Nr 275 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 18:01 - 30-01-2002
Hemort: Boston

Amelia & Leif,

Då är det ju sant att jorden är miljarder år gammal (sett ur vårt perspektiv). Hur är det med tiden från "syndafloden" from till idag? Det är ju lite svårt att knöka in ett par istider (jag vet att Leif inte tror på istider men andra kreationister gör det) och kontinentaldrift i 4000 år. dessutom lär det ju vara kontinentaldrift som orsakar vulkanutbrott och inte tvärtom!

mvh
Tomas
Nr 274 av 447
Namn: LL
Tid: 13:41 - 30-01-2002

Några inlägg ser ut att ha försvunnit under server-avbrottet. Skall se om jag kan återinföra dem ikväll.Nr 273 av 447
Namn: Amelie
Tid: 19:29 - 27-01-2002

Jag har ett förslag! Om Gud befinner sig i gravitationens centrum, där tiden går väldigt långsamt, så stämmer det med att Gud skapade jorden på 6 dagar, och att det har förflutit 6000 år sedan dess, sett ur Guds perspektiv, medan jorden faktiskt är mycket, mycket äldre än så sett ur vårt perspektiv!Nr 272 av 447
Namn: Amelie
Tid: 08:56 - 27-01-2002

Leif! Om koldioxidhalten har ökat i atmosfären p g a eldning av fossila bränslen med lägre kol-14-halt, så har ju sönderfallshastigheten per gram kol minskat under de senaste 200 åren. Då skulle saker äldre än så som dateras med metoden verka yngre än de borde, eftersom de har mer kol-14 kvar.

Visserligen tar växterna upp mer kol-12 än kol-14, beroende på att tyngre kärnor reagerar litet långsammare än lätta, men t o m när det gäller vanligt väte och deuterium (dubbelt så tungt) är skillnaden försumbar.

Och kolet vi har i kroppen kommer inte direkt ifrån atmosfären. Det kommer från växter (fotosyntes). Vi får i oss kol i form av kolhydrater, fett och proteiner genom att äta växterna, eller äta djur som ätit växter. Neandertalarna fotosyntetiserade väl knappast...

I övrigt tilltalar mig Leifs tanke om den relativa tiden, så att jorden kan vara BÅDE 6000 år OCH 4,5 miljarder år! Samtidigt! Om det stämde. För tiden går långsammare om hastiheten går fortare, så det måste ha berott på något annat att Gud skapade jorden på 6000 år medan tiden på jorden förflöt så långt.
Nr 271 av 447
Namn: LL
Tid: 03:56 - 27-01-2002

MERA OM KOL-14

Det stämde att vulkaner spyr ur sig kol med lägre C14-halt än omgivningens. Här följer lite information om C14-metoden och det vi talat om tidigare. Läs gärna hela artikeln via länken, den är lång men intressant:

"Carbon-14 is made when cosmic rays knock neutrons out of atomic nuclei in the upper atmosphere. These displaced neutrons, now moving fast, hit ordinary nitrogen (14N) at lower altitudes, converting it into 14C. Unlike common carbon (12C), 14C is unstable and slowly decays, changing it back to nitrogen and releasing energy. This instability makes it radioactive."

"However, things are not quite so simple. First, plants discriminate against carbon dioxide containing 14C. That is, they take up less than would be expected and so they test older than they really are. Furthermore, different types of plants discriminate differently. This also has to be corrected for.
Second, the ratio of 14C/12C in the atmosphere has not been constant - for example, it was higher before the industrial era when the massive burning of fossil fuels released a lot of carbon dioxide that was depleted in 14C. This would make things which died at that time appear older in terms of carbon dating. Then there was a rise in 14CO2 with the advent of atmospheric testing of atomic bombs in the 1950s. This would make things carbon-dated from that time appear younger than their true age."

"The amount of cosmic rays penetrating the earth's atmosphere affects the amount of 14C produced and therefore dating the system. The amount of cosmic rays reaching the earth varies with the sun's activity, and with the earth's passage through magnetic clouds as the solar system travels around the Milky Way galaxy.

The strength of the earth's magnetic field affects the amount of cosmic rays entering the atmosphere. A stronger magnetic field deflects more cosmic rays away from the earth. Overall, the energy of the earth's magnetic field has been decreasing, so more 14C is being produced now than in the past. This will make old things look older than they really are.

Also, the Genesis flood would have greatly upset the carbon balance. The flood buried a huge amount of carbon, which became coal, oil, etc, lowering the total 12C in the biosphere (including the atmosphere - plants regrowing after the flood absorb CO2, which is not replaced by the decay of the buried vegetation). Total 14C is also proportionately lowered at this time, but whereas no terrestrial process generates any more 12C, 14C is continually being produced, and at a rate which does not depend on carbon levels (it comes from nitrogen). Therefore, the 14C/12C ratio in plants/animals/the atmosphere before the flood had to be lower than what it is now."

"Also, volcanoes emit much CO2 depleted in 14C. Since the flood was accompanied by much volcanism, fossils formed in the early post-flood period would give radiocarbon ages older than they really are.

In summary, the carbon-14 method, when corrected for the effects of the flood, can give useful results, but needs to be applied carefully. It does not give dates of millions of years and when corrected properly fits well with the biblical flood."
...

"What Date Would You Like?
The forms issued by radioisotope laboratories for submission with samples to be dated commonly ask how old the sample is expected to be. Why? If the techniques were absolutely objective and reliable, such information would not be necessary. Presumably, the laboratories know that anomalous dates are common, so they need some check on whether they have obtained a 'good' date."

...

"More Evidence Something is Wrong - 14C in Fossils Supposedly Millions of Years Old
Carbon Dating in many cases seriously embarrasses evolutionists by giving ages that are much younger than those expected from their model of early history. A specimen older than 50,000 years should have too little 14C to measure.
Laboratories that measure 14C would like a source of organic material with zero 14C to use as a blank to check that their lab procedures do not add 14C. Coal is an obvious candidate because the youngest coal is supposed to be millions of years old, and most of it is supposed to be tens or hundreds of millions of years old. Such old coal should be devoid of 14C. It isn't. No source of coal has been found that completely lacks 14C.
Fossil wood found in "Upper Permian" rock that is supposedly 250 Ma old still contained 14C. Recently, a sample of wood found in rock classified as "middle Triassic," supposedly some 230 million years old, gave a 14C date of 33,720 years, plus or minus 430 years. The accompanying checks showed that the 14C date was not due to contamination and that the "date" was valid, within the standard (long ages) understanding of this dating system.

It is an unsolved mystery to evolutionists as to why coal has 14C in it, or wood supposedly millions of years old still has 14C present, but it makes perfect sense in a creationist world view."

http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c007.html
___
Nr 270 av 447
Namn: LL
Tid: 03:34 - 27-01-2002

TRONS VETENSKAP

En kristen behöver inte dela in tillvaron i tro och vetenskap. Tron är vägen till den sanna vetenskapen. Gud har skapat världen, alltså överensstämmer hans tal med hans verk. Bibeln har de grundläggande svaren på alla vetenskapens och tillvarons frågor. Lär känna Bibelns principer, och vi lär samtidigt känna skapelsens principer.

I beaktande av relativitetstankarna (de fanns före Einstein) är det inget konstigt att tid kan förflyta olika fort i olika system. Detta har bevisats bl.a genom jämförelser mellan atomur på jetplan och på marken.

Om man tänker sig att man som utomstående betraktare befinner sig i fullständig rörelsevila medan Gud skapar universum, så skulle detta kunna se ut att ske på några ögonblick. Men för en annan tänkt person inne i expansionen skulle det upplevas som miljarder år, därför att allting därinne är uppspeedat av utgångshastigheten.

"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." Det är lika mycket vetenskap som tro. Man behöver bara öppna sitt sinne för den fjärde dimensionen - tiden - för att upptäcka det.
___
Nr 269 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 23:13 - 25-01-2002

Hum! Hur många miljarder år tror forskarna att jorden är, och hur många år säger Bibeln att den är?!? Kan man verkligen hävda att forskarna skulle ha så vansinnigt fel att allt de kommit fram till är rena skitet?? Skräp, inget att ha...Nr 268 av 447
Namn: Leif
Tid: 22:06 - 25-01-2002

Tomas, man behöver väl inte vara expert på dateringsmetoder för att inse att exponering av olika ämnen medför att kropp och skelett upptar dem. Blodet syresätts ju genom andningen, och de ämnen som finns i luften transporteras då runt i blodkärlen och avsätts i skelettet. Även det vi äter följer ju med blodet ut i kroppen och avsätts på samma sätt, i benstommen och i övrigt. Så det spelar nog ingen roll om man andas eller äter kolet.

Så långt tror jag att jag har rätt, men du HAR nog rätt i att kolsammansättningen är oförändrad oavsett om man upptar mycket eller lite kol (om det var det du menade). Jag har läst på och förstått att om C12 ökar så ökar också C14 motsvarande, eftersom det redan finns i omlopp.
Så just det argumentet faller (såvida inte C14 nedbryts eller frigörs vid eldning), men inte själva huvudargumentet, dvs att en ökande mängd C14 i atmosfären visar att jordlivet är ungt.

Och - om atmosfären före syndafloden skyddades av ett tilltagande ånghölje, eller om den kosmiska strålningen var mindre av någon annan orsak, så bör C14-halten i växter och djur på den tiden ha varit lägre än vad den är nu. Därmed skulle det ge illusionen av längre nedbrytning.

Sedan är jag inte helt säker på om det finns kol i lava och i de rökgaser som kommer ur vulkaner, men gör det det så har det materialet, eftersom det är äldre än omgivningen, mindre C14-innehåll. Om detta tillförs atmosfären och sedan upptas i jordlivet, lokalt eller globalt, så bör det ge högre "åldrar" vid C14-mätningar.

Hoppas jag gjorde mig förstådd.
___
Nr 267 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 16:41 - 25-01-2002
Hemort: Boston

Amelie,

Vad Leif menar är kanske att ljushastigheten inte är konstant utan avtar med tiden.

Tomas
Nr 266 av 447
Namn: Amelie
Tid: 13:44 - 25-01-2002

Leif, alla konstanter hänger ihop, det är det de naturvetenskapliga lagarna bygger på. Om ljushastigheten minskar, minskar också tiden, så ljuset kommer fortfarande gå lika många meter per sekund. Och varför använder du argument från en vetenskap du inte tror ens på?

Och varför måste man som riktig kristen tro på en gammal jord? Det står inga årtal i Bibeln? Uträkningen är gjord av en människa. Han kanske räknade fel. Kanske inte alla generationer står i Bibeln.
Nr 265 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 12:50 - 25-01-2002

Enligt dig är vi Goter bara för att somliga säkert stannade... Men du missar faktumet att de som gjorde sig det namn som du tar upp faktiskt var de som drog vidare...Nr 264 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 12:41 - 25-01-2002

Det beror alldeles på hur man väljer att definiera en människas nationalitet: Enligt hennes etnicitet eller rätt och slätt platsen hon för närvarande befinner sig. Nu faller ju det sista på att vid tidpunkten vi diskuterar fanns det ingen specifik nationalitet som Goten kunde hävda - annat än att de var Goter...

Så! Blir Goten skandinavisk bara för att de bebodde våra områden under några hundra år? Nä... det blir han inte. Därmed är det heller ingen som talar om "den svenske (norske, danske, finske, isländske) Goten". Och här ser vi en av anledningarna till arkelogins existens: Människan har en förmåga att vara blind, och vi tolkar det vi läser på väldigt olika vis. För dig blir t ex Goten skandinavisk för att de var här under en tidsperiod. Om det sedan verkligen stämmer? Det skulle vi förmodligen inte alls kunna svara på om det inte vore för arkelogin..... Det är inte alls så enkelt att bara "läsa och förstå" då varje människa lägger in sin personliga tolkning i det lästa!
Nr 263 av 447
Namn: LL
Tid: 20:34 - 24-01-2002

Angående ljusets hastighet föreligger nog ett missförstånd från sign "prosts" sida. Vad Maxwell/Einstein visade var väl bara att ljushastigheten är konstant inom vårt solsystem, dvs den förändras inte pga riktningen gentemot solen. Om den har minskat gradvis sedan skapelsens begynnelse ingick inte i frågeställningen. Minskar ljushastigheten minskar troligen också alla andra mätvärden, inklusive tiden, och det blir alltså omöjligt för oss att se någon skillnad. Annat än den att man på grundval av expansionen kan slutleda att tiden, dvs atomklockorna, gick fortare i början. Ju längre tiden gått, desto mer måste ju ljuset ha bromsats av gravitationen.

Men om det egentligen är tiden snarare än ljuset som bromsats av gravitation är en bifråga. Inget är väl mer rätt än det andra.
...

Ja, jag hade fel i en detalj, men inte i tankegången i sin helhet. Andra delar av universum kan se äldre ut än vad de är, pga att tiden där, av någon anledning, förflutit fortare. Detta är helt förenligt med relativitetsteorin.
___
Nr 262 av 447
Namn: Leif
Tid: 18:56 - 24-01-2002

Stefan, då är vi ju så gott som överens. Svearna/Goterna kom hit österifrån någon gång före vår tidräkning, och sedan, efter några hundra år, utvandrade vissa av dem söderut. De blonda skandinaverna ÄR alltså goterna. Före dem bodde det kelter här, men de trängdes iväg västerut.

Angående den "kristendom" du talar om så var den katolsk. Sedan hade Sverige en stormaktstid också under den protestantiska tiden. Det var då de återupptäckte sin gamla gotiska storhetstid och framhävde den igen.

För övrigt var också de utvandrade goterna "kristna", från 300-talet, fast av en avart kallad arianism. Hur som helst tror jag mer på deras egen historia och folkminnen, än på vad människor som lever 1500 år senare tror sig veta.
___
Nr 261 av 447
Namn: Tomas T Ding (Numera icke-rökare)
Tid: 16:40 - 24-01-2002
Hemort: Boston

leif,

Jag är inte någon expert på radiometrisk datering eller datering överhuvudtaget. Men minns jag rätt så eftersträvar man att mäta kol-14 aktiviteten (mängden sönderfall) i "biologiskt kol", dvs kol som gått igenom ämnesomsättningen och blivit inkorporerat i biologiska strukturer. Neandertalarna måste ha varit verkliga storrökare om dom fått i sig så mycket kol via lungorna, och kanske också genom att svälja rök, att kroppen börjat inkorporera mer kol än normalt i deras skelett (det är ju skeletten man mäter på i detta fall).

Ditt resonemang innehåller en annan underlighet. För att det skall bli rökigt så måste ju något förbrännas och detta något, vare sig det är cigaretter eller ved, kommer från växtriket. Växter hämtar som bekant sitt kol från atmosfären (koldioxid) och från den omgivande myllan (som till mycket stor del besår av förmultnade växter). I ett normaltillstånd har alltså växterna, då dom förbränns eller äts, i stort sett samma kolisotopsammansättning som den omgivande atmosfären. Därför förstår jag inte hur neandertalarnas (hypotetiska) rökiga grottor skulle få dem att verka äldre i en kol-14 datering. Äldre än vad? Dom skulle knappast verka äldre än den omgivande miljön, dvs skogarna dom hämtade sin ved från.

Tomas
Nr 260 av 447
Namn: Amelie
Tid: 10:21 - 24-01-2002

Leif! Tar du mina amatörmässiga uträkningar för vetenskap? Jag och en forskare har matematiskt kommit fram till en ålder baserad på antaganden. Men visst, jag håller med om att det SKULLE KUNNA stämma, förutsatt att t ex atomvapensprängningar inte har ökat bildnigshastigheten av kol-14 i atmosfären under de senaste 50 åren. Det var där jag började, att man inte kan BEVISA något med vetenskap, inte ens bekräfta Bibelns sanning med hjälp av den!

Vetenskap utgår fortfarande från antaganden, och skall Bibeln stämma till punkt och pricka så krävs andra antaganden är de forskarna har gjort, på andra grunder. Och det är hit jag vill komma. Att man gör de antaganden man behöver för sitt SYFTE. Det vi vet om livsviktiga mediciner och brobyggen i dag skulle vi inte veta om vi bara hade tittat i Bibeln.

Utgår man från Bibeln från början kan man göra andra antaganden, som man kan få att stämma med vetenskapen, men man har då inte bevisat att Bibeln är sann med hjälp av vetenskapen, utan man har bevisat att vetenskapen är sann med hjälp av Bibeln. Allt annat blir ett cirkelresonemang.
Nr 259 av 447
Namn: Prost
Tid: 08:38 - 24-01-2002

Leif säger "Vissa säger att ljushastigheten var högre i skapelsens begynnelse, vilket verkar troligt, och att stjärnor och galaxer kan ha bildats väldigt fort. Universums täthet måste ju ha varit högre i början eftersom det expanderar, och då bör väl gravitationen ha varit mer märkbar också, i början. Därmed snabbare ljushastighet, antar jag."

FEL !!!!

Gravitationen har effekt på massa. Ljuset är uppbyggt av fotoner som har en rörelsemassa men ingen vilomassa. Einstein visade att ljuset böjer av vid stora himlakroppar vilket betyder att de påverkas av gravitationen. Om gravitationen var större i universums begynnelse så var, logiskt sett, ljusets hastighet lägre än vad den är idag. INTE HÖGRE.

Men nu har ju Einstein bevisat att ljusets hastighet är konstant. Maxwell bevisade detta också på 1870-talet fast från ett annat resonemang. Teorin att ljusets hastighet skulle ha varit högre förr än nu har inga teoretiska eller empiriska grunder. Att ljusets hastighet är och har alltid varit konstant har däremot en stor uppbackning från teori (t.ex Maxwell, Einstein, Heisenberg, Green) och empiriska fall.

Prost
Nr 258 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 05:39 - 24-01-2002

"inåt mot Svarta havet" skulle det förmodligen varaNr 257 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 05:38 - 24-01-2002

Det är sant att Goterna har KOPPLINGAR till skandinavien, men att de KOM härifrån är det inte många som tror (i vart fall inte numera: komplicerat det där. Det handlar lika mycket om arkelogiska fynd som annat). Sedan är det inget konstigt med att skandinaver "hängde på": De återfinns även som legoknektar bland romarikes glada legionärer...

EXAKT var ifrån Goterna URSPRUNGLIGEN kom ifrån... De är man väl egentligen inte ense om, somliga säger Polen... andra pekar längre nedåt mot Svarta havet. Få är det dock som pekar ut Skandinavien som härkomst - få, om inga alls.

Givetvis finner vi Gotiska influenser i Götaland: Det var främst där de höll till. Så sambandet med "Gaut" etc är inte alls svårförklarligt. Problemet med historia är att det hänger mycket på vem/vilka du lyssnar till, och långt ifrån all historia är "äkta". De kristna var t ex fena på att förvränga asatron - så till den grad att den egentligen inte går att rekonstuktera mer än fragmentvis. De kristna utnyttjade givetvis faktumet att skriftspråket knappt existerade bland våra nordliga breddgrader; därmed finns också väldigt lite kvar av de mer "ursprungliga" religionerna kvar. Vi ser fragment av dem på de fåtaliga runstenar som finns kvar. Och i de flesta av våra "kristna" högtider - som midsommar... midvinterblotet ("Jul"), påsken (med glatt målade ägg), osv.

Sant är att kristenheten noga såg till att förstöra (i de fall de inte kunde förgöra) de legender, sagor, som gick. Därför tenderar också de gamla asagudarna att var ena riktiga fyllesvin; våldsamma och allmänt opålitliga... den ena värre än den andra.

En annan sak som är sant - det är att Vikingarna en gång byggde på en stormakt som var långt häftigare än vad som senare kristna konungar lyckades med. Förmodligen berodde detta på att Vikingarna, till skillnad från Konungarna, inte enbart skövlade och våldtog - utan också öppnade handelsstäder och kanaler. Myten om den galne Vikingen är ju också rätt mycket en myt. Slogs gjorde han förvisso... och fruktad var han - men det fanns även en konstruktiv tanke i den råbarkade rövaren... Vem vet? Hade det inte varit för kristendomen så hade vi kanske fortfarande varit en stormakt.......?
Nr 256 av 447
Namn: Leif
Tid: 04:37 - 24-01-2002

Visst var det så Stefan. Goterna säger det själva i sin egen historia. Jag har inte tillgång till den nu, men berättelsen går i korthet ut på att de kom ifrån Bohuslän och Västergötland, i tre skepp, och landsteg vid Weichsels mynning i Polen. Landet där heter fortfarande Gdansk (Gothiscandia). Där bodde de ett tag, vandrade sedan sydost till Svarta Havets nordkust, där de byggde upp det stora Goterriket på 200-talet. När hunnerna kom österifrån ingick de allians med dessa, och härjade sedan romarriket. Efter ett tag vände de sig emot även hunnerna, slöt en tillfällig fred med romarna, och drev tillbaka hunnerna österut. Sedan upptog de härjningarna av romarriket, och ödelade det till slut under en hövding som, om jag minns rätt, hette Alrik. Senare blev en man som hette Teoderik kung över Italien och återstoden av västromerska riket. Han härskade i lång tid över alla germanstammar och västromarna, och ansågs som den bäste kung de haft. Hans mausoleum finns i Ravenna i Italien. Efter hans tid miste goterna makten och gick västerut in i Spanien, där de fortfarande finns kvar i Katalonien (Gothalonien). Många av invånarna där är blonda.

Det finns en gotisk bibelöversättning, Silverbibeln, som förvaras i Uppsala, skriven ca 500 e.Kr. Språket i den har ord som förutom i gotiskan bara finns i Västergötland, t.ex "öfsadröp", takdropp.

Sedan avslöjar ju namnet goter att de är samma folk som götarna. Ordet uttalades ursprungligen Gaut, och finns också i Gotland, Göta älv, Jutland (Jylland) och Kattegatt (Gothigatt). En bit härifrån, i Ucklum, finns en grav där en av Teoderiks krigare sägs ligga begravd, Vidrik Verlandsson. Teoderik omnämns även på en svensk, tidig runsten, under namnet Tjodrik. Av alla de guldskatter som hittats i Sverige (de största i Europa) härrör de flesta från Teoderiks tid, så kontakterna med hemlandet var troligen väldigt livliga för dessa utvandrade, lyckosamma götar.

Götarna omnämns också i Beowulfkvädet, en engelsk berättelse från 500-talet. De kallas där geter och sägs ha bott tillsammans med svearna i landet bortom Danmark. Kan inte bli annat än Sverige då.

Vi har en spännande förhistoria.

Men ursprungligen, någon gång före vår tidräknings början, kom ju förstås både svear och götar österifrån. På den tiden tror jag de kallades skyter, tillsammans med kelter och slaver och andra indoeuropeiska folk.

Enligt Ynglingasagan är Oden, som inte var en gud utan en kung, begravd i Sigtuna i Sverige. Det var han som ledde folkvandringen österifrån hit till Norden, och alla de gamla kungahusen i Nordeuropa (inklusive Ryssland) hade stamtavlor som ledde tillbaka till honom. Även det saxiska kungahuset i England, som fortfarande gör det.

Inte konstigt att svenskarna blev kaxiga på medeltiden, när de upptäckte vad deras grannar och de antika författarna hade skrivit om dem.
___
Nr 255 av 447
Namn: Stefan E
Tid: 02:02 - 24-01-2002

(Leif: "Arkeologi kan komma till helt fel slutsatser, och skall nog bara anses fungera som ett komplement till de mer tillförlitliga folkminnen och skriftliga redogörelser människor lämnat efter sig. Det är bara min åsikt, men jag tror nog en ärlig historiker skulle hålla med."

Stefan E: Det tror dock inte jag.)

Vad jag egentligen syftade på var de rena sagor som du drar upp - Goterna = ett folk från Norden?!? Nä nä... kom igeeeen nu! Så var det väl ändå inte!!
Nr 254 av 447
Namn: Leif
Tid: 20:58 - 23-01-2002

Tomas, nog tror jag kroppen absorberar kol om den utsätts för långvarig exponering i en rökig grottmiljö, utan att man fördenskull behöver haft svårt att andas.
En rökare har ju t.ex mycket mer tjära i lungorna än en ickerökare, och ändå kan båda andas ganska jämnbördigt livet ut.
Är det så att levande organismer upptar kol från den tunna atmosfären, så upptar de väl ännu mer om de vistas i en rökig miljö.
Nr 253 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 14:52 - 23-01-2002
Hemort: Boston

Leif,

"Kommer att tänka på en annan sak. Om neandertalarna mestadels bodde i rökiga grottor skulle det ge ytterligare utslag i deras kvarlevors kolhalt. Därmed skulle människor som levt i grottor verka "äldre" än folk som bodde ute i friska luften".

Så rökiga att kolhalten ökade i skeletten? Jag är ganska säker på att Neandertalarna tvingades ut från grottorna långt innan dess! varför tror du att du bar gasmask under din tid som sotare?

Tomas
Nr 252 av 447
Namn: Leif
Tid: 14:03 - 23-01-2002

Väldigt intressant, Amelie! Här får vi alltså ett konkret bevis för att jordlivet inte är mer än några tusen år gammalt (med reservation för fluktuationer i den kosmiska strålningen). Kolet kan ju inte bara ha försvunnit från jordatmosfären för 7000 år sedan, för att sedan börja mätta den igen. Alltså MÅSTE jordlivet vara skapt vid den tiden. TACK för det.

Sedan kan man ju tänka på att den kosmiska strålningen bör ha varit lägre före syndafloden eftersom jorden då var insvept i ett tilltagande ånghölje i den lägre atmosfären. Därmed kan siffran mycket väl sjunka till Bibelns 6000 år.

Det andra du talar om - dvs "färdigsönderfallna" atomer och "hittransporterat" stjärnljus - behöver inte ses som ett konstlat arrangemang från Gud. Jag tror man får se till hur atomen är uppbyggd. För att skapa de tyngre grundämnena måste Gud naturligtvis "vrida fram" klockan i dem, så att de får rätt tyngd. Det betyder inte att atomen är gammal, den är bara ställd på ett visst datum, så att säga. Jag kan ju själv välja vilken tid jag ställer min klocka på. Och jag kan ha flera klockor ställda på olika klockslag, om det skulle tjäna något syfte.

Hur Gud vred fram atomklockorna kan man spekulera i, men han kan t.ex ha utsatt dem för stark gravitation. Det finns ju en teori om att de tyngre grundämnena har bildats i stora stjärnor och sedan kastats ut i supernovaexplosioner, för att sedan samlas upp när nya, mindre stjärnor bildas av resterna.

Stjärnljuset finns det flera förklaringar till. Vissa säger att ljushastigheten var högre i skapelsens begynnelse, vilket verkar troligt, och att stjärnor och galaxer kan ha bildats väldigt fort. Universums täthet måste ju ha varit högre i början eftersom det expanderar, och då bör väl gravitationen ha varit mer märkbar också, i början. Därmed snabbare ljushastighet, antar jag.

Sedan är det kanske så att man inte kan börja räkna tid förrän vid den första skapelsedagens slut. Det är först då vi får ett tidsmått. Före det hade vi den tidlösa begynnelsen, då Gud skapade himlarna och jorden. Då fanns ännu inga dagar eller år. Först när solens kärnreaktioner tändes och jorden fick sin bana runt den, kan man börja tala om dag och natt, och därmed tid som vi räknar den.

Med detta synsätt kan universum, stjärnorna och materien i jordklotet vara hur gamla som helst. Vad som i så fall är ca 6000 år, är bara livet på jorden.

Och självklart kan man då säga att Gud skapade universum för 6000 år sedan. Före dess fanns ju inga år.

Universum, eller vissa delar av universum, kan alltså vara "äldre" än jordlivet, eller om man så vill, längre framvridna. Det finns mycket i Bibeln som tyder på det, eftersom änglarna hade en boning i himlen innan människan skapades.

Tar man in Einsteins tankar om tidens relativitet i detta börjar man förstå att tid kan gå olika fort i olika system, och att ting som verkar gamla kan vara nya, och vice versa.

Vi vet ju inte med vilken ljushastighet och under vilka gravitationsförhållanden materien skapades.

"För Gud är tusen år som en dag, och en dag som tusen år."

Teoretiskt sett skulle alltså varelser på en planet med kraftig gravitation ha kunnat existera i 1 miljon år enligt sin egen tidräkning, medan de enligt vårt mått bara funnits till i 6000 år.

Slutsumman av det hela blir att för Skaparen är inget för svårt. Ville han skapa himmel och jord på sex dagar så kunde han det, eftersom han är Herre över tid och rum.
___
Nr 251 av 447
Namn: Amelie
Tid: 01:44 - 23-01-2002

Ja, Leif. Kol-14 igen. Jag räknade litet på bildningshastigheten 18,4 atomer per gram per minut och sönderfallshastigheten 13,3 atomer per gram per minut och kom fram till att bildandet enligt denna modell började för exakt 7429 år sedan. Men då måste man anta att den kosmiska strålningen, och därmed bildningshastigheten, varit konstant, och gör man det begår man samma misstag som man anklagar evolutionisterna för, nämligen att komma med ogrundade antaganden. Provsprängningar av atomvapen i vår tid ökar bildningshastigheten markant, t ex.

Och så finns andra radioisotoper som man mäter mineralers ålder på, och som bildats på andra sätt, och som kommer fram till oerhört höga åldrar.

Fast en del säger ju att Gud skapade jorden gammal, med färdigsönderfallna radioisotoper, och färdigtransporterat ljus från stjärnor miljoner ljusår bort? Men det är svårt att tro att Gud är en sån lurendrejare!
Nr 250 av 447
Namn: Leif
Tid: 20:16 - 22-01-2002

Jag menar inte att förflodslivet blev bokstavligen rökt, Tomas. Det räcker säkert med att vistas i en starkt rökig miljö under en tid, för att kolhalterna skall skjuta i höjden.
Jag jobbade som sotare några veckor strax efter gymnasiet. Vattenfalls fyra skyhöga skorstenars förbränningskamrar skulle rensas från decimetertjocka lager sot. En overall höll i en vecka, sedan var den sönderfrätt av det syrabemängda sotet. Man fick ha gasmask på sig under hela arbetet. Skulle någon tagit C14-prov på oss efter dessa veckor skulle vi nog ha klassats som levande fossil. Som du vet "andas" man också med kroppen. Men vi överlevde.
Orostiden före floden kan ha pågått i åratal och successivt förhöjt kolvärdena i allt levande.

Kommer att tänka på en annan sak. Om neandertalarna mestadels bodde i rökiga grottor skulle det ge ytterligare utslag i deras kvarlevors kolhalt. Därmed skulle människor som levt i grottor verka "äldre" än folk som bodde ute i friska luften.
Nr 249 av 447
Namn: Tomas T Ding
Tid: 19:04 - 22-01-2002
Hemort: Boston

"Sedan bör man väl tänka på att stora vulkanutbrott och påföljande bränder kan medföra tillfälliga spikar av kolmängd i atmosfären. Om vi då tänker tillbaka på vad Noa säger i Enoks bok om sina observationer av kraftigt ökande jordbävningar (och därmed lavaeruptioner och bränder globalt), under tiden före syndafloden, tillsammans med teorin om meteornedslag vid samma tid, så skulle det innebära att allt förflodsliv formligen röktes..."

...så Leif, hur klarade sig Noa et al från att bli förvandlade till böcklingar? Det måste ha blivit ordentligt varm och rökigt om så mycket kol skulle komma ut i atmosfären. Var och en som suttit i en Finsk rökbastu vet vad jag talar om!

Tomas
Nr 248 av 447
Namn: Leif
Tid: 02:53 - 22-01-2002

Amelie, angående jordlivets skapelse och skillnaden mellan kristen och judisk tidräkning: Jag skall ta reda på mer om det, men har för mig att det är så här:
Skillnaden i beräkning beror på att Paulus utgår ifrån en annan uppfattning om Israels slaveri i Egypten. Med hans siffror lagda till GT:s uppgifter kommer man till siffran 4004 f.Kr.
Eftersom Paulus var skriftlärd jude och undervisad av det absoluta toppskiktet av rabbiner i sin samtid, är hans tidräkning naturligtvis lika judisk som judarnas egen. Eftersom han dessutom var frälst och en Guds apostel, kan vi som kristna vara förvissade om att hans tidräkning är den rätta.
Men som sagt, jag behöver ta reda på detta närmare, så att jag inte säger fel i någon detalj.
REGLER: Inga personangrepp, svordomar eller annat ovårdat språk.
Om ett samtal blir utdraget och urartar till meningslösheter, så avbryts det.
Du måste inte uppge namn och emailadress, men det är trevligast om du gör det.
Må Jesus vaka över samtalen och leda dem.Namn:
Hemort:
Email:
Webbsida:

Ditt meddelande:


TACK FÖR DITT INLÄGG
Obs: Detta är ett modererat forum. Ditt inlägg visas efter att det blivit läst och godkänt.

Till Bibeltemplet


ARKIVERAT:
1. September 1999 - Februari 2000
2. Februari - Maj 2000
3. Maj - November 2000