KÄNDA BIBELBERÄTTELSER

"Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp." (Rom. 15:4)


Här finner du de mest kända och refererade händelserna i Bibeln.

Texterna är hämtade ur 1917 års Bibelöversättning.

 


BIBELTEMPLET
BIBELN ONLINE